HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 25. novembra 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Katarina Aleksandrijska


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva) - Andrej Jemec - Besnica
(22.11.2015 ob 10h, dolžina: 6:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 10h, dolžina: 11:02)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 9h, dolžina: 9:51)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 8h, dolžina: 9:07)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - Gabrijel Vidrih - Ilirska Bistrica
(25.11.2012 ob 10h, dolžina: 8:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - p. Peter Lah
(22.11.2009 ob 10h, dolžina: 7:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

Četrtek 34. tedna med letom (leto I)

»Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.« (Lk 21,28)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Danijel ne uboga prepovedi češčenja Boga Jahveja, ki jo izsilijo perzijski velikaši. Vztraja v svoji veri, zato ga vržejo v levnjak. Toda Jahve ga čudežno reši in kralj Darij potrdi resničnost njegovega Boga. Kljub težavam in nevoščljivosti ljudi bom zaupal v Gospoda in njegovo rešitev. Gospod, ti si resnica. Hvala, ker me v njej vedno spremljaš in me rešuješ iz stisk.

Evangelij

Jezus napoveduje katastrofo nad Jeruzalemom in govori o znamenjih, ki bodo spremljala njegov drugi prihod. Učenci se ne smejo ustrašiti, ampak bo to znamenje, da prihaja rešitev. Kljub težavam in negotovosti bom veselo upal v Gospodov prihod in rešitev ter jo oznanjal drugim. Gospod, hvala, ker me krepiš v zaupanju in odpravljaš vse strahove, ki burijo ljudi.

Primož Krečič

Berilo

Bog reši Danijela iz levnjaka

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 6,12-28)

Tedaj so prihiteli možje, ki so nadzirali Daniela in ga zalotili, da je molil in milo prosil pred svojim Bogom. Potem so šli h kralju in mu rekli glede njegove prepovedi: »Ali nisi podpisal prepovedi, da bo vsak kdor bo v tridesetih dneh kaj prosil kogar koli, boga ali človeka, razen tebe, o kralj, vržen v levnjak?« Kralj je rekel in odgovoril: »Trdna je ta odredba po medijsko-perzijski postavi, ki ne bo preklicana.«

Tedaj so odgovorili in rekli pred kraljem: »Daniel, eden izmed judovskih ujetnikov, se ne meni zate, o kralj, ne za prepoved, ki si jo podpisal, temveč opravlja trikrat na dan svojo molitev.« Ko je kralj to slišal, mu je bilo zelo nevšeč in je razmišljal, kako bi Daniela rešil. Do sončnega zahoda se je trudil, da bi ga osvobodil.

Nato so možje znova prihiteli pred kralja in mu rekli: »Védi, o kralj, da je pri Medijcih in Perzijcih postava, da se nobena prepoved ali odredba, ki jo je izdal kralj, ne more spremeniti!«

Tedaj je kralj ukazal pripeljati Daniela in vrgli so ga v levnjak.

Kralj je spregovoril in rekel Danielu: »Tvoj Bog, ki mu vztrajno služiš, te bo rešil!« prinesli so kamen in ga položili na odprtino jame. Kralj ga je zapečatil s svojim prstanom in s prstani svojih velikašev, da se ne bi ravnanje proti Danielu spremenilo.

Nato je kralj odšel v svojo palačo in prebil noč v postu. Ni si dal prinesti jedil in spanje je zbežalo od njega. Kralj je ob jutranji zarji vstal in hitro šel k levnjaku. Ko se je približal levnjaku, je z žalostnim glasom poklical Daniela: »Daniel, služabnik živega Boga, ali te je tvoj Bog, ki mu vztrajno služiš, mogel rešiti levov?«

Tedaj je Daniel nagovoril kralja: »Kralj, žívi na veke! Moj Bog je poslal svojega angela in zaprl žrela levom. Niso me poškodovali, ker sem bil pred njim nedolžen. Tudi zoper tebe, o kralj, nisem krivično ravnal.« Tedaj se je kralj silno razveselil in ukazal, naj Daniela potegnejo iz jame. Ko so ga potegnili iz jame, niso našli na njem nobene poškodbe, ker je zaupal v svojega Boga. Može, ki so obtožili Daniela, pa so na kraljev ukaz pripeljali in vrgli v levnjak nje, njihove otroke in žene. Še niso prileteli do tal v jami, že so jih levi zgrabili in razdrobili vse njihove kosti.

Kralj Darij pa je izdal vsem ljudstvom, narodom in jezikom, ki prebivajo po vsej zemlji, tole pisanje: »Blagor vam bodi v izobilju! Od mene je izdan ukaz: Na vsem ozemlju mojega kraljestva naj vsi trepetajo in se bojijo Danielovega Boga, kajti on je živ Bog, ki ostane na veke. Njegovo kraljestvo ne bo uničeno, njegovo gospostvo bo brez konca. On osvobaja in rešuje, dela znamenja in čudeže na nebu in na zemlji, Daniela je osvobodil iz levjih šap.«

Spev z odpevom

Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

DanD 3,68-74

Slavita Gospoda, rosa in slana,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavita Gospoda, mraz in zima,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavita Gospoda, led in sneg,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavite Gospoda, noči in dnevi,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavita Gospoda, svetloba in tema,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavite Gospoda, bliski in oblaki,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Čujte in bodite pripravljeni, ker ne veste, katero uro pride Sin človekov. Aleluja.

Uničenje Jeruzalema do poslednjih časov

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,20-28)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kadar boste videli, da vojske oblegajo Jeruzalem, védite, da je blizu njegovo razdejanje. Takrat naj bežijo v hribe, kateri so v Judeji; kateri so v mestu, naj gred ven, in kateri so na deželi, naj ne hodijo noter; to so namreč dnevi maščevanja, da se dopolni vse, kar je pisano.

Gorjé pa nosečim in doječim v tistih dneh! Velika stiska bo v deželi in srd nad tem ljudstvom; padali bodo pod mečem in v sužnost jih bodo vlačili med vse narode in Jeruzalem bodo teptali neverniki, dokler se ne dopolnijo časi poganov.

Znamenja bodo na soncu in luni in zvezdah in na zemlji bo med narodi stiska in zmeda zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo koprneli od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet; zakaj nebeške sile se bodo majale.

Takrat bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z veliko močjo in slavo. Ko se bo pa to začelo goditi, se ozrite kvišku in dvignite glave: vaše odrešenje se približuje.




Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021