Božja beseda za nedeljo, 25. novembra 2018

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva (leto B)

»Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18,37b).

1. berilo

Kristusovo kraljestvo je neuničljivo

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 7,13-14)

V nočnih videnjih sem gledal: Glej, skupaj z oblaki neba je prihajal nekdo kakor sin človekov; dospel je do Staroletnega in privedli so ga predenj. Njemu je bila dana oblast, čast in kraljestvo, in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide, in njegovo kraljestvo neuničljivo.

Psalm 93

Odpev: »Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo.«

Ps 93,1-2.5

Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo,
nadel si opravo, z močjo si se prepasal.
Odpev: »Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo.«
Utŕdil si svet, da ne omahne,
tvoj prestol je trden iz davnine, ti si od vekomaj.
Odpev: »Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo.«
Tvoja pričevanja so bolj kot vse zanesljiva;
svetost krasi tvojo hišo, Gospod, vse dolge dneve.
Odpev: »Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo.«

2. berilo

Napravil nas je za kraljestvo in za duhovnike

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 1,5-8)

Jezus Kristus je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje. Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo osvobódil naših grehov ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in Očeta, njemu slava in oblast na veke vekov. Amen.

Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli, in zaradi njega se bodo bíli na prsi vsi narodi na zemlji. Da, amen. »Jaz sem Alfa in Ómega,« govori Gospod Bog, on, ki je, ki je bil in ki pride, vsemogočni.

Evangelij

Mr 11,9-10

Aleluja

Aleluja. Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu! Blagoslovljêno kraljestvo našega očeta Davida, ki prihaja. Aleluja.

Kristus spričuje, da je res Kralj

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 18,33-37)

Tisti čas je Pilat rekel Jezusu: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovóril: »Praviš to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovóril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Katarina Aleksandrijska

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - Andrej Jemec - Besnica
(22.11.2015 ob 10h, dolžina: 6:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 10h, dolžina: 11:02)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 9h, dolžina: 9:51)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 8h, dolžina: 9:07)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - Gabrijel Vidrih - Ilirska Bistrica
(25.11.2012 ob 10h, dolžina: 8:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - p. Peter Lah
(22.11.2009 ob 10h, dolžina: 7:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Avguštin takole razlaga Jezusove besede »Moje kraljestvo ni od tega sveta«: »On ne pravi, da ni v tem svetu, ampak da ni 'od tega sveta'. Verniki so v svetu, pa niso od tega sveta. Od sveta je namreč vsak človek, ker je stvaritev in potomec Adamovega rodu, omadeževan z grehom, a ni več od tega sveta od trenutka, ko je prerojen v Kristusu.« Sv. Ciril Jeruzalemski namreč pravi: »Mi ne oznanjamo samo prvega Kristusovega prihoda, temveč tudi drugega, ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Med homilijo je Benedikt XVI. izhajajoč iz odlomka Janezovega evangelija, ko Pilat zaslišuje Jezusa in ga vpraša: »Si ti judovski kralj?« (Jn 18,33), razložil razliko med politično nadvlado ter zemeljskim kraljestvom in Božjim kraljestvom ter Kristusovim kraljevanjem. ...

Jezus je namreč med vsem svojim javnim delovanjem skušal razložiti in pokazati, da je Božje kraljestvo in njegovo mesijansko poslanstvo drugačno, kot so ga pričakovali Judje in tudi apostoli. Posebej jasno je to postalo po pomnožitvi kruha, ko je množica drugače razumela znamenje, ki ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.