HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 23. januarja 2018

Zadnja homilija (3. nedelja med letom) - Jani Družovec - Hoče pri Mariboru
(25.1.2015 ob 10h, dolžina: 7:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom
(25.1.2015 ob 9h, dolžina: 13:07)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(25.1.2015 ob 6h, dolžina: 9:44)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Ciril Murn - Hinje
(22.1.2012 ob 10h, dolžina: 8:58)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Jože Rogač - Podčetrtek
(25.1.2009 ob 10h, dolžina: 10:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)

Torek 3. tedna med letom (leto II)

»Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 3,35)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

David prenese skrinjo zaveze v Jeruzalem in opravi daritve Bogu. Tako je prevzet, da v svojem veselju pleše pred skrinjo in otroško slavi Boga, kar vzbudi zasmehovanje pri Savlovi hčeri Miholi. Ne glede na druge se bom trudil za iskren, zaupljiv odnos z Bogom. Gospod, uči me biti vesel s teboj in te slaviti, kakor si ti veselo slavil Očeta. Naj bom hvaležen za vsako tvojo rešitev.

Evangelij

Predstavljam si, kako so prišli sorodniki in mati k Jezusu, on pa se je posvetil tistim, ki so v veri sprejeli njegovo oznanilo in vstopili v njegovo novo družino. Ta skupnost je globoka, ljubeča in pomeni veliko oporo. Trudil sem bom za rast skupnosti Jezusovih učencev, ki izhaja iz pokorščine njegovi besedi. Gospod, okrepi moje zaupanje vate. Naj bom dejaven član tvoje nove družine.

Primož Krečič

Berilo

Skrinjo zaveze slovesno prenesejo v Davidovo mesto

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 6,12-15.17-19)

David je z veseljem dal prenesti božjo skrinjo iz Obededomove hiše v Davidovo mesto. Ko so nosilci Gospodove skrinje naredili šest korakov, je daroval vola in pitano tele. David je rajal na vso moč pred Gospodom. Opasan pa je bil s platnenim naramnikom. Tako je prenesel David in ves Izrael Gospodovo skrinjo z radostnim vzklikanjem in donenjem tromb.

Ko so Gospodovo skrinjo prinesli, so jo postavili na njeno mesto sredi šotora, ki ga je David razpel zanjo. Nato je David daroval žgalne in mirovne daritve pred Gospodom. Ko je dokončal darovanje žgalnih in mirovnih daritev, je blagoslovil ljudstvo v imenu Gospoda vesoljnega stvarstva. Nato je razdelil vsemu ljudstvu, vsej Izraelovi množici, možem in ženam, vsakemu hleb kruha, kos mesa in rozinov kolač. Potem je odšlo vse ljudstvo, vsak na svoj dom.

Psalm 24

Odpev: »Gospod Bog je kralj veličastva.«

Ps 24,7.8.9.10

Dvignite, vrata, svoje glave,
dvignite se, starodavne duri,
da vstopi kralj veličastva!
Odpev: »Gospod Bog je kralj veličastva.«
»Kdo je ta vladar veličastva?«
»Gospod močni in mogočni;
Gospod mogočni v boju.«
Odpev: »Gospod Bog je kralj veličastva.«
Dvignite, vrata, svoje glave,
dvignite se, starodavne duri,
da vstopi kralj veličastva!
Odpev: »Gospod Bog je kralj veličastva.«
»Kdo je ta kralj veličastva?«
»Gospod nad vojskami:
on je kralj veličastva.«
Odpev: »Gospod Bog je kralj veličastva.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam in luč na moji stezi. Aleluja.

Če spolnjujemo Božjo voljo, smo Kristusu bratje in sestre

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,31-35)

Tedaj pridejo k Jezusu njegova mati in njegovi bratje in ga zunaj stoječ dajo poklicati. Okoli njega pa je sedela množica, ko so mu rekli: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje so zunaj in te iščejo.« Odgovoril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozre se po tistih, ki so sedeli okoli njega, in pravi: »Glejte, moja mati in moji bratje! Kdor namreč spolni Božjo voljo, ta mi je brat in sestra in mati.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018