Božja beseda za ponedeljek, 22. januarja 2018

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)

Ponedeljek 3. tedna med letom (leto II)

»Ako je hiša sama v sebi razdvojena, ta hiša ne more obstati« (Mr 3,24).

Berilo

Bog obljubi Davidu, da bo kralj

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 5,1-7.10)

Tedaj so prišli vsi Izraelovi rodovi k Davidu v Hebron in rekli: »Glej, tvoja kost smo in tvoje meso. Že poprej, ko je bil Savel kralj čez nas, si ti vodil Izraela na vojsko in nazaj. Tebi je Gospod obljubil: ,Ti boš pasel moje ljudstvo Izraela in ti boš knez čez Izraela.'« Ko so prišli vsi Izraelovi starešine h kralju v Hebron, je kralj David sklenil z njimi v Hebronu zavezo pred Gospodom. Potem so mazilili Davida za kralja čez Izraela.

David je bil star trideset let, ko je postal kralj, vladal pa je štirideset let. V Hebronu je kraljeval Judu sedem let in šest mesecev, v Jeruzalemu pa triintrideset let vsemu Izraelu in Judu. Kralj je šel s svojimi možmi v Jeruzalem zoper Jebusejce, prebivalce dežele. Rekli so Davidu: »Ne prideš tu noter, ampak slepi in hromi te bodo pregnali.« To je: David ne bo prišel tu noter. David pa je zavzel grad Sion, to je Davidovo mesto. Vedno bolj je napredoval v moči in Gospod, Bog vesoljstva, je bil z njim.

Psalm 89

Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«

Ps 89,20.21-22.25-26

Nekdaj si govoril v videnju
in rekel svojim svetim:
»Nadel sem krono mogočnemu,
povzdignil sem izvoljenca izmed ljudstva.
Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«
Našel sem Davida, svojega hlapca,
s svojim svetim oljem sem ga mazilil,
da bi bila vedno z njim moja roka
in ga krepila moja rama.
Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«
Moja zvestoba in moja milost bosta z njim,
v mojem imenu bo zrasla njegova moč;
njegovo roko stegnem nad morje,
nad reke njegovo desnico.«
Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Jezus napoveduje satanov poraz

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,22-30)

Tisti čas so pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, govorili o Jezusu: »Od Beelzebula je obseden in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.«

Jezus jih je poklical in jim govoril v prilikah: »Kako more satan izganjati satana? In ako je kraljestvo razdeljeno samo v sebi, tako kraljestvo ne more obstati. Ako je hiša sama v sebi razdvojena, ta hiša ne more obstati. Ako se je satan vzdignil zoper sebe in je razdeljen, ne more obstati, ampak ga bo konec.

Nihče ne more priti v hišo močnega in mu ugrabiti opravo, če močnega poprej ne zveže; šele tedaj bo oplenil njegovo hišo. Resnično, povem vam: Človeškim otrokom bo odpuščeno vse, kar so zagrešili grehov in kletvin, kdor pa izreče kletev zoper Svetega Duha, ne dobi odpuščenja nikoli, temveč je kriv večne pregrehe.« Trdili so namreč: »Od hudega duha je obseden.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Vincencij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

David je izbran za kralja. Izraelski rodovi mu izrazijo vdanost in Bog mu obljubi svoj blagoslov. Osvoji Jeruzalem, ki postane simbol edinosti Izraela. Ne bom se odločal na silo, ampak po Božjih nasvetih in v korist ljudi. Gospod, hvala, ker me učiš modrosti in blagoslavljaš delo, ki je v edinosti s tabo in z ljudmi.

Evangelij

Jezus kaže na lažne obsodbe pismoukov in odkriva pomen svojega poslanstva osvobajanja ljudi. On je odrešenik. Kdor zavrže njegovo pomoč in ljubezen, postane popoln ujetnik svojega zla. Trudil se bom za odkrito zaupanje Jezusu. Gospod, pomagaj mi, da bom v še tako hudi temi iskal pomoči pri tebi, ki si usmiljen in vedno prinašaš svoje odpuščanje ter pomoč.

Primož Krečič