Božja beseda za nedeljo, 22. aprila 2018

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice (leto B)

»Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene.« (Jn 10,14)

1. berilo

V nikomer drugem ni zveličanja

Berilo iz apostolskih del (Apd 4,8-12)

Tiste dni je Peter, poln Svetega Duha, rekel: »Poglavarji ljudstva in starešine! Danes naju zaslišujete zaradi dobrote, ki sva jo storila bolnemu človeku. Po kom je ta ozdravél? Bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, ki ste ga vi križali, Bog pa ga je obúdil od mrtvih. V njegovem imenu stoji ta človek zdrav pred vami. On je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, a je postal vogelni kamen. V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.«

Psalm 118

Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«

Ps 118,1.8-9.21-23.26.28-29

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota.
Bolje se je zatekati h Gospodu kakor zaupati v človeka.
Bolje se je zatekati h Gospodu kakor zaupati v kneze.
Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«
Zahvaljujem se ti, ker si me uslišal
in mi postal rešitelj.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«
To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito.
Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu,
blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.
Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«
Moj Bog si ti, hočem se ti zahvaljevati,
moj Bog, hočem te poveličevati.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota.
Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«

2. berilo

Gledali bomo Boga, kakršen je

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 3,1-2)

Preljubi, poglejte, kakšno ljubezen nam je podáril Oče: Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Preljubi, zdaj smo Božji otroci; ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se prikaže, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je.

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za svoje ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-18)

Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.«

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Hugo

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice - Lojze Kozar - Odranci
(26.4.2015 ob 10h, dolžina: 9:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice
(26.4.2015 ob 10h, dolžina: 5:59)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice
(26.4.2015 ob 9h, dolžina: 16:50)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice - Lojze Kozar - Odranci
(29.4.2012 ob 10h, dolžina: 8:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

4. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne poklice - Peter Leskovar - Slovenj Gradec
(3.5.2009 ob 10h, dolžina: 13:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Raduj se, Kraljica nebeška, nedelja, 26. april 2015 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Četrta velikonočna nedelja, imenovana tudi nedelja Dobrega Pastirja, nas vsako leto vabi z vedno novim čudenjem odkriti to opredelitev, ki jo je Jezus sam izrekel o sebi in jo brati v luči njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. »Dobri pastir da svoje življenje za ovce« (Jn 10,11). Te besede so se v polnosti uresničile, ko se je Kristus, ki je bil svobodno pokoren Očetovi volji, pustil zaklati na ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Cerkveni očetje pravijo, da je Petrov govor namenjen najprej ljudstvu in zatem njihovim starešinam. Tema govora je o moči vstalega Kristusa, ki se je razodela v ozdravitvi hromega. Sv. Janez Krizostom pravi, da je »Jezus že v naprej pripravil apostole, če jim bodo morda vlačili pred oblast.« Ciril Aleksandrijski pa pravi, da je Kristus »s svojim vstajenjem vzpostavil svoj tempelj«, saj vogelni kamen združuje dva zidova, torej Staro in Novo zavezo« pa dodaja sv. Beda Častitljivi ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Bogoslužje 4. velikonočne nedelje nam predstavlja eno najlepših podob, s katero so že v prvih stoletjih Cerkve upodabljali Gospoda Jezusa: podobo Dobrega Pastirja. Janezov evangelij nam v desetem poglavju opiše poseben način ravnanja Kristusa Pastirja do svoje črede. To je tako močan odnos, da ne bo mogel nihče več izpuliti ovc iz njegovih rok. One so namreč povezane z Njim z vezjo ljubezni ter medsebojnim poznavanjem, ki jim zagotavlja neizmerni dar večnega življenja. Istočasno pa je držo črede do Kristusa ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.