Božja beseda za petek, 21. februarja 2014

Petek 6. tedna med letom (leto II)

»Nekateri od tukaj stoječih res ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Božjega kraljestva.« (Mr 9,1)

Berilo

Vera brez del je mrtva

Berilo iz Jakobovega pisma (Jak 2,14-24.26)

Kaj pomaga, bratje moji, če kdo pravi, da ima vero, del pa nima? Ali ga more vera rešiti? Ako sta brat in sestra brez obleke in nimata vsakdanjega živeža, pa jima kdo izmed vas reče: »Pojdita v miru, pogrejta se in se nasitita« – pa jima ne daste, kar je potrebno za telo, kaj to pomaga? Tako je tudi z vero, če nima del: sama zase je mrtva. Pa poreče kdo: Ti imaš vero in jaz imam dela. Pokaži mi svojo vero brez del, in jaz ti iz svojih del pokažem vero. Ti veruješ, da je en Bog? Prav delaš; tudi hudi duhovi verujejo, pa trepečejo. Ali hočeš, nečimrni človek, spoznati, da je vera brez del prazna? Ali ni bil naš oče Abraham opravičen iz del, ker je položil svojega sina Izaka na oltar? Vidiš, da je vera sodelovala z njegovimi deli in da se je vera po delih dopolnila.

Spolnilo se je pismo, ki pravi: »Abraham je Bogu verjel in se mu je štelo v pravičnost« in je bil imenovan »Božji prijatelj.« Vidite, da se človek opravičuje iz del in ne samo iz vere. Kakor je namreč telo brez duše mrtvo, tako je tudi vera brez del mrtva.

Psalm 112

Odpev: »Blagor mu, kdor se Božjih zapovedi res veseli!«

Ps 112,1-2.3-4.5-6

Blagor mu, kdor se boji Gospoda,
kdor se njegovih zapovedi res veseli.
Njegov zarod bo v deželi mogočen;
rod pravičnih bo blagoslovljen.
Odpev: »Blagor mu, kdor se Božjih zapovedi res veseli!«
Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši
in njegova darežljivost vedno ostane.
Vzhaja kakor luč v temi pravičnim,
milostljiv in usmiljen in pravičen.
Odpev: »Blagor mu, kdor se Božjih zapovedi res veseli!«
Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja,
ki svoje reči ureja po vesti,
vekomaj ne bo omahnil,
pravični ostane v večnem spominu.
Odpev: »Blagor mu, kdor se Božjih zapovedi res veseli!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom in úči me svojih zakonov. Aleluja.

Smrt zaradi Jezusa rešuje življenje

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 8,34-9,1)

Tisti čas je Jezus poklical množico in svoje učence in jim rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa svoje življenje zaradi mene in evangelija izgubi, ga bo rešil. Kaj namreč človeku pomaga, če si ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi? Ali kaj naj da človek v zameno za svojo dušo? Kdor se bo sramoval mene in mojih naukov pred tem prešuštnim in grešnim rodom, se ga bo tudi Sin človekov sramoval, kadar pride v veličastvu svojega Očeta s svetimi angeli.«

Tudi jim je rekel: »Resnično, povem vam: So nekateri izmed tukaj stoječih, ki ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo videli Božjega kraljestva, da je prišlo z močjo.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Peter Damiani

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Sveti Jakob izhaja iz izkušnje svoje skupnosti in poudarja, da se mora vera pokazati v dejanjih. Pred očmi ima tiste, ki pustijo svoje brate v pomanjkanju, kar je znamenje nedejavne vere. Trudil se bom povezati vero z življenjem, da bo vse v meni pričevalo zanjo. Gospod, prosim te za dar Svetega Duha, da ne bom veroval in delal napol, ampak ti sledil in te slavil s celim srcem.

Evangelij

Ko Jezus razkrije samega sebe, želi pokazati tudi, kdo je učenec. Ta mora hoditi za njim, vzeti svoj križ in iti naprej tudi za ceno preizkušnje. Pomembno je, da se ne vrti okrog sebe. Kakšna logika prevladuje v mojih odločitvah? Ali se znam odpovedati sebičnemu reševanju, ki nič ne reši? Gospod, uči me, da bom postajal dar. Naj bom svoboden v svobodi tvoje ljubezni.

Primož Krečič