Božja beseda za četrtek, 20. februarja 2014

Četrtek 6. tedna med letom (leto II)

Spregovoril je Simon Peter in mu rekel: »Ti si Kristus« (Mr 8,29b).

Berilo

Bog hoče, da uboge spoštujemo

Berilo iz Jakobovega pisma (Jak 2,1-9)

Bratje moji, brez osebnih pristranosti imejte vero veličastnega našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ako namreč stopi v vaš zbor mož z zlatim prstanom in v sijajni obleki, stopi pa tudi ubožec v umazani obleki, pa se ozrete proti onemu, ki nosi sijajno obleko, in rečete: »Ti lepo tukaj sedi«, ubožcu pa rečete: »Ti se ustopi tamkajle« ali: »Sedi k mojemu podnožju«: ali niste delali razlike med seboj in sodili po napačnih mislih?

Slišite, ljubi moji bratje! Ali ni Bog izbral za svet ubožnih, da so bogati v veri in so dediči kraljestva, ki ga je obljubil tistim, ki ga ljubijo? Vi pa ste ubogega osramotili. Ali vas ne zatirajo bogatini in vas ne vlačijo oni pred sodišča?

Ali ne sramotijo prav oni lepega imena, ki se je klicalo na vas? Zares, če spolnjujete kraljevsko postavo, kakor je pisano: »Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe,« delate prav. Če pa gledate na zunanjo veljavo, grešite in postava priča zoper vas, da ste njen kršitelj.

Psalm 34

Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«

Ps 34,2-3.4-5.6-7

Slavil bom Gospoda vekomaj,
njegova hvala bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom naj se ponaša moja duša:
naj slišijo ponižni in se veselijo.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Poveličujte z menoj Gospoda
in skupno slavimo njegovo ime!
Iskal sem Gospoda in me je uslišal
ter me otel vseh mojih strahov.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«
Glejte nanj, da se razveselite
in da ne zardijo vaši obrazi!
Glej, ubožec je klical in Gospod je slišal,
iz njegove stiske ga je rešil.
Odpev: »Ubožec je klical in Gospod ga je slišal.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam in luč na moji stezi. Aleluja.

Na izpoved vere Jezus napove trpljenje

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 8,27-33)

Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Po poti je svoje učence spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem jaz?« In odgovorili so mu: »Janez Krstnik, drugi pravijo: Elija, zopet drugi: Kdo izmed prerokov.«

Nato jih je vprašal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in mu rekel: »Ti si Kristus.« Tedaj jim je strogo naročil, naj z nikomer ne govorijo o njem. In začel jih je učiti, da mora Sin človekov veliko trpeti, biti zavržen od starešin, velikih duhovnikov in pismoukov, biti umorjen in po treh dneh vstati, in o teh stvareh je govoril očitno.

Tedaj ga je Peter vzel vstran in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in Petra posvaril: »Pojdi od mene, satan, ker ne misliš na to, kar je Božjega, ampak, kar je človeškega.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Sadot

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bogatega in pomembnega človeka pogosto sprejmejo slovesno in pozorno, reveža pa marsikdaj neopazno ali celo kot nadležnega. Če ravnajo tako posvetni ljudje, je še razumljivo, za kristjana pa je to slabo spričevalo. Trudil se bom sprejemati ljudi tako, kot mi jih pošilja Gospod. Prosim te za moč, da bom odprt za vsakega človeka in se trudil, da se bo dobro počutil pri meni.

Evangelij

Med potjo Jezus sprašuje učence, kaj mislijo o njem. Peter v imenu vseh izpove vero, da je Božji Maziljenec. Jezus pa napove, da bo šel skozi trpljenje in smrt. Učenci tega ne morejo sprejeti. Ob Petru, ki ga Jezus pokara, se učim, da je naloga učenca, da hodi za Učenikom in ne pred njim. Gospod, hvala, ker me tako vzgajaš. Pomagaj mi, da te bom sprejel tudi skozi križ.

Primož Krečič