Božja beseda za petek, 19. avgusta 2022

Petek 20. tedna med letom (leto II)

»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« (Mt 22,36)

Berilo

Božji duh oživlja, kar je mrtvega

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 37,1-14)

Tiste dni je prišla nadme Gospodova roka. Gospod me je peljal ven ter me postavil sredi doline, ki je bila polna mrtvaških kosti. Vodil me je krog in krog mimo njih. In glej, bilo jih je silno veliko po dolini; bile so zelo suhe. Vprašal me je: »Sin človekov, ali bodo te kosti oživele?« Odgovoril sem: »Vsemogočni Gospod, ti veš.«

Tedaj mi je rekel: »Prerokuj nad temi kostmi in jim reci: Suhe kosti, čujte Gospodovo besedo! Tako govori vsemogočni Gospod tem kostem: Glejte, pošljem duha, da oživite! S kitami vas obdam in storim, da zraste na vas meso; prevlečem vas s kožo ter dam v vas duha, in oživite. Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod.« Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano. Ko sem prerokoval, je nastalo šumenje; glej, nastalo je šelestenje, in kosti so se približale druga k drugi. Gledal sem, glej, kite so prišle, meso je zraslo in koža se je razpela čeznje po vrhu; a duha ni bilo v njih.

Tedaj mi je rekel: »Prerokuj duhu, prerokuj, sin človekov, in reci duhu: Tako govori vsemogočni Gospod: Od štirih vetrov pridi, duh, dihni v te pobite, da oživijo!« Ko sem prerokoval, kakor mi je bilo ukazano, je prišel duh vanje; oživele so in se postavile na svoje noge: silno velika vojska. Rekel mi je: »Sin človekov, te kosti so vsa Izraelova hiša. Oni pravijo: ,Naše kosti so usahnile, naše upanje je izginilo, uničeni smo.'

Zato prerokuj in jim reci: Tako govori vsemogočni Gospod: ,Glejte, odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov in vas privedem v Izraelovo deželo. Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove, in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Dam svojega duha v vas, da oživite in vas spet naselim v vaši deželi. Tedaj spoznate, da sem jaz, Gospod, to rekel in izpolnil,« govori Gospod.

Psalm 107

Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Ps 107,2-3.4-5.6-7.8-9

Tako naj govorijo, katere je Gospod rešil,
ki jih je rešil iz sovražnikove roke
in jih je izbral iz daljnih krajev,
od vzhoda do zahoda, od severa do juga.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Blodili so po puščavi in pustinji,
niso našli pota k mestu za prebivanje.
Bili so lačni in žejni,
njih življenje je pojemalo.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Klicali so v stiski h Gospodu
in otel jih je iz viseh nadlog.
Vodil jih je po pravi poti,
da so prišli v mesto za prebivanje.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Zahvalijo naj se Gospodu za njegovo dobroto,
za njegove čudeže v prid človeškim otrokom,
saj je nasitil vse, ki so bili lačni,
in sestradane je napolnil z dobroto.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Ljubi Boga in svojega bližnjega

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,34-40)

Tisti čas so farizeji zvedeli, da je Jezus prisilil saduceje k molku, in so se sešli. Nekdo izmed njih, ki je bil učitelj postave, je hotel Jezusa skušati in ga je vprašal: »Učenik, katera je največja zapoved v postavi?« Jezus mu je odgovoril: »›Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem.‹ To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: ›Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.‹ Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Janez Eudes

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok vidi dolino, polno mrtvaških kosti svojih prednikov. Gospod mu naroči, naj prerokuje in kliče Božjega Duha, da bodo oživeli, se dvignili na noge in postali velika vojska. Ponovil se je dogodek stvarjenja. Kosti so vstale z velikim hrupom. Bolj jasno se bom zavedal, da me Gospod vleče iz mojih grobov in smrti. Gospod, hvala, ker si Gospod živih in kar obljubiš, tudi narediš.

Evangelij

Farizej, učitelj postave, skuša Jezusa, kaj je najbolj pomembno v postavi. Jezus poudari zapoved ljubezni do Boga in prav tako ljubezen do bližnjega. Trudil se bom graditi življenje na tem temelju. Kakor bom ljubil bližnjega, bom ljubil tudi Boga, in čim bolj bom ljubil Boga, tem bolj bom ljubil bližnjega. Gospod, hvala, ker mi razodevaš Boga, ki se nam ga ni treba bati, ampak ga smemo ljubiti.

Primož Krečič