Božja beseda za ponedeljek, 18. septembra 2023

Ponedeljek 24. tedna med letom (leto I)

»Gospod, ne trudi se! Nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho.« (Lk 7,6b)

Berilo

Moliti je treba za vse ljudi

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Timoteju (1 Tim 2,1-8)

Predvsem prosim, naj se opravljajo prošnje, molitve, priprošnje, zahvale za vse ljudi, za kralje in vse oblastnike, da bomo živeli tiho in mirno življenje v vsej pobožnosti in čistosti. To je namreč dobro in všeč Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli k spoznanju resnice.

Zakaj en Bog je; eden tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek Jezus Kristus, ki je dal sam sebe v odkupnino za vse, v pričevanje ob svojem času; in v to sem jaz postavljen za glasnika in apostola – resnico govorim, ne lažem – poganom za učitelja v veri in resnici. Hočem torej, naj možje na vsakem kraju molijo, povzdigujoč čiste roke, brez srda in prepirljivosti.

Psalm 28

Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«

Ps 28,2.7.8-9

Gospod, sliši glas moje prošnje,
ko vpijem k tebi,
ko dvigam svoje roke
k tvojemu svetišču.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«
Gospod, moja moč in moj varuh!
Vanj je zaupalo moje srce
in sem dobil pomoč;
zato se radujem in ga hvalim.
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«
Gospod je moč svojemu ljudstvu,
rešilna obramba svojemu izvoljencu.
Reši svoje ljudstvo
in blagoslôvi svojo dediščino!
Odpev: »Hvaljen Gospod, ki me je uslišal.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, odpri nam srce, da bomo pazili na besede tvojega Sina. Aleluja.

Jezus hvali stotnikovo vero

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,1-10)

Ko je Jezus končal vse svoje besede pred poslušajočim ljudstvom, je šel v Kafarnaum. Pri nekem stotniku pa je bil na smrt bolan služabnik, ki mu je bil zelo drag. Ko je (stotnik) slišal o Jezusu, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in njegovega služabnika ozdravil.

Ti so prišli k Jezusu in ga lepo prosili, govoreč: »Vreden je, da mu to storiš; ljubi namreč naš narod in shodnico nam je on sezidal.« Jezus je šel z njimi.

Ko pa že ni bil več daleč od hiše, je stotnik k njemu poslal prijatelje in mu sporočil: »Gospod, ne trudi se; zakaj nisem vreden, da greš pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi šel k tebi, ampak reci le besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Zakaj tudi jaz, ki sem postavljen pod oblast in imam vojake pod seboj, pravim temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stori to‹ in stori.«

Ko je Jezus to slišal, ga je občudoval; in obrnil se je ter možici, ki ga je spremljala, rekel: »Povem vam, še v Izraelu nisem našel tolike vere.« In ko so se vrnili poslanci domov, so služabnika našli zdravega.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Jožef Kupertinski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel piše Timoteju. Opozarja ga, naj moli za vse, tudi za oblastnike, ker Bog nikogar ne izključi. Apostol želi vse pripeljati k dostojanstvu in mirnemu življenju. Odprt bom za Božje delovanje v drugih in svobodno sprejemal njegov dar. Gospod, hvala, da je tvoje odrešenje za vse ljudi, da je vsak človek v tvoji ljubezni in upoštevaš njegovo svobodo.

Evangelij

Stotnik ima bolnega služabnika. Pošlje ljudi k Jezusu, da bi prišel in ga ozdravil. Po drugi delegaciji mu pove, da ni vreden tega obiska, naj reče le besedo in bo ozdravljen. Posnemal bom vero stotnika in povsem zaupal Jezusu. Gospod, prosim te za preprostost in jasnost, da te bom priznal za resničnega Odrešenika.

Primož Krečič