Božja beseda za torek, 19. septembra 2023

Torek 24. tedna med letom (leto I)

»Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: 'Ne jokaj!'« (Lk 7,13)

Berilo

Kakšni morajo biti cerkveni predstojniki

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Timoteju (1 Tim 3,1-13)

Zanesljiva je beseda: Če kdo hrepeni po predstojniški službi, si želi dobro delo. Predstojnik mora torej biti brez graje, ene žene mož, trezen, razumen, dostojen, gostoljuben, sposoben za poučevanje; ne pijanec, ne pretepač, ampak krotak; ne prepirljiv, ne lakomen; svoji hiši dober predstojnik, ki so mu otroci pokorni z vso dostojnostjo. Ako pa kdo ne zna vladati lastno hišo, kako bo skrbel za Božjo Cerkev? Ne sme biti novokrščenec, da se ne prevzame in ne pade v hudičevo obsodbo. Mora pa imeti lepo spričevalo tudi od tistih, ki so zunaj, da ne pade v zaničevanje in hudičevo zanko.

Enako naj bodo diakoni dostojni, ne dvolični, ne vdani obilnemu vinu, ne željni umazanega dobička; naj hranijo skrivnost vere v čisti vesti. Tudi ti naj se prej preskušajo in potlej naj opravljajo službo, če bodo brez graje. Prav tako naj bodo žene (v diakonski službi) dostojne, ne obrekljive, ampak trezne, zveste v vsem. Diakoni naj bodo le enkrat oženjeni, otrokom in svojim hišam dobri gospodarji. Ti namreč, ki diakonsko službo dobro opravljajo, dosežejo lepo stopnjo in veliko srčnost v veri, ki je v Jezusu Kristusu.

Psalm 101

Odpev: »Čisto vest si bom ohranil.«

Ps 101,1-3.5-6

Ljubezen in pravico bom opeval,
tebi, Gospod, bom hvalnice pel.
Stopal bom po brezmadežni poti,
kdaj boš prišel k meni?
Odpev: »Čisto vest si bom ohranil.«
Čisto vest si bom ohranil
v vsem svojem življenju;
ne bom si postavljal pred oči,
kar je krivično.
Odpev: »Čisto vest si bom ohranil.«
Kdor svojega bližnjega skrivaj obrekuje,
tega uničim;
kdor je prevzetnih oči in nadutega srca,
ga ne prenesem.
Odpev: »Čisto vest si bom ohranil.«
Moje oči se ozirajo po zvestih služabnikih,
da bi prebivali pri meni;
kdor hodi po brezmadežni poti,
ta bo moj služabnik.
Odpev: »Čisto vest si bom ohranil.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu in je ustanovil med nami nauk sprave. Aleluja.

Jezus oživi mladeniča iz Naima

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,11-17)

Tisti čas je šel Jezus v mesto Naim; z njim so šli njegovi učenci in mnogo ljudstva. Ko se je približal mestnim vratom, glej, so nesli ven mrliča, edinega sina matere, ki je bila vdova; in z njo je bilo mnogo ljudi iz mesta. Ko jo je Jezus videl, se mu je v srce zasmilila in ji je rekel: »Ne jokaj!« In pristopil je ter se dotaknil nosil – nosilci pa so obstali – in je rekel: »Mladenič, rečem ti: Vstani!« Mrtvi je sédel in začel govoriti; in dal ga je njegovi materi.

Strah je obšel vse in hvalili so Boga ter govorili: »Velik prerok je vstal med nami,« in »Bog je obiskal svoje ljudstvo.« Ta glas o njem se je razširil po vsej Judeji in po vsej okolici.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Januarij in tovariši

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel razkriva, kaj se zahteva za škofa: da ima urejeno življenje z ženo, če jo ima, in vzgojene otroke. To velja za poročene in samske. Če znajo voditi sebe in družino, bodo znali voditi tudi cerkveno skupnost. Trudil se bom živeti v skupnosti, da bo odsevala Gospodovega Duha in pristno človeškost. Gospod, hvala za vse spodbude in za pričevanje lepega krščanskega življenja.

Evangelij

Jezus vidi vdovo, ki gre za krsto umrlega sina. Rahločutno jo nagovori, se dotakne mrtvega in ga obudi. Jezus se približa življenju ljudi, jih čuti in jim pomaga, tudi v najhujšem. Poglobil bom vero v Jezusovo usmiljenje in vstopal v vse prostore ljudi, tudi v njihovo umiranje in smrt. Gospod, tvoja ljubezen je brez konca. Hvala, ker si mi blizu v nemoči in mi vedno ponujaš izhod.

Primož Krečič