Božja beseda za petek, 17. novembra 2023


Sv. Elizabeta Ogrska, obvezni god

Petek 32. tedna med letom (leto I)

»Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil.« (Lk 17,33)

Berilo

Iz stvarstva moremo spoznati Stvarnika

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 13,1-9)

Nespametni so vsi ljudje, v katerih ni Božjega spoznanja, ki iz vidnih dobrin niso mogli spoznati Njega, ki je in ki pri opazovanju del niso spoznali umetnika, ampak so ali ogenj ali veter ali hitri zrak ali zvezdnati obok ali silovito vodo ali nebesni luči imeli za bogove, ki vladajo svet. Če so, veseleč se njih lepote, v njih slutili bogove, naj bi bili spoznali, koliko boljši je njih Gospod, saj jih je ustvaril začetnik lepote. Če pa so se čudili njihovi moči in dejavnosti, naj bi bili iz tega spoznali koliko močnejši je njih Stvarnik. Iz velikosti in lepote stvari se namreč s primerjanjem spozna njih Stvarnik. Vendar pa te ljudi zadene majhna graja, kajti morda se motijo, ko Boga iščejo in hočejo najti: ukvarjajo se namreč z njegovimi deli in jih preiskujejo, pa se dajo premamiti videzu, ker je lepo, kar vidijo. Vendar pa tudi ti niso opravičljivi: kajti če so premogli toliko spoznavati, da so mogli preiskovati svet, kako da niso še prej našli Gospoda teh reči?

Psalm 19

Odpev: »Nebesa razglašajo Božje veličastvo.«

Ps 19,2-3.4-5

Nebesa razglašajo Božje veličastvo
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.
En dan sporoča to drugemu dnevu
in ena noč naznanja to drugi noči.
Odpev: »Nebesa razglašajo Božje veličastvo.«
To ni beseda in niso govori,
katerih glas bi se ne mogel slišati:
Po vsej zemlji se razlega njih glas
in do konca sveta njih govorica!
Odpev: »Nebesa razglašajo Božje veličastvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, poúči me, da bom spolnjeval tvojo postavo, in držal jo bom z vsem svojim srcem. Aleluja.

Kakšen bo dan Kristusovega razodetja

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 17,26-37)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Kakor je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi v dneh Sina človekovega: jedli so in pili, se ženili in se možile, do dneva, ko je šel Noe v ladjo: in prišel je potop in pokončal vse. Podobno bo, kakor je bilo v Lotovih dneh: jedli so in pili, kupovali in prodajali, sadili in zidali; tisti dan, ko je šel Lot iz Sodome, pa je dežilo ogenj in žveplo izpod neba in pokončalo vse. Prav tako bo tisti dan, ko se bo razodel Sin človekov.

Kdor bo tisti dan na strehi, njegove stvari pa v hiši, naj ne hodi dol ponje; prav tako naj se ne vrača, kdor bo na polju. Spominjajte so Lotove žene. Kdor koli bo skušal svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, in kdor koli ga bo izgubil, ga bo rešil.

Povem vam: tisto noč bosta dva na eni postelji; eden bo sprejet, drugi zavržen. Dve bosta skupaj mleli; ena bo sprejeta, druga zavržena. Dva bosta na polju; eden bo sprejet, drugi zavržen. In spregovorili so ter mu rekli: »Kje bo to, Gospod?« On jim je pa rekel: »Kjer bo mrtvo truplo, tam se bodo zbrali tudi jastrebi.«
Sv. Elizabeta Ogrska (leto I), obvezni god

»Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40)

Berilo

Krepostna žena je okras domače hiše

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 26,1-3.13-18)

Srečen mož vrle žene, število njegovih let se podvoji! Pogumna žena razveseljuje svojega moža, on izpolni v miru svoja leta. Vrla žena je dober delež, tistim, ki se bojijo Gospoda, se daje v posest.

Milina žene razveseljuje njenega moža in njena razumnost ga krepi. Molčeča žena je Gospodov dar in dobro vzgojena duša se ne da poplačati. Milina čez milino je sramežljiva žena in nič ne odtehta vzdržne duše. Kakor sonce sije na Gospodovih višavah, tako je lepota vrle žene okras njene hiše. Kakor sveti svetilka na svetem svečniku, taka je lepota njenega obraza na ravni postavi. Kakor zlati stebri na srebrnih podstavah, take so lepe noge na trdnih petah.

Psalm 30

Odpev: »Gospod, ti si moja moč in moje zavetje.«

Ps 30,4.8.20.24-25

Gospod, ti si moja trdnjava in moje zatočišče,
zaradi svoje dobrote me vodi!
Tvoja ljubezen mi je v radost in veselje,
usmilil si se moje bede.
Odpev: »Gospod, ti si moja moč in moje zavetje.«
Gospod, kako velika je tvoja dobrota,
ki si jo prihranil za svoje prijatelje.
Izkazuješ jo vpričo svojega ljudstva
tistim, ki se tebi izročajo.
Odpev: »Gospod, ti si moja moč in moje zavetje.«
Ljubite Gospoda, njegovi zvesti služabniki!
Gospod vas varuje, ošabne pa ponižuje.
Okrepite se in opogumite
vsi, ki upate v Gospoda.
Odpev: »Gospod, ti si moja moč in moje zavetje.«

Evangelij

Sir 26,16

Aleluja

Aleluja. Kakor sonce, ki vzhaja na gospodovih višavah, je lepota dobre žene v njeni urejeni hiši. Aleluja.

Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-40)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svoje slave. Zbrali se bodo pred njim vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor loči pastir ovce od kozlov; in postavil bo ovce na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj poreče kralj tistim, ki bodo na njegovi desnici: 'Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti; popotnik sem bil in ste me sprejeli; nag sem bil in ste me oblekli; bolan sem bil in ste me obiskali; v ječi sem bil in ste prišli k meni.'

Tedaj mu bodo pravični odgovorili: 'Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo te nasitili ali žejnega in smo ti dali piti? Kdaj smo te videli popotnika in smo te sprejeli ali nagega in te oblekli? Ali kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?' In kralj jim bo odgovoril: 'Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.'

Sv. Elizabeta Ogrska (17. november)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Elizabeta Ogrska

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pisec vidi, kako so malikovalci neumni. Čudi se, da ne prepoznajo Stvarnika v tolikih njegovih lepotah in ga ne častijo. Zapelje jih mik lažne lepote, ko častijo moči narave. Odkrival bom Božje sledi v naravi in zgodovini in se po njih bližal Bogu. Gospod, hvala, ker razodevaš svojo modrost v stvarstvu, da me vodi k tebi in tvojemu odrešenju. Daj mi pogum, da bom pomagal še drugim.

Evangelij

Gospodov prihod bo presenečenje, ker ljudje ne bodo pripravljeni, tako kot v času Noeta in Lota. Jezus predlaga več svobode in nevezanosti z vsakdanjimi dejavnostmi. Ali mi način življenja in dela dopušča čas za srečanje z Jezusom? Gospod, uči me budnosti in dejavnega pričakovanja. Naj ne pozabim, da je na svetu vse minljivo in da vse prihaja iz tvojih rok.

Primož Krečič