Božja beseda za torek, 17. januarja 2023


Sv. Anton Puščavnik, obvezni god

Torek 2. tedna med letom (leto I)

Rekel jim je: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote« (Mr 2,27).

Berilo

Upanje varno sidro naše duše

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 6,10-20)

Bratje, Bog ni krivičen, da bi pozabil vaše delo in ljubezen, ki ste jo skazali njegovemu imenu, ker ste svetim stregli in še strežete. Želimo pa, naj vsakdo izmed vas pokaže isto vnemo za popolnost upanja do konca, da bi se namreč ne polenili, ampak posnemali tiste, ki so po veri in stanovitnosti deležni obljub. Ko je namreč Bog dal obljubo Abrahamu, je prisegel sam pri sebi, ker ni mogel priseči pri nikomer, ki bi bil večji; rekel je: »Resnično obilno te bom blagoslovil in silno te namnožil.« Tako je potrpežljivo čakal ter obljubo prejel. Ljudje namreč prisegajo pri večjem in vsakega prerekanja konec je prisega, ki je potrditev.

Ker je hotel Bog dedičem obljube še bolj pokazati nepremenljivost svojega sklepa, je pristavil prisego, da bi po dveh nepremenljivih dejanjih, ki je v njih nemogoče, da bi Bog varal, imeli močno tolažbo, kateri smo pribežali, da se oprimemo danega upanja. V upanju imamo sidro svoje duše, ki je varno in trdno ter sega v notranjščino za zagrinjalom, kamor je šel za nas predhodnik Jezus, ki je po Melkizedekovem redu postal veliki duhovnik na veke.

Psalm 111

Odpev: »Vekomaj se spominja svoje zaveze.«

Ps 111,1-2.4-5.9-10

Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in na shodu.
Velika so Gospodova dela,
občudovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Odpev: »Vekomaj se spominja svoje zaveze.«
Ohranil je spomin na svoja čudovita dela,
Gospod je usmiljen in milostljiv;
jesti daje njim, ki se ga boje,
vekomaj se spominja svoje zaveze.
Odpev: »Vekomaj se spominja svoje zaveze.«
Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime,
njegova hvala ostane na veke.
Odpev: »Vekomaj se spominja svoje zaveze.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Aleluja.

Sobotni počitek je zaradi človeka

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 2,23-28)

Zgodilo se je, ko je Jezus v soboto šel skozi setve, da so njegovi učenci spotoma začeli smukati klasje. Farizeji so mu govorili: »Glej, kaj delajo v soboto! To ni dovoljeno.« Rekel jim je: »Ali niste nikoli brali, kaj je storil David, ko je prišel v stisko in je bil lačen sam in kateri so bili z njim; kako je ob času velikega duhovnika Abjatarja stopil v Božjo hišo in jedel posvečene hlebe, katerih ni bilo dovoljeno jesti drugim kakor duhovnikom, in jih dal tudi tistim, ki so bili z njim?« Rekel jim je: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zato je Sin človekov gospod tudi sobote.«
Sv. Anton Puščavnik (leto I), obvezni god

Berilo

Bog bo povedal, kaj hoče od tebe

Berilo iz knjige preroka Miheja (Mih 6,6-8)


»S čim naj stopim pred Gospoda,
se priklonim pred Bogom na višavah?
Naj stopim predenj z žgalnimi daritvami,
z enoletnimi teleti?
Ali se bo Gospod veselil tisoč osnov,
daritve potokov olja?
Ali naj mu darujem svojega prvorojenca
v povračilo za svojo pregreho?
Sad svojega telesa
kot poravnavo za svojo dušo?«
»Bilo ti je razodeto, o človek, kaj je dobro,
kaj Gospod hoče od tebe:
nič drugega, kakor da pravično ravnaš,
da ljubiš usmiljenje
in da si ponižen pred svojim Bogom.«

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7.8.11

Psalm, Davidov.

Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru,
kdo bo stanoval na tvoji sveti gori?
Kdor hodi brez madeža in dela pravično
in prav misli v svojem srcu
kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Mt 19,21

Aleluja

Aleluja. Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Aleluja.

Odpoved bogastvu vodi k popolnosti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 19,16-26)

16 In glej, nekdo je pristopil in mu rekel: »Učenik, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje?« 17 On mu je rekel: »Kaj me vprašuješ o dobrem? Samo eden je dober; če pa hočeš priti v življenje, spolnjuj zapovedi!« 18 Vprašal ga je: »Katere?« In Jezus je rekel: »Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, 19 spoštuj očeta in mater in svojega bližnjega ljubi kakor sam sebe.« 20 Mladenič mu je rekel: »Vse to sem spolnjeval. Kaj mi je še treba?« 21 Jezus mu je rekel: »Ako hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj!« 22 Ko je mladenič slišal to besedo, je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje. 23 Jezus pa je s svojim učencem rekel: »Resnično, povem vam: Bogatin bo težko prišel v nebeško kraljestvo. In še vam povem: 24 Lažje je velblodu iti skozi šivankino uho, kakor bogatinu priti v božje kraljestvo.« 25 Ko pa so učenci to slišali, so se silno čudili in govorili: »Kdo se torej more rešiti?« 26 Jezus se je ozrl vanje in jim rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, pri Bogu pa je vse mogoče.«
Sv. Anton Puščavnik (17. januar)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Anton Puščavnik

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Verniki so se navdušili v veri, potem pa so se polenili. Zato jih pisatelj Pisma Hebrejcem spodbuja k zvestobi, kakor so jo živeli veliki zgledi vere v zgodovini. Zanesel se bom na Božje načrte in odločno premagoval lenobo ter neodločnost. Gospod, prosim te za moč Svetega Duha in vedno nove zglede zvestobe, da bom vztrajal v izpolnjevanju tvoje besede, tudi ko bo nastopila malodušnost in bo težko.

Evangelij

Farizeji se pohujšujejo nad učenci, ker se ne držijo natančno predpisov glede sobote. Jezus jim pove, da ni treba, da bi bili sužnji sobote, ampak mora biti sobota v službi človeka. Ob Jezusu bom presojal zahteve in sprejemal vabila za odprte osebne odnose. Gospod, naj se ne ukvarjam z nepomembnimi zahtevami, da bo najbolj pomembna pozornost do tebe in ljudi.

Primož Krečič