Božja beseda za ponedeljek, 16. januarja 2023

Ponedeljek 2. tedna med letom (leto I)

»Dokler imajo ženina med seboj, se ne morejo postiti.« (Mr 2,19b)

Berilo

Božji Sin se na zemlji uči pokorščine

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 5,1-10)

Vsak veliki duhovnik se jemlje izmed ljudi in se postavlja za ljudi v tem, kar se nanaša na Boga, da daruje dari in daritve za grehe in more imeti potrpljenje s tistimi, ki so nevedni in se motijo, ker je tudi sam obdan s slabostjo in mora zaradi nje kakor za ljudstvo tako tudi zase opravljati daritve za grehe. In nobeden si ne prisvaja te časti, ampak kogar kliče Bog kakor Arona. Tako si tudi Kristus ni sam dal časti, da je postal veliki duhovnik, ampak Bog, ki mu je rekel: »Moj Sin si ti, danes sem te rodil«; kakor pravi tudi na drugem mestu: »Ti si duhovnik vekomaj po Melkizedekovem redu.« On je v dneh svojega življenja na zemlji daroval prošnje in molitve s silnimi klici in solzami Bogu, ki ga je mogel oteti smrti, in bil je uslišan zaradi bogovdanosti. Čeprav je bil Sin, se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine. Ko je dosegel popolnost, je postal za vse, kateri so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja, od Boga imenovan za velikega duhovnika po Melkizedekovem redu.

Psalm 110

Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«

Ps 110,1.2.3.4

Gospod je rekel mojemu Gospodu:
»Sedi na mojo desnico,
dokler ne položim tvojih sovražnikov
za podnožje tvojih nog!«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Žezlo tvoje mogočnosti
raztegne Gospod s Siona:
»Gospoduj, gospoduj
sredi svojih sovražnikov!
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Tvoje je gospostvo
ob dnevu tvojega rojstva v svetem sijaju:
rodil sem te kakor roso
pred zgodnjo danico.«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Gospod je prisegel
in se ne bo kesal:
»Ti si duhovnik vekomaj
po Melkizedekovem redu.«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jeruzalem, hvali Gospoda, ki pošilja svoje ukaze na zemljo. Aleluja.

Veselje učencev, ker je Jezus pri njih

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 2,18-22)

Tisti čas so se učenci Janeza Krstnika in farizeji postili. Pa pridejo in rečejo Jezusu: »Zakaj se Janezovi učenci in učenci farizejev postijo, tvoji učenci pa ne?« Jezus jim odgovori: »Ali se morejo postiti svatje, dokler je ženin pri njih? Dokler imajo ženina med seboj, se ne morejo postiti. Pridejo pa dnevi, ko bo ženin od njih vzet, in takrat, tiste dni, se bodo postili.

Nihče ne prišije na staro obleko zaplate iz neudelanega blaga; sicer nov našiv od stare še kaj odtrga in nastane še večja luknja. Nihče ne deva novega vina v stare mehove, sicer vino mehove razžene pa bo uničeno vino in mehovi, marveč devajo novo vino v nove mehove.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Marcel I

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Starozavezni veliki duhovnik je kot človek zastopal ljudstvo pred Bogom in urejal vse, kar se nanaša na Boga. Kristus pa je Božji Sin in duhovnik od vedno in mu ni treba prinašati daritev za svoje grehe. Odkrival in sprejemal bom Jezusov neizmerni dar za moje odrešenje. Gospod, hvala, da si mi podaril življenje, da me ljubiš brez meje.

Evangelij

Jezusova novost je tako velika in vesela, da ne potrebuje znamenj, ki spominjajo na žalost. Post bo nastopil v Cerkvi, ko bo doživljala preganjanja in težave. Zaradi Jezusove navzočnosti se bom trudil za veselje do vsega. Gospod, okrepi me s svojim Duhom, da mi ne bo zmanjkalo novega vina tvoje ljubezni in varstva.

Primož Krečič