Božja beseda za nedeljo, 16. septembra 2018

24. nedelja med letom (leto B), nedelja svetniških kandidatov

»In vprašal jih je: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Mr 8,29a)

1. berilo

Božji služabnik se ne upira trpljenju

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 50,5-9)

Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bíli, svoje lice tistim, ki so mi pulíli brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmêsti. Zato sem narédil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočèn. Blizu je ta, ki me opravičuje, kdo se bo pravdal z menoj? Nastopíva skupaj! Kdo si lasti mojo pravico? Naj se mi približa. Glej, Gospod Bog mi pomaga, kdo me bo razglásil za krivega?

Psalm 116

Odpev: »Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.«

Ps 116,1-2.3-4.5-6.8-9

Ljubim Gospoda, ker je prisluhnil mojemu glasu,
ko sem ga prosil za milost.
Zakaj svoje uho je nagnil k meni,
ko sem ga klical v dnevih stiske.
Odpev: »Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.«
Objele so me vezi smrti, me zagrabile stiske podzemlja,
padel sem v nadloge in žalost.
Tedaj sem klical ime Gospodovo:
»O Gospod, reši mojo dušo!«
Odpev: »Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.«
Milostljiv je Gospod in pravičen,
naš Bog je usmiljen.
Gospod varuje preproste,
bil sem slaboten in me je rešil.
Odpev: »Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.«
Zares, rešil si mojo dušo pred smrtjo,
moje oči pred solzami, moje noge pred padcem.
Hôdil bom pred Gospodom,
pred Gospodom v deželi živih.
Odpev: »Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.«

2. berilo

Svojo vero spričujmo z deli, da ne bo mrtva

Berilo iz Jakobovega pisma (Jak 2,14-18)

Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši? Če brat ali sestra nimata kaj obleči in jima manjka vsakdanje hrane, pa jima kdo izmed vas reče: »Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!« a jima ne daste, kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga? Tako je tudi z vero, če nima del; sama zase je mrtva. Vendar bo kdo rekel: »Ti imaš vero, jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom iz svojih del pokazal vero.«

Evangelij

Gal 6,14

Aleluja

Aleluja. Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Aleluja.

Verujemo v Kristusovo božanstvo, čeprav mora trpeti

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 8,27-35)

Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezarêje Filípove. Med potjo je učence spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi: Eden od prerokov.« In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovóril in rekel: »Ti si Kristus.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril.

In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in posváril Petra: »Poberi se! Proč od mene, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Ljudmila

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

24. nedelja med letom - Janez Ferkolj - Bled
(13.9.2015 ob 10h, dolžina: 8:20)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

24. nedelja med letom
(13.9.2015 ob 10h, dolžina: 9:28)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

24. nedelja med letom
(13.9.2015 ob 9h, dolžina: 8:19)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

24. nedelja med letom - Milan Kavčnik - Cerknica
(16.9.2012 ob 10h, dolžina: 10:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

24. nedelja med letom - Koseze
(13.9.2009 ob 10h, dolžina: 13:18)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 13. september 2015 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan. Današnji evangelij nam predstavlja Jezusa, ki na poti proti Cezareji Filipovi, sprašuje svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« (Mr 8,27). Odgovorijo mu to, kar so ljudje rekli, da ga nekateri imajo za ponovno oživelega Janeza Krstnika, drugi za Elija ali enega od velikih prerokov. Ljudje so cenili Jezusa, imeli so ga za 'poslanega od Boga', a ga še niso uspeli prepoznati kot napovedanega in pričakovanega Mesija. Jezus je ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sveti Beda Častitljivi je v tem dogodku zaznal rahlo ironijo. Jezusovo človeško istovetnost je namreč razglasil njegov božanski glas, medtem ko je na njegovo božansko istovetnost nakazal človeški glas. Kristjani smo, če smo od Svetega Duha prejeli maziljenje, po katerem je tudi Kristus (Maziljeni) dobil maziljenje. Poistovetiti se s Kristusom pomeni priznati ga kot Boga-Človeka, maziljenega za zveličanje človeštva.« Sv. Ambrož in sv. Avguštin pravita: »Napačen odnos do tega sveta ne more biti temelj za resničen ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je v homiliji v Libanonu spregovoril o današnjem evangeliju, ki nam zastavlja vprašanje o Jezusovi pravi identiteti: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Mr 8,27).
Trenutek, ko Jezus to vprašanje zastavi svojim učencem, ni brez pomena. Gre za trenutek odločilnega preobrata v Jezusovem življenju. Je namreč na poti v Jeruzalem, kraj, kjer se bo dopolnil osrednji dogodek našega zveličanja in kjer se bo rodila Cerkev. Odgovori na Jezusovo vprašanje so različni. Še danes, tako kot tekom stoletij, ljudje, ki ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.