Božja beseda za sredo, 14. oktobra 2015

Sreda 28. tedna med letom (leto I)

»Toda gorje vam, farizeji! Desetino dajete, zanemarjate pa pravičnost in Božjo ljubezen.« (Lk 11.42).

Berilo

Bog povračuje vsakemu po njegovih delih

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 2,1-11)

Neopravičljiv si, o človek, kdor koli si, ki sodiš. V čemer namreč sodiš drugega, obsojaš sebe samega; ti, ki sodiš, namreč delaš isto. Vemo pa, da je Božja sodba prava nad tistimi, ki delajo taka dela. Mar meniš, o človek, kateri sodiš tiste, ki delajo taka dela, pa jih sam tudi delaš, da ubežiš Božji sodbi? Ali mar preziraš bogastvo njegove dobrote, potrpežljivosti in prizanesljivosti, ne vedoč, da te Božja dobrota vodi k pokori?

Toda s svojo trdovratnostjo in z nepokornim srcem si nakopavaš jezo na dan jeze, ko se bo razodela pravična sodba Boga, ki bo povrnil vsakemu po njegovih delih: z večnim življenjem tistim, ki vztrajno v dobrih delih iščejo slave in časti in neminljivosti; z jezo in srdom pa tistim, ki so prepirljivi in se ne uklonijo resnici, vdani pa so krivici.

Bridkost in stiska nad dušo vsakega človeka, ki dela húdo, najprej nad Juda, potem nad Grka; slava in čast in mir pa nad vsakega, ki dela dobro, najprej nad Juda, potem nad Grka; Bog namreč ne gleda na zunanjo veljavo ljudi.

Psalm 62

Odpev: »Gospod vrača vsakemu po njegovih delih.«

Ps 62,2-3.6-7.9

Le v Bogu počiva moja duša,
od njega mi pride rešenje.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja obramba, nikakor ne omahnem.
Odpev: »Gospod vrača vsakemu po njegovih delih.«
Le v Bogu počiva moja duša,
od njega pride, kar upam.
Le on je moja skala in moja rešitev,
moja obramba, ne omahnem.
Odpev: »Gospod vrača vsakemu po njegovih delih.«
Pri Bogu je moja rešitev in moja slava,
moje zavetje je v Bogu.
Upaj vanj vsekdar, o ljudstvo,
Bog nam je zavetje.
Odpev: »Gospod vrača vsakemu po njegovih delih.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo. Aleluja.

Jezus kliče gorje farizejem in učiteljem postave

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 11,42-46)

Tisti čas je rekel Gospod: »Gorjé vam, farizejem, ker dajete desetino od mete in rutice in vsake zelenjave, zanemarjate pa pravico in Božjo ljubezen. To bi bilo treba storiti in onega ne opustiti. Gorjé vam, farizejem, ker imate radi prve sedeže v shodnicah in pozdrave na trgih. Gorjé vam, ker ste kakor grobovi, ki se ne vidijo, in ljudje hodijo čeznje, pa ne vedó.«

Oglasi pa se eden izmed učiteljev postave in mu reče: »Učenik, s takimi besedami žališ tudi nas.« On pa je rekel: »Tudi vam, učiteljem postave, gorjé, ker nalagate ljudem neznosna bremena, sami pa se teh bremen ne dotaknete niti z enim prstom.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Kalist I

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel opominja Jude, naj se ne zanašajo na postavo in naj ne obsojajo drugih. Vsi ljudje so grešniki, zato obsojanje ni upravičeno. Pogani so se pregrešili proti naravnemu zakonu, Judje proti postavi. Gospod, pokaži, da smo vsi potrebni tvojega usmiljenja, da ne morem biti pravičen brez tvoje moči. Hvala, ker me podpiraš, da morem delati dobro in se boriti proti grehu.

Evangelij

Gledam vernike, ki se imajo za pravične. Postavljajo se nad druge, pa imajo v sebi slabe misli in ne delajo, kar govorijo. Zunanja popolnost pogosto uspava in vodi k napuhu ter hinav­ščini. Trudil se bom živeti ponižno in si prizadeval za resnico. Gospod, pomagaj mi sprejemati križ resnice, da bom iskreno posnemal tebe, ki nisi imel dveh obrazov in zunanje vzvišenosti.

Primož Krečič