Božja beseda za petek, 14. januarja 2022

Petek 1. tedna med letom (leto II)

»Nabralo se jih je mnogo, tako da tudi pri vratih ni bilo več prostora, in jim je oznanjal nauk« (Mr 2,2)

Berilo

Izraelci hočejo po nespameti imeti kralja

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 8,4-7.10-22)

Zbrali so se tedaj vsi Izraelovi starešine in prišli k Samuelu v Ramo. Rekli so mu: »Glej, postaral si se in tvoja sinova ne hodita po tvojih potih. Postavi nam torej kralja, da nas bo vodil, kakor je pri vseh narodih!« Samuelu pa to ni bilo všeč, ker so rekli: »Daj nam kralja, da nas bo vodil!« Samuel je molil h Gospodu in ta mu je rekel: »Poslušaj glas ljudstva v vsem, kar ti pravijo; saj niso zavrgli tebe, ampak mene so zavrgli, naj ne kraljujem nad njimi.« Samuel je povedal vse Gospodove besede ljudstvu, ki je od njega zahtevalo kralja. Rekel je: »To bodo pravice kralja, ki bo kraljeval nad vami: Jemal bo vaše sinove in si jih nastavljal, da bodo na njegovih vozovih in na konjih in da bodo tekli pred njegovim vozom. Postavljal si bo tisočnike in petdesetnike; orati bodo morali njegove njive, pospravljati njegovo žetev in mu delati bojno orožje in vozno opravo. Vaše hčere pa bo jemal, da bodo pripravljale mazila, kuhale in pekle. Vaše najboljše njive, vinograde in oljnike bo jemal in dajal svojim služabnikom. Od vaših setev in vinogradov bo pobiral desetino in jo dajal svojim dvornikom in služabnikom. Jemal bo vaše hlapce in vaše dekle, vaše najboljše vole in vaše osle ter jih rabil pri svojem delu. Od vaše drobnice bo pobiral desetino, vi sami pa boste njegovi služabniki. Tisti čas boste vpili zaradi svojega kralja, ki ste si ga izvolili, toda Gospod vas tisti čas ne bo uslišal.«

Ljudstvo pa ni hotelo poslušati Samuelovega glasu, temveč so rekli: »Ne, ampak kralj naj bo nad nami! Tudi mi bodimo kakor so vsi narodi: Naš kralj naj nas sodi, naj hodi pred nami in naj vodi naše boje!«

Samuel je slišal vse besede ljudstva in jih povedal Gospodu. Gospod pa je rekel Samuelu: »Poslušaj njihov glas in jim postavi kralja!«

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,16-17.18-19

Blagor ljudstvu, ki tebe pozdravlja!
Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili,
v tvojem imenu se bodo vedno veselili,
poveličevali se s tvojo pravičnostjo.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Gospod, ti si sijaj njih moči,
s tvojo naklonjenostjo se dviga naša moč.
Zakaj naš ščit je Gospodov,
naš kralj je Izraelov Sveti.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo. Aleluja.

Jezus ima oblast odpuščati grehe

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 2,1-12)

Jezus je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnaum in razvedelo se je, da je v hiši. Nabralo se jih je mnogo, tako da tudi pri vratih ni bilo več prostora, in jim je oznanjal nauk. Prišli so k njemu z mrtvoudnim, ki so ga štirje nosili. Ker ga pa zaradi množice niso mogli prinesti predenj, so nad mestom, koder je bil, odkrili streho in skozi odprtino spustili posteljo, na kateri je mrtvoudni ležal. Ko je Jezus videl njih vero, je rekel mrtvoudnemu: »Sin, tvoji grehi so odpuščeni.« Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v srcu mislili: »Kaj ta tako govori? Govori bogokletno! Kdo more grehe odpuščati, kakor edino Bog?« Jezus v duhu takoj spozna, da sami pri sebi tako mislijo, in jim reče: »Kaj to v srcu mislite? Kaj je laže, reči mrtvoudnemu: ›Tvoji grehi so odpuščeni‹ ali reči: ›Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi‹? Da boste pa vedeli, da ima Sin človekov oblast, na zemlji odpuščati grehe« – reče mrtvoudnemu – »ti pravim: ›Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom!‹« Ta je précej vstal, vzel posteljo in odšel vpričo vseh, tako da so vsi strmeli in slavili Boga: »Nikoli nismo videli kaj takega.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Oton

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ljudstvo pritiska na Samuela, da bi jim mazili kralja in bi imeli državo kakor drugi narodi. Samuel ima pomisleke, ker je Jahve prvi kralj v Izraelu. Obrne se na Gospoda, ki mu pravi, naj popusti ljudstvu. Spoštoval bom človeške voditelje in njihove odgovornosti ter se zavedal, da je Bog prvi voditelj vseh. Gospod, daj jim ponižnosti, da bodo urejali in vodili svet po tvoji volji.

Evangelij

V čudežu ozdravljenja hromega odseva moč sprave z Bogom, ki jo prinaša Jezus. Njegova pozornost je usmerjena od fizičnega zla k duhovnemu zlu, ki je greh in hromi človeka, da se obeša na zunanjo postavo in se skriva pred Bogom. Odprl se bom Jezusovemu odpuščanju in spravi z Bogom. Gospod, osvobodi me vsakega zla. Daj da bom iskal tvojo voljo in te s polnim srcem sprejel za Odrešenika.

Primož Krečič