HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za četrtek, 13. aprila 2017

Veliki četrtek - krizmena maša

Zadnja homilija (Veliki četrtek - večerna maša)
(24.3.2016 ob 19h, dolžina: 9:27)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša
(24.3.2016 ob 18h, dolžina: 10:29)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša - Škof Jurij Bizjak - Koper
(24.3.2016 ob 10h, dolžina: 9:25)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša
(2.4.2015 ob 19h, dolžina: 11:25)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša
(2.4.2015 ob 9h, dolžina: 12:00)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša
(17.4.2014 ob 19h, dolžina: 6:15)

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša
(17.4.2014 ob 9h, dolžina: 12:52)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša - Janez Šket - Grosuplje
(28.3.2013 ob 10h, dolžina: 10:19)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša - Škof Marjan Turnšek - Maribor
(21.4.2011 ob 10h, dolžina: 14:28)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša - Nadškof Franc Kramberger - Maribor - stolnica
(9.4.2009 ob 10h, dolžina: 20:56)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša

Veliki četrtek - krizmena maša

»Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim.« (Lk 4,18)

Veliki četrtek - krizmena maša - Nadškof Stanislav Zore - Ljubljana
(2.4.2015 ob 9h, dolžina: 10:42)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Veliki četrtek - krizmena maša - Škof Anton Jamnik - stolnica Ljubljana
(17.4.2014 ob 10h, dolžina: 12:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Veliki četrtek - krizmena maša - Škof Marjan Turnšek - Maribor
(21.4.2011 ob 10h, dolžina: 15:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

V središču dopoldanskega bogoslužja na veliki četrtek je blagoslov svetih olj: olja za maziljenje katehumenov, tistega za bolniško maziljenje, ter krizme za velike zakramente, ki podelijo Svetega Duha: birma, mašniško in škofovsko posvečenje. V zakramentih se nas Gospod dotika preko prvin stvarstva. Tako enost med stvarjenjem in odrešenjem postane vidna. Zakramenti so izraz telesnosti naše vere, ki zajame telo in dušo, torej celotnega človeka. Kruh in vino sta sad zemlje in človekovega dela. Gospod ju je izbral kot nosilca svoje ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Origen pravi: »Jezus je šel v Nazaretu v shodnico, kjer je prebral besedilo 61. poglavja preroka Izaija, ki je bilo tisti dan po Božji previdnosti izbrano in naznanil, da se od sedaj v njem začenja odbdobje mesijanskega zveličanja.« Sv. Ciril Aleksandrijski pravi, da ta »odlomek ter dogodek razodevata, da je Jezus Bog in človek«. Sv. Ambrož pravi: »Prve besede Jezusovega javnega delovanja iz preroka Izaija kažejo na trinitarični zveličavni načrt.« Evzebij iz Cezareje pravi: »Razlaga 61. poglavja ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 61,1-3.6.8-9)


Duh vsemogočnega Gospoda je nad menoj,
ker me je Gospod pomazilil.
Poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim,
da ozdravim nje, ki so pobiti v srcu,
da oznanim jetnikom prostost
in zvezanim rešênje,
da okličem leto Gospodove milosti,
dan maščevanja našega Boga,
da potolažim vse žalujoče,
da dam na Sionu žalujočim kot dar
venec namesto pepela,
olje veselja namesto žalnega ogrinjala,
hvalnico namesto obupa.
Hrasti pravičnosti se bodo imenovali,
nasad Gospodov v njegovo poveličanje.
Vi pa se boste imenovali »duhovniki Gospodovi«,
»služabnike našega Boga« vas bodo klicali.
Uživali boste posest narodov
in se hvalili z njihovim bogastvom.
Zakaj jaz, Gospod, ljubim pravico,
sovražim hudoben rop.
Zvesto jim dam njih plačilo
in sklenem z njimi večno zavezo.
Njih zarod bo znan med narodi
in njih potomci med ljudstvi.
Vsi, ki jih vidijo, pripoznajo,
da so zarod, ki ga je Gospod blagoslovil.

Psalm 89

Odpev: »Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi.«

Ps 89,21-22.25.27

21 Našel sem Davida, svojega hlapca,
s svojim svetim oljem sem ga mazilil,
22 da bi bila vedno z njim moja roka
in ga krepila moja rama.
25 Moja zvestoba in moja milost bosta z njim,
v mojem imenu bo zrasla njegova moč;
27 On me bo klical: Moj oče si ti,
moj Bog in skala mojega zveličanja.

2. berilo

Napravil nas je za kraljestvo in za duhovnike

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 1,5-8)

in od Jezusa Kristusa, ki je zvesta priča, prvorojeni izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje. Njemu, ki nas ljubi in nas je opral naših grehov s svojo krvjo ter nas napravil kraljestvo, duhovnike Bogu, svojemu Očetu: njemu slava in moč na vekov veke. Amen. Glej, prišel bo na oblakih in videlo ga bo vsako oko in ti, ki so ga prebodli; in jokali bodo nad njim vsi narodi na zemlji. Da, amen. »Jaz sem Alfa in Omega,« pravi Gospod Bog, ki je, ki je bil in ki bo, vsemogočni.

Evangelij

Jn 13,34

Vrstica pred evangelijem

Novo zapoved vam dam, govorí Gospod, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 4,16-21)

16 In prišel je v Nazaret, kjer je bil vzrejen; po svoji navadi je šel sobotni dan v shodnico in je vstal, da bi bral. 17 Dali so mu knjigo preroka Izaija. Odprl je knjigo in našel mesto, kjer je bilo pisano:
18 »Duh Gospodov je nad menoj;
zato me je mazilil.
Poslal me je, da ubogim oznanim blagovest;
da naznanim jetnikom oproščenje
in slepim pogled,
da zatirane izpustim v prostost
19 in oznanim leto božjega usmiljenja.« 20 In zaprl je knjigo, jo dal služabniku in sédel; in vseh oči v shodnici so bile uprte vanj. 21 Začel jim je govoriti: »Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali.«


Veliki četrtek - večerna maša

Veliki četrtek - večerna maša

»Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan.« (Jn 13,4)

Veliki četrtek - večerna maša
(24.3.2016 ob 19h, dolžina: 9:27)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša
(24.3.2016 ob 18h, dolžina: 10:29)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša - Škof Jurij Bizjak - Koper
(24.3.2016 ob 10h, dolžina: 9:25)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša
(2.4.2015 ob 19h, dolžina: 11:25)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša
(2.4.2015 ob 9h, dolžina: 12:00)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša
(17.4.2014 ob 19h, dolžina: 6:15)

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša
(17.4.2014 ob 9h, dolžina: 12:52)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša - Janez Šket - Grosuplje
(28.3.2013 ob 10h, dolžina: 10:19)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša - Škof Marjan Turnšek - Maribor
(21.4.2011 ob 10h, dolžina: 14:28)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Veliki četrtek - večerna maša - Nadškof Franc Kramberger - Maribor - stolnica
(9.4.2009 ob 10h, dolžina: 20:56)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jezus je postavil sveto evharistijo, da je nadomestila spomin rešitve iz suženjstva. Tisto noč je razlomil svoje življenje "za nas" in se ves izročil v novo zavezo. Z uživanjem evharistije me Jezus osvobaja od zla. Tako spoznavam, da dajanje ni izguba, ampak pridobitev novega življenja. Hvala, Gospod, za evharistično telo in kri, ki me krepita in delata živ spomin na tvojo ljubezen do kraja.

Evangelij

Jezus umije učencem noge, ker je služenje najvišja oblika ljubezni. Učence spodbudi, da bi spremenili odnose, poglede in pričakovanja. Trudil se bom pomagati ljudem, še posebej odrinjenim in ubogim, obenem pa bom sprejemal njihovo ljubezen. Gospod, ti mi umivaš noge. Okrepi mojo ljubezen, da ne bo le v besedah, ampak v stvarnih dejanjih služenja.

Primož Krečič

Misli Benedikta XVI.

V središču dopoldanskega bogoslužja na veliki četrtek je blagoslov svetih olj: olja za maziljenje katehumenov, tistega za bolniško maziljenje, ter krizme za velike zakramente, ki podelijo Svetega Duha: birma, mašniško in škofovsko posvečenje. V zakramentih se nas Gospod dotika preko prvin stvarstva. Tako enost med stvarjenjem in odrešenjem postane vidna. Zakrementi so izraz telesnosti naše vere, ki zajame telo in dušo, torej celotnega človeka. Kruh in vino sta sad zemlje in človekovega dela. Gospod ju je izbral kot nosilca svoje ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Origen pravi: »Jezus je šel v Nazaretu v shodnico, kjer je prebral besedilo 61. poglavja preroka Izaija, ki je bilo tisti dan po Božji previdnosti izbrano in naznanil, da se od sedaj v njem začenja odbdobje mesijanskega zveličanja.«Sv. Ciril Aleksandrijski pravi, da ta »odlomek ter dogodek razodevata, da je Jezus Bog in človek«. Sv Ambrož pravi: »Prve besede Jezusovega javnega delovanja iz preroka Izaija kažejo na trinitarični zveličavni načrt.« Evzebij iz Cezareje pravi: »Razlaga 61. poglavja preroka ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Predpisi za velikonočno večerjo

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 12,1-8.11-14)

Gospod je rekel Mojzesu in Aronu v egiptovski deželi: »Ta mesec vam bodi začetek mesecev, bodi vam prvi med meseci v letu! Govorita vsej Izraelovi občini: ‚Deseti dan tega meseca naj si vsak priskrbi po eno jagnje za družino, po eno jagnje za hišo. Če pa je družina premajhna za eno jagnje, naj ga vzame skupno s svojim sosedom, ki je najbližji njegovi družini, po številu oseb; na jagnje pa štejte osebe po tem, kar more vsak pojesti! Jagnje pa naj vam bo brez madeža, samec, enoletno; morete pa ga vzeti izmed ovac ali tudi izmed koz. Hranite ga do štirinajstega dneva tega meseca! Potem ga naj zakolje vsa zbrana Izraelova občina proti večeru. Vzamejo naj nekaj krvi in naj z njo pomažejo oba podboja in naddurje pri hišah, v katerih ga bodo jedli. Tisto noč naj jedo meso, pečeno na ognju, in opresnike; z grenkimi zelišči naj ga jedo. 11 Takole pa ga jejte: imejte ledja prepasana, čevlje na nogah in palico v roki; in jejte ga v naglici: to je mimohod Gospodov. 12 Kajti to noč pojdem skoz egiptovsko deželo in udarim vse prvorojence v egiptovski deželi od človeka do živine in izvršim sodbo nad vsemi egiptovskimi bogovi: jaz, Jahve. 13 Tedaj bo kri za vas v znamenje na hišah, v katerih bivate: ko zagledam kri, pojdem mimo vas; in pri vas ne bo morilne šibe, ko udarim egiptovsko deželo. 14 Ta dan vam bodi v spomin in praznujte ga kot praznik Jahvejev; od roda do roda ga praznujte kot večno ustanovo!

Psalm 116

Odpev: »Kelih zahvale je udeležba pri Kristusovi krvi.«

Ps 116,12-13.15-16.17-18

12 vse dobro, kar mi je storil?
Kelih zveličanja bom dvignil
13 in bom klical ime Gospodovo.
Spolnil bom svoje obljube Gospodu
15 smrt njegovih svetih.
O Gospod, tvoj hlapec sem,
16 tvoj hlapec, sin tvoje dekle:
vezi si mi raztrgal.
17 Daroval ti bom hvalno daritev
in bom klical ime Gospodovo.
18 Spolnil bom svoje obljube Gospodu
pred vsem njegovim ljudstvom,

2. berilo

Kolikorkrat jemo ta kruh in pijemo kelih, oznanjamo Gospodovo smrt

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 11,23-26)

23 Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil: da je Gospod Jezus tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh 24 in se zahvalil ter ga razlomil in rekel: »To je moje telo, ki se za vas daje; to delajte v moj spomin.« 25 Prav tako tudi kelih po večerji, govoreč: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi; to delajte, kolikorkrat boste pili, v moj spomin.« 26 Zakaj kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjate Gospodovo smrt, dokler ne pride.

Evangelij

Jn 13,34

Vrstica pred evangelijem

Novo zapoved vam dam, govorí Gospod, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil.

Izkazal jim je ljubezen do konca

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 13,1-15)

Pred velikonočnim praznikom je Jezus, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde s tega sveta k Očetu, in ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, skazal svojim ljubezen do konca. Med večerjo – ko je bil hudič Judu, Simonovemu sinu, Iškarijotu, v srce že vdihnil, naj ga izda – je, ker je vedel, da mu je Oče vse dal v roke, da je prišel od Boga in da odhaja k Bogu, vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel prt in se opasal. Potem je v umivalnik vlil vode in začel učencem umivati noge in jih brisati s prtom, s katerim je bil opasan. Pride k Simonu Petru; ta mu pa reče: »Gospod, ti mi hočeš noge umiti?« Jezus mu odgovori: »Tega, kar jaz delam, ti zdaj ne razumeš, a spoznal boš pozneje!« Peter mu reče: »Ne boš mi nog umival, nikoli ne!« Jezus mu odgovori: »Ako te ne umijem, ne boš imel deleža z menoj.« Simon Peter mu reče: »Gospod, ne le moje noge, ampak tudi roke in glavo!« 10 Jezus mu pravi: »Kdor se je skopal, mu ni treba drugega, kot da si umije noge, pa je ves čist. Tudi vi ste čisti, toda ne vsi.« 11 Vedel je namreč, kdo ga bo izdal, zato je rekel: »Niste vsi čisti.« 12 Ko jim je torej umil noge, vzel vrhnje oblačilo in spet sédel, jim je rekel: »Veste, kaj sem vam storil: 13 Vi me kličete: ‚Učenik‘ in ‚Gospod‘, in prav pravite; saj to sem. 14 Ako sem torej jaz, Gospod in Učenik, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu noge umivati. 15 Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali, kakor sem vam jaz storil.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017