HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za nedeljo, 12. junija 2016

Svetnik za vsak dan
Sv. Leon III


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

11. nedelja med letom (leto C)

»Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.« (Lk 7,47)

11. nedelja med letom - Andrej Golčnik - Vinji Vrh pri Šmarjeti na Dolenjskem
(16.6.2013 ob 10h, dolžina: 5:57)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

Govoriti o spreobrnjenju pomeni, vstopiti v srčiko krščanskega sporočila in hkrati h koreninam človeškega bivanja. Današnja Božja beseda nas o tem razsvetli s tremi liki spreobrnjencev. Prvi je David. Odlomek iz druge Samuelove knjige nam prinaša enega najbolj dramatičnih pogovorov v Stari zavezi. Pogovor se odvija okoli žgoče obtožbe, s katero beseda Boga izrečena po preroku Natanu, razgali kralja, ki je na višku svoje politične kariere padel na najnižji nivo svojega moralnega življenja. Za pravilno dojemanje dramatične napetosti tega pogovora, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Peter Krizolog pravi: »Jezus je vstopil v farizejevo hišo, da bi v mesu udejanjil nebeško delovanje. Žena, ki mazili Jezusove noge je Cerkev, ki je šla k farizeju Simonu. Ta predstavlja shodnico.« Sv. Ambrož to nadalje pojasni: »Kristus je prišel ter prinesel zveličanje in žena, to je Cerkev, takoj hitela k Njemu.« Sv. Klemen Aleksandrijski pravi: »Ženine geste ljubezni do Jezusa izražajo s simbolom Gospodovo poučevanje.« Sv. Peter Krizolog k temu dodaja: »Ter kažejo na ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Bog odpusti greh Davidu

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 12,7-10.13)

Natan pa je odgovoril Davidu: »Ti si tisti mož. Tako govori Gospod, Izraelov Bog: ‚Mazilil sem te za kralja nad Izraelom in te rešil iz Savlove roke. Dal sem ti hišo tvojega gospoda in žene tvojega gospoda v tvoje naročje. Izročil sem ti hišo Izraelovo in Judovo. Če bi bilo to premalo, bi ti pridejal še to in ono. Zakaj si zaničeval Gospodovo besedo, da si storil, kar mu ni všeč? Hetejca Urija si ubil z mečem in si njegovo ženo vzel za ženo, njega pa si dal umoriti z mečem Amonovih sinov. 10 Zato se nikdar ne umakne meč od tvoje hiše. Kajti zaničeval si me in vzel ženo Hetejca Urija, da bodi tvoja žena.‘ 13 Tedaj je David rekel Natanu: »Grešil sem zoper Gospoda.« Natan je Davidu odgovoril: »Gospod ti tudi odpušča greh; ne boš umrl.

Psalm 32

Odpev: »Odpústi, Gospod, krivdo mojega greha.«

Ps 32,1-2.5.7.11

Davidov, pouk.

Blagor mu, ki mu je krivičnost odpuščena,
ki mu je greh pokrit.
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde
in v čigar duhu ni prevare.
Tedaj pa sem ti svoj greh priznal
in svoje krivde nisem prikrival.
Rekel sem: »Priznam svojo krivico Gospodu«,
in ti si odpustil krivdo mojega greha.
Ti si mi zavetje, obvaroval me boš stiske,
z veseljem moje rešitve me boš obdal.
11 Veselite se v Gospodu in radujte, pravični,
in vriskajte vsi, kateri ste pravega srca!

2. berilo

V meni živi Kristus

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 2,16.19-21)

16 Ker pa vemo, da se človek ne opraviči po delih postave, ampak po veri v Jezusa Kristusa, smo tudi mi sprejeli vero v Kristusa Jezusa, da bi se opravičili po Kristusovi veri in ne po delih postave; kajti po delih postave ne bo opravičen noben človek. 19 Po postavi sem namreč postavi umrl, da bi živel Bogu: s Kristusom sem križan; 20 živim pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus; kolikor pa zdaj živim v telesu, živim v veri božjega Sina, ki me je vzljubil in zame dal sam sebe. 21 Ne zametujem božje milosti; kajti če je opravičenje po postavi, tedaj je Kristus zaman umrl.

Evangelij

1 Jn 4,10

Aleluja

Aleluja. Bog nas je vzljubil in poslal svojega Sina v spravno daritev za naše grehe. Aleluja.

Jezus odpusti spokorjeni grešnici

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,36-8,3)

36 Prosil pa ga je nekdo izmed farizejev, da bi prišel k njemu na obed; in prišel je v farizejevo hišo in sédel k mizi. 37 In glej, žena, ki je bila v mestu grešnica, je zvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, in je prinesla alabastrno posodo dišečega olja; 38 jokajoč je stopila od zadaj k njegovim nogam in mu s solzami začela močiti noge; brisala jih je z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. 39 Ko pa je farizej, ki ga je bil povabil, to videl, je rekel sam pri sebi: »Ko bi bil on prerok, bi vedel, kdo in kakšna je ženska, ki se ga dotika: da je grešnica.« 40 Jezus pa se je oglasil in mu rekel: »Simon, nekaj ti imam povedati.« On pravi: »Učenik, povej!« 41 »Neki upnik je imel dva dolžnika; eden mu je bil dolžan petsto denarjev, drugi pa petdeset. 42 Ker nista mogla plačati, je obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo torej bolj ljubil?« 43 Simon je odgovoril: »Menim, da tisti, kateremu je več odpustil.« On pa mu je rekel: »Prav si sodil.« 44 In obrnivši se k ženi je Simonu rekel: »Vidiš to ženo? Prišel sem v tvojo hišo: vode za noge mi nisi dal, ta pa mi je s solzami močila noge in brisala s svojimi lasmi. 45 Poljubil me nisi; ta pa, odkar je prišla, ni nehala poljubljati mojih nog. 46 Z oljem mi nisi mazilil glave, ta pa mi je z dišečim oljem mazilila noge. 47 Zato ti povem: Njeni mnogi grehi so odpuščeni, ker je mnogo ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.« 48 Njej pa je rekel: »Tvoji grehi so odpuščeni.« 49 Tisti, ki so bili z njim pri mizi, so začeli sami pri sebi govoriti: »Kdo je ta, ki celo grehe odpušča?« 50 Ženi pa je rekel: »Tvoja vera te je rešila, pojdi v miru!« In poslej je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi ter jih učil in oznanjal božje kraljestvo. Z njim so bili dvanajsteri in nekatere žene, ki so bile ozdravljene od hudih duhov in bolezni, Marija s priimkom Magdalena, iz katere je odšlo sedem hudih duhov, in Joana, žena Herodovega oskrbnika Huza, in Suzana in mnogo drugih, ki so mu stregle s svojim premoženjem.

ali

36 Prosil pa ga je nekdo izmed farizejev, da bi prišel k njemu na obed; in prišel je v farizejevo hišo in sédel k mizi. 37 In glej, žena, ki je bila v mestu grešnica, je zvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, in je prinesla alabastrno posodo dišečega olja; 38 jokajoč je stopila od zadaj k njegovim nogam in mu s solzami začela močiti noge; brisala jih je z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. 39 Ko pa je farizej, ki ga je bil povabil, to videl, je rekel sam pri sebi: »Ko bi bil on prerok, bi vedel, kdo in kakšna je ženska, ki se ga dotika: da je grešnica.« 40 Jezus pa se je oglasil in mu rekel: »Simon, nekaj ti imam povedati.« On pravi: »Učenik, povej!« 41 »Neki upnik je imel dva dolžnika; eden mu je bil dolžan petsto denarjev, drugi pa petdeset. 42 Ker nista mogla plačati, je obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo torej bolj ljubil?« 43 Simon je odgovoril: »Menim, da tisti, kateremu je več odpustil.« On pa mu je rekel: »Prav si sodil.« 44 In obrnivši se k ženi je Simonu rekel: »Vidiš to ženo? Prišel sem v tvojo hišo: vode za noge mi nisi dal, ta pa mi je s solzami močila noge in brisala s svojimi lasmi. 45 Poljubil me nisi; ta pa, odkar je prišla, ni nehala poljubljati mojih nog. 46 Z oljem mi nisi mazilil glave, ta pa mi je z dišečim oljem mazilila noge. 47 Zato ti povem: Njeni mnogi grehi so odpuščeni, ker je mnogo ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.« 48 Njej pa je rekel: »Tvoji grehi so odpuščeni.« 49 Tisti, ki so bili z njim pri mizi, so začeli sami pri sebi govoriti: »Kdo je ta, ki celo grehe odpušča?« 50 Ženi pa je rekel: »Tvoja vera te je rešila, pojdi v miru!«Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020