Božja beseda za sredo, 11. maja 2016

Teden družine (9.-15. maj)

Sreda 7. velikonočnega tedna

»Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega.« (Jn 17,15)

Berilo

Pavel izroča predstojnike in Cerkev Božjemu varstvu

Berilo iz apostolskih del (Apd 20,28-38)

Tiste dni je Pavel govoril starešinam Cerkve v Efezu: »Pazite nase in na vso čredo,v kateri vas je Sveti Duh postavil za predstojnike, da vodite Božjo Cerkev, ki jo je pridobil z lastno krvjo. Vem, da bodo po mojem odhodu prišli k vam grabežljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali čredi. Izmed vas samih bodo vstali možje, ki bodo oznanjali krive nauke, da bi potegnili učence za seboj. Zato bodite čuječi in pomnite, da tri leta nisem nehal noč in dan s solzami opominjati vsakega izmed vas. Zdaj vas prepuščam Bogu in nauku njegove milosti, kateri vas more dvigniti in vam dati delež med vsemi svetimi. Srebra ali zlata ali obleke drugih nisem poželel. Sami veste, da so te roke prislužile, kar je bilo potrebno meni in mojim tovarišem. V vsem sem vam pokazal, da se je treba tako truditi in skrbeti za slabotne in se spominjati besed Gospoda Jezusa, ki je sam rekel: ›Bolje je dajati kakor prejemati.‹«

Ko je to izgovoril, je pokleknil in molil z njimi vsemi. Nastal je velik jok med vsemi in oklenili so se Pavla okrog vratu in ga poljubljali, najbolj žalostni zaradi besede, ki jo je bil rekel, da ne bodo več videli njegovega obličja. In spremili so ga na ladjo.

Psalm 68

Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«

Ps 68,29-30.33-36

O Bog, izkaži svojo moč,
ti, Močni, ki delaš za nas!
Zaradi tvojega svetišča v Jeruzalemu,
naj ti kralji prinašajo darila.
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«
Kraljestva zemlje, pojte Bogu,
ki se pelje v starodavnih nebesih!
Glej, oglaša se Bog z mogočnim glasom:
»Priznajte Božjo moč!«
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«
Nad Izraelom je njegovo veličastvo,
njegova moč v oblakih.
Strašen je Bog iz svojega svetišča,
on daje moč in silo svojemu ljudstvu.
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Izšel sem iz Očeta in prišel na svet, spet zapuščam svet in grem k Očetu. Aleluja.

Kristjani morajo biti med seboj edini

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,11-19)

Tisti čas je Jezus oči povzdignil proti nebu in rekel: »Sveti Oče, ohrani v svojem imenu té, ki si mi jih dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil med njimi, sem jih varoval v tvojem imenu; katere si mi dal, sem jih obvaroval, nobeden izmed njih se ni pogubil razen sina pogubljenja, da se spolni pismo. Zdaj pa grem k tebi; in o tem govorim na svetu, da bi imeli v sebi polnost mojega veselja.

Jaz sem jim izročil tvoj nauk, svet pa jih je sovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Od sveta niso, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz nje poslal v svet. Zanje se jaz posvečujem, da bodo tudi oni posvečeni v resnici.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Mamert

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel vabi starešine v Efezu, naj ga posnemajo v skrbi za Gospodovo čredo. Zvesti naj bodo evangeliju, budni pred težavami in naj ne iščejo lastnih koristi. Še posebej naj skrbijo za uboge. Ob težavah se ne bom prepustil malodušju, ampak vztrajal v poslanstvu, v katero me kliče Bog. Gospod, daj mi svojega Duha, da bom zvest v poklicu, varoval življenje skupnosti in bom še posebej pozoren do vseh, ki so v stiski.


Evangelij

Jezus odhaja, toda učence pušča v svetu. Bedi nad njimi in jim pomaga, da bi vztrajali v poslanstvu in se ne izgubili. Očeta prosi, da bi jih varoval hudega in jih posvetil v sinovskem zaupanju. Zakoreninjen v Očetovo in Jezusovo ljubezen morem živeti v svetu, ki mi je nasproten. Gospod, pomagaj mi bojevati dober boj vere, da ne popustim hudobiji in se ne oddaljim od tebe.

Primož Krečič