HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 11. februarja 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Lurška Mati


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Torek 5. tedna med letom (leto II), svetovni dan bolnikov

»To ljudstvo me časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene’« (Mr 7,6b)

Torek 5. tedna med letom - Škof Metod Pirih - Brezje
(11.2.2014 ob 10h, dolžina: 10:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Salomon moli ob posvetitvi templja. Občuduje in časti Boga, ki želi biti med ljudmi na zemlji. Bolj kot zlati predmeti in stebri iz srebra je pomembna Božja navzočnost in zaveza z ljudstvom. Trudil se bom, da me bodo obiski svetišč spominjali na Božje prebivanje na svetu. Gospod, ti si tako velik in vsemogočen, moreš pa prebivati tudi v sezidanem svetišču.

Evangelij

Med Jezusom in farizeji ter pismouki se razvname vroč pogovor o obrednem umivanju. Jezus jim pove, da so hinavci, ko z zahtevami tradicije, ki jih nalagajo ljudem, zakrivajo Božjo zapoved. Vedno znova bom poglabljal zavest, da je Božja zapoved ljubezni nad vsemi navadami in izročili. Gospod, naj ne slavim Očeta le z besedami, ampak tudi z dejavno ljubeznijo.

Primož Krečič

Berilo

Bog uslišuje zaupno molitev

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 8,22-23.27-30)

Tiste dni je Salomon vpričo vsega Izraelovega zbora stopil pred Gospodov oltar, razprostrl roke proti nebu in molil: »Gospod, Izraelov Bog! Ni ga tebi enakega Boga gori v nebesih in doli na zemlji. Zavezo in milost hraniš svojim služabnikom, ki z vsem srcem hodijo pred teboj.

Toda ali v resnici prebiva Bog na zemlji? Glej, nebo in nebes nebesa te ne morejo obseči, koliko manj ta hiša, ki sem jo sezidal! Vendar se ozri na molitev svojega služabnika in na njegovo prošnjo, Gospod, moj Bog! Poslušaj klic in molitev, ki jo tvoj služabnik danes moli pred teboj! Naj bodo tvoje oči noč in dan odprte nad to hišo, nad mestom, o katerem si obljubil: ›Ondi bo moje ime.‹ Poslušaj molitev, ki jo bo opravljal tvoj služabnik na tem mestu! Poslušaj prošnjo svojega služabnika in svojega ljudstva Izraela, kadar bodo molili na tem mestu! Poslušaj na mestu, kjer prebivaš, v nebesih, poslušaj in odpuščaj!«

Psalm 84

Odpev: »Kako ljuba so tvoja bivališča!«

Ps 84,3-4.5.10.11

Moja duša hrepeni,
medleč koprni po Gospodovih dvorih.
Moje srce in moje telo
vriskata k živemu Bogu.
Odpev: »Kako ljuba so tvoja bivališča!«
Celo vrabec si najde dom
in lastovka gnezdo za svoje mladiče:
pri tvojih oltarjih, Gospod,
moj kralj in moj Bog.
Odpev: »Kako ljuba so tvoja bivališča!«
Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši,
vedno te hvalijo. Gospod!
O Bog, naš varuh, ozri se,
poglej na obličje svojega maziljenca!
Odpev: »Kako ljuba so tvoja bivališča!«
Boljši je v tvojih dvorih en dan
kot tisoč drugih;
rajši stojim na pragu v hiši svojega Boga,
kakor da bi prebival v šotorih grešnikov.
Odpev: »Kako ljuba so tvoja bivališča!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Svojih stezá me uči, moj Bog, vôdi me v svoji resnici. Aleluja.

Božje zapovedi so nad človeškimi

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 7,1-13)

Tisti čas so se pri Jezusu zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema. Videli so, da nekateri izmed njegovih učencev jedo kar z nečistimi, to se pravi neumitimi rokami. Farizeji namreč in sploh Judje ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok, ker se držijo izročila starih; tudi ko pridejo s trga, ne jedo, ako se ne umijejo. Še mnogo drugih stvari je, ki jih držijo po izročilu: umivanje čaš in vrčev in bakrenih kotlov.

Vprašali so ga torej farizeji in pismouki: »Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu starih, ampak jedo kar z nečistimi rokami?« In rekel jim je: »Prav je prerokoval Izaija o vas hinavcih, kakor je pisano: ›To ljudstvo me časti z ustnicami, a njih srce je daleč od mene: toda njih češčenje je prazno, ker učijo človeške nauke in zapovedi.‹ Zametujete Božjo zapoved in se držite človeškega izročila.«

Govoril jim je dalje: »Lepo zametate Božjo zapoved, da se držite svojega izročila! Mojzes je namreč rekel: ›Spoštuj očeta in mater‹ in ›Kdor kolne očeta ali mater, naj umrje‹. Vi pa pravite: ›Če kdo reče očetu ali materi: Vse, kar bi ti od mojega bilo v prid, razglašam za korban,‹ to je dar, mu poslej več ne pustite, da bi kaj storil za očeta ali mater; tako razveljavljate Božjo besedo s svojim izročilom, ki ste ga uvedli. In še mnogo podobnega temu delate.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020