Božja beseda za soboto, 11. novembra 2023


Sv. Martin, obvezni god

Sobota 31. tedna med letom (leto I)

»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem.« (Lk 16,10a)

Berilo

Apostolov pozdrav sodelavcem

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 16,3-9.16.22-27)

Bratje, pozdravite Prisko in Akvila, moja pomočnika v Jezusu Kristusu, ki sta za moje življenje zastavila svoj tilnik, ki jima nisem le jaz dolžan hvale, ampak tudi vse cerkve poganov; pozdravite tudi cerkev, ki je v njuni hiši. Pozdravite ljubega mi Epenéta, ki je prvenec Azije za Kristusa. Pozdravite Marijo, ki se je za vas mnogo trudila. Pozdravite Andrónika in Junija, moja rojaka in sojetnika, ki sta odlična med apostoli in sta bila že pred menoj v Kristusu. Pozdravite Ampliáta, mojega ljubljenca v Gospodu. Pozdravite Urbana, našega sodelavca v Kristusu, in mojega ljubega Stáhija. Pozdravite se med seboj s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vse Kristusove cerkve. V Gospodu vas pozdravljam jaz, Tercij, ki sem pismo pisal. Pozdravlja vas Gaj, moj in vse cerkve gostitelj. Pozdravljata vas mestni blagajnik Erast in brat Kvart. Njemu pa, ki vas more utrditi po moji blagovesti in pripovedi Jezusa Kristusa – po razodetju skrivnosti, od večnih časov primolčane, zdaj pa razodete in po naročilu večnega Boga v preroških pismih oznanjene vsem narodom, da bi bili poslušni veri: Bogu, edinemu modremu, po Jezusu Kristusu, njemu slava vekomaj. Amen.

Psalm 145

Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«

Ps 145,2-3.4-5.10-11

Vsak dan te bom slavil
in hvalil tvoje ime vekomaj.
Velik je Gospod in nadvse hvalevreden,
ne da se preiskati njegova veličina.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«
Rod za rodom slavi tvoja dela
in oznanja tvojo moč.
Pripovedujejo o slavi tvojega veličastva
in razglašajo tvoja čudovita dela.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«
Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Svojih stezá me uči, moj Bog, vôdi me v svoji resnici. Aleluja.

Nezvestim v naravnih rečeh Bog ne more zaupati večjih darov

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,9-15)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Pridobite si prijateljev s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo v večne šotore, ko premine. Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem. Če torej pri krivičnem mamonu niste bili zvesti, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če pri tujem niste bili zvesti, kdo vam bo dal to, kar je vaše?

Noben služabnik ne more služiti dvema gospodoma: ali bo namreč enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega preziral. Ne morete služiti Bogu in mamonu.« Slišali so pa vse to tudi farizeji, ki so bili denarja lakomni, in so ga zasmehovali. Jezus jim je rekel: »Vi ste tisti, ki se delate pravične pred ljudmi, a Bog pozna vaša srca; kajti kar je med ljudmi visoko, je gnusoba pred Bogom.«
Sv. Martin (leto I), obvezni god

Berilo

Bog mazili in pošlje preroka

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 61,1-3)

Duh vsemogočnega Gospoda je nad menoj, ker me je Gospod pomazilil. Poslal me je, da oznanim blagovest ponižnim, da ozdravim potrte v srcu, da oznanim jetnikom prostost in zvezanim rešenje, da okličem leto Gospodove milosti, dan maščevanja našega Boga, da potolažim vse žalujoče, da dam na Sionu žalujočim kot dar venec namesto pepela, olje veselja namesto žalnega ogrinjala, hvalospev namesto obupa.

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Blagor mu, kdor se boji Gospoda,
kdor se njegovih zapovedi res veseli.
Njegov zarod bo v deželi mogočen;
rod pravičnih bo blagoslovljen.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«
Premoženje in bogastvo je v njegovi hiši
in njegova darežljivost vedno ostane.
Vzhaja kakor luč v temi pravičnim,
milostljiv in usmiljen in pravičen.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«
Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja,
ki svoje reči ureja po vesti,
vekomaj ne bo omahnil,
pravični ostane v večnem spominu.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«
Ni se mu bati slabih vesti,
njegovo srce je trdno, upa v Gospoda.
Njegovo srce je stanovitno, ne boji se,
dokler ne vidi, da so nasprotniki uničeni.
Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Evangelij

Mt 25,40

Aleluja

Aleluja. Kar koli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Aleluja.

Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹

Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Martin Tourski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel se zahvaljuje tistim, ki so mu pomagali pri apostolskem delu in za to marsikaj tvegali. Ob slovesu želi vse povezati s Kristusom, iz katerega prihaja novo bratstvo Cerkve in slava Bogu. Posnemal ga bom v tem, kako je zaupal Bogu in bil odprt do ljudi okrog sebe. Gospod, hvala, ker me vzgajaš za sodelovanje, da morem uresničiti to, kar želiš in s tem slaviti Očeta.

Evangelij

Človek se mora odločiti, komu bo služil: ali Bogu ali svetu in njegovim užitkom. Tu ni kompromisa, ker srce ne more biti razdeljeno. Trudil se bom obračati od malikov, da bo moje srce gorelo le za Gospoda. Gospod, ti ne obsojaš sveta in njegovih dobrin. Hvala pa, ker me vabiš k opredelitvi, da bi postavil na prvo mesto ljubezen do tebe in ljudi.

Primož Krečič

Sv. Martin (11. november)

Misli Benedikta XVI.

Cerkev 11. novembra obhaja god sv. Martina Tourskega, enega najslavnejših in najbolj češčenih svetnikov v Evropi. Rodil se je okoli leta 316 v poganski družini v Panoniji. Po očetovem zgledu je najprej začel vojaško kariero. Že v mladih letih pa se je srečal s krščanstvom in se kljub nasprotovanju pridružil katehumenom, da bi se pripravil na krst. Zakrament svetega krsta je prejel pri približno dvajsetih letih. Nato je še nekaj časa ostal v vojski, kjer je o svojem novem načinu ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.