Božja beseda za petek, 10. novembra 2023


Sv. Leon Veliki, obvezni god

Petek 31. tedna med letom (leto I)

»Poklical ga je in mu rekel: 'Kaj slišim o tebi? Podaj obračun o svojem oskrbovanju'.« (Lk 16,2a)

Berilo

Pavlovo poslanstvo med pogani

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 15,14-21)

Prepričan sem o vas, moji bratje, tudi jaz sam, da ste že sami polni dobrote, napolnjeni z vsakršnim znanjem, zmožni tudi drug drugega opominjati. Pisal pa sem vam mestoma nekoliko drzneje, da bi vas zopet opomnil; to pa zaradi milosti, ki mi jo je Bog dal, da sem služabnik Jezusa Kristusa za pogane in opravljam sveto službo za Božji evangelij, da bi tako postala daritev poganov prijetna, posvečena v Svetem Duhu. Morem se glede tega, kar Boga zadeva, ponašati v Jezusu Kristusu. Ne bom se namreč drznil navajati kaj takega, česar bi ne bil za poslušnost poganov po meni izvršil Kristus, z besedo in dejanjem, z močjo znamenj in čudežev, z močjo Svetega Duha, tako da sem blagovest o Kristusu razširil od Jeruzalema in naokoli tja do Ilírika. Tako sem imel za svojo čast, oznanjati evangelij, ne tam, kjer se je Kristus že imenoval, da bi ne zidal na tujem temelju, marveč, kakor je pisano: »Tisti, katerim ni bilo o njem sporočeno, bodo videli, in kateri niso slišali, bodo razumeli.«

Psalm 98

Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Ps 98,1-4

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi razveseljujejo srce, tvoj ukaz razsvetljuje oči. Aleluja.

Premetenost otrok tega sveta presega razumnost otrok luči

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 16,1-8)

Tisti čas je govoril Jezus svojim učencem: Bil je bogatin, ki je imel oskrbnika, in tega so mu zatožili, da mu zapravlja imetje. Poklical ga je ter mu rekel: ›Kaj to slišim o tebi? Daj odgovor o svojem oskrbovanju, zakaj poslej ne boš mogel biti več oskrbnik.‹ Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi: ›Kaj naj storim, ker mi gospod jemlje oskrbništvo? Kopati ne morem, beračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me sprejmejo v svoje hiše, ko bom odstavljen od oskrbništva.‹

Poklical je dolžnike svojega gospoda, vsakega posebej, in dejal prvemu: ›Koliko si dolžan mojemu gospodu?‹ ›Sto mer olja,‹ je rekel ta. On pa mu je dejal: ›Vzemi svoje pismo, brž sedi in zapiši: petdeset.‹ Nato je rekel drugemu: ›Koliko si pa ti dolžan?‹ Ta je rekel: ›Sto mer žita.‹ Reče mu: ›Vzemi svoje pismo in zapiši osemdeset.‹

In gospod je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je razumno ravnal. Zakaj otroci tega sveta so do svojega roda razumnejši kakor otroci luči.
Sv. Leon Veliki (leto I), obvezni god

Berilo

Po Kristusu imamo službo sprave

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 5,14-20)

Bratje in sestre, Kristusova ljubezen nas vnema, ker smo prišli do sodbe, da so vsi umrli, če je eden umrl za vse, in za vse je Kristus umrl, da bi tisti, ki živijo, ne živeli več sami sebi, ampak njemu, ki je zanje umrl in vstal. Zatorej odslej nikogar ne poznamo po mesu. In če smo po mesu poznali Kristusa, ga pa zdaj tako več ne poznamo. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvar. Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo. Vse pa je od Boga, ki nas je po Kristusu s seboj spravil in nam dal službo sprave; kajti Bog je hotel svet s seboj spraviti v Kristusu s tem, da jim njihovih grehov ni prisojal in da je ustanovil med nami nauk sprave.

Namesto Kristusa smo poslani, kakor da Bog opominja po nas. Prósimo v imenu Kristusa: Spravite se z Bogom!

Psalm 109

Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«

Ps 109,1-4

Gospod je rekel mojemu Gospodu:
»Sedi na mojo desnico,
dokler ne položim tvojih sovražnikov
za podnožje tvojih nog!«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Žezlo tvoje mogočnosti
raztegne Gospod s Siona:
»Gospoduj, gospoduj
sredi svojih sovražnikov!«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Tvoje je gospostvo
ob dnevu tvojega rojstva v svetem sijaju;
rodil sem te kakor roso
pred zgodnjo danico.«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Gospod je prisegel
in se ne bo kesal:
»Ti si duhovnik vekomaj
po Melkizedekovem redu.«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«

Evangelij

2 Kor 5,19

Aleluja

Aleluja. Bog je svet spravil s seboj v Kristusu in nam zaupal besedo sprave. Aleluja.

Ti si Peter - skala

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-19)

Ko je Jezus prišel v kraje Cezareje Filipove, je svoje učence vpraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Odgovorili so: »Nekateri: da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, zopet drugi, da Jeremija ali kdo izmed prerokov.« Jezus jim je dejal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Spregovoril je Simon Peter in rekel: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Jezus mu je odgovoril: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti meso in kri ti nista tega razodela, ampak moj Oče, ki je v nebesih.

Pa tudi jaz tebi povem: Ti si Peter – skala in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih, in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leon Veliki

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel je misijonar med pogani. Pri tem doživlja veliko lepega, pa tudi preizkušnje. Vesel je, da je izpolnil svoje poslanstvo, in vse prinaša v hvalo Bogu. Če sem njegov učenec, potem moram biti odprt in povezan s Kristusom v oznanjevanju evangelija v vseh zadevah življenja. Gospod, daj mi vsaj malo Pavlovega navdušenja, da bom s tem, kar sem, pokazal in oznanil tvoj evangelij.

Evangelij

Oskrbnik je sleparil in tudi, ko so ga odkrili, poiskal krivičen način, da bi poskrbel zase. Gospod ga ne pohvali zaradi tega, ampak mi daje v premislek njegovo iznajdljivost, da bi se bolj trudil za življenje iz njegove milosti. Gospod, odpusti mi, ker nisem dovolj iznajdljiv pri izrabljanju tvojih darov. Naj se bolj zavedam ljubezni in darov, ki jih prejemam vedno znova.

Primož Krečič

Sv. Leon Veliki (10. november)

Misli Benedikta XVI.

Kateheza Benedikta XVI. o sv. Leonu Velikem, ki jo je imel v sredo, 5. marca 2008.
Dragi bratje in sestre!
Ko nadaljujemo našo pot med cerkvenimi očeti, pravimi zvezdami, ki svetijo od daleč, se v našem današnjem srečanju bližamo osebnosti papeža, ki ga je Benedikt XIV. leta 1754 razglasil za cerkvenega učitelja; gre za sv. Leona Velikega. Kot kaže njegovo ime, ki mu ga je hitro podelilo izročilo, je bil res eden največjih papežev, ki so počastili rimski sedež in veliko prispevali ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.