Božja beseda za četrtek, 1. junija 2023


Sv. Justin, obvezni god

Četrtek 8. tedna med letom (leto I), četrtek pred prvim petkom

»Odvrgel je svoj plašč, skočil pokonci in pohitel k Jezusu« (Mr 10,50)

Berilo

Vse stvarstvo poje Bogu slavo

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 42,15-25)

Spomniti se hočem Gospodovih del in oznanjevati, kar sem videl. Z Božjo besedo so bila narejena in po njegovem ukazu spolnjujejo njegovo voljo. Vzhajajoče sonce sije nad vesoljstvom in Gospodovo veličastvo nad njegovimi deli. Gospod ni dal svojim svetim angelom, da bi pripovedovali vsa njegova čudovita dela; Vsemogočni jih je obdaril z močjo, da obstojijo pred njegovim veličastvom. On preiskuje brezdanje vodovje in srce, in prodira v njihove skrivnosti. Kajti Najvišji ima vse znanje in vidi najbolj daljno prihodnost. On oznanjuje preteklo in prihodnje in razodeva sledove k skrivnostim. Njemu ne manjka nobena vednost in nič mu ne uide.

Učinkovitost svoje modrosti je utrdil, on je isti od vekomaj; nič se mu ne more dodati in nič odvzeti, ne potrebuje nobenega učitelja. Kako ljubka so vsa njegova dela, in vendar je le iskra, kar se vidi. Vse to živi in ostane na veke, in v vseh okoliščinah mu je vse pokorno. Vse je različno, eno od drugega, in ničesar ni naredil, kar bi bilo nepopolno. Eno dopolnjuje drugo v dobrem. Kdo se more do sitega nagledati njegove lepote?

Psalm 33

Odpev: »Gospodova beseda je ustvarila nebo in zemljo.«

Ps 33,2-3.4-5.6-7.8-9

Slavite Gospoda s citrami,
igrajte mu na harfo z deseterimi strunami.
Pojte mu novo pesem,
dobro mu pojte, da bo donelo.
Odpev: »Gospodova beseda je ustvarila nebo in zemljo.«
Gospodova beseda je prava
in vse njegovo delo je zanesljivo.
Ljubi, kar je prav in pravično,
zemlja je polna Gospodove dobrote.
Odpev: »Gospodova beseda je ustvarila nebo in zemljo.«
Z Gospodovo besedo je narejeno nebo
in z dihom njegovih ust vsa nebesna vojska.
Kakor v mehu zbira morske vode
in v shrambe devlje vodovje globin.
Odpev: »Gospodova beseda je ustvarila nebo in zemljo.«
Boj se Gospoda vsa zemlja,
pred njim naj trepečejo vsi prebivalci sveta.
On je rekel in je nastalo,
on je ukazal in je bilo.
Odpev: »Gospodova beseda je ustvarila nebo in zemljo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Živa in učinkovita je Božja beseda, razsoja misli in namene srca. Aleluja.

Slepi zaupno prosi ozdravljenja

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,46-52)

Tisti čas je Jezus odhajal iz Jerihe obenem s svojimi učenci in veliko množico. Slepi Bartimej, sin Timejev je sedel kraj pota in prosil vbogajme. Ko je slišal, da je to Jezus iz Nazareta, je začel vpiti: »Sin Davidov, Jezus, usmili se me!« Mnogi so ga svarili, naj utihne; on pa je še veliko bolj vpil: »Sin Davidov, usmili se me!« Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Pokličejo torej slepega in mu pravijo: »Zaupaj, vstani, kliče te.« In vrgel je s sebe svoj plašč, poskočil in prišel k Jezusu. Jezus ga je nagovoril: »Kaj hočeš, da naj ti storim?« Slepi mu je rekel: »Rabuní, da spregledam!« In Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je ozdravila.« In takoj je spregledal in šel po poti za njim.
Sv. Justin (leto I), četrtek pred prvim petkom, obvezni god

Berilo

Bog hoče, naj vero oznanjamo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,18-25)

Bratje in sestre, nauk o križu je nespamet tistim, ki se pogubljajo, nam, ki smo na poti zveličanja, pa Božja moč. Kajti pisano je: »Uničil bom modrost modrih in zavrgel bom razumnost razumnih.« Kje je modrijan, kje pismouk, kje učenjak tega sveta? Ali ni Bog modrosti tega sveta obrnil v nespamet? Ker namreč svet po svoji modrosti ni spoznal Boga v Božji modrosti, je Bog sklenil verujoče zveličati po nespameti oznanjevanja. Judje zahtevajo znamenj in Grki iščejo modrosti, mi pa oznanjamo križanega Kristusa, Judom pohujšanje, a poganom nespamet, tistim pa, ki so poklicani, Judom in Grkom, Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Kar je namreč pri Bogu nespametno, je modrejše od ljudi, in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi.

Psalm 30

Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Ps 30,3-8.17.21

Bodi mi zavetna skala, o Bog,
utrjen grad, da me rešiš!
Ti si moja skala in moj grad,
zaradi svojega imena me boš peljal in ravnal.
Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«
V tvoje roke izročam svojega duha,
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Jaz zaupam v Gospoda.
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja.
Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
reši me v svoji milosrčnosti!
Varuješ me z varstvom svojega obličja
pred zaroto mojih nasprotnikov.
Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Evangelij

1 Pt 4,14

Aleluja

Aleluja. Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva Duh slave, Božji Duh. Aleluja.

Ko življenje izgubimo zaradi Jezusa, ga rešimo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,23-26)

Tisti čas je rekel Jezus vsem: Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sam sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo rešil. Kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa zavrže ali pogubi? Kdor se bo sramoval mene in mojih besed, tega se bo sramoval Sin človekov, kadar pride v svoji in Očetovi in svetih angelov slavi.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Justin

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Modrec opazuje, kako ljudje odpadajo od vere očetov in sprejemajo poganske bogove ter kulturo. Toda ti so daleč od Božjega razodetja izvoljenemu ljudstvu, da vodi svet in rešuje svoje ljudstvo. Odkrival bom veličino Božjega stvarjenja in ga povezal z darom Kristusove velikonočne ljubezni. Gospod, prosim te za iskreno srce, da ti bom ostal zvest in ti zaupal kljub tolikemu nasprotovanju grešnega sveta.

Evangelij

Bartimáj predstavlja resničnega Jezusovega učenca. Na začetku je bil slep, sedel je in bil ob poti. Potem je bil ozdravljen, poskočil je in stopil po poti za Jezusom. Prejel je dar vere, postal je Jezusov učenec, kar je večji dar od fizične ozdravitve. S tem človekom bom klical k Jezusu, naj me ozdravi, da bom veroval in bom njegov učenec. Gospod, hvala za mnoga ozdravljenja. Naj te vedno prosim: Jezus, usmili se me.

Primož Krečič

Sv. Justin (1. junij)