HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 1. junija 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Justin


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica) - Anton Rataj - Pišece
(31.5.2015 ob 10h, dolžina: 10:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(31.5.2015 ob 10h, dolžina: 8:30)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica
(31.5.2015 ob 7h, dolžina: 9:47)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica - Janez Tratar - Dobrla vas na Avstrijskem Koroškem
(3.6.2012 ob 10h, dolžina: 7:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Nedelja po binkoštih: Sveta Trojica - Franc Pohajač - Občine pri Trstu
(7.6.2009 ob 10h, dolžina: 5:06)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Justin, obvezni god

Torek 9. tedna med letom (leto I)

Jezus pa jim je rekel: »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega!« (Mt 12,17)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Tobit oslepi, ko pokopava rojaka. Žena Hana in domači menijo, da se mu to ne bi zgodilo, če bi bil zares pravičen. Za Tobita je težko breme, vendar se ne pritožuje nad Bogom, vdano sprejema preizkušnjo. Tudi če bodo prišle težave in posmeh, ne bom nehal zaupati v Boga in ga poslušati. Gospod, podeli mi svojega Duha, da bom z usmiljenim srcem sprejemal ljudi, ko mi bodo nasprotovali.

Evangelij

Farizeji in herodovci skušajo ujeti Jezusa v besedi. Sprašujejo ga o plačevanju davkov Rimljanom. Jezus ne zanika te obveznosti, ne sme pa se človeška oblast postaviti nad Boga. Zavedal se bom, da iz odnosa z Bogom črpam svobodo in odgovornost za vse okoliščine. Gospod, pomagaj mi, da se bom trudil graditi pravično družbo in ti dal vedno prvo mesto.

Primož Krečič

Berilo

Tobija ne tarna v nesreči, ki ga je zadela

Berilo iz Tobita (Tob 2,10-23)

Tobíja je nekega dne utrujen od pokopavanja prišel domov, se ulegel ob steni in zaspal. V spanju mu je iz lastovičjega gnezda padlo gorko blato na oči in je oslepel. Gospod pa je dopustil, da je nanj prišla ta preskušnja, da bi se potomcem dal zgled njegove potrpežljivosti kakor svetega Joba. Kajti ker se je od svoje mladosti vedno bal Boga in spolnjeval njegove zapovedi, ni godrnjal čez Boga, da ga je zadela nesreča slepote, ampak je neomajno vztrajal v Božjem strahu ter zahvaljeval Boga vse dni svojega življenja. Kakor so se namreč blaženemu Jobu rogali kralji, tako so Tobijevi sorodniki in znanci zasmehovali njegovo življenje: »Kje je tvoje upanje, za katero si delil miloščino in pokopaval mrtve?« Tobija pa jih je svaril: »Nikar tako ne govorite! Saj smo sinovi svetih in pričakujemo ono življenje, ki ga Bog daje tem, kateri mu nikdar ne odtegnejo svoje zvestobe.«

Njegova žena Ana pa je vsak dan hodila tkat in prinašala od dela svojih rok živež, kolikor ga je mogla zaslužiti. Tako je dobila kozliča in ga prinesla domov. Ko je mož slišal njegovo meketanje, je rekel: »Glejte, da morda ni ukraden; vrnite ga gospodarjem; kajti ukradenega ne smemo jesti ne se ga dotakniti!« Nato je žena razjarjena odvrnila: »Očitno je tvoje upanje prazno; zdaj se je pokazalo, kaj pomagajo tvoje miloščine.« S temi in drugimi takimi besedami mu je oponašala.

Psalm 112

Odpev: »Pravični je pripravljen upati v Gospoda.«

Ps 112,1-2.7-8.9

Blagor mu, kdor se boji Gospoda,
kdor se njegovih zapovedi res veseli.
Njegov zarod bo v deželi mogočen;
rod pravičnih bo blagoslovljen.
Odpev: »Pravični je pripravljen upati v Gospoda.«
Ni se mu bati slabih vesti,
njegovo srce je trdno, upa v Gospoda.
Njegovo srce je stanovitno, ne boji se,
dokler ne vidi, da so nasprotniki uničeni.
Odpev: »Pravični je pripravljen upati v Gospoda.«
Deli in daje ubogim,
njegova darežljivost traja vedno,
njegova moč se dviga v časti;
grešnik to vidi in se jezi.
Odpev: »Pravični je pripravljen upati v Gospoda.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Živa in učinkovita je Božja beseda, razsoja misli in namene srca. Aleluja.

Spolnimo obveznosti do ljudi in do Boga

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,13-17)

Tisti čas pošljejo k Jezusu nekatere izmed farizejev in herodovcev, da bi ga ujeli v besedi. Ti pridejo in mu rečejo: »Učenik, vemo, da si resnicoljuben in da se ne meniš za nikogar, ker ne gledaš na osebe, ampak v resnici učiš pot Božjo. Ali se sme dajati cesarju davek, ali ne? Ali naj ga dajemo, ali ne?« On pa je poznal njih hinavščino in jim je rekel: »Kaj me skušate? Prinesite mi denar, da ga vidim.« In prinesli so ga. Tedaj jim je rekel: »Čigava je ta podoba in napis?« Rekli so mu: »Cesarjeva.« In Jezus jim je rekel: »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega!« In čudili so se mu.
Sv. Justin (1. junij)

Sv. Justin (leto I), obvezni god

Berilo

Bog hoče, naj vero oznanjamo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,18-25)

18 Kajti beseda o križu je tistim, ki se pogubljajo, nespamet, nam pa, kateri smo na poti zveličanja, božja moč. 19 Zakaj pisano je:
»Uničil bom modrost modrih
in razumnost razumnih bom zavrgel.« 20 Kje je modrijan, kje pismouk, kje učenjak tega sveta? Ali ni Bog modrosti tega sveta obrnil v nespamet? 21 Ker namreč svet po svoji modrosti ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog sklenil verujoče rešiti po nespameti oznanjevanja. 22 Kajti Judje zahtevajo znamenj in Grki iščejo modrosti, 23 mi pa oznanjamo Kristusa, križanega, Judom pohujšanje, a poganom nespamet, 24 njim pa, kateri so poklicani, Judom in Grkom, Kristusa, božjo moč in božjo modrost. 25 Kar je namreč pri Bogu nespametno, je modrejše od ljudi, in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi.

Psalm 30

Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Ps 30,3-8.17.21

Bodi mi zavetna skala, o Bog,
utrjen grad, da me rešiš!
Ti si moja skala in moj grad,
zaradi svojega imena me boš peljal in ravnal.
Odpev
V tvoje roke izročam svojega duha,
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Jaz zaupam v Gospoda.
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja.
Odpev
Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom,
reši me v svoji milosrčnosti!
Varuješ me z varstvom svojega obličja
pred zaroto mojih nasprotnikov.
Odpev

Evangelij

1 Pt 4,14

Aleluja

Aleluja. Blagor vam, če vas zaradi Kristusovega imena sramotijo, saj nad vami počiva Duh slave, Božji Duh. Aleluja.

Ko življenje izgubimo zaradi Jezusa, ga rešimo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,23-26)

23 Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. 24 Zakaj kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa svoje življenje izgubi zaradi mene, ga bo rešil. 25 Kaj si namreč človek pomaga, če si ves svet pridobi, sebe pa zavrže ali pogubi? 26 Zakaj kdor se bo sramoval mene in mojih besed, tega se bo sramoval Sin človekov, kadar pride v svojem in Očetovem in svetih angelov veličastvu.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021