Brevir za 6. december 2019

Petek, Sv. Nikolaj (Miklavž), obvezni god, prvi petek v mesecu

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Nikolaj (Miklavž) (6. december)

Info …

SV. NIKOLAJ (MIKLAVŽ), ŠKOF
Obvezni god (v Sloveniji)
Sv. Miklavž ali Nikolaj (ok. 270 – ok. 350) je bil v 4. stoletju škof v Miri v Mali Aziji. Udeležil se je nicejskega vesoljnega cerkvenega zbora. Njegovo češčenje se je zelo razširilo na Vzhodu in po 10. stoletju tudi na Zahodu. Današnji dan naj bi bil dan njegovega pogreba okoli leta 350.
Skupne molitve v čast svetim pastirjem.

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
Ps 23 Gospod prihaja v svetišče

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *
njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.
Sredi morja mu je dal močne temelje *
in ga utrdil nad vodami.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
Kdo pojde na Gospodovo goro, *
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *
ne misli hudega in ne snuje prevare.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *
in plačilo Boga, svojega odrešenika.
To je rod tistih, ki te iščejo, *
ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod, močni in silni, mogočni v boju.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod vesolja, on je kralj veličastva.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo .
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Za enega pastirja
Pobožno Kristusu zdaj vsi zapojmo,
saj dobri je pastir in kralj človeštva,
in s pesmijo vsi proslavimo njega,
ki danes goduje.
 
Za škofa:
Kot škofa ga je milost okrepila
in moč duha ga vedno je vodila,
da bi učil in pasel Božje ljudstvo
v tej vzvišeni službi.
 
Pastir in vzornik bil je svoji čredi,
vsem kazal pot in reveže podpiral,
skrbel za sebi izročeno ljudstvo
kot vsem dober oče.
 
Svetnike Kristus v raju nagrajuje
in z večno jih poveličuje srečo,
naj hodimo po njihovih stopinjah
v življenju in smrti.
 
Pobožno počastimo vsi Očeta,
slavi naj Sina naša pesem vneta,
enako Svetega Duha na veke,
do kraja vse zemlje. Amen.

[D]

1 Odpev Pridi, Gospod, in mi pomagaj.
Ps 34,1–2.3c.9–19.22–23.27–28 Gospod rešuje v preganjanju
Tedaj so se zbrali in sklenili Jezusa z zvijačo prijeti in usmrtiti (Mt 26,3.4).
I
Gospod, nastopi zoper vse, ki me obdolžujejo, *
bojuj se zoper té, ki me napadajo.
Bodi mi za ščit in čelado, *
pridi in mi pomagaj.
Reci moji duši: *
»Jaz sem tvoja rešitev.« —
 
Moje srce se bo radovalo v Gospodu *
in se njegove pomoči veselilo.
Vsak utrip mojega srca ti kliče: *
»Gospod, kdo bi enak bil tebi?« 
Ti rešuješ bednega iz rok močnejšega, *
ubožca in zapuščenega iz rok izkoriščevalca. —
 
Vstale so lažnive priče, *
dolžijo me, česar nisem storil.
Dobro mi vračajo s hudim, *
zapuščen sem in razočaran. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Pridi, Gospod, in mi pomagaj.
2 Odpev Zavzemi se za mojo pravdo, Gospod, saj si mogočen.
II
Ko so bili moji tožniki bolni, *
sem se zanje postil in molil.
Žaloval sem kakor za prijatelja in brata, *
trpel sem zanje kot za svojo mater. —
 
Ko sem obnemogel, se pa oni veselijo *
in se zbirajo zoper mene. 
Zahrbtno me napadajo in neprestano mučijo, *
zasmehujejo me, sovražijo in zaničujejo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Zavzemi se za mojo pravdo, Gospod, saj si mogočen.
3 Odpev Ves dan bom slavil, Gospod, tvojo pravičnost.
III
Gospod, doklej boš to gledal? *
Reši me iz tega levjega žrela.
Zahvaljeval se ti bom javno, *
pred vsem ljudstvom te bom hvalil. —
 
Naj se moji hinavski sovražniki ne veselijo, *
naj si ne pomežikujejo, ko me sovražijo brez vzroka.
Videl si, Gospod, nikar ne molči, *
ne bodi daleč od mene.
Moj Bog, zavzemi se za mojo pravdo *
in vstani v mojo obrambo. —
 
Veselijo naj se in radujejo *
vsi, ki branijo mojo pravico.
Vedno naj govorijo: »Gospod je velik, *
zavzema se za svojega služabnika.«
Hvalil bom tvojo pravičnost, *
ves dan bom opeval tvojo slavo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Ves dan bom slavil, Gospod, tvojo pravičnost.
- Gospod, naj me doseže tvoje usmiljenje,
- pomagaj mi, kakor si obljubil.
PRVO BERILO
Iz knjige preroka Izaija (19,16-25)
Spreobrnjenje Egipčanov in Asircev
 
Tisti dan bodo Egipčani podobni ženskam zaradi trepeta in strahu pred vihtenjem roke Gospoda nad vojskami, ki jo dvigne proti njim. Judova dežela bo Egiptu v strah. Vsak, komur se omenja, se strese pred sklepom Gospoda nad vojskami, ki ga je sklenil zoper njega.
Tisti dan bo v egiptovski deželi govorilo pet mest kanaanski jezik in bo prisegalo pri Gospodu nad vojskami; eno se bo imenovalo Sončno mesto.
Tisti dan bo Gospodov oltar sredi egiptovske dežele in Gospodov spominski steber ob njeni meji. Ta bo za Gospoda nad vojskami v znamenje in pričevanje v egiptovski deželi. Ko bodo klicali h Gospodu pred zatiralci, jim pošlje rešitelja, ki se bo boril zanje in jih rešil. Gospod se razodene Egipčanom in Egipčani spoznajo Gospoda tisti dan, in služili mu bodo s klavnimi in jedilnimi daritvami. Delali bodo Gospodu obljube in jih spolnjevali. Gospod udari Egipt z zdravilnim udarcem. Če se spreobrnejo h Gospodu, jih usliši ter jih ozdravi.
Tisti dan bo šla cesta iz Egipta v Asirijo. Asirci bodo hodili v Egipt in Egipčani v Asirijo. Egipčani bodo z Asirci vred služili Gospodu.
Tisti dan bo Izrael tretji v zvezi z Egiptom in Asirijo, kot blagoslov sredi zemlje, ker ga Gospod nad vojskami blagoslovi z besedami: »Blagoslovljeno bodi moje ljudstvo Egipt in delo mojih rok Asirija in moja dedina Izrael!«
SPEV (Iz   19, 21; Lk 13. 29)  
Tisti dan bodo Gospoda spoznali tudi Egipčani. * Služili mu bodo in mu darovali daritve.
Prišli bodo od vzhoda in zahoda in severa in juga in bodo sedli za mizo v božjem kraljestvu. * Služili mu bodo in mu darovali daritve.

[L]

DRUGO BERILO
Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov
Iz razprav o Janezovem evangeliju sv. Avguština, škofa (123, 5)
Moč ljubezni premaga bridkost smrti
Gospod najprej vpraša, kar je vedel, in ne samo enkrat, marveč drugič, tretjič, namreč ali ga Peter ljubi; in prav tolikokrat ne sliši od Petra drugega, kot da ga ljubi; in prav tolikokrat ne naroči Petru nič drugega, kot da naj pase njegove ovce.
Za trikratno zatajitev da trikratno izpoved, da ne bi jezik manj služil ljubezni, kot je služil strahu, in da se ne bi zdelo, da je preteča smrt izvabila več besed kot pričujoče življenje. Naj bo dokaz ljubezni - pasti Gospodovo čredo, ko je bilo znamenje strahu - zatajiti pastirja.
Tisti, ki pasejo Kristusove ovce, a jih imajo za svoje, ne za Kristusove, kažejo, da ljubijo sebe, ne pa Kristusa.
Zoper tiste, ki apostol nad njimi zdihuje, da iščejo svoje, ne pa kar je Jezusa Kristusa, se postavlja tolikokrat ponovljeno Kristusovo vprašanje.
Kaj pomenijo besede: Ali me ljubiš? - Pasi moje ovce, drugega kakor: Če mene ljubiš, ne misli, da paseš sebe, ampak pasi moje ovce kakor moje, ne kakor svoje; v njih išči mojo slavo, ne svoje; moje gospostvo, ne svoje; moj dobiček, ne svojega, da ne boš v družbi tistih, ki v nevarnih časih ljubijo sami sebe in tisto, kar je s tem virom hudega v zvezi.
Ljubimo torej ne sebe, ampak njega in, ko pasemo njegove ovce, iščimo ne, kar je našega, ampak kar je njegovega!
Tega greha se morajo ogibati zlasti tisti, ki pasejo Kristusove ovce, da ne bodo iskali, kar je njihovega, ne pa kar je Jezusa Kristusa, in da ne bodo zaradi svojega poželenja izkoriščali tistih, za katere je bila Kristusova kri prelita.
Ljubezen do njega se mora v pastirju njegovih ovac razvneti v tako silen duhovni ogenj, da premaga tudi naravni strah pred smrtjo, zaradi katerega se branimo smrti, četudi hočemo s Kristusom živeti.
Pa kolikršna koli je bridkost smrti, jo mora premagati moč ljubezni, s katero ljubimo njega, ki je hotel za nas pretrpeti tudi smrt, ker je naše življenje. Ko bi namreč smrt ne imela nikake bridkosti ali le majhno, bi ne bila slava mučencev tako velika. Če si je pa Dobri pastir, ki je dal življenje za svoje ovce, celo izmed svojih ovac izbral toliko pričevalcev, to se pravi mučencev, koliko bolj se morajo za resnico do smrti in zoper greh do krvi boriti tisti, katerim izroča svoje ovce, da jih pasejo, to je, učijo in vodijo!
Ker je torej šel Dobri pastir s svojim zgledom pred nami, kdo ne vidi, da ga morajo pastirji posnemati in iti za njim, ko so ga posnemale celo mnoge ovce, saj so pod njim, enim Pastirjem, v eni čredi tudi pastirji njegove ovce? Vse je namreč naredil za svoje ovce, ko je za vse trpel, in tudi sam je ovca postal, da je za vse trpel.
SPEV (Sir 45, 3; Ps 77, 70.71)
Gospod ga je odlikoval med voditelji, da je kazal pravo pot svojemu ljudstvu. * Pokazal mu je svoje veličastvo.
Gospod si je izvolil svojega služabnika, da bi pasel božje ljudstvo. * Pokazal mu je svoje veličastvo.
Sklepna prošnja
Molimo. Usmiljeni Bog, na priprošnjo svetega škofa Miklavža (Nikolaja) nas varuj v vseh nevarnostih, da bomo varno potovali v večno domovino.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Za enega pastirja
Odličen bil si oče in voditelj,
zato tvoj god zdaj vse slavi občestvo,
ti kot svetnik se veseliš v nebesih
ves srečen v Bogu.
 
Za škofa:
Duhovnika, vodnika, učenika
bila naloga ti je podeljena,
da svoje ljudstvo bi v nebesa vodil,
delil mu darove.
 
Zato prav vsi te prosimo ponižno,
da se ozreš na duše zadolžene,
izprosiš naših grehov oproščenje
pri Bogu v nebesih.
 
Bogú edinemu vsa čast in hvala,
v nebesih večna slava in zahvala,
ki s svojimi zakoni modro vodi
brezmejno vesolje. Amen.

[D]

1 Odpev Odpusti mi grehe, Gospod, in sprejmi mojo daritev.
Ps 50   Usmili se me, Bog
Prenavljajte se po duhu svojega mišljenja in si oblecite novega človeka (Ef 4,2324).
 
Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, *
v svojem velikem usmiljenju izbriši mojo pregreho.
Popolnoma izmij mojo krivdo, *
mojega greha me očisti. —
 
Svojo pregreho priznavam, *
moj greh mi je živo v spominu.
Grešil sem zoper tebe samega, *
kar je zlo v tvojih očeh, sem storil.
Naj se izkaže, da si pravičen v svojih sodbah, *
tudi mene sodi v svoji pravičnosti. —
 
Glej, človek podeduje krivdo že ob rojstvu, *
z grehom je omadeževan že od začetka.
Vem, da ljubiš odkritosrčnost, *
ko sem sam pred teboj, me učiš modrosti. —
 
Odpusti mi grehe, da bom očiščen, *
bolj kot sneg bom bel, ko me umiješ.
Naj spet občutim radost in veselje, *
moje potrto srce naj se vzraduje. —
 
Ne glej na moje grehe, *
vso mojo krivdo izbriši.
Čisto srce, o Bog, mi ustvari, *
duha stanovitnosti v meni obnovi. —
 
Ne zavrzi me izpred svojega obličja, *
svojega svetega duha mi ne odvzemi.
Naj se spet veselim, da sem rešen, *
duha požrtvovalnosti v meni utrdi. —
 
Grešnikom bom kazal tvoja pota, *
izgubljeni se bodo vrnili k tebi.
Reši me krivde mojega greha, moj Bog in moj zveličar; *
moj jezik naj glasno opeva tvojo pravičnost. —
 
Gospod, odpri moje ustnice, *
da bom oznanjal tvojo hvalo.
Nad zunanjimi daritvami nimaš veselja, *
klavnih in žgalnih daritev ne maraš.
Skesan duh, o Bog, naj bo moja daritev, *
skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.  —
 
Gospod, usmili se grešnika kakor nekdaj Siona; *
kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto.
Tedaj ti bomo spet opravljali prave daritve *
in na tvoj oltar bomo prinašali žrtve. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Odpusti mi grehe, Gospod, in sprejmi mojo daritev.
2 Odpev Gospod bo opravičil in poveličal vse svoje izvoljene.
Iz 45,15–26 Vsa ljudstva naj se spreobrnejo h Gospodu
V Jezusovem imenu naj se pripogne vsako koleno (Flp 2,10).
 
O Bog, ti si skrit in skrivnosten, *
ti si Bog naših očetov in naš rešitelj. —
 
Zvodniki tvojega ljudstva so zbegani, *
odhajajo z veliko sramoto.
Izvoljeno ljudstvo Gospod rešuje zdaj in vedno, *
ne bo osramočeno in zasramovano na veke. —
 
Gospod, ti si ustvaril vesolje in zemljo, *
pripravil si jo za prijetno bivališče.
Tako govori Vsemogočni: *
Jaz sem Gospod, ni drugega razen mene.
Nisem govoril na skrivnem *
v kakšnem skritem kotu zemlje.
Nisem rekel vašim očetom: Zaman me iščete. *
Govorim resnico; kar je prav, oznanjam. —
 
Zberite se in pridite, *
pristopite vsi, ki ste rešeni izmed narodov.
Ljudje v nevednosti častijo lesene malike *
in molijo k bogovom, ki ne morejo pomagati.
Oznanite in pridite, skupaj se posvetujte; *
»Kdo je od začetka razodeval in naprej povedal?«
»Mar ne jaz, Gospod, pravi in edini? *
Pravičnega Boga in rešitelja ni razen mene. —
 
Obrnite se k meni, da boste rešeni, *
jaz sem Bog in drugega ni razen mene.
Sam pri sebi sem prisegel, *
iz mojih ust prihaja resnica, neprelomljiva beseda.
Pred menoj se bo upognilo vsako koleno, *
vsak jezik bo prisegel v mojem imenu.« —
 
Zares, le v Gospodu je moč in rešitev, *
vsi uporni se skesani vračajo k njemu.
Gospod bo vse opravičil *
in poveličal vse svoje izvoljene. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Gospod bo opravičil in poveličal vse svoje izvoljene.
3 Odpev Veseli vstopajte v Božje svetišče.
Ps 99   Veselje prihajajočih v svetišče
Gospod veleva, naj odrešeni pojejo zmagoslavno pesem (sv. Atanazij).
 
S pesmijo slavite Gospoda, *
veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
Z veseljem služite Bogu, *
radostno vstopajte v njegovo svetišče. —
 
Vedite: samo Gospod je Bog, on edini, *
on nas je ustvaril.
Mi smo njegovo ljudstvo, *
skrbi za nas kot pastir za ovce. —
 
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *
s hvalnicami v njegove svete dvore.
Častite ga in njegovo ime slavite, *
Gospod je dober in usmiljen.
Rodovi prihajajo in odhajajo, *
on pa ostane zvest za vse čase. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Veseli vstopajte v Božje svetišče.

[S]

Kratko berilo  (Heb 13,7–9a)
Spominjajte se svojih predstojnikov, ki so vam oznanjali Božjo besedo; glejte konec njih življenja in ravnajte se po njihovi veri. Jezus Kristus včeraj in danes, isti tudi na veke. Različnim tujim naukom se ne dajte zapeljati.
Spev z odpevom
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.
Podnevi in ponoči naj oznanjajo tvojo slavo.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve.
Odpev k Hvaljen Ne boste govorili vi, ampak v vas bo govoril Duh nebeškega Očeta.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Ne boste govorili vi, ampak v vas bo govoril Duh nebeškega Očeta.
Prošnje
Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce, hvalímo in ga prosímo:
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
V svetih pastirjih si razodeval svoje usmiljenje in ljubezen,
– izkazuj nam še naprej po njih svojo dobroto.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Po svojih namestnikih še zdaj izvršuješ svojo učiteljsko in pastirsko službo,
– ne nehaj nas ti sam po njih voditi.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Po svojih svetih pastirjih, ki si jih postavil v službo svojemu ljudstvu, si ti sam naš dušni in telesni zdravnik,
– ne nehaj nam dajati delivcev Božjega življenja.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Svoje ljudstvo si poučeval z modrostjo in ljubeznijo svetnikov,
– po naših pastirjih nas nenehno vzgajaj k svetosti.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Usmiljeni Bog, na priprošnjo svetega škofa Miklavža (Nikolaja) nas varuj v vseh nevarnostih, da bomo varno potovali v večno domovino.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem opoldne 
Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.
 
Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resničen mir.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.
Odpev opoldne
Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.
Ps 118,25–32  (IV)   Hvala Božji postavi
 
Ves potrt sem in ponižan, *
poživi me s svojo besedo. —
 
Svojo misel sem ti razložil in si me uslišal, *
daj mi spoznati svoje načrte.
 
Naj doumem smisel tvojih zapovedi *
in premišljujem tvoja čudovita pota.
Solze mi tečejo od žalosti, *
potolaži me, kakor si obljubil. —
 
Od blodne poti me odvrni, *
pokaži mi svojo voljo.
Izbral sem pot resnice, *
odločil sem se za tvoje zapovedi. —
 
Gospod, oklepam se tvoje zaveze, *
naj ne bom razočaran.
Hitel bom po poti tvojih zapovedi, *
ti mi daješ pogum in veselje. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 25   Zaupna molitev nedolžnega
Bog nas je v Kristusu izvolil, da bi bili sveti in brezmadežni (Ef 1,4).
 
Gospod, prisodi mi pravico, ker sem nedolžen, *
vate zaupam, ne bom opešal.
Preizkusi me in preišči, *
preglej vse moje misli in želje. —
 
Vedno mi je pred očmi tvoja dobrota, *
vedno živim po tvoji volji.
S hudobnimi ne posedam, *
z lažnivimi se ne shajam.
Ne maram za družbo pokvarjenih, *
z malopridnimi se ne družim. —
 
Umivam si roke v znamenje nedolžnosti, *
ko hodim okrog tvojega oltarja.
Javno opevam tvojo hvalo, *
slavim tvoja čudovita dela.
Gospod, kako rad prebivam v tvoji hiši, *
na kraju tvojega veličastva. —
 
Ne pogúbi z grešniki tudi mene, *
ne vzemi mi življenja kakor hudodelcem.
Njihovih rok se drži krivica, *
njih desnica je polna podkupnine.
Jaz pa živim pošteno in brez greha, *
usmili se me in me reši.
Gospod, hodim po ravni poti, *
slavil te bom v zboru pravičnih. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 27,1–3.6–9  Prošnja in zahvala
Oče, zahvalim te, da si me uslišal (Jn 11,41).
 
Gospod, ti si moje zavetje, k tebi kličem: *
usliši me in nikar ne molči.
Če se obrneš od mene in me ne uslišiš, *
bom podoben njim, ki se pogrezajo v jamo. —
 
Usliši mojo prošnjo, ko vpijem k tebi, *
ko dvigam roke k tvojemu svetišču.
Ne pogubi me z grešniki, *
z njimi, ki delajo krivico.
S svojim bližnjim govorijo o miru, *
a v srcu so polni hudobije. —
 
Hvaljen Gospod, ki je uslišal mojo prošnjo, *
Gospod je moja moč in moje zavetje.
Zaupal sem vanj in mi je pomagal, *
zato se radujem in s pesmijo ga hvalim. —
 
Gospod daje moč svojemu ljudstvu *
in zveličanje svojim izvoljenim.
Reši svoje ljudstvo in blagoslôvi svojo lastnino, *
ti bodi naš voditelj in vladar na veke. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev opoldne
Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.
Opoldne

Kratko berilo  (Jer 30,18)
Tako govori Gospod: Obnovil bom Jakobove šotore in se usmilil njegovih prebivališč.

– Spomni se nas zaradi ljubezni do svojega ljudstva.
– Gospod, obišči nas in nas reši.

Sklepna prošnja
1. teden Molimo. Gospod, naš odrešenik, pridi k nam s svojo Božjo močjo. Reši nas težav in skušnjav, varuj nas, osvobôdi in odreši, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od petka I. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Za enega pastirja
O Božji mož, kreposti zgled,
naj pesem naša te slavi,
saj s tem proslavljamo Boga,
ki te je z milostmi obdal.
 
Predobri večni je Pastir
z Očetom spravil nas ljudi,
zavezo z nami obnovíl,
ki nam prinaša večni mir.
 
Izbrala Božja je modrost
še tebe za služabnika,
da Božjo bi razširjal čast
in nas privedel kdaj v nebo.
 
Za škofa:
Sam Sveti Duh te je izbral
in te obdaril z milostmi,
da vodiš in krepiš ljudi
z darovi mnogoterimi.
 
Trojico sveto mólimo,
ki te s častjo je venčala
in z vso nebeško radostjo,
ker služil zvest si ji vse dni. Amen.

[D]

1 Odpev Ozdravi me, Gospod, grešil sem zoper tebe.
Ps 40   Zaupna bolnikova molitev
Eden izmed vas, ki z menoj jé, me bo izdal (Mr 14,18).
 
Blagor mu, ki skrbi za uboge, *
Gospod ga bo rešil na dan nesreče.
Gospod ga varuje in ohranja pri življenju, *
osrečuje ga, ne bo ga izročil sovražnikom.
Gospod mu pomaga na bolniški postelji, *
v njegovi bolezni mu lajša slabosti.  —
 
»Usmili se me!« prosim Gospoda, *
»ozdravi me, grešil sem zoper tebe.«
Sovražniki o meni samo slabo govorijo: *
»Kdaj bo umrl, kdaj njegovo ime izgine?«
Obiskovalci se mi hlinijo, v srcu pa drugače mislijo; *
ko odidejo, odkrito čezme govorijo. —
 
Vsi moji nasprotniki šušljajo zoper mene, *
napovedujejo mi nesrečo.
»Prijela se ga je zavratna bolezen, *
nikoli več ne vstane s postelje.«
Moj najdražji prijatelj, s katerim sva si kruh delila, *
se mi je zahrbtno izneveril. —
 
Gospod, ti pa se me usmili, *
dvigni me, da jim povrnem.
Spoznal bom, da si mi naklonjen, *
če se moj sovražnik ne bo veselil zaradi mene,
če me boš podprl in ohranjal zdravega *
in bom smel gledati tvoje obličje na veke. —
 
Hvaljen Gospod, Bog naših očetov, *
zdaj in vselej. Tako se zgodi, amen. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Ozdravi me, Gospod, grešil sem zoper tebe.
2 Odpev Z nami je vsemogočni Bog, naš varuh.
Ps 45   Bog je naše pribežališče in naša moč
Imenoval se bo Emanuel, kar pomeni: Bog z nami (Mt 1,23).
 
Bog je naša moč in naše pribežališče, *
v nesreči nam hitro pomaga.
Zato se ne bojimo, ko se trese zemlja, *
ko se na dno morja pogrezajo gore.
Naj hrumijo in bučijo silni valovi, *
naj besni vihar in se tresejo gore. —
 
Dobrine vseh vrst osrečujejo Božje mesto *
in sveto bivališče Najvišjega.
Bog prebiva v njem, zato se ne poruši; *
Bog ga varuje od prvega svita.
Naj hrumijo narodi, naj se majejo kraljestva; *
ko Bog zagrmi, se strese vsa zemlja. —
 
Z nami je Bog vsemogočni, *
Gospod je naš varuh.
 
Pridite in poglejte Gospodova dela, *
čudovita dela, ki jih izvršuje na zemlji.
Odpravlja vojne po vsem svetu, *
uničuje orožje in ga sežiga.
»Spreobrnite se in spoznajte, da sem jaz Bog rešitelj, *
vzvišen med narodi, vzvišen na zemlji.« —
 
Z nami je Bog vsemogočni, *
Gospod je naš varuh. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Z nami je vsemogočni Bog, naš varuh.
3 Odpev Vsi narodi pridejo, Gospod, in padejo pred teboj na kolena.
Raz 15,3–4  Zahvalna pesem
 
Velika in čudovita so tvoja dela, *
Gospod, Bog vsemogočni.
Pravična in resnična so tvoja pota, *
ti si kralj vekomaj. —
 
Gospod, kdo bi te ne priznaval *
in ne slavil tvojega imena?
Ti sam si svet, vsi narodi pridejo in padejo na kolena, *
ker so se razodele tvoje sodbe. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Vsi narodi pridejo, Gospod, in padejo pred teboj na kolena.

[S]

Kratko berilo  (1 Pt 5,1–4)
Starešine med vami prosim, jaz, ki sem sam tudi starešina in priča Kristusovega trpljenja in tudi sodeležnik njegove slave, ki se bo razodela: pásite Božjo čredo, ki je pri vas, in pazite nanjo, ne prisiljeno, marveč radovoljno, kakor hoče Bog; ne z grdim pohlepom po dobičku, marveč z voljnim srcem; tudi ne, kakor bi nad svojimi deleži gospodovali, marveč kakor vzor čredi; in ko se prikaže najvišji Pastir, boste prejeli nevenljivi venec slave.
Spev z odpevom
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.
Vse žrtvuje za svoje brate in sestre.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo.
Odpev k Moja duša
To je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino, da ji dá hrano ob pravem času.
Ali
Hvala ti, Kristus, dobri pastir, da si me pripeljal v svojo slavo. Naj bo z menoj v tvojem kraljestvu tudi ljudstvo, ki si mi ga zaupal.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša
To je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino, da ji dá hrano ob pravem času.
Ali
Hvala ti, Kristus, dobri pastir, da si me pripeljal v svojo slavo. Naj bo z menoj v tvojem kraljestvu tudi ljudstvo, ki si mi ga zaupal.
Prošnje
Kristus je postal veliki duhovnik za ljudi v vsem, kar se nanaša na Boga. Slavímo ga, kot je prav, in ponižno ga prosímo:
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Svojo Cerkev si čudovito proslavil s svetimi in odličnimi voditelji,
– naj krščansko družino vedno vodijo modri in plemeniti ljudje.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Svojemu ljudstvu si odpuščal grehe, kadar so sveti pastirji kakor Mojzes molili zanj,
– po njih priprošnji prenavljaj svojo Cerkev z nenehnim očiščevanjem.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Svete pastirje si izbral iz svojega ljudstva, jih posvečeval ter napolnjeval s Svetim Duhom,
– daj svojega Duha tudi vsem voditeljem ljudstva.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
V tebi imajo svoj delež apostoli in njihovi nasledniki,
– naj se ne izgubi nobeden, ki je bil odkupljen s tvojo krvjo.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Po pastirjih Cerkve stojiš ob strani svojim vernikom, da bi jih nihče ne iztrgal iz tvoje roke,
– reši vse rajne, saj si daroval zanje svoje življenje.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Usmiljeni Bog, na priprošnjo svetega škofa Miklavža (Nikolaja) nas varuj v vseh nevarnostih, da bomo varno potovali v večno domovino.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Petek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 87   Molitev v hudi bolezni
To je vaša ura in oblast teme (Lk 22,53).
 
Odpev Podnevi in ponoči te kličem, Gospod.
 
Gospod, moj Bog, ves dan vpijem, *
tudi ponoči tožim.
Naj pride k tebi moja molitev, *
prisluhni moji prošnji. —
 
Moja duša je polna bridkosti, *
moje življenje se bliža smrti.
Za umirajočega me imajo, *
mislijo, da sem z močmi pri kraju. —
 
Med mrtve so me že prišteli, *
sem kakor tisti, ki ležijo v grobovih.
Zdi se mi, da se jih več ne spominjaš, *
da ne skrbiš več zanje. —
 
Pahnil si me v globoko jamo, *
v temo in zapuščenost.
Trdo me je zadela tvoja desnica, *
zgrnile so se name vse bolečine. —
 
Moji prijatelji so me zapustili, *
moja bolezen se jim gnusi.
Zaprtega me imajo in nikamor ne morem, *
oči mi medlijo od hudega.
Gospod, ves dan vzdihujem, *
svoje roke stegujem k tebi. —
 
Ali moreš storiti za mrtve več kot za žive, *
ali naj mrliči vstanejo in te hvalijo?
Ali v grobu govorijo o tvoji dobroti *
in v kraljestvu smrti o tvoji zvestobi?
Mar se v smrtni temi razodevajo tvoja čuda *
in v deželi pozabljenja tvoja ljubezen? —
 
Moj Bog, na ves glas te kličem, *
že zjutraj se dviga k tebi moja molitev.
Zakaj me tako dolgo ne pogledaš *
in skrivaš svoje obličje pred mano? —
 
Mučim se nesrečen od mladosti, *
prenašam težke bolezni in hiram.
Hudo si me preskušal s trpljenjem, *
strahovi so me zagrinjali kakor divje vodovje.
Zapustili so me prijatelji in znanci, *
pozabljen sem ostal v smrtni stiski. —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Odpev Podnevi in ponoči te kličem, Gospod.
 
Kratko berilo (Jer 14,9)
Saj si vendar v naši sredi, Gospod! Imenujemo se po tvojem imenu. Ne zametuj nas, Gospod, naš Bog!
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Nebeški Oče, tvoj edinorojeni Sin je za nas umrl in bil položen v grob. Naj se ga v veri zvesto oklenemo, da bomo vstali v novo življenje z njim, ki živi in kraljuje vekomaj.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Pozdravljena, Kraljica,
mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇑ Vrh