Brevir za 5. december 2019

Četrtek prvega adventnega tedna, četrtek pred prvim petkom

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga

Pridite, prepevajmo Gospodu, *
vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.
Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *
z veselimi spevi ga hvalimo.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Gospod je Bog, edini in najvišji, *
veliki vladar nad vsemi vladarji.
V njegovi roki so globine zemlje, *
višine gorá so njegove.
Njegovo je morje, on ga je naredil, *
njegova je zemlja, on jo je ustvaril.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Pridite, poklonimo se Gospodu, *
v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.
On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *
on nas živi in vodi kot svoje ovce.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
O da bi danes poslušali njegove besede: *
»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.
Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *
čeprav so videli moja dela.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Štirideset let sem jih prenašal, *
to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.
Potem sem v svoji nevolji prisegel: *
Ne bodo videli obljubljene dežele.«
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Kralja, ki prihaja, pridite, molimo.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od četrtka I. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
Beseda Božja, ki izšla
si iz Očeta večnega,
si v teku časa bežnega
kot človek odrešila svet.
 
Razsvetli srca nam sedaj
in jih v ljubezni svoji vžgi,
da čuli bomo blagovest,
se varovali padca v greh.
 
Ko spet prišel boš kot sodnik,
odkrival tajne boš srca,
prisojal kazni grešnikom,
dajal plačilo izvoljenim.
 
Ne daj, da bi med grešniki
bili na vek obsojeni,
v nebeški raj pokliči nas
v veselje večnih radosti.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospod je zvest, rešuje vse, ki vanj zaupajo.
Ps 17,31–51   Hvalnica Bogu za zmago
Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? (Rim 8,31).
IV
Bog je popoln in zvest v svojih obljubah, *
rešuje vse, ki vanj zaupajo.
Kdo je Bog razen Gospoda, *
kdo razen njega naše zavetje?
Bog me je okrepil in utrdil; *
on mi daje, da živim brez graje.
Mojim nogam daje hitrost jelenov, *
da v nevarnosti zbežim v višine.
Roke mi vadi za bojevanje *
in mišice, da napenjajo lok iz medenine. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospod je zvest, rešuje vse, ki vanj zaupajo.
2 Odpev Tvoja desnica, Gospod, me rešuje.
V
Ščiti in rešuje me tvoja desnica, *
zmagujem po tvoji dobroti.
Dal si prosto pot mojim korakom *
in moje noge niso opešale.
Zasledoval sem svoje sovražnike in jih dohitel; *
nisem se vrnil, dokler jih nisem premagal.
Premagal sem jih, da niso mogli več vstati, *
ko so pred menoj na tla popadali.
Za boj si me usposobil, *
uklonil si moje nasprotnike. —
 
V beg si pognal moje sovražnike, *
razpršil si vse, ki me mrzijo.
Klicali so na pomoč, a jim nihče ni pomagal; *
vpili so h Gospodu, a jih ni uslišal.
Kakor prah jih je odnesel veter, *
pohojeni so bili kot blato na cesti.
Otel si me ob uporu mojega ljudstva, *
postavil si me za poglavarja drugih narodov.
Ljudstvo, ki ga nisem poznal, mi služi, *
na prvo besedo mi je pokorno.
Tujci se mi kažejo prijazne, pogum jim upada, *
ne zanašajo se več na svoje utrdbe. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Tvoja desnica, Gospod, me rešuje.
3 Odpev Čast Gospodu, hvala Bogu, ki me je rešil.
VI
Čast in slava Gospodu, ki mi je pomagal, *
hvala Bógu, ki me je rešil.
O Bog, ti si mi dal zmago nad ljudstvi, *
osvobodil si me mojih sovražnikov.
Povzdignil si me nad moje nasprotnike, *
nasilnega človeka si me rešil. —
 
Zato te bom slavil, Gospod, med vsemi narodi *
in ti prepeval psalme.
Svojemu kralju Davidu si izkazal milost in mu dal zmago, *
Božjemu ljudstvu pa deliš usmiljenje na veke. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Čast Gospodu, hvala Bogu, ki me je rešil.

[L]

- Poslušajte, narodi, Gospodovo besedo,
- oznanjajte jo do konca zemlje.
PRVO BERILO
Iz knjige preroka Izaija (16,1-5; 17, 4-8)
Sion, zavetje Moabcev, spreobrnitev Efraima
 
Pošljite jagnjeta vladarju v deželi, od Sele po puščavi do gore sionske hčere! Kakor ubežne ptice, kakor zbegano gnezdo bodo moabske hčere ob brodovih čez Arnon.
Svetuj! Odloči! Napravi kakor noč svojo senco opoldne! Skrij pregnance! Ne izdajaj beguncev!
O, naj bivajo pri tebi moabski pregnanci! Bodi jim obramba pred pokončevalcem!
Zakaj konec je z zatiralcem, prenehalo je pokončevanje, izginil je tlačitelj iz dežele. Prestol se v milosti postavi, na njem sedi v zvestobi sodnik v Davidovem šotoru, ki si prizadeva za pravico in je nagel za pravičnost.
Tisti dan se zmanjša Jakobova slava in splahne tolšča njegovega telesa. In bo, kakor če žanjec bilke zbere in njegova roka klasje požanje. Bo, kakor če kdo klasje pobira v dolini Refaim. Le paberki ostanejo pri tem, kakor če se otrese oljka: dve, tri jagode zgoraj na vrhu, štiri, pet na vejah sadnega drevesa, govori Gospod, Izraelov Bog.
Tisti dan se človek ozre na svojega Stvarnika in njegove oči bodo gledale na Izraelovega Svetega. Ne bo se več oziral na oltarje, delo svojih rok. Na to, kar so naredili njegovi prsti, ne bo več gledal, na podobe malikov in sončne stebre.
SPEV (Jer 33, 15. 16; Iz 16, 5)
Storil bom, da požene iz Davidovega rodu Pravični kakor mladika; razsojal bo in skrbel za pravico v deželi. * Imenovali ga bodo Pravični.
Iz usmiljenja bo postavljen prestol; na njem bo sedel zvesti sodnik, ki si bo prizadeval za pravico. * Imenovali ga bodo Pravični.
DRUGO BERILO
Sv. Efrem Sirski (ok. 306-373), diakon, ustanovitelj teološke šole, znan po teoloških spisih, zlasti kot pesnik duhovnih pesmi
Iz razlage evangeljske harmonije sv. Efrema, diakona (18, 15-17)
Ostanite budni, Gospod se bo vrnil
 
Da bi Kristus naredil že konec apostolskemu spraševanju, kdaj se bo vrnil, jih je zavrnil: Tega še angeli ne vedo, niti Sin ne, nihče! Ni treba, da veste, kdaj bo to. Prikril nam je ta trenutek, da bi vsi ostali pozorni ter bi računali, da pride ob našem času. Če bi bil pa povedal, kdaj pride, bi njegov prihod izgubil pravi pomen. Sodobniki njegovega prihoda ne bi tako hrepeneli po njem. Napovedal je svoj prihod, ni pa rekel, kdaj pride, da bi človeški rodovi vseh časov z enakimi željami mislili nanj.
Čeprav nam je Gospod dal znamenja svojega prihoda, si o pravem trenutku nismo na jasnem. Njegova znamenja se zelo spreminjajo. Ena minevajo, druga nastajajo. Zato je njegov zadnji prihod podoben prvemu.
Kakor so pravični in preroki upali, da se bo tedaj razodel, in so ga čakali, tako tudi danes upa vsak pravi vernik, da ga bo dočakal v svojem času.
Saj nam ni napovedal, kdaj pride. Posebej pa nam je zamolčal čas svojega prihoda, ker je želel, da nihče ne bi mislil, da vodi njegov prihod slepa usoda. Saj mu je vendar vse podložno! Kako bi naj mu bilo prikrito, kar je sam določil, ko je vendar še znamenja svojega prihoda jasno opisal. S takim ravnanjem je dal več časti znamenjem svojega prihoda. Zdaj lahko vsi rodovi menijo, da bo morda prišel ob njihovem času.
Bedite torej, ker med spanjem naša narava ni pod našim nadzorstvom. Tedaj se ravna po naravnih težnjah in zakonih. Kadar pa se duša prepusti globokemu spancu, na primer malodušnosti ali žalosti, jo ima sovražnik v svojih rokah. Ravna z njo, kakor ga je volja. Nad naravo torej v snu gospodujejo naravne moči, nad dušo pa sovražnik.
Gospod zahteva budnost za telo in dušo. Glede telesa nam naroča, naj ne zaspimo, glede duše pa, naj se varujemo lenobnega strahu. Zato pravi Sveto pismo: Zbudite se, pravični! Vstal sem in zdaj sem pri tebi. Ne omaguj! V njem imamo torej pomoč, da ne bomo omagali.
SPEV (Iz 55, 3-4; Apd 28, 28)
Z vami sklenem večno zavezo, kakor sem v svoji dobroti obljubil Davidu. * Za pričo bo ljudstvom, za kneza in zapovednika narodom.
Vsem ljudstvom je bilo poslano to božje zveličanje in poslušali ga bodo. * Za pričo bo ljudstvom, za kneza in zapovednika narodom.
Sklepna prošnja
1. teden Molimo. Vsemogočni Bog, pokaži svojo moč in nas odločno podpiraj. Naši grehi ovirajo odrešenje, naj ga pospešita tvoja dobrota in milost.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od četrtka I. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
Čuj iz višav veseli glas,
ki z upanjem navdaja nas.
Izgini temni mrak noči,
na nebu Jezus se blešči.
 
Oj, zdrami tužno se srce,
pogled povzdigni od zemlje.
Glej, nove zvezde blaga moč
razgnala bo nesrečno noč.
 
Že Božje Jagnje iz neba
se bliža v revni dol solza;
da strl bi grehov naših zlo,
v trpljenje Jezus gre voljno.
 
Le kdo za greh bi solz ne lil,
ki táko zlo nam je rodil?
Nebo zapušča večni Bog,
da pojde v smrt za greh otrók.
 
Ko zadnjič nam se bližal bo,
pretresel s strahom bo zemljo.
Pravični se ne bo ga bal,
krivični težko bo obstal.
 
Zahvala, čast in slava naj
iz src se dviga v sveti raj
Bogu dobrotnemu vsekdar
za milosti neskončni dar. Amen.
1 Odpev Oglasite se, citre in harfa, prebuditi hočem jutranjo zarjo.
Ps 56   Jutranja molitev v trpljenju
Ta psalm opeva Gospodovo trpljenje (sv. Avguštin).
 
Usmili se me, Bog, usmili, *
popolnoma zaupam vate. 
Pod tvoje varstvo se zatekam, *
dokler vihar ne mine.
Kličem na pomoč Boga najvišjega, *
Boga, ki mi izkazuje dobrote. —
 
Naj pošlje pomoč iz nebes in me reši, *
osramoti naj moje preganjalce.
Naj mi izkaže svojo milost *
in svojo naklonjenost.
Živim sredi ljudi, ki so kakor levi, *
najraje bi me požrli.
Njih zobje so kakor sulice in puščíce, *
kakor oster meč je njihov jezik. —
 
O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa, *
na vso zemljo razširi svoje veličastvo.
 
Mojim nogam so nastavili zanko, *
v nevarnosti je moje življenje.
Na moji poti so skopali jamo, *
naj sami padejo vanjo.  —
 
Moje srce, o Bog, je pripravljeno, *
peti in igrati ti hočem.
Prebúdi se, moja duša; oglasite se, citre in harfa, *
prebuditi hočem jutranjo zarjo.
Gospod, hvalil te bom med narodi, *
prepeval in slavil med ljudstvi.
Do nebes sega tvoja dobrota, *
do oblakov tvoja zvestoba. —
 
O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa, *
na vso zemljo razširi svoje veličastvo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Oglasite se, citre in harfa, prebuditi hočem jutranjo zarjo.
2 Odpev Svoje ljudstvo bo Gospod obogatil s svojimi dobrinami.
Jer 31,10–14    Sreča odrešenega ljudstva
Jezus je moral umreti …, da bi zbral razkropljene Božje otroke (Jn 11,51.52).
 
Čujte, narodi, Gospodovo besedo, *
na daljnih otokih oznanjujte:
»Bog je svoje ljudstvo razkropil, pa ga zopet zbere, *
varoval ga bo kakor pastir svojo čredo.« —
 
Gospod je rešil svoje ljudstvo, *
otel ga je iz rok močnejšega.
Zato prihajajo v svetišče hvalit Gospoda, *
da se njegovih dobrot naužijejo.
Radujejo se Božjih darov: žita, vina in olja, *
dróbnice in govedi.
Kakor namakan vrt bo njih življenje, *
pomanjkanje bo za vselej minilo. —
 
Tedaj bodo dekleta veselo rajala, *
vsi, mladi in stari, se bodo veselili.
Gospod bo spremenil njih žalost v veselje, *
v tolažbo in radost njih trpljenje.
Obdáril in poživil bo svoje duhovnike, *
svoje ljudstvo obogatil s svojimi dobrinami. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Svoje ljudstvo bo Gospod obogatil s svojimi dobrinami.
3 Odpev Velik je Gospod in slavljen v mestu našega Boga. 
Ps 47   Zahvala za čudovito rešitev Božjega ljudstva
Odnesel me je na visoko goro ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem (Raz 21,10).
 
Velik je Gospod in nad vse slaven, *
v mestu našega Boga je njegova sveta gora.
Njegova sveta gora je prekrasna višina, *
Sion je veselje vse zemlje.
Sionska gora tam na severnem pobočju *
je prebivališče nebeškega vladarja.
V njegovih stolpih se Bog izkazuje *
kot nepremagljiva obramba. —
 
Glej, vladarji so se zbrali, *
da bi ga vsi skupaj napadli.
Ko pa so zagledali mesto, so ostrmeli, *
zmedli so se in se v naglici razbežali.
Obšla jih je groza in zajela tesnoba *
kakor ženo v porodnih bolečinah.
Razbili so se kakor ladje, *
ki jih prevrne vzhodni veter. —
 
V mestu Vsemogočnega zdaj vidimo, kar smo slišali, *
v mestu našega Boga, ki ga je on utrdil za vekomaj.
Kličemo si v spomin, o Bog, tvojo dobroto, *
hvalimo te sredi tvojega svetišča.
Kakor tvoja moč tako sega tvoja hvala do konca zemlje, *
o Bog, tvoja desnica uresničuje pravico.
Vesêli se sionska gora, veselijo naj se naša mesta, *
ker vse po pravici razsojaš. —
 
Preglejte sveto mesto in ga prehodite, *
preštejte njegove stolpe.
Oglejte si njegove utrdbe, pohitite skozi trdnjave, *
da boste mogli oznanjati prihodnjim rodovom:
»Tu je resnično Bog, naš Bog na veke, *
on nas bo vodil vse vekove.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Velik je Gospod in slavljen v mestu našega Boga. 

[L]

Kratko berilo  (Iz 45,8)
Rosite Ga, nebesa, od zgoraj, in, oblaki, dežite Pravičnega. Zemlja naj se odpre in rodi Zveličarja in z njim naj pride pravičnost.
Spev z odpevom
Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.
Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.
In njegovo veličastvo se bo svetilo nad tabo.
Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Nad teboj, Jeruzalem, bo zasijal Gospod.
Odpev k Hvaljen 1. teden Čakal bom Gospoda, svojega zveličarja, pričakoval ga bom, dokler ne pride, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen 1. teden Čakal bom Gospoda, svojega zveličarja, pričakoval ga bom, dokler ne pride, aleluja.
Prošnje
1. in 3. teden
Kristus je Božja moč in modrost, njegovo veselje je bivati s človeškimi otroki. Zaupno ga prosímo:
Gospod, bodi vedno z nami.
Gospod Jezus Kristus, poklical si nas v kraljestvo svoje čudovite svetlobe,
– daj, da bomo prav živeli in Bogu v vsem ugajali.
Gospod, bodi vedno z nami.
Ti si sredi med nami in svet te ne pozna,
– razodeni ljudem svoje obličje.
Gospod, bodi vedno z nami.
Ti si nam bližji, kakor mi sami sebi,
– utrdi v naših srcih vero in zaupanje v odrešenje.
Gospod, bodi vedno z nami.
Ti si vir svetosti,
– ohrani nas svete in neomadeževane do dneva svojega prihoda.
Gospod, bodi vedno z nami.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
1. teden Vsemogočni Bog, pokaži svojo moč in nas odločno podpiraj. Naši grehi ovirajo odrešenje, naj ga pospešita tvoja dobrota in milost.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od četrtka I. tedna

Lastno

odpev, berilo, sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem opoldne 
Vladar mogočni, pravi Bog,
v modrosti vodiš časov tek,
s svetlobo jutro razsvetliš
in poldan s soncem razžariš.
 
Pogási ogenj razprtij,
vročine kvarne reši nas,
telesno zdravje okrepčaj
in srcem daj resničen mir.
 
Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.

[L]

Opoldne

Odpev Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.

[D]

Ps 118,17–24  (III)   Hvala Božji postavi
 
Gospod, ohrani me pri življenju, *
da bom mogel spolnjevati tvoje besede.
Odpri mi oči in spoznal bom, *
kako čudovita je tvoja postava. —
 
Popotnik sem na zemlji, *
ne skrivaj pred mano svojih načrtov.
Moja duša hrepeni po tvoji volji, *
o da bi jo mogel vselej spoznati. —
 
Prevzetne opominjaš, da bodo nesrečni, *
če zapustijo tvoje zapovedi.
Vzemi od mene sramoto in zaničevanje, *
ker spolnjujem tvoje odredbe. —
 
Tudi če se veljaki združijo v boju zoper mene, *
ne bom nehal spolnjevati tvojih zapovedi.
Tvoji ukazi so moje veselje, *
tvoji zakoni so mi svetovalci. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 24   Prošnja za odpuščanje grehov in rešitev
Upanje ne osramoti (Rim 5,5).
I
Gospod, z vso dušo se obračam k tebi, *
naj ne bom razočaran, ko vate zaupam.
Naj se moji sovražniki ne veselijo moje nesreče, *
saj kdor v tebe upa, ne pride v sramoto.
Osramočen bo in razočaran, *
kdor se ti lahkomiselno izneveri. —
 
Gospod, pokaži mi svojo voljo, *
vodi me po svoji poti.
Naj živim iz tvoje resnice, *
v njej me poúči.
Ti si moj Bog in moj rešitelj, *
neprestano zaupam vate. —
 
Gospod, spomni se svojega usmiljenja *
in svoje dobrote, ki ostane na veke.
Pozabi zablode moje mladosti in moje prestopke, *
izkaži mi svojo usmiljeno ljubezen. —
 
Gospod je pravičen in dober, *
tiste, ki zaidejo, spet nazaj pripelje.
Krotke vodi v pravičnosti, *
ponižne uči prav živeti. —
 
Gospod je poln ljubezni in zvestobe *
do vseh, ki spolnjujejo njegove zapovedi.
Gospod, odpústi moj greh, čeprav je velik, *
saj si dober in usmiljen. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
II
Gospod razodeva svojo voljo *
vsem, ki ga spoštujejo.
Ti bodo sami uživali srečo *
in njih potomci bodo z njo obdarovani. —
 
Gospod je zaupen s tistimi, ki se ga bojijo, *
njim razodeva svojo zavezo.
Moje oči so vedno uprte v Gospoda; *
on mi rešuje noge iz zanke. —
 
Ozri se name in se me usmili, *
ker sem ubog in osamljen.
Olajšaj moje srčne bolečine, *
iz moje stiske me reši. —
 
Poglej mojo bedo in nadlogo, *
odpusti vse moje pregrehe.
Poglej, koliko je mojih sovražnikov *
in kako me črtíjo. —
 
Varuj moje življenje in me reši, *
nate se obračam, naj ne bom razočaran.
Nedolžnost in poštenost naj me varujeta, *
Gospod, vate zaupam. —
 
O Bog, reši svoje ljudstvo *
iz vseh njegovih stisk in nevarnosti. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Opoldne

Odpev Angel Gabrijel je pozdravil Marijo: Zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.
Opoldne

Kratko berilo  (Ag 2,7.10)
Še malo časa in potresel bom nebo in zemljo, morje in kopno. Slava te druge hiše bo večja, kakor je bila slava prve in na tem kraju bom podelil mir, govori Gospod, Bog vsega stvarstva.

– Spomni se nas zaradi ljubezni do svojega ljudstva.
– Gospod, obišči nas in nas reši.
Sklepna prošnja
1. teden Molimo. Vsemogočni Bog, pokaži svojo moč in nas odločno podpiraj. Naši grehi ovirajo odrešenje, naj ga pospešita tvoja dobrota in milost.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od četrtka I. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem (do 16. decembra)
Dobrotni stvarnik vseh svetov,
luč večna svojim vernikom,
vesoljni, Kristus, rešenik,
čuj, kar ponižno prosimo.
 
Človeka si usmilil se,
ki žrtev greha je postal,
prišel ozdravit bolni svet,
rešilno mu zdravilo dal.
 
Ko ves je svet objemal mrak,
privzel človeško si telo
v deviški svoji Materi,
o čudo vsemogočnosti.
 
O sveti Bog, ki zopet boš
prišel, da sodiš vso zemljo,
obvaruj nas sovražnika,
ki hoče pogubiti nas.
 
Z Očetom večnim, Kristus Kralj,
vesolje vse naj te slavi
in Tolažnika Svetega
sedaj, vse dni in vekomaj. Amen.
1 Odpev Dvignil si me in ozdravil, Gospod, ko sem te klical; vekomaj te bom hvalil.
Ps 29   Zahvala za rešitev iz smrtne stiske
Po slavnem vstajenju se Kristus zahvaljuje Očetu (Kasiodor).
 
Gospod, slavim te, ker si me rešil *
in se sovražniki ne morejo veseliti moje nesreče.
Gospod, moj Bog, ko sem te klical, *
si me dvignil in ozdravil.
Gospod, otel si me smrti, *
rešil si me smrtne nevarnosti. —
 
Pojte Gospodu, njegovi zvesti, *
njegovo sveto ime slavite.
Le malo časa traja njegova nevolja, *
njegova dobrohotnost pa vse življenje.
Zvečer žalujemo in jokamo, *
zjutraj pa vstanemo z veselim petjem. —
 
Ko se mi je dobro godilo, sem rekel: *
»Nikoli ne bom omahnil.«
Gospod, dokler sem v milosti pri tebi, *
sem trden kot gora.
Ko pa odtegneš svojo milost od mene, *
žalostno propadem.
Gospod, tebe kličem, *
moj Bog, usmiljenja te prosim. —
 
Ali ti ne bom dajal večje slave z življenjem *
kakor s trohnenjem v grobu?
Ali bi te moj prah mogel bolje slaviti *
in tvojo resnično moč glasneje oznanjati?
Gospod, poslušaj me in se me usmili; *
pridi vendar in mi pomagaj. —
 
Moje žalovanje si spremenil v veselje, *
odvzel si mi žalno obleko, me povedel na rajanje.
Naj ti moja duša ne neha prepevati: *
Gospod, moj Bog, hvalil te bom vekomaj. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Dvignil si me in ozdravil, Gospod, ko sem te klical; vekomaj te bom hvalil.
2 Odpev Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva hudobije.
Ps 31   Neskončno Božje usmiljenje
Jezus je rekel: Tudi jaz te ne bom obsodil (Jn 8,11).
 
Blagor človeku, ki mu je krivda izbrisana *
in so mu grehi odpuščeni.
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva hudobije *
in je njegova vest pomirjena. —
 
Dokler se ti nisem izpovedal, *
me je neprestano grizla zavest moje krivde. 
Dan in noč sem vedno bolj občutil težo tvoje roke, *
slabel sem kot v poletni vročini. —
 
Potem pa sem ti svoj greh izpovedal *
in nisem več prikrival svoje krivde.
Rekel sem: »Priznavam svojo krivdo Gospodu« *
in ti si mi odvzel breme mojega greha. —
 
Zato te vsak, ki veruje v tebe, *
prosi ob pravem času.
Nesreče, ki pridrvijo kot deroče vode, *
mu ne morejo blizu.
Ti si moje zavetje, obvaroval me boš stiske, *
navdal me boš z veseljem ob rešitvi. —
 
Govoriš mi: »Poučil te bom in ti pokazal pota, *
po katerih moraš hoditi.
S svojim pogledom te bom spremljal *
in ti dajal nasvete.
Tako ne boš kakor žival, ki nima razuma *
in potrebuje uzdo in brzdo, da jo krotijo.« —
 
Hudobne stiskajo mnoge nadloge, *
Gospod pa ljubi tiste, ki vanj zaupajo.
Pravični, veselite in radujte se v Gospodu, *
vriskajte vsi, ki ste v srcu pošteni. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva hudobije.
3 Odpev Gospod Bog mu je dal oblast, čast in kraljestvo in vsi narodi mu bodo služili.
Raz 11,17–18;12,10b–12a  O Božji sodbi
 
Zahvaljujemo se ti, Gospod, Bog vsemogočni, *
ti si in si bil in prideš.
Prevzel si svoje mogočno vladarstvo *
in začel kraljevati. —
 
Narodi so se razjezili, *
a prišla je tvoja jeza in dan, da se sodijo mrtvi,
da prejmejo plačilo tvoji služabniki, preroki in sveti *
in vsi, ki se bojijo tvojega imena, mali in veliki. —
 
Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje *
našega Boga in oblast njegovega Kristusa.
Premagan je bil tožnik naših bratov, *
ki jih je noč in dan tožil pred našim Bogom. —
 
Premagali so ga s krvjo Jagnjeta *
in z besedo svojega pričevanja.
Niso tako ljubili svojega življenja, *
da bi se bali umreti.
Zato se radujte, nebesa *
in vsi, ki v njih prebivate. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Gospod Bog mu je dal oblast, čast in kraljestvo in vsi narodi mu bodo služili.

[L]

Kratko berilo  (Jak 5,7–8.9b)
Potrpite, bratje, do Gospodovega prihoda. Glejte, poljedelec pričakuje dragocenega sadu zemlje in voljno čaka, dokler ne dobi zgodnjega in poznega dežja. Potrpite tudi vi, okrepite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu. Glejte, sodnik stoji pred vrati.
Spev z odpevom
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni.
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni.
Pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni.
Odpev k Moja duša 1. teden Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša 1. teden Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.
Prošnje
1. in 3. teden
Dragi bratje in sestre, vsem, ki tavajo v smrtni senci, so preroki napovedovali Kristusa, véliko luč. Prosímo ga:
Pridi, Gospod Jezus.
Večna Beseda, Božji Sin, v začetku si vse ustvaril in ob polnosti časov si privzel našo naravo,
– pridi in nas reši smrti.
Pridi, Gospod Jezus.
Prava luč, ki razsvetljuješ vsakega človeka,
– pridi in preženi temo naše nevednosti.
Pridi, Gospod Jezus.
Edinorojeni Sin, ki si v naročju Očetovem,
– pridi in nam odkrij Božjo dobrotljivost.
Pridi, Gospod Jezus.
Jezus Kristus, ki si prišel k nam kot Sin človekov,
– naredi za Božje otroke vse, ki te sprejmejo.
Pridi, Gospod Jezus.
Ti odpiraš vrata vsem jetnikom,
– odpri nebeška vrata vsem, ki čakajo na večno gostijo.
Pridi, Gospod Jezus.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
1. teden Vsemogočni Bog, pokaži svojo moč in nas odločno podpiraj. Naši grehi ovirajo odrešenje, naj ga pospešita tvoja dobrota in milost.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Četrtek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem
Končujemo današnji dan,
zato vsi prósimo Boga,
Očeta, stvarnika sveta,
da zla bi nas obvaroval.
 
Naj v tebi, Bog, počivamo,
navzočnost tvojo čutimo
in slavo ti zapojemo,
ko nov dan spet dočakamo.
 
Zgubljene vrni nam moči,
naj zdravja vsak se veseli,
naj tvoje Božje slave sij
vse nočne blodnje prepodi.
 
Vse to nam daj, o večni Bog,
po svojem Sinu Jezusu,
ki s Svetim Duhom in s teboj
kraljuje v slavi vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 15   Slavospev Bogu posvečenih
Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).
 
Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.
 
Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *
ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe. —
 
Zelo spoštujem tebi zveste *
in cenim poštene na zemlji.
Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *
si sami množijo bolečine.
Ne bom daroval krivim bogovom, *
ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —
 
Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *
ti vodiš mojo usodo.
Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *
kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *
še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.
Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *
dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.
Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *
a tudi moje telo bo počivalo varno. —
 
Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *
svojemu služabniku ne boš dal strohneti.
Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *
večne radosti na svoji desnici. —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Odpev  V zaupanju v Boga bom varno počival.
 
Kratko berilo (1 Tes 5,23)
Sam Bog miru naj vas popolnoma posveti ter ohrani v popolnosti vašega duha, vašo dušo in vaše telo brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu ... —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, utrujeni smo od dela današnjega dneva. Okrepčaj nas z mirnim spanjem, da se bomo s tvojo pomočjo spočili in ti služili s telesom in dušo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
 
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev
Pozdravljena, Kraljica,
mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena!
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci,
k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini.
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

⇑ Vrh