HOZANA.si: Brevir

«   »

29. 3. 2020, 5. postna nedelja (tiha)

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

5. postna nedelja (tiha)

Povabilo

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga


Pridite, prepevajmo Gospodu, *

vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.

Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *

z veselimi spevi ga hvalimo.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Gospod je Bog, edini in najvišji, *

veliki vladar nad vsemi vladarji.

V njegovi roki so globine zemlje, *

višine gorá so njegove.

Njegovo je morje, on ga je naredil, *

njegova je zemlja, on jo je ustvaril.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Pridite, poklonimo se Gospodu, *

v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.

On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *

on nas živi in vodi kot svoje ovce.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

O da bi danes poslušali njegove besede: *

»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.

Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *

čeprav so videli moja dela.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Štirideset let sem jih prenašal, *

to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.

Potem sem v svoji nevolji prisegel: *

Ne bodo videli obljubljene dežele.«

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Pesem ob nedeljah

Po svetem izročilu zdaj
obhajamo ta postni čas
spokornih štirideset dni,
da naše duše prenovi.

 

Postava in preroki prej
začeli to navado so,
sam Kristus jo posvetil je,
začetnik časov in njih kralj.

 

Bodimo torej zmernejši
v pijači, jedi, govoru,
v zabavi, spanju in še kje,
bedimo skrbno nad seboj.

 

Ogibljimo se skritih zank,
poguba našim dušam so,
sovražnik zvit in premeten
prostora v nas naj ne dobi.

 

Nakloni, troedini Bog,
kar verni vsi te prosimo,
da mnogo nam sadov rodi
pobožna vnema postnih dni. Amen.

1 Odpev Tvoj križ, Gospod, je postal drevo življenja.

Ps 1     Dvojna pot življenja

Blagor tistim, ki z zaupanjem v križ stopijo v krstno vodo (pisec iz 2. stol.).

 

Blagor človeku, ki ne zaide na kriva pota, *

ne pohaja z grešniki in ne poseda s hudobneži;

veseli pa se Božjih zapovedi *

ter jih noč in dan premišlja. —

 

Tak človek je kot drevo, ki raste ob vodi, *

daje sad ob svojem času in mu listje ne ovene.

Česar se loti in karkoli dela, *

vse mu uspeva. —

 

Ni pa tako s hudobnimi in grešniki, *

ti so kakor pleve, ki jih veter raznaša.

Ne bodo obstali ob sodbi, *

zanje ne bo mesta v občestvu svetih. —

 

Gospod varuje pravične na poti življenja, *

pot hudobnih pa vodi v pogubo. —

1 Odpev Tvoj križ, Gospod, je postal drevo življenja.
2 Odpev Bog si je postavil kralja na Sionu.

Ps 2     Kristus, Božji Sin in zmagovalec

Zbrali so se zoper tvojega Sina Jezusa, ki si ga mazilil (Apd 4,27).

 

Zakaj hrumijo ljudstva *

in se vznemirjajo narodi?

Vladarji zemlje se dvigajo in snujejo zaroto *

zoper Gospoda in njegovega maziljenca:

»Pretrgajmo njih verige, *

vrzimo s sebe ta jarem!« —

 

Gospod v nebesih pa se jim smeje, *

pomilovalno se jim posmehuje.

Spregovori jim v pravični jezi *

in jih prestraši s svojo besedo:

»Jaz sem si postavil svojega kralja *

na Sionu, moji sveti gori.« —

 

Oznanil bom sklep Gospoda, ki mi je rekel: *

»Moj Sin si ti, rodil sem te danes.

Reci mi in dam ti v posest narode *

in vso zemljo v tvojo lastnino.

Vladal jim boš z močno roko, *

zdrobil jih kot lončeno posodo.« —

 

Voditelji, zdaj spoznajte, *

vladarji zemlje, dajte se poučiti.

Služite Bogu v spoštovanju in veselju, *

v svetem strahu se mu podvrzíte,

da se ne razsrdi in se ne pogubite, *

ko se lahko v hipu vname njegova jeza.

Blagor vsem zvestim, *

ki se zatekajo k njemu. —

2 Odpev Bog si je postavil kralja na Sionu.
3 Odpev Ti me varuješ, Gospod, in mi vlivaš poguma.

Ps 3     Bog je moje zavetje

Jezus je zaspal (v smrti) in je vstal, kajti Bog ga je obudil (sv. Irenej).

 

Gospod, število mojih nasprotnikov se veča, *

vedno novi vstajajo zoper mene.

Mnogi govorijo o meni: *

»Sam Bog ga ne bo rešil.« —

 

Ti Gospod, pa me varuješ; *

nate se zanašam, ti mi vlivaš poguma.

Na ves glas sem klical k tebi, *

uslišal si me s svoje svete gore. —

 

Legel sem in zaspal v smrti, *

toda vstal sem, ker me je Gospod obudil.

Ne bojim se številnih nasprotnikov, *

ki me obdajajo s sovraštvom. —

 

Dvigni se, Gospod, moj Bog, in me reši, *

udaril in uničil si vse sovražnike.

V tebi, Gospod, je rešitev, *

razlij svoj blagoslov nad svoje ljudstvo. —

3 Odpev Ti me varuješ, Gospod, in mi vlivaš poguma.

[L]

- Kdor bo ohranil božje besede,

- vekomaj ne bo videl smrti.

PRVO BERILO

Začetek pisma Hebrejcem (1,1-2,4)

Bog Sin dedič stvarstva in vzvišen nad angeli

Mnogokrat in na mnogotere načine je nekdaj Bog govoril očetom po prerokih, slednjič, te dni, nam je govoril po Sinu, ki ga je postavil za dediča vsega in po njem tudi naredil svet. On, ki je odsvit njegovega veličastva in podoba njegovega bitja ter nosi vse z besedo svoje moči, je dovršil očiščenje od grehov, sedel na desnico veličastva na višavah ter postal toliko višji od angelov, kolikor odličnejše ime je dobil mimo njih.

Zakaj kateremu izmed angelov je kdaj rekel: »Moj Sin si ti, danes sem te rodil«? In zopet: »Jaz mu bom oče in on mi bo sin.« In ko zopet vpelje Prvorojenca na svet, pravi: »In molijo naj ga vsi božji angeli.«

O angelih pravi: »Kateri dela svoje angele enake vetrovom in svoje služabnike kakor ognjen plamen«; Sinu pa: »Tvoj prestol, o Bog, je za vekomaj«; in »Žezlo pravice je žezlo tvojega kraljestva. Ljubil si pravico in sovražil krivico, zato te je, o Bog, tvoj Bog mazilil z oljem veselja bolj ko tvoje tovariše.« Dalje: »Ti, Gospod, si v začetku zemljo utrdil in nebo je delo tvojih rok. Oba bosta prešla, ti pa ostaneš; oba se bosta postarala, kakor se obleka; kakor plašč ju boš zvil in bosta spremenjena; ti pa si vedno isti in tvoja leta ne minejo.« Kateremu izmed angelov je kdaj rekel: »Sedi na mojo desnico, dokler ne položim tvojih sovražnikov za podnožje tvojih nog?« Ali niso vsi (angeli) duhovi, ki so v službi in poslani, da strežejo tistim, ki bodo dobili zveličanje kot dediščino?

Zato se moramo toliko bolj držati tega, kar smo slišali, da ne bomo šli mimo. Zakaj, če je bila po angelih oznanjena beseda trdna in je vsaka kršitev in neposlušnost prejela pravično povračilo, kako bomo ubežali, če vnemar pustimo takšno blagodat, ki jo je začel oznanjati Gospod in so jo med nami utrdili ti, ki so ga slišali, obenem pa je pričeval Bog z znamenji in čudeži in z mnogoterimi močmi ter s podeljevanjem Svetega Duha po svoji volji.

SPEV (Hebr 1, 3; 12, 2)

Jezus Kristus, odsvit Očetovega veličastva in podoba njegovega bitja, ki nosi vse z besedo svoje moči, je dovršil očiščenje od grehov. * Zdaj sedi na desnici veličastva na višavah.

Voditelj naše vere je namesto veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ. * Zdaj sedi na desnici veličastva na višavah.

DRUGO BERILO

Sv. Atanazij (295-373), škof v Aleksandriji v Egiptu, pregnanec, borec zoper arijanstvo, pisatelj apologetskih, dogmatskih, zgodovinskih in eksegetskih spisov

Iz Velikonočnih pisem sv. Atanazija, škofa (14, 1-2)

Pripravimo se na bližnji Gospodov praznik

Beseda, ki je za nas postala vse, naš Gospod, pravim, Jezus Kristus, se bliža k nam. Obljubil je bil, da bo zmeraj ostal z nami, zato kliče: Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. On je hkrati pastir, veliki duhovnik, pot in vrata, in vse to hoče biti za nas tudi ob tem slavju. Bliža se slovesnost, ki po apostolu kliče: Naše velikonočno jagnje, Kristus, je bilo darovano. To slavje smo čakali. Prosečega psalmista je Bog razsvetlil, da je vzkliknil: Navdal me boš z veseljem ob rešitvi. Nad odstranitvijo zla se je treba veseliti, to je res treba slaviti. Da boš dosegel to dobrino, si prizadevaj za pošteno življenje, vztrajaj v premišljevanju božjih reči, trudi se za mir srca v svetem strahu pred Bogom.

Sveti ljudje so se ves čas svojega življenja veselili kakor za praznik. Eden izmed njih, blaženi David, ni vstal ponoči enkrat, marveč sedemkrat in z molitvijo prosil Boga usmiljenja. Veliki Mojzes je od veselja vriskal v slavospevih in pel hvalnico ob zmagi nad faraonom in nad rabotnimi priganjači Izraelcev. In še drugi: z nenehno vedrino so obhajali bogoslužje, med njimi veliki Samuel in blaženi Elija. Ti so dosegli svobodo zaradi svoje svetosti in zdaj praznujejo v nebesih. Veselijo se svojega nekdanjega potovanja na zemlji, ki je potekalo sredi zastrtih znamenj prihodnjih dobrin, zdaj pa poznajo razliko med resnico in njeno podobo.

Radi bi se primerno pripravili na praznik, ki se bliža. Katero pot bomo ubrali? Koga bomo izbrali za vodnika? Nobenega drugega, moji dragi, kot našega Gospoda, ki ga vi skupaj z menoj imenujete naš Gospod Jezus Kristus. On govori: Jaz sem pot. On, po Janezovi izpovedi, odjemlje greh sveta. On očiščuje naše duše, kot pravi prerok Jeremija: Stopite na prava pota, glejte in spoznajte, kje je pot k dobremu, in v njej boste našli mir svoji duši.

V stari zavezi sta kri kozlov in pepel juncev, ki so ju potresali nad nečistimi, vernike samo telesno očistila. Milost božje Besede pa zdaj vsakogar očisti popolnoma. Ako ji bomo vztrajno sledili, bomo že tukaj, kakor v preddvorih nebeškega Jeruzalema, vnaprej okušali praznovanje večne velike noči. To so delali apostoli, ki so hodili za Kristusom vodnikom in so bili tedaj in so še danes učitelji poti milosti. Storili so, kar so rekli, namreč: Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj. Pojdimo tudi mi za Gospodom in Gospodov praznik obhajajmo ne le z besedami, temveč tudi z dejanji.

SPEV (Prim. Hebr 6, 20; Jan 1, 29)

Jezus gre kot jagnje pred nami v smrt. * Postal je po Melkizedekovem redu veliki duhovnik na veke.

Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje grehe sveta. * Postal je po Melkizedekovem redu veliki duhovnik na veke.

Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, tvoj Sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo z enako ljubeznijo zvesto hodili za njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem ob nedeljah

S prosečim glasom kličimo,
molimo sklonjeni do tal:
Ozri, Sodnik, se na solzé
in ne kaznuj nas, sveti Bog.

 

Zares hudo grešili smo,
žalili te, predobri Bog,
izlij zdaj milost iz nebes
na nas in nam odpusti greh.

 

Saj vendar tvoje smo stvari,
čeprav iz krhke smo snovi,
ne daj, da tvoje sveto ime
zasramovali bi ljudje.

 

Olajšaj, kar teži nam vest,
in v dobrem nam zoreti daj,
da mogli bi ugajati
ti zdaj in v srečni večnosti.

 

Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.

[L]

1 V postu 5 Moj Bog, ti si moje trdno zavetje.

[D]

Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu

Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.

 

O Bog, moj Bog, željno te iščem, *

mojo dušo žeja po tebi.

Moje telo koprni po tebi *

kakor suha in žejna zemlja po vodi.

O tebi želim premišljevati v svetišču, *

da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.

Tvoja bližina mi je več kot življenje, *

moja usta te bodo slavila. —

 

Hvalil te bom, dokler bom živel, *

tebi v čast bom opravljal molitve.

Ti boš moja radost in sreča, *

v veselju ti bom prepeval.

Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *

v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.

Ti si moje trdno zavetje, *

pri tebi sem varen in srečen. —

 

Z vso dušo se te oklepam, *

ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —

[L]

1 V postu 5 Moj Bog, ti si moje trdno zavetje.
2 V postu 5 S svojo čudežno močjo nas reši, o Bog, in osvobôdi nas iz oblasti smrti.

[D]

Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda

Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).

 

Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *

hvalite in poveličujte ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *

nebesa, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *

vse Gospodove moči, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, sonce in luna, *

zvezde na nebu, slavite Gospoda. —

 

Slavita Gospoda, dež in rosa, *

vsi vetrovi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *

mraz in pripeka, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, rosa in slana, *

mraz in zima, slavita Gospoda.

Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *

noči in dnevi, slavite Gospoda.

Slavita Gospoda, tema in svetloba, *

bliski in oblaki, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi zemlja Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, gore in hribi, *

vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, studenci, *

morja in reke, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *

vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *

vsi ljudje, slavite Gospoda. —

 

Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *

hvali in poveličuj ga na veke.

Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *

Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *

sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.

Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *

hvalíte in poveličujte ga na veke. —

 

Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *

hvalimo in poveličujmo ga na veke.

Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *

hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —

 

Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —

[L]

2 V postu 5 S svojo čudežno močjo nas reši, o Bog, in osvobôdi nas iz oblasti smrti.
3 V postu 5 Prišla je ura, da bo Sin človekov poveličan.

[D]

Ps 149 Radostno vzklikanje svetih

Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).

 

Pojte Gospodu novo pesem, *

njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.

Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *

Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.

Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *

in z bobni in citrami naj mu igrajo.

Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *

in ponižne venča z zmago. —

 

Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *

naj se veselijo v svojih domovih.

Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *

rôke pa držijo ostre meče,

da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *

kazni nad sovražnimi ljudstvi;

da v okove vklenejo njihove vladarje *

in njihove veljake v železne verige;

da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *

to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —

[L]

3 V postu 5 Prišla je ura, da bo Sin človekov poveličan.
Kratko berilo (3 Mz 23,4–7)
Tole so prazniki Gospodovi s svetimi shodi, ki jih sklicujte ob določenih časih: štirinajsti dan prvega meseca proti večeru je pasha za Gospoda, petnajstega tega meseca pa je praznik opresnikov za Gospoda, sedem dni jejte opresnike! Prvi dan imejte svet shod, nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte!
Spev z odpevom

Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Potrt si bil zaradi naših hudobij.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Odpev k Hvaljen Jezus je rekel učencem: Naš prijatelj Lazar spi, pojdimo, da ga zbudim.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Jezus je rekel učencem: Naš prijatelj Lazar spi, pojdimo, da ga zbudim.
Prošnje

Hvalimo našega Odrešenika, ki nam je dobrotljivo zaslužil ta čas zveličanja, in ga ponižno prosimo:

Gospod, prenovi nas v novega človeka.

Kristus, naše življenje, po krstu smo bili s teboj pokopani v smrt in vstali v življenje,

– daj nam danes živeti novo življenje.

Gospod, prenovi nas v novega človeka.

Gospod, ti vsem deliš svoje dobrote,

– pomagaj nam, da bomo tudi mi skrbeli za skupno dobro.

Gospod, prenovi nas v novega človeka.

Naj složno skrbimo za zemeljsko blaginjo naše domovine

– in si obenem prizadevamo za nebesa.

Gospod, prenovi nas v novega človeka.

Božji zdravnik, ozdravi rane našega duha,

– da bomo s tvojo pomočjo rasli v svetosti.

Gospod, prenovi nas v novega človeka.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Gospod, naš Bog, tvoj Sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo z enako ljubeznijo zvesto hodili za njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

V tej uri Kristus je razpet
na križu klical: Žejen sem.
Naj žejo po pravičnosti
zbudi nam, ki ga molimo.

 

Naj glad po njem začutimo,
ki nas s seboj nasitil bo.
Naj duša grehe zamrzi,
po čednosti zahrepeni.

 

Ljubezen Svetega Duha
naj naša srca prepoji,
telesa strast naj ohladi
in dušo mlačno razžari.

 

Prosímo vdano Kristusa,
Očeta in obeh Duha:
Trojica sveta, močni Bog,
usmili vsega se svetá. Amen.

Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.

Ps 117 Pesem veselja in odrešenja

On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota.

Reci zdaj, Božje ljudstvo: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.«

Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *

»Vekomaj traja njegova dobrota.« —

 

V stiski sem klical Gospoda, *

Gospod me je uslišal in me rešil.

Gospod je z menoj, ni se mi bati; *

kaj mi more storiti človek?

Gospod je z menoj in mi pomaga, *

ne bojim se nasprotnikov. —

 

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v človeka.

Bolje je zatekati se h Gospodu *

kakor zaupati v poglavarje. —

II

Vsi narodi so me obkolili, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Od vseh strani so me obdali, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu.

Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *

premagal sem jih v Gospodovem imenu. —

 

Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *

a Gospod mi je pomagal.

Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *

postal mi je rešitelj.

To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *

Gospodova desnica je mogočno delovala. —

 

Gospodova desnica me je dvignila, *

Gospodova desnica je mogočno delovala.

Ne bom umrl, ampak živel, *

oznanjal bom Gospodova dela.

Gospod mi je res naložil pokoro, *

ni me pa izročil smrti. —

III

Odprite mi vrata pravičnosti, *

da vstopim in hvalim Gospoda.

To so vrata Gospodova, *

tukaj vstopajo pravični. —

 

Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *

in mi postal rešitelj.  

Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *

je postal vogelni kamen.

To je Gospod naredil, *

zares je čudovito.

To je dan, ki ga je Gospod naredil, *

veselimo se ga in se radujmo. —

 

Blagoslovi nas, Gospod, in nas reši, *

Gospod, daj srečo.

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *

Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *

pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —

 

Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *

moj Bog, hvalim te in poveličujem.

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *

vekomaj traja njegova dobrota. —

Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.
Opoldne

Kratko berilo (1 Pt 4,13–14)
Kolikor s Kristusom trpite, se veselite, da se boste tudi v razodetju njegovega veličastva veselili in radovali. Ako vas zasramujejo zaradi Kristusovega imena, blagor vam; zakaj Duh slave in moči, Duh Božji, počiva nad vami.

– Ne glej, o Bog, na moje grehe,
– vso mojo krivdo izbriši.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, tvoj Sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo z enako ljubeznijo zvesto hodili za njim, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

1. odpev, 2. odpev, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem ob nedeljah

Poslušaj nas, dobrotni Bog,
v spokornosti te prosimo,
naj duše posveti nam post
spokornih štirideset dni.

 

Ti veš, kako slabotni smo,
srce je tvoje usmiljeno,
glej, spet se k tebi vračamo
in odpuščanja prosimo.

 

Grešili smo, to vsak prizna,
kesamo se iz dna srca:
imenu tvojemu bo v čast,
če odpustiš nam vse dolgé.

 

Pomagaj s svojo milostjo,
da zdržnost ukroti telo
in duh se dvigne, okrepi,
da tebi zvesto služimo.

 

Nakloni, troedini Bog,
kar verni vsi te prosimo,
da mnogo nam sadov rodi
pobožna vnema postnih dni. Amen.

 

[L]

1 V postu 5 Kakor je Mojzes v puščavi povzdignil kačo, tako mora biti na križu povzdignjen Sin človekov.

[D]

Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik

Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)

 

Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *

»Sedi na mojo desnico.

Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *

da ti bodo služili. —

 

Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *

zavladaj sredi svojih sovražnikov.

Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *

rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.

Svoje prisege ne spreminjam: *

Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —

 

Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *

na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.

Okrepčaj se na svoji poti, *

da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —

[L]

1 V postu 5 Kakor je Mojzes v puščavi povzdignil kačo, tako mora biti na križu povzdignjen Sin človekov.
2 V postu 5 Gospod, naš Bog, rešuje in varuje, prizanaša in osvobaja.

[D]

Ps 113 A Izraelci rešeni iz Egipta

Tako ste šli tudi vi iz Egipta, ko ste se odpovedali grehu (sv. Avguštin).

 

Ko so Izraelci šli iz Egipta, *

je bilo Božje ljudstvo rešeno suženjstva.

Postali so Božje svetišče, *

Božja posest in kraljestvo. —

 

Morje se je pred njimi umaknilo, *

Jordan se je ustavil pred njimi.

Gore so se stresle v silnem potresu, *

zamajali so se griči. —

 

Kaj ti je, morje, da se umikaš, *

in tebi, Jordan, da se ustavljaš?

Kaj vam, gore, da se plašite kot ovni, *

in vam, griči, da skačete kot jagnjeta? —

 

Trepetaj, zemlja, pred Božjim obličjem, *

trepetaj pred Gospodom, živim Bogom!

On daje vodo iz skale, *

studence vodá iz pečine. —

[L]

2 V postu 5 Gospod, naš Bog, rešuje in varuje, prizanaša in osvobaja.
3 V postu 5 Kristus je bil ranjen zaradi naših grehov, potrt zaradi naših hudobij, z njegovimi ranami smo bili ozdravljeni.

1 Pt 2,21–24  Prostovoljno trpljenje Kristusa, Božjega služabnika

 

Kristus je za nas trpel in nam zgled zapustil, *

da bi hodili po njegovih stopinjah. —

 

On ni storil greha *

in tudi zvijače ni bilo v njegovih ustih.

Ni sramotil, ko so ga zasramovali, *

ni pretil, ko je moral trpeti.

Vse je prepuščal njemu, *

ki pravično sodi. —

 

Nase je vzel naše grehe, *

na križ jih je nesel na svojem telesu, 

da bi mi grehom odmrli in živeli pravično, *

z njegovimi ranami smo bili ozdravljeni. —

3 V postu 5 Kristus je bil ranjen zaradi naših grehov, potrt zaradi naših hudobij, z njegovimi ranami smo bili ozdravljeni.
Kratko berilo (Apd 13,26–30a)
Bratje, vam je poslana beseda odrešenja. Tisti, ki prebivajo v Jeruzalemu, in njih poglavarji namreč Jezusa niso spoznali in so s svojo sodbo dopolnili besede prerokov, ki se berejo vsako soboto. In čeprav niso našli nobene smrti vredne krivde, so od Pilata zahtevali, naj ga dá usmrtiti. Ko pa so dopolnili vse, kar je o njem pisano, so ga sneli s križa in položili v grob. Toda Bog ga je obudil od mrtvih tretji dan.
Spev z odpevom

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti.
Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti.

Izbriši mojo krivdo.
Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti.

Odpev k Moja duša Jaz sem vstajenje in življenje, govori Jezus; kdor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Jaz sem vstajenje in življenje, govori Jezus; kdor živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.
Prošnje

Hvala Bogu Očetu, ki je hotel, da iz nepokvarljivega semena po njegovi večni Besedi zraste novo Božje ljudstvo. Ponižno ga prosimo:

Oče, bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.

Dobri Bog, usliši naše ponižne prošnje za ves človeški rod,

– da bomo bolj hrepeneli po Božji besedi kot po telesni hrani.

Oče, bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.

Uči nas ljubiti naš narod in vse ljudi brez razlikovanja in v dejanju,

– da bomo vse spodbujali k miru in dobroti.

Oče, bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.

Pomagaj vsem, ki bodo v krstu prerojeni,

– da bodo živi in izbrani kamni tvoje Cerkve.

Oče, bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.

Ninivljani so se spokorili po Jonovem oznanjevanju,

– mi pa naj se spreobrnemo po tvoji besedi.

Oče, bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.

Vsi umirajoči naj gredo z zaupanjem naproti Kristusu sodniku

– in naj se pri tebi večno veselijo.

Oče, bodi dobrotljiv svojemu ljudstvu.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
Gospod, naš Bog, tvoj Sin se je iz ljubezni do ljudi izročil v smrt. Pomagaj nam, da bomo z enako ljubeznijo zvesto hodili za njim, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

V prvem, tretjem in petem postnem tednu 'Končujemo današnji dan', v drugih tednih pa 'O Kristus, ti si luč in dan'

Pesem

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

Ps 90 Večerna molitev

Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *

počiva v zavetju Vsemogočnega.

Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *

moj Bog, ki vanj zaupam.« —

 

Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *

te rešuje hudobnega jezika.

S svojo ljubeznijo te neguje, *

pod njegovo varstvo se zatekaš.

Njegova zvestoba te varuje *

bolj kot najmočnejše orožje.

Ni se ti bati nočne strahote, *

niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.

Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *

ne pogube, ki razsaja očitno. —

 

Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *

tebi nobena nesreča ne more do živega.

Samo oči ti je treba odpreti, *

pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.

Ti pa si se zatekel k njemu, *

izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —

 

Zlo te ne zadene, *

nadloga se tvojemu domu ne približa.

Svojim angelom je zate zapovedal, *

naj te varujejo na vseh tvojih potih.

Na rokah te bodo nosili, *

da z nogo ne zadeneš ob kamen.

Stopal boš čez gada in modrasa, *

poteptal boš leva in zmaja. —

 

Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *

varujem ga, ker me priznava.

Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *

v stiski ga bom rešil in uveljavil.

Dal mu bom dolgo in polno življenje *

in mu pokazal, kako znam reševati.«  —

 

Odpev S svojo ljubeznijo me Gospod neguje, pod njegovo varstvo se zatekam.

 

Kratko berilo (Raz 22,4–5)

Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Angel Gospodov je oznanil Mariji – in spočela je od Svetega Duha.
Zdrava, Marija …
Glej, dekla sem Gospodova – zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava, Marija …
In Beseda je meso postala – in med nami prebivala. Zdrava, Marija …
Prosi za nas, sveta Božja Porodnica. – Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021