HOZANA.si: Brevir

«   »

30. 3. 2020, Ponedeljek 5. postnega tedna

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Ps 23 Gospod prihaja v svetišče


Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *

njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.

Sredi morja mu je dal močne temelje *

in ga utrdil nad vodami.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Kdo pojde na Gospodovo goro, *

kdo bo stal na njegovem svetem kraju?

Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *

ne misli hudega in ne snuje prevare.

Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *

in plačilo Boga, svojega odrešenika.

To je rod tistih, ki te iščejo, *

ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod, močni in silni, mogočni v boju.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Na stežaj se odprite, starodavne duri, *

da vstopi kralj veličastva.

Kdo je ta kralj veličastva? *

Gospod vesolja, on je kralj veličastva.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *

kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Odpev Pridite, molimo Kristusa, ki je bil za nas skušan in je trpel.

Ali: O da bi danes poslušali Gospodov glas, ne zakrknite svojih src.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih

Ugoden, bratje, zdaj je čas,
nam dobri Bog ga je poslal,
da bi ozdravil bolni svet
z zdravilom posta, zmernosti.

 

Zdaj dnevi so zveličanja,
od Kristusa ožarjeni,
ko z grehom srca ranjena
se z zmernostjo prenavljajo.

 

Pomagaj nam, o dobri Bog,
da vztrajamo v spokornosti
in srečno vsi tja pridemo,
kjer večna bo velika noč.

 

Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.

1 Odpev Pomagaj mi, Gospod, ker si dober.

Ps 6     Prošnja za pomoč v stiski

Zdaj je moja duša vznemirjena … Oče, reši me iz te ure (Jn 12,27).

 

Gospod, ne kaznuj me v svoji jezi *

in ne pokôri me v svojem srdu. —

 

Gospod, usmili se me, ker sem onemogel, *

ozdravi me, ne morem več vzdržati.

Moja duša je vsa vznemirjena, *

Gospod, doklej me boš preskušal? —

 

Ozri se, Gospod, in me reši; *

ker si dober, mi pomagaj.

Saj mrtev te ne bom mogel tako hvaliti; *

kako te bom v grobu opeval? —

 

Utrudil sem se s svojim vzdihovanjem, *

vse noči na postelji prejokam.

Oči mi pešajo od žalovanja, *

postaral sem se zaradi tolikega trpljenja. —

 

Umaknite se od mene vsi, ki delate krivico, *

Gospod je uslišal moje glasno jokanje.

Bog je uslišal mojo prošnjo, *

sprejel je mojo molitev.

Vsi moji sovražniki naj se silno zbegajo, *

osramočeni naj se naglo umaknejo. —

1 Odpev Pomagaj mi, Gospod, ker si dober.
2 Odpev K tebi, Gospod, se slabotni zatekajo v času stiske.

Ps 9 A Zahvala po zmagi

Jezus bo spet prišel – sodit žive in mrtve.

I

Slavil te bom, Gospod, z vsem srcem, *

oznanjal bom tvoja čudovita dela.

Radoval se bom nad teboj in vriskal od veselja, *

opeval bom tvoje ime, Najvišji. —

 

Moji sovražniki se umikajo, *

onemogli bežijo pred tvojim obličjem.

Sprejel si v razsodbo mojo pravdo, *

sédel na prestol k pravični sodbi. —

 

Ukrótil si narode in ponižal hudobne, *

izbrisal si njih ime za zmeraj.

Sovražniki so propadli, njih spomin je izginil, *

za vedno so opustošena mesta, ki si jih porušil. —

 

Gospod pa prestoluje na veke, *

pripravil se je, da bo sodil.

Sodil bo svet pravično, *

razsojal ljudstvom po pravici.  —

 

Gospod bo stiskanemu zavetišče, *

ugodno zavetje ob časih stiske.

Vsi, ki poznajo tvoje ime, bodo upali vate, *

ker ne zapuščaš teh, ki te iščejo. —

2 Odpev K tebi, Gospod, se slabotni zatekajo v času stiske.
3 Odpev Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu.

II

Pojte Gospodu, ki prebiva v svetišču, *

oznanjajte njegova dela nad ljudstvi.

Prelite krvi se spominja in jo pravično maščuje, *

ne presliši, kako vpijejo ubogi: —

 

»Gospod, glej, kako nas sovražniki stiskajo, *

izpred vrat smrti nas reši.

Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu *

in se radovali ob tvoji pomóči.« —

 

Narodi so se pogreznili v jamo, *

ki so si jo izkopali sami.

V zanko, ki so jo nastavili, *

se je ujela njihova noga.

Gospod je nastopil, izvršil je sodbo: *

grešnik se je zapletel v svoja lastna dela. —

 

Grešniki gredo v kraljestvo mrtvih, *

kot vsi narodi, ki Boga pozabljajo.

Ubogi ne bodo pozabljeni za vselej, *

zaupanje bednih ne propade na veke. —

 

Pokaži, Gospod, svojo moč, da se človek ne prevzame, *

ti si sodnik vseh narodov.

Gospod, navdaj jih s strahom, *

naj ljudje spoznajo, da so umrljivi. —

3 Odpev Oznanjali bomo tvojo hvalo v svetem mestu.

[L]

- Spreobrnite se in verujte evangeliju,

- približalo se je božje kraljestvo.

PRVO BERILO

Iz pisma Hebrejcem (2, 5-18)

Jezus, odrešenik, se je izenačil z brati

Bog ni angelom podredil prihodnjega sveta, o katerem govorimo. Pričeval pa je nekdo na nekem mestu: »Kaj je človek, da se ga spominjaš, ali sin človekov, da ga obiskuješ? Le malo nižjega od angelov si ga naredil, s slavo in častjo si ga ovenčal in ga postavil nad dela svojih rok; vse si podvrgel njegovim nogam.« Ko mu je namreč vse podvrgel, ni nič pustil, kar bi mu ne bilo podvrženo. Zdaj pa še ne vidimo, da bi mu bilo vse podvrženo. Njega pa, ki je bil malo nižji od angelov, da bi po milosti božji smrt okusil za vse, Jezusa, vidimo zaradi smrtnega trpljenja s slavo in častjo venčanega.

Spodobilo se je namreč, da je on, za katerega je vse in po katerem je vse, njega, ki je pripeljal mnogo sinov v slavo in je začetnik njih odrešenja, s trpljenjem poveličal. Zakaj, kateri posvečuje in kateri se posvečujejo, so vsi iz enega. Iz tega vzroka se ne sramuje imenovati jih brate, ko pravi: »Oznanjal bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil.« In zopet: »Zaupal bom vanj.« In zopet: »Glej, jaz in otroci, ki mi jih je dal Bog.«

Ker so torej otroci deležni krvi in mesa, se je prav tako tudi sam udeležil obojega, da bi s smrtjo zrušil tistega, ki je imel oblast nad smrtjo, to je hudiča, in bi rešil nje, ki so bili v strahu pred smrtjo vse življenje podvrženi sužnosti. Saj se vendar ne zavzema za angele, ampak za Abrahamov zarod se zavzema. Zato se je moral v vsem izenačiti z brati, da je postal usmiljen in zvest veliki duhovnik pred Bogom v spravo za grehe ljudstva. V čemer je bil namreč sam skušan in je trpel, more skušanim pomagati.

SPEV (Hebr 2,11.17; Bar 3, 38)

Kateri posvečuje in kateri se posvečujejo, so vsi iz enega; zato se je moral Kristus v vsem izenačiti z brati, * da je postal veliki duhovnik, usmiljen in zvest.

Bog se je prikazal na zemlji in je bival z ljudmi, * da je postal veliki duhovnik, usmiljen in zvest.

DRUGO BERILO

Sv. Janez Fisher (1469-1535), škof v Rochestru na Angleškem, kraljeva žrtev zaradi zvestobe katoliškemu nauku, mučenec

Iz razlage psalmov sv. Janeza Fisherja, škofa in mučenca (Ps 129)

Četudi kdo greši, imamo zagovornika pri Očetu

Jezus Kristus je naš veliki duhovnik, njegovo predragoceno telo je naša daritev, ki jo je na oltarju križa daroval v odrešenje vseh ljudi.

Kri, ki jo je prelil za naše odrešenje, ni bila kri juncev in kozlov, kakor v stari zavezi, ampak kri najbolj nedolžnega jagnjeta, Jezusa Kristusa, našega odrešenika.

Templja, v katerem je naš veliki duhovnik opravil slovesno daritev, niso naredile človeške roke, ampak ga je postavil vsemogočni Bog. Svojo kri je prelil javno, vpričo sveta; in ta svet je tempelj, ki ga je zgradila božja roka.

Ta tempelj obsega dva dela. Enega predstavlja zemlja, na kateri sedaj živimo, drugega pa mi ljudje sedaj še ne poznamo.

Jezus se je najprej žrtvoval tu na zemlji s tem, da je pretrpel strašno smrt, potem pa še takrat, ko je oblekel nesmrtnost in z lastno krvjo stopil v svetišče nebes. Tam je postavil pred prestol nebeškega Očeta kri neizmerne vrednosti, kri, ki jo je prelil za vse ljudi, ki so podvrženi grehu.

Ta daritev je Bogu tako draga in ljuba, da se nas ob pogledu nanjo usmili in ne more odkloniti milosti nikomur, ki se resnično kesa.

Ta daritev je tudi večna. Ne samo leto za letom, kakor je bilo pri Judih, ampak dan za dnem, da, celo uro za uro, vsak trenutek se daruje v našo tolažbo, da bi nam bila v čim večjo pomoč. Zato pravi apostol, da nam je Kristus pridobil večno odrešenje.

Te svete večne daritve postanejo deležni vsi, ki jim je resnično žal in se kesajo svojih grehov, ki so trdno sklenili, da se slabim navadam ne bodo več vdajali, ampak si vztrajno prizadevali za krepostno življenje.

Iste misli apostol Janez pove takole: Otročiči moji, to vam pišem, da bi ne grešili. Ako se pa kdo pregreši, imamo zagovornika pri Očetu, Jezusa Kristusa, Pravičnega. On je sprava za naše grehe, pa ne samo za naše, marveč tudi za ves svet.

SPEV (Prim. Rimlj 5,10.8.9)

Z Bogom se je človeštvo spravilo po smrti njegovega Sina, ko mu je bilo še sovražno. * Zato bomo mnogo bolj, odkar smo se spravili, rešeni po njegovem življenju.

Bog nas je ljubil, ko smo bili še grešniki, in je dal Sina za nas. * Zato bomo mnogo bolj, odkar smo se spravili, rešeni po njegovem življenju.

Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, s svojo neizrekljivo milostjo nas bogatiš z mnogoterimi blagoslovi. Naj tako prehajamo iz starega v novo življenje, da se bomo pripravili za nebeško slavo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Ob delavnikih

O Kristus, prava luč sveta,
preženi vso temo srca,
krepost naj v dušah se blešči,
ko spet začenja se nov dan.

 

Ko daješ milosti nam čas,
spokornega še daj duha,
v dobroti spreobrni vse,
ki čakaš nas usmiljeno.

 

O daj, da spokorimo se
vsaj malo, in odpusti nam,
saj večji si v usmiljenju,
kot grehi vsega so sveta.

 

Tvoj pride dan, Gospod, tvoj dan,
ko vse na novo zacvete,
naj veselimo se ga vsi,
ker prenovljeni bomo v njem.

 

Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.

1 Odpev Navsezgodaj te molim, Gospod, in ti me poslušaš.

Ps 5,2–10, 12–13  Jutranja prošnja k Bogu

Bog je postal človek in se naselil med nami. Vsem, ki so ga sprejeli, je postal vir veselja.

 

Poslušaj, Gospod, moje besede, *

čuj moje prošnje.

Moj kralj in moj Bog, prisluhni, *

ko te kličem v molitvi. —

 

Navsezgodaj molim in ti me poslušaš, *

zarana sem pred teboj, poln pričakovanja.

O Bog, ti ne maraš krivice, *

zlobni nimajo mesta pri tebi.

Hudobneži pred tabo ne obstanejo, *

sovražiš vsako hudobijo.

Lažnivce boš zavrgel, *

krvoločni in zvijačni se ti studijo.

Jaz pa vstopam v tvojo hišo *

po tvoji veliki dobroti.

Hvalim te v tvojem svetišču, *

molim te v svetem spoštovanju. —

 

Vôdi me, Gospod, da bom pravičen *

in kljub nasprotnikom zdržim na tvoji poti.

V njihovih ustih ni resnice, *

v njihovem srcu je zvijača.

Njihove besede uničujejo, *

z lepim govorjenjem sleparijo. —

 

Veselijo naj se vsi, ki se k tebi zatekajo, *

njihovo veselje naj bo brez konca.

V tebi naj se hvalijo in radujejo *

vsi, ki te ljubijo.

Gospod, ti blagoslavljaš pravičnega; *

z naklonjenostjo ga varuješ in obdajaš. —

1 Odpev Navsezgodaj te molim, Gospod, in ti me poslušaš.
2 Odpev Tvoje veličastno ime, Gospod, slavimo.

1 Krn 29,10–13 Samo Bogu čast in slava

Hvaljen  Bog  in  Oče  našega  Gospoda  Jezusa Kristusa (Ef 1,3).

 

Hvaljen bodi, Gospod, Bog naših očetov, *

od vekov na veke. —

 

Gospod, veličasten si in vsemogočen, *

tebi gre slava in zmaga.

Tebi se spodobi hvala, *

tvoje je vse v nebesih in na zemlji.

Gospod, tvoje je kraljestvo, *

ti si nad vsemi vladarji. —

 

Tvoje je bogastvo, tvoja je slava, *

ti gospoduješ nad vsemi.

Moč in oblast sta v tvoji roki, *

ti moreš vse narediti veliko in močno.

Zdaj torej, naš Bog, te zahvaljujemo *

in tvoje veličastno ime slavimo. —

2 Odpev Tvoje veličastno ime, Gospod, slavimo.
3 Odpev Molite Gospoda, ker je mogočen.

Ps 28   Slavospev Božji moči

Glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj ljubljeni Sin.« (Mt 3,17).

 

Zapojte hvalnico, Božji otroci, *

Gospodu v čast in slavo. 

Oznaníte slavo Gospodovega veličastva, *

molíte Gospoda, ker je mogočen. —

 

Gospod se oglaša nad vodami, *

Bog veličastva grmi nad silnimi valovi.

Gospodov glas je mogočen, *

Gospodov glas je veličasten. —

 

Gospodov glas lomi mogočna drevesa, *

Gospodov glas ruva libanonske cedre.

Ob Gospodovem grmenju se tresejo najvišje gore, *

poskakujejo kakor mlada živina. —

 

Gospodov glas kreše ognjene strele, *

Gospodov glas pretresa planjave.

Gospodov glas zvija hraste in klesti gozdove, *

preplašene živali v strahu drgetajo.

Vse stvarstvo odmeva od vzklikov: *

»Gospodu slava, Gospodu slava!« —

 

Gospod pa stoji mirno nad viharjem, *

prestoluje in vlada na veke.

Gospod daje moč svojemu ljudstvu, *

blagoslavlja nas s svojim svetim mirom. —

3 Odpev Molite Gospoda, ker je mogočen.

[L]

Kratko berilo (Jer 11,19–20)
Bil sem kakor krotko jagnje, ki ga peljejo v zakol. Nisem vedel, da so kovali zle naklepe proti meni: Pokončajmo drevo z njegovim sadom vred in iztrebimo ga iz dežele živih, da se ne bo več omenjalo njegovo ime! Gospod vsega stvarstva, ti sodiš pravično, preiskuješ obisti in srca; daj, da vidim, kako jim boš povrnil, zakaj tebi sem zaupal svojo pravdo.
Spev z odpevom

Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Potrt si bil zaradi naših hudobij.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kristus, Sin živega Boga, usmili se nas.

Odpev k Hvaljen Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja, govori Gospod.

Hvaljen (Lk 1,68–79)

Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *

obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.

Obudil nam je mogočnega Zveličarja *

v hiši svojega služabnika Davida.

Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *

ki so ga oznanjali od davnih vekov.

Rešil nas bo naših sovražnikov, *

otel iz rok vseh, ki nas črtijo.

Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *

spomnil se je svoje svete zaveze.

Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *

da bomo rešeni iz rok sovražnikov.

Brez strahu bomo služili Gospodu *

v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —

 

In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *

pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.

Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *

ki ga bo rešil njegovih grehov.

Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *

kakor sonce, ki vzhaja z višave.

Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *

in naravnal na pot miru vse naše korake. —

 

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Hvaljen Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja, govori Gospod.
Prošnje

Hvala Jezusu, našemu odrešeniku, ki nam je s svojo smrtjo odprl pot zveličanja. Molimo:

Gospod, vodi svoje ljudstvo po pravi poti.

Usmiljeni Bog, pri krstu si nam dal novo življenje,

– pomagaj nam, da bomo vsak dan bolj tebi podobni.

Gospod, vodi svoje ljudstvo po pravi poti.

Danes naj s svojo velikodušno pomočjo razveselimo potrebne

– in v njih najdemo tebe.

Gospod, vodi svoje ljudstvo po pravi poti.

Pomagaj nam, da bomo vedno delali, kar je dobro, pošteno in pravično,

– in te vedno iskali z vsem srcem.

Gospod, vodi svoje ljudstvo po pravi poti.

Milostno odpusti, kar smo zagrešili proti edinosti tvoje družine,

– in nam pomagaj, da bomo enako mislili in se med seboj ljubili.

Gospod, vodi svoje ljudstvo po pravi poti.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
O Bog, s svojo neizrekljivo milostjo nas bogatiš z mnogoterimi blagoslovi. Naj tako prehajamo iz starega v novo življenje, da se bomo pripravili za nebeško slavo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

[D]

Pesem opoldne 

V tej uri Kristus je razpet
na križu klical: Žejen sem.
Naj žejo po pravičnosti
zbudi nam, ki ga molimo.

 

Naj glad po njem začutimo,
ki nas s seboj nasitil bo.
Naj duša grehe zamrzi,
po čednosti zahrepeni.

 

Ljubezen Svetega Duha
naj naša srca prepoji,
telesa strast naj ohladi
in dušo mlačno razžari.

 

Prosímo vdano Kristusa,
Očeta in obeh Duha:
Trojica sveta, močni Bog,
usmili vsega se svetá. Amen.

Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.

Ps 18 B Zahvala Bogu za njegove zapovedi

Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče (Mt 5,48).

 

Gospodova postava je popolna in daje življenje, *

Gospodovi nauki so zanesljivi, učijo nevednega.

Gospodove zapovedi so prave, razveseljujejo srca, *

Gospodovi ukazi so jasni in bistrijo poglede. —

 

Gospodova beseda je sveta in ostane na veke, *

Gospodovi odloki so stvarni in hkrati pravični.

Cénimo jih bolj kot zlato in drage kamne, *

rajši jih imamo kot med in strd iz satovja. —

 

Tvoj služabnik jih vestno upošteva, *

in jih goreče spolnjuje.

Vendar kdo bi se mogel izogniti vsem prestopkom, *

meni prikritih me očisti.

Obvaruj svojega služabnika prevzetnosti, *

da ne bo gospodovala nad mano.

Tako bom človek brez graje *

in brez velikega greha. —

 

Gospod, naj ti bodo vedno ljube moje besede in misli, *

ti si moj zavetnik in rešitelj. —

Ps 7     Molitev pravičnega, ki trpi krivico

Glejte, sodnik stoji pred vrati (Jak 5,9).

I

Gospod, moj Bog, k tebi se zatekam, *

otmi me in reši vseh preganjalcev,

da me kdo kot lev ne zgrabi in ne raztrga *

in me nihče ne bo rešil. —

 

Gospod, če sem storil, kar mi očitajo, *

in se mojih rok drži krivica:

ali če sem svojemu prijatelju storil hudo *

in krivično oplenil svojega nasprotnika:

naj me sovražnik preganja in zgrabi, *

naj potepta mojo čast in mi vzame življenje. —

 

Ogorčen se dvigni, Gospod, zoper besnost mojih zatiralcev, *

izreci nad njimi obsodbo, ki si jo določil.

Okrog tvojega visokega prestola naj se zberejo vsi narodi, *

ti boš namreč sodil ljudstva. —

 

Sodi, Gospod, in prisodi mi pravico, *

saj sem pravičen in nedolžen.

Končaj hudobijo in utrdi pravičnega, *

Bog pravice, ki presojaš srca in misli. —

II

Moje zavetje je v Bogu, *

on rešuje plemenita srca.

Bog sodi pravično, *

vsak dan lahko kaznuje.

Čeprav sovražnik brusi svoje meče *

in napenja svoj lok in še tako dobro meri,

le sam sebi pripravlja smrtne strele, *

njega bodo zadele ognjene puščice. —

 

Naj snuje krivico, *

spočenja hudobijo in rodi prevaro,

naj koplje jamo in jo poglablja, *

nazadnje sam vanjo pade.

Hudobija se mu bo maščevala, *

krivica se nanj zvrnila. —

 

Jaz pa bom hvalil Gospoda za njegovo pravičnost, *

opeval bom moč Najvišjega. —

Odpev opoldne
Nočem smrti grešnika, ampak da se spreobrne in živi, govori živi Bog.
Opoldne

Kratko berilo (Jer 18,20b)
Spomni se, kako sem stal pred tabo, da bi v njih prid govoril, da bi od njih odvrnil tvojo jezo.

– Ne glej, o Bog, na moje grehe,
– vso mojo krivdo izbriši.
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, s svojo neizrekljivo milostjo nas bogatiš z mnogoterimi blagoslovi. Naj tako prehajamo iz starega v novo življenje, da se bomo pripravili za nebeško slavo. Po Kristusu, našem Gospodu.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od ponedeljka I. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

[D]

Pesem ob delavnikih

Ti, Jezus, si posvetil post,
ko si v puščavi postil se,
naročaš zdaj ga tudi nam
za zdravje našega duha.

 

Naklôni Cerkvi milosti,
vse naše óbčestvo podpri,
naj grehe svoje vsak spozna,
iskreno se jih pokesa.

 

Pregrehe, ki teže nam vest,
odpusti milostno, Gospod,
in za naprej pomagaj nam,
da v grehe več ne pademo.

 

Spokorna dela postnih dni
naj zbrišejo nam vse dolgé,
očiščeni veliko noč
naj radostno obhajamo.

 

Trojica sveta, naj slavi
te vse vesoljstvo in časti,
naj duh očiščen, prenovljen
ti poje novo hvalnico. Amen.

1 Odpev Gospod skrbi za uboge.

Ps 10   Neomajno zaupanje v Boga

Blagor lačnim in žejnim pravice, zakaj ti bodo nasičeni (Mt 5,6).

 

V Gospoda zaupam, kako mi morete govoriti: *

»Zlêti na goro kakor ptica.« —

 

Grešniki že napenjajo lok in pripravljajo puščíce, *

da bi skrivaj streljali na pravične.

Ko se podirajo temelji reda, *

kaj more storiti pravični? —

 

Gospod pa je v svojem svetišču, *

svoj prestol ima v nebesih.

Njegove oči vse vidijo, *

njegov pogled preiskuje srca.

Gospod presoja pravične in krivične, *

kdor ljubi krivico, se bo pogubil.

Na krivične bo poslal žgoč veter, *

žareče oglje in žveplo bo njih usoda. —

 

Zakaj Gospod je pravičen in dobro plačuje, *

pravični ga bodo gledali v veselju. —

1 Odpev Gospod skrbi za uboge.
2 Odpev Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.

Ps 14   Kdo sme v Božjo bližino

Približali ste se sveti gori in mestu živega Boga (Heb 12,22).

 

Gospod, kdo bo prebival v tvojem svetišču, *

kdo bo počival na tvoji sveti gori? —

 

Kdor živi brez greha in dela pravično, *

kdor iskreno in pošteno misli.

kdor bližnjega ne obrekuje in mu ne dela hudega, *

kdor svojega soseda ne zaničuje. —

 

Kdor ne ceni hudobnih, *

spoštuje pa tiste, ki se bojijo Gospoda.

Kdor ne spreminja prisege, čeprav mu je to v škodo, *

in svojega denarja ne posoja oderuško.

Kdor ne sprejema daril zoper nedolžnega *

in se ne da podkupiti. —

 

Kdor tako dela, *

ne bo nikoli omahnil. —

2 Odpev Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo Boga gledali.
3 Odpev Bog nas je v svojem Sinu izvolil za posinovljence.

Ef 1,3–10  Bog je rešitelj

 

Hvaljen Bog in Oče *

našega Gospoda Jezusa Kristusa.

Blagoslovil nas je iz nebes v Kristusu *

z vsakršnim duhovnim blagoslovom. —

 

Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, *

da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.

V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, *

naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu. —

 

Zato slavimo veličastvo njegove milosti, *

s katero nas je oblagodaril v svojem ljubljenem Sinu.

 

V njem imamo odrešenje po njegovi krvi *

in odpuščanje grehov. —

 

Obilno je razlil na nas bogastvo svoje milosti *

v vsej modrosti in razumnosti.

 

Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni *

po svojem sklepu, ki ga je vanj položil. —

 

To je izvršil v polnosti časov *

in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi;

zedinil vse, kar je v nebesih, *

in vse, kar je na zemlji. —

3 Odpev Bog nas je v svojem Sinu izvolil za posinovljence.

[L]

Kratko berilo (Rim 5,8–9)
Bog skazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus za nas umrl, ko smo bili še grešniki. Mnogo bolj bomo torej zdaj, ko smo z njegovo krvjo opravičeni, po njem rešeni jeze.
Spev z odpevom

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti.
Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti.

Izbriši mojo krivdo.
Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti.

Odpev k Moja duša Jaz pričujem o sebi, govori Gospod; in o meni pričuje Oče, ki me je poslal.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *

moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.

Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *

glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.

Velike reči mi je storil Vsemogočni, *

njegovo ime je sveto.

Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *

vsem, ki mu zvesto služijo. —

 

Dvignil je svojo močno roko, *

razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola *

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami *

in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *

kakor je obljubil našim očetom.

Spomnil se je svoje dobrote *

do Abrahama in vseh njegovih potomcev.

Slava Očetu … Kakor je bilo … —

Odpev k Moja duša Jaz pričujem o sebi, govori Gospod; in o meni pričuje Oče, ki me je poslal.
Prošnje

Gospod Jezus Kristus je nas, ki smo njegovo ljudstvo, odrešil grehov. Ponižno ga prosimo:

Jezus, sin Davidov, usmili se nas.

Kristus, sam sebe si daroval za svojo Cerkev, da bi jo posvetil in očistil s krstno vodo in besedo življenja,

– neprestano jo prenavljaj in očiščuj s spokornostjo.

Jezus, sin Davidov, usmili se nas.

Dobri učitelj, pokaži mladim pot, ki si jo določil vsakemu izmed njih,

– da bodo hodili po njej in je bodo veseli.

Jezus, sin Davidov, usmili se nas.

Ti si vedno usmiljen s trpečimi, zbudi v bolnikih upanje in jih ozdravi,

– nas pa podpiraj, da bomo požrtvovalno skrbeli zanje.

Jezus, sin Davidov, usmili se nas.

Naj se vedno spominjamo dostojanstva, ki si nam ga dal pri krstu,

– da bomo vedno tebi živeli.

Jezus, sin Davidov, usmili se nas.

Umrle sprejmi v svoj mir in slavo,

– z njimi naj bomo tudi mi nekoč v tvojem kraljestvu.

Jezus, sin Davidov, usmili se nas.

Očenaš

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
O Bog, s svojo neizrekljivo milostjo nas bogatiš z mnogoterimi blagoslovi. Naj tako prehajamo iz starega v novo življenje, da se bomo pripravili za nebeško slavo. Po našem Gospodu …

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Ponedeljek

O Bog, ozri se. Slava Očetu. Kakor je bilo.

Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.

V prvem, tretjem in petem postnem tednu 'Končujemo današnji dan', v drugih tednih pa 'O Kristus, ti si luč in dan'

Pesem

Končujemo današnji dan,

zato vsi prósimo Boga,

Očeta, stvarnika sveta,

da zla bi nas obvaroval.

 

Naj v tebi, Bog, počivamo,

navzočnost tvojo čutimo

in slavo ti zapojemo,

ko nov dan spet dočakamo.

 

Zgubljene vrni nam moči,

naj zdravja vsak se veseli,

naj tvoje Božje slave sij

vse nočne blodnje prepodi.

 

Vse to nam daj, o večni Bog,

po svojem Sinu Jezusu,

ki s Svetim Duhom in s teboj

kraljuje v slavi vekomaj. Amen.

Psalmi

 

Ps 85 Molitev ubogega v nesreči

Hvaljen Bog, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,3.4).

 

Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.

 

Gospod, nagni se k meni in me usliši, *

zakaj ubog sem in nesrečen.

Ker sem ti zvest, me varuj, *

reši svojega služabnika. —

 

Ti si moj Bog, moje edino upanje, *

usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.

Razvesêli, Gospod, svojega služabnika, *

k tebi se obračam.

Dober si in odpuščaš, *

poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo. —

 

Čuj mojo molitev, *

poslušaj mojo prošnjo.

V svoji stiski te kličem, *

saj me boš uslišal. —

 

Gospod, ni tebi enakega, *

tvoja dela so neprekosljiva.

Prišli bodo vsi narodi, ki si jih ustvaril, *

molili te bodo in slavili.

Ti si mogočen in delaš čudeže, *

resnični Bog si ti edini. —

 

Svojo pot mi pokaži, *

da bom zvest tvoji resnici.

Naj bo moje srce iskreno, *

da ti bom v spoštovanju služil.

Slavil te bom z vsem svojim srcem, *

poveličeval tvoje ime na veke.

Velika je tvoja ljubezen do mene, *

rešil si me večne pogube. —

 

Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *

ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.

 

Ti, Gospod, si milostljiv in usmiljen, *

potrpežljiv in poln ljubezni.

Ozri se name, usmili se svojega služabnika, *

daj svojo moč sinu svoje dekle. —

 

Izkaži mi ljubezen, nasprotnike pa ponižaj, *

naj vidijo, da mi ti pomagaš in me tolažiš.

 

Odpev Potrpežljiv si, Gospod, in zelo usmiljen.

 

Kratko berilo (1 Tes 5,9–10)

Bog nas je namenil, da dosežemo zveličanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu, ki je za nas umrl, da bi mi z njim živeli, naj bedimo ali spimo.

Spev z odpevom

V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam.

Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)

Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

 

Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *

kakor si obljubil s svojo besedo.

Na svoje oči sem videl Zveličarja, *

ki si ga poslal vsem ljudstvom:

luč v razsvetljenje vseh narodov *

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —

 

Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru.

Sklepna prošnja

Molimo. Nebeški Oče, podeli nam za zdravje potrebni počitek. Kar smo danes s trudom sejali, naj rodi sadove za večnost. Po Kristusu, našem Gospodu.

Blagoslovni vzklik

 

Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.

 

Nato molimo ali zapojemo eno izmed sklepnih marijanskih pesmi – molitev

Spomni se, o premila Devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ti koga zapustila, ki je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji prošnji priporočal. S tem zaupanjem hitim k tebi, o devic Devica in Mati.

K tebi pridem in pred teboj zdihujoč grešnik stojim. Nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno me poslušaj in usliši. Amen

 

⇑ Vrh

Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020