Brevir za 27. maj 2023

Sobota 7. velikonočnega tedna

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga

Pridite, prepevajmo Gospodu, *
vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.
Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *
z veselimi spevi ga hvalimo.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Gospod je Bog, edini in najvišji, *
veliki vladar nad vsemi vladarji.
V njegovi roki so globine zemlje, *
višine gorá so njegove.
Njegovo je morje, on ga je naredil, *
njegova je zemlja, on jo je ustvaril.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Pridite, poklonimo se Gospodu, *
v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.
On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *
on nas živi in vodi kot svoje ovce.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
O da bi danes poslušali njegove besede: *
»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.
Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *
čeprav so videli moja dela.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Štirideset let sem jih prenašal, *
to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.
Potem sem v svoji nevolji prisegel: *
Ne bodo videli obljubljene dežele.«
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od sobote III. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
O večni in najvišji kralj
in vseh ljudi odrešenik,
raztrgal smrti si vezi
in milost zmago spet slavi.
 
V Očetovo se dvigaš čast,
ki vso izroča ti oblast,
deliš si z njim jo kakor Bog,
ker ni ti dana od ljudi.
 
Pred tabo upogibajo 
vsa bitja se, kar jih živi
na širni zemlji in pod njo
in kar obsega jih nebo.
 
Ko na oblaku kakor blisk
prikažeš k sodbi se svetá,
odpusti nam še zadnji greh
in sprejmi k sebi nas v nebo.
 
Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki zmagovit v nebesa greš,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj. Amen.
1 Odpev Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, ki jo izkazuje človeškemu rodu, aleluja.
Ps 106 Zahvala za rešitev
Bog je Izraelovim sinovom oznanil mir po Jezusu Kristusu (prim. Apd 10,36).
I
Slavite Gospoda, ker je dober, *
vekomaj traja njegovo usmiljenje.
Tako naj govorijo vsi, ki so rešeni, *
saj jih je Gospod otel iz sužnosti.
Zbral jih je iz dežel pregnanstva, *
od vzhoda in zahoda, od severa in juga. —
 
Blodili so v puščavi in pustinji, *
zaman so iskali pot v domovino.
Lačni so bili in žejni, *
v pomanjkanju so vedno bolj slabeli. —
 
Vpili so h Gospodu v svojih stiskah, *
iz njihovih nadlog jih je rešil.
Vodil jih je po pravi poti, *
da so prišli v kraje, kjer so se naselili.
Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, *
ki jo izkazuje človeškemu rodu.
Žejne je Gospod utešil, *
sestradane napolnil z dobrotami. —
 
Ujeti so bivali v temi in smrtni senci, *
vklenjeni v verige, prepolni bridkosti.
Kajti kljubovali so Božjim zapovedim *
in zametavali Gospodove sklepe.
Gospod jih je zato ponižal z nadlogami, *
omahnili so, ker jim nihče ni pomagal. —
 
Vpili so h Gospodu v svojih stiskah, *
iz njihovih nadlog jih je rešil.
Izpeljal jih je iz teme in smrtne sence, *
njihove vezi je raztrgal.
Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, *
ki jo izkazuje človeškemu rodu.
Razbil je bronasta vrata *
in zdrobil železne zapahe. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, ki jo izkazuje človeškemu rodu, aleluja.
2 Odpev Videli so Božja dela in čudovito Božjo moč, aleluja.
II
Trpeli so zaradi svoje hudobije, *
zaradi grehov so prejemali udarce.
Vsaka jed se jim je upirala, *
bili so že skoraj na pragu smrti. —
 
Vpili so h Gospodu v svojih stiskah, *
iz njihovih nadlog jih je rešil.
S svojo besedo jih je ozdravil, *
rešil jih je pogina. —
 
Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, *
ki jo izkazuje človeškemu rodu.
Darujmo hvalno daritev *
in z radostjo oznanjajmo njegova dela. —
 
Ti, ki so odpluli z ladjo na morje, *
da bi trgovali onkraj oceanov:
ti so videli Gospodova dela, *
njegovo strašno moč na odprtem morju.
Nenadoma je zbudil vihar in nevihto, *
da so se visoko dvigali morski valovi.
Do neba so se vzpenjali, pogrezali v brezna; *
potniki so obupavali v nesreči.
Opotekali so se in omahovali kot pijani, *
niso si več znali pomagati. —
 
Klicali so Gospoda v svojih stiskah, *
iz njihovih nadlog jih je rešil.
Vihar se je spremenil v rahlo šumljanje, *
umolknili so silni morski valovi.
Vse je razveselil ugoden veter, *
srečno so pripluli v zaželeno pristanišče.
Zahvaljujmo se Gospodu za njegovo dobroto, *
ki jo izkazuje človeškemu rodu.
Slavi naj ga vse Božje ljudstvo, *
hvalijo naj ga njegovi voditelji. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Videli so Božja dela in čudovito Božjo moč, aleluja.
3 Odpev Pravični vidijo in se veselijo in skušajo razumeti Gospodovo dobroto, aleluja.
III
Gospod spreminja reke v puščavo, *
deželo studencev v suho pokrajino,
rodovitno zemljo v solno pustinjo *
zaradi hudobnosti njenih prebivalcev.
Prikliče vodo v puščavo, *
v suhi zemlji odpre obilne studence. —
 
In tja naseli lačno ljudstvo, *
da si postavi mesta za prebivanje.
Obdelujejo njive, zasajajo vinograde *
in pobirajo obilne pridelke.
Bog jih blagoslavlja in se množijo, *
osrečuje jih tudi z obilo živine. —
 
Nesreče in bridkosti so jih potrle, *
postali so maloštevilni.
Toda Bog, ki ponižuje prevzetne in bogate, *
dviga siromaka iz bede.
Tistim, ki blodijo v pustinji brez potov, *
množi družine kakor črede.
Pravični to vidijo in se veselijo, *
hudobni pa umolknejo osramočeni. —
 
Kdor je moder, naj o tem razmišlja *
in skuša razumeti Gospodovo dobroto. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Pravični vidijo in se veselijo in skušajo razumeti Gospodovo dobroto, aleluja.

[L]

- Bog nas je prerodil za živo upanje, aleluja,
- po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih, aleluja.
PRVO BERILO
Tretje pismo apostola Janeza (1,1-15)
Živimo po resnici
 
Starešina ljubljenemu Gaju, ki ga v resnici ljubim. Preljubi! Želim, da bi ti bilo v vsem dobro in da bi bil zdrav, kakor je dobro tvoji duši. Močno sem se razveselil, ko so prišli bratje in so pričali o tvoji zvestobi, v kateri po resnici živiš. Večjega veselja nimam kakor to, da slišim, da moji otroci žive po resnici.
Preljubi! Zvesto ravnaš v vsem, kar storiš za brate, in to za tuje, ki so pričali o tvoji ljubezni vpričo cerkve, in prav boš storil, če jih za pot preskrbiš, kakor se spodobi pred Bogom. Kajti zaradi njegovega imena so šli na pot in nič ne jemljejo od poganov. Torej smo mi dolžni take sprejemati, da postanemo sodelavci za resnico.
Pisal sem bil nekaj cerkvi, ali Diotref, ki hoče biti med njimi prvi, nas noče sprejeti. Zato ga bom, ako pridem, spomnil njegovih del, ki jih počenja, ko zoper nas blebeta s hudobnimi besedami. In to mu ni dosti: sam ne sprejema bratov, onim pa, ki jih hočejo, brani ter jih iz cerkve izobčuje.
Preljubi! Ne posnemaj hudega, marveč to, kar je dobro. Kdor dela dobro, je iz Boga, kdor dela hudo, Boga ni videl. Demetriju so dali vsi lepo spričevalo, tudi resnica sama, in tudi mi pričujemo zanj in veš, da je naše pričevanje resnično.
Veliko bi ti imel pisati, toda nočem ti pisati s črnilom in peresom; upam, da te bom v kratkem videl in bova ustno govorila. Mir s teboj! Pozdravljajo te prijatelji. Pozdravi prijatelje imenoma!
SPEV (3 Jan 11; 1 Pet 2, 19)
Ne posnemaj hudega, marveč to, kar je dobro. * Kdor dela dobro, je iz Boga, aleluja.
To je namreč všečno, če kdo zaradi misli na Boga prenaša bridkosti. * Kdor dela dobro, je iz Boga, aleluja.
DRUGO BERILO
Iz govorov nekega afriškega pisatelja iz šestega stoletja (8. govor, 1-3)
Cerkvena edinost se izraža v vseh jezikih
 
Apostoli so govorili v vseh jezikih. Ni dvoma: Bog je tedaj hotel izpričati navzočnost Svetega Duha na ta način, da so tisti, ki so ga prejeli, govorili v vseh jezikih. Treba je prav razumeti, predragi mi bratje, da je namreč ravno Sveti Duh tisti, ki razliva ljubezen v naša srca.
In ker naj bi ljubezen zbrala božjo Cerkev iz vseh krajev sveta, tako je tedaj en sam človek, potem ko je prejel Svetega Duha, mogel govoriti vse jezike. Enako sedaj Cerkev, zbrana po Svetem Duhu, izraža svojo edinost v vseh jezikih. Če torej kdo poreče kateremu izmed vas: »Svetega Duha si prejel, zakaj ne govoriš v vseh jezikih?« mora odgovoriti: »Saj govorim v vseh jezikih, ker sem vcepljen v Kristusovo telo, to je, v Cerkev, ki govori v vseh jezikih. Kaj drugega je hotel Bog izraziti z navzočnostjo Svetega Duha, če ne to, da bo njegova Cerkev govorila v vseh jezikih?« Na ta način se je dopolnilo, kar je bil Gospod obljubil: Nihče ne deva novega vina v stare mehove … ampak novo vino je treba devati v nove mehove, pa se oboje ohrani.
Zato so nekateri, ko so slišali apostole govoriti v vseh jezikih, po pravici rekli: Novega vina so se napili. Kajti posvečujoča milost jih je prenovila in spremenila v nove mehove, sprejeli so vase novo vino, to je, Svetega Duha, ki jih je vnemal v gorečnosti in jim dajal govoriti vse jezike; s tem čudežem so očitno predstavljali, da bo Cerkev katoliška, to je vesoljna, ker bo govorila jezike vseh narodov.
Obhajajte torej ta praznik kot udje edinega Kristusovega telesa. Ne boste ga zaman obhajali, če boste to, kar obhajate. To se pravi, če boste vcepljeni v Cerkev, ki jo Gospod napolnjuje s Svetim Duhom, jo širi po vsem svetu, jo priznava za svojo nevesto, ona pa njega za svojega ženina. Ženin ni zavrgel svoje neveste, zato mu nihče ne more vsiliti druge.
Vam, ki ste skupnost vseh narodov, to je vam, ki ste Kristusova Cerkev, Kristusovo telo, Kristusova nevesta, govori apostol: Drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru. Glejte, kjer ukazuje, da naj drug drugega prenašamo, se sklicuje na ljubezen; a kjer izraža upanje na edinost, kaže na vez miru.
Taka je božja hiša, sezidana iz živih kamnov, v kateri Bog, ta dobri družinski oče, rad prebiva in kjer njegovih oči ne sme žaliti nobena nesloga.
SPEV (Apd 15, 8-9; 11,18)
Bog, ki pozna srca, je dal Svetega Duha poganom kakor nam. * Tako med nami in njimi ni napravil razločka, ko je z vero očistil njih srca, aleluja.
Tudi poganom je torej Bog dal spreobrnjenje, da bodo živeli. * Tako med nami in njimi ni napravil razločka, ko je z vero očistil njih srca, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Bog, naš Oče, končali smo velikonočno praznovanje. Daj, da bomo veliko noč vse življenje nosili v svojih srcih.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od sobote III. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
Srčnó si vsakdo je želél,
da bi današnji dan prišel,
ko Kristus, Bog in up sveta,
se v sveto dvignil je nebo.
 
Končal je zmagovito boj,
premagal kneza je temè,
Očetu kaže ran sijaj,
ki dajejo mu slavo, čast.
 
Svetál zakrije ga oblak,
vse verne z upanjem navda,
odslej je raj nam spet odprt,
ki bil predolgo je zaprt.
 
Kako se veselimo vsi,
da čisti je Device Sin
do Božjih dvignil se višin,
potem ko smrt je pretrpel.
 
Naj k tebi dviga se srce,
o Kristus, ki si šel v nebo,
in pošlji Svetega Duha,
ki tvoj je in Očetov dar. Amen.
1 Vel. noč. Besede, ki sem vam jih jaz govoril, so duh in življenje, aleluja.
Ps 118,145–152  (XIX)   Hvala Božji postavi
 
Gospod, iz vsega srca te prosim: *
usliši me, tvoje zakone hočem spolnjevati.
Reši me, ko te kličem, *
naj ne pozabim tvoje postave. —
 
Pred jutranjim svitom prihajam in prosim, *
zaupam v tvoje obljube.
Vso noč ne zatisnem očesa, *
ker premišljujem tvoje besede. —
 
Gospod, poslušaj me, saj si dober, *
poživi me in mi pomagaj.
Bližajo se mi krivični preganjalci, *
daleč so od tvoje postave. —
 
Gospod, ti si pri meni, *
zvest si v svojih sklepih.
Že davno sem spoznal iz tvojih odločitev, *
da je tvoja postava nespremenljiva in trdna na veke. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Vel. noč. Besede, ki sem vam jih jaz govoril, so duh in življenje, aleluja.
2 Vel. noč. Gospod, postavil si svetišče in oltar na svoji sveti gori, aleluja.
Mdr 9,1–6.9–11  Gospod, daj mi modrost
Dal vam bom zgovornost in modrost, ki ji vaši nasprotniki ne bodo mogli nasprotovati (Lk 21,15).
 
Bog mojih očetov in Gospod usmiljenja, *
s svojo besedo si vse ustvaril.
Človeka si obdaril s svojo modrostjo, *
da gospoduje stvarem, ki si jih ti naredil.
Naj upravlja svet v pravičnosti in svetosti, *
s poštenim srcem naj razsoja in sodi.
Daj mi modrost, ki je v tebi, *
iz družine svojih otrok me ne izbriši.
Tvoj slabotni služabnik sem, ki živi le malo časa, *
malo izveden v pravu in postavah.
Čeprav bi kdo pri ljudeh veljal za popolnega, *
ne more nič veljati, če nima tvoje modrosti. —
 
S teboj je modrost, ki pozna tvoja dela; *
ko si ustvaril svet, je bila navzoča.
Ve, kaj je tvojim očem prijetno, *
kaj je prav po tvojih zapovedih.
Iz svetih nebes jo pošlji, *
od prestola svojega veličastva.
Naj bo pri meni in z menoj dela, *
da spoznam, kaj je tebi po volji.
Pri vseh mojih delih me bo razumno vodila, *
vse ve in razume, v svoji vsemogočnosti me varuje. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Vel. noč. Gospod, postavil si svetišče in oltar na svoji sveti gori, aleluja.
3 Vel. noč. Jaz sem pot in resnica in življenje, aleluja.
Ps 116 Hvalnica dobremu Bogu
Pravim, da narodi Boga slavijo zaradi usmiljenja (Rim 15,8.9).
 
Hvalite Gospoda, vsi narodi, *
slavite ga, vsa ljudstva. —
 
Velika je do nas njegova dobrota, *
Gospodova zvestoba traja na veke. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Vel. noč. Jaz sem pot in resnica in življenje, aleluja.

[L]

Kratko berilo  (Prim. Jud 20–22)
Preljubi, zidajte se na svoji presveti veri, molite v Svetem Duhu in se ohranite v Božji ljubezni, pričakujoč usmiljenja Gospoda našega Jezusa Kristusa za večno življenje. Prepričujte tiste, ki so v dvomih.
Spev z odpevom
Pošlji, Gospod, svojega Duha v naša srca, aleluja, aleluja.
Pošlji, Gospod, svojega Duha v naša srca, aleluja, aleluja.
Po njem smo tvoji otroci in tvoji dediči.
Pošlji, Gospod, svojega Duha v naša srca, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pošlji, Gospod, svojega Duha v naša srca, aleluja, aleluja.
Odpev k Hvaljen Glejte, govori Gospod, z vami sem vse dni do konca sveta, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Glejte, govori Gospod, z vami sem vse dni do konca sveta, aleluja.
Prošnje
Vsi, ki smo krščeni v Svetem Duhu, poveličujmo Gospoda in ga prosimo:
Gospod Jezus, posvéti nas v Svetem Duhu.
Pošlji v nas Svetega Duha,
– da te priznamo pred ljudmi za kralja in Gospoda.
Gospod Jezus, posvéti nas v Svetem Duhu.
Daj nam ljubezen brez hinavščine,
– da se bomo bratovsko med seboj ljubili.
Gospod Jezus, posvéti nas v Svetem Duhu.
S svojo oživljajočo milostjo pripravi srca vernikov,
– da veselo sprejmejo darove Svetega Duha.
Gospod Jezus, posvéti nas v Svetem Duhu.
Podéli nam moč svojega Svetega Duha,
– da ozdravi in okrepi v nas, kar je bolno.
Gospod Jezus, posvéti nas v Svetem Duhu.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Bog, naš Oče, končali smo velikonočno praznovanje. Daj, da bomo veliko noč vse življenje nosili v svojih srcih.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od sobote III. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem opoldne 
Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.
 
To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.
 
O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 118,121–128  (XVI)  Hvala Božji postavi
 
Delam, kar je prav in pravično, *
ne izročaj me, Gospod, mojim zatiralcem.
Zavzemi se za mojo poštenost, *
da me prevzetni ne bodo obrekovali. —
 
Silno hrepenim po tvoji pomoči, *
po tvoji pravični besedi.
Ravnaj z menoj po svoji dobroti, *
úči me svojih zakonov. —
 
Poúči me, saj sem tvoj prijatelj, *
da spoznam tvojo voljo.
Gospod, čas je, da nekaj ukreneš, *
prelomili so tvojo postavo. —
 
Ljubim tvoje zapovedi *
bolj kot zlato, zlato najčistejše.
Zato se ravnam po vseh tvojih ukazih, *
sleherno krivo pot sovražim. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 33   Gospod je zavetje pravičnega
Okusili ste, kako dober je Gospod (1 Pt 2,3).
I
Slavim Gospoda v vsakem času, *
vedno mu prepevam hvalne speve.
Na ves glas ga hvalim, *
da ubogi slišijo in se veselijo.
Poveličujte z menoj Gospoda, *
njegovo ime skupno slavimo. —
 
Iskal sem Gospoda in me je uslišal, *
vseh mojih strahov me je rešil.
Glejte nanj in se razveselite, *
ni vam treba zardevati.
Ubožec je klical in Gospod ga je slišal, *
rešil ga je iz njegove stiske.
Angel varuje tiste, ki se boje Gospoda, *
da jih reši vsega hudega. —
 
Okusite in spoznajte, kako je Gospod dober, *
blagor človeku, ki vanj zaupa.
Slavite Gospoda, njegovi zvesti, *
njim, ki ga častijo, nič ne manjka.
Celo bogati obubožajo in stradajo, *
Bogu zvesti pa ničesar ne pogrešajo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
II
Pridite, ljudje, in poslušajte, *
učil vas bom, kako je treba Boga spoštovati.
Ali hočeš srečno živeti *
in dolgo uživati dobrote? —
 
Varuj svoj jezik hudobije *
in svoja usta zvijače.
Ogibaj se krivice in delaj dobro, *
išči miru in si zanj prizadevaj. —
 
Z očetovsko ljubeznijo gleda Bog na pravične *
in skrbno posluša njihove prošnje.
Natančno opazuje vse, ki delajo hudo, *
in še njihov spomin zbriše z zemlje. —
 
Komaj pravični zakličejo, jih že sliši, *
iz vseh njihovih stisk jih reši.
Hitro potolaži potrta srca *
in skesanim rad pomaga. —
 
Mnogo nadlog zadeva pravičnega, *
a iz vseh ga Bog rešuje.
Varuje njegovo življenje, *
nič hudega se mu ne bo zgodilo. —
 
Grešnika pogublja njegova hudobija, *
kaznovani bodo, kateri črtijo pravičnega.
Bog rešuje življenje svojih zvestih služabnikov, *
ne bo se kesal, kdor se k njemu zateka. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo  (1 Kor 15,20–22)
Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali, ker je namreč po človeku smrt in po človeku vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli.

– Razveselili so se učenci, aleluja,
– ko so videli Gospoda, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Bog, naš Oče, končali smo velikonočno praznovanje. Daj, da bomo veliko noč vse življenje nosili v svojih srcih.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Binkošti

1. večernice

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[L]

Pesem
O pridi, stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.
 
Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.
 
Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.
 
Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.
 
Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno vérujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.
1 Odpev Ko je bilo dopolnjenih petdeset dni, so bili učenci zbrani na istem kraju, aleluja.
Ps 112 Gospodovo ime je hvale vredno
Mogočne je vrgel s prestola in nizke povišal (Lk 1,52).
 
Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite, *
hvalite ga in slavite.
Naj bo slavljeno ime Gospodovo *
zdaj in na veke. —
 
Gospodovo ime naj bo hvaljeno *
od sončnega vzhoda do zahoda.
Gospod je vzvišen nad narode, *
njegovo veličastvo se dviga nad nebesa.
Kdo je enak Gospodu, našemu Bogu? *
Vzvišen je nad nebo in zemljo. —
 
Iz prahu dviga siromaka, *
iz blata povišuje ubožca.
Sprejme ga med izvoljene, *
med kneze svojega ljudstva.
Nerodovitni daje, da ima družino *
in je vesela mati med svojimi otroki. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Ko je bilo dopolnjenih petdeset dni, so bili učenci zbrani na istem kraju, aleluja.
2 Odpev Apostolom so se prikazali jeziki kakor plameni, ki so se porazdelili, in nad slehernega je prišel Sveti Duh, aleluja.
Ps 146 Gospodova vsemogočnost in dobrota
Tebe, Boga, hvalimo; tebe, Gospoda, poveličujemo.
 
Hvalite Gospoda, to je dobro, *
pojmo mu hvalo, to je naše veselje. —
 
Gospod zida svoje mesto Jeruzalem, *
zbira svoje razkropljene otroke.
Ozdravlja potrta srca *
in obvezuje njihove rane.
Določa število zvezdam, *
sleherno kliče po imenu.
Velik je naš Gospod in silen v moči, *
njegova modrost je neizmerna.
Gospod dviga ponižne, *
grešnike pa do tal poniža. —
 
Pojte Gospodu v zahvalo, *
igrajte našemu Bogu na citre.
Gospod zagrinja nebo z oblaki *
in dež pripravlja zemlji.
Daje, da po gorah raste trava *
in rastlinje za živali.
Živini daje njen živež *
in mladim vranom, ko čivkajo k njemu.
Noče, da bi se zanašali na bojne konje, *
in ni mu všeč, če zidamo na moč človeka.
Veselje ima nad tistimi, ki ga častijo *
in zaupajo v njegovo dobroto. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Apostolom so se prikazali jeziki kakor plameni, ki so se porazdelili, in nad slehernega je prišel Sveti Duh, aleluja.
3 Odpev Duh, ki izhaja iz Očeta, bo poveličal Kristusa Gospoda, aleluja.
Raz 15,3–4  Zahvalna pesem
 
Velika in čudovita so tvoja dela, *
Gospod, Bog vsemogočni.
Pravična in resnična so tvoja pota, *
ti si kralj vekomaj. —
 
Gospod, kdo bi te ne priznaval *
in ne slavil tvojega imena?
Ti sam si svet, vsi narodi pridejo in padejo na kolena, *
ker so se razodele tvoje sodbe. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Duh, ki izhaja iz Očeta, bo poveličal Kristusa Gospoda, aleluja.
Kratko berilo  (Rim 8,11)
Če prebiva v vas Božji Duh, ki je od mrtvih obudil Jezusa, bo on, ki je Jezusa Kristusa obudil od mrtvih, tudi vaša umrljiva telesa oživil po svojem Duhu, ki v vas prebiva.
Spev z odpevom
Tolažnik Sveti Duh, aleluja, aleluja.
Tolažnik Sveti Duh, aleluja, aleluja.
Vas bo učil vsega.
Tolažnik Sveti Duh, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Tolažnik Sveti Duh, aleluja, aleluja.
Odpev k Moja duša Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni, ki si narode različnih jezikov zedinil v eni veri, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni, ki si narode različnih jezikov zedinil v eni veri, aleluja.
Prošnje
Nebeški Oče, petdeset dni po vstajenju svojega Sina si njegovim učencem poslal Svetega Duha. Veselo in hvaležno ga prosimo:
Pošlji tudi nam svojega Duha in prenovi obličje zemlje.
V začetku si ustvaril nebo in zemljo in ob polnosti časov vse po Kristusu prenovil,
– po Svetem Duhu vedno znova v svetu uresničuj svoje odrešenje.
Pošlji tudi nam svojega Duha in prenovi obličje zemlje.
Prvemu človeku si vdihnil duha življenja,
– daj Cerkvi svojega Duha, da bo v njem živela, se pomlajala in svet oživljala.
Pošlji tudi nam svojega Duha in prenovi obličje zemlje.
Z lučjo svojega Duha razsvetljuj vse ljudi in preženi temo našega časa,
– da se bo spremenilo sovraštvo v ljubezen, žalost v veselje, vojna v zaželeni mir.
Pošlji tudi nam svojega Duha in prenovi obličje zemlje.
Posveti človeški rod s Svetim Duhom po zakramentih, ki izvirajo iz Kristusovega prebodenega srca,
– da ne bo zemlja dolina solz in trpljenja.
Pošlji tudi nam svojega Duha in prenovi obličje zemlje.
Po Svetem Duhu vodiš ljudi v življenje in nebeško slavo,
– naj umrli v njem okušajo srečo tvoje ljubezni v večni domovini.
Pošlji tudi nam svojega Duha in prenovi obličje zemlje.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Večni vsemogočni Bog, hotel si, da smo petdeset dni obhajali velikonočno skrivnost. Prosimo, obnovi čudež prvih binkošti in v Svetem Duhu združi različne narode v eni veri in bo vsak v svojem jeziku poveličeval tvoje ime.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 1. večernicah)

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem v velikonočnem času
O Jezus, rešenik sveta,
Beseda učlovečena,
neskončne Luči si odsvit,
naš varuh bodi in naš ščit.
 
Ti si ustvaril vse stvari
in ti določaš naše dni,
daj, da utrujeno telo
počitek nočni poživi.
 
Premagal zlobo si pekla,
obvaruj nas sovražnika,
da ne zapeljal bi nas v greh,
ko si odrešil nas s krvjo.
 
Prehitro bo minila noč,
ki vlila nam bo novo moč;
ko bo telo počivalo,
naš duh pri tebi naj bedi.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.
Psalmi
 
Ps 4 Večerna zahvala Bogu
Oče je poveličal Kristusa in ga obudil od mrtvih (sv. Avguštin).
 
Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Pravični Bog, usliši me, ko te kličem v stiski: *
usmili se me in usliši mojo molitev. —
 
Ljudje, doklej boste zakrknjeni, *
zakaj ljubite nečimrnost in prevaro?
Vedite, da Bog čudovito varuje svoje prijatelje, *
tudi mene bo uslišal, ko ga kličem. —
 
Bojte se Boga in nikar ne grešite, *
preden zaspite, mislite nanj v sveti tihoti.
V njegove roke se vdano izročite *
in zaupajte v Gospoda. —
 
Mnogi govorijo: »Kje najdemo srečo?« *
Gospod, pokaži, da je ta samo v tebi.
Ti me osrečuješ z večjim veseljem *
kot vse zemeljske dobrine in užitki. —
 
V miru naj hitro zaspim in počivam, *
saj me ti, moj Bog, skrbno varuješ.
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
 
Ps 133 Večerna molitev v svetišču
Hvalite našega Boga, vsi njegovi izvoljenci, vsi, ki ga ljubite, mali in veliki (Raz 19,5).
 
Slavite zdaj Gospoda, *
vsi Gospodovi služabniki.
Vi, ki služite v njegovi hiši v nočnih urah, *
dvigajte roke k Svetemu in ga slavite. —
 
Iz svetišča naj se razliva blagoslov Gospoda, *
ki je ustvaril nebo in zemljo.
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kratko berilo (5 Mz 6,4–7)
Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod edini. Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičuj jih svojim otrokom ter govori o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po poti, ko se ulegaš ali ko vstajaš.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Večni Bog, ostani z nami to noč, da bomo jutri s tvojo pomočjo vstali in se veselili vstajenja Kristusa, ki živi in kraljuje vekomaj.
Blagoslovni vzklik
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
V velikonočnem času
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja;
prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh