Brevir za 26. maj 2023

Petek, Sv. Filip Neri, obvezni god

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Sv. Filip Neri (26. maj)

Info …

SV. FILIP NERI, DUHOVNIK
Obvezni god
Sv. Filip Neri (1515–1595) iz italijanskih Firenc je delal za prenovo krščanskega življenja z zbiranjem mladine, ki jo je učil služiti Bogu z veseljem. Ustanovil je posebno redovno družbo oratorijancev. Umrl je v Rimu 26. maja leta 1595.
Skupne molitve v čast svetim pastirjem ali svetim možem: redovnikom.

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo, aleluja.
Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga

Pridite, prepevajmo Gospodu, *
vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.
Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *
z veselimi spevi ga hvalimo.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo, aleluja.
Gospod je Bog, edini in najvišji, *
veliki vladar nad vsemi vladarji.
V njegovi roki so globine zemlje, *
višine gorá so njegove.
Njegovo je morje, on ga je naredil, *
njegova je zemlja, on jo je ustvaril.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo, aleluja.
Pridite, poklonimo se Gospodu, *
v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.
On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *
on nas živi in vodi kot svoje ovce.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo, aleluja.
O da bi danes poslušali njegove besede: *
»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.
Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *
čeprav so videli moja dela.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo, aleluja.
Štirideset let sem jih prenašal, *
to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.
Potem sem v svoji nevolji prisegel: *
Ne bodo videli obljubljene dežele.«
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo .
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Kristusa, najvišjega pastirja, pridite, molimo, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od petka III. tedna

Lastno

2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Za enega pastirja
Pobožno Kristusu zdaj vsi zapojmo,
saj dobri je pastir in kralj človeštva,
in s pesmijo vsi proslavimo njega,
ki danes goduje.
 
Za duhovnika:
Duhovniški si ogenj v njem zanetil,
poklical v službo si ga in posvetil,
da kot predstojnik svetil bi občestvu:
duhovnik na veke.
 
Pastir in vzornik bil je svoji čredi,
vsem kazal pot in reveže podpiral,
skrbel za sebi izročeno ljudstvo
kot vsem dober oče.
 
Svetnike Kristus v raju nagrajuje
in z večno jih poveličuje srečo,
naj hodimo po njihovih stopinjah
v življenju in smrti.
 
Pobožno počastimo vsi Očeta,
slavi naj Sina naša pesem vneta,
enako Svetega Duha na veke,
do kraja vse zemlje. Amen.

[D]

1 Odpev Ves sem že utrujen od prošenj, vendar upam v Gospoda, aleluja.
Ps 68,2–22.30–37   Gorečnost za tvojo hišo me razjeda
Dali so mu piti vina, mešanega z žolčem (Mt 27,34).
 
I
Potapljam se, o Bog, ti me reši, *
saj mi voda sega že do grla.
Pogrezam se v globoko močvirje, *
ne čutim več trdnih tal pod sabo.
Zašel sem v vodno globino *
in valovi me zagrinjajo.
Utrujen sem od prošenj, ves sem že hripav; *
oči mi pešajo, ko iščem Gospoda.
Takih, ki me sovražijo brez vzroka, *
je več kot las na moji glavi.
Močnejši od mene mi krivično nasprotujejo; *
kako naj vrnem, česar nisem ugrabil? —
 
O Bog, ti poznaš mojo nespamet *
in moje pregrehe ti niso prikrite.
Naj se ne spotikajo zaradi mene *
tisti, ki zaupajo vate, Gospod, Bog vsemogočni.
Naj ne zardevajo zaradi mene *
tisti, ki te ljubijo. —
 
Zaradi tebe sem se dal zasramovati, *
izgubil sem dobro ime pred vsemi.
Tujec sem postal svojim bratom, *
sinovi moje matere me nočejo poznati. —
 
Gorečnost za tvojo hišo me razjeda, *
zato me zasmehujejo tisti, ki sramotijo tebe.
Pokorim se s postom, *
oni pa se norčujejo iz mene. —
 
Oblačim se v raševino, *
pa me zaničujejo.
Opravljajo me na cestah in trgih, *
še pijanci se norčujejo iz mene. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Ves sem že utrujen od prošenj, vendar upam v Gospoda, aleluja.
2 Odpev Žolča so mi dali v jed in s kisom so gasili mojo žejo.
II
Gospod, ob pravem času se v molitvah obračam k tebi, *
pomagaj mi po svoji veliki dobroti.
Potegni me iz blata, da se ne pogreznem, *
iz vodnih globin me reši.
Naj me valovi ne zagrnejo in globočina ne pogoltne, *
naj brezno ne zapre svojega žrela nad mano. —
 
Usliši me, Gospod, neizmerna je tvoja dobrota; *
pomagaj mi, tvoja ljubezen je neskončna.
Svojemu ljubljencu izkaži svojo ljubezen, *
hitro me usliši, ker sem v stiski. —
 
Bodi mi blizu in me reši, *
osvobodi me mojih sovražnikov.
Ti veš, kako me zasramujejo, *
dobro poznaš moje zatiralce. —
 
Zasramovanje me je potrlo, *
bolečina me stiska pri srcu.
Pričakoval sem, da me bo kdo tolažil, *
a nikjer nisem našel sočutja.
V jed so mi dali strupenega žolča *
in žejnega so me napajali s kisom. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Žolča so mi dali v jed in s kisom so gasili mojo žejo.
3 Odpev Iščite Gospoda in živeli boste, aleluja.
III
Siromak sem ves v bolečinah, *
o Bog, podpiraj me v svoji dobroti.
Tvoje ime bom slavil s pesmijo, *
poveličeval te bom s hvalnico.
Tebi je to bolj všeč kot vsi obredi *
in bolj kot vse daritve. —
 
Vsi potrti naj to spoznajo in se razveselijo, *
naj bodo pogumni vsi, ki iščejo Gospoda.
Gospod uslišuje siromaka, *
ne pozablja tistih, ki v stiskah vanj zaupajo.
Naj ga hvalijo nebesa in zemlja, *
morje in vse, kar v njem prebiva. —
 
Bog bo rešil svoje ljudstvo in mu pozidal mesta, *
njegovi izvoljenci bodo deželo posedli.
Njihovi potomci jo bodo podedovali za njimi, *
prebivali bodo v njej vsi, ki ljubijo Gospoda. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Iščite Gospoda in živeli boste, aleluja.
- Ob tvojem vstajenju, Kristus, aleluja,
- se veselita nebo in zemlja, aleluja.
PRVO BERILO
Drugo pismo apostola Janeza (1,1-13)
Kdor ostane v nauku, ima Očeta in Sina
 
Starešina izvoljeni gospe in njenim otrokom, ki jih v resnici ljubim, in ne samo jaz, marveč tudi vsi, kateri so resnico spoznali, zaradi resnice, ki je v nas in bo z nami vekomaj. Z nami bo milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in Jezusa Kristusa, Sina Očetovega, v resnici in ljubezni.
Zelo sem se razveselil, ker sem našel med tvojimi otroki take, ki žive po resnici, kakor smo zapoved prejeli od Očeta. In zdaj te prosim, gospa, ne, kakor bi ti hotel pisati novo zapoved, ampak tisto, ki smo jo imeli od začetka: da se ljubimo med seboj. In v tem je ljubezen, da živimo po njegovih zapovedih.
To je namreč zapoved, kakor ste slišali od začetka, da živite v njej. Kajti šlo je med svet mnogo zapeljivcev, ki ne priznavajo, da je Jezus Kristus prišel v telesu. Tak je zapeljivec in antikrist.
Glejte nase, da ne izgubite sadov svojega dela, ampak prejmete polno plačilo. Kdorkoli gre dalje in ne ostane v Kristusovem nauku, nima Boga. Kdor pa ostane v nauku, ta ima Očeta in Sina. Če kdo k vam prihaja in ne prinaša tega nauka, ga ne sprejemajte v hišo in ga tudi ne pozdravljajte. Kdor ga namreč pozdravlja, se udeležuje njegovih hudobnih del.
Veliko bi vam imel pisati, pa nisem hotel na papir s črnilom, ampak upam, da pridem k vam in povem ustno, da bo vaše veselje popolno. Pozdravljajo te otroci tvoje izvoljene sestre.
SPEV (Prim. 2 Jan 5.3; 5 Mojz 5, 33)
To je zapoved, ki smo jo prejeli od Očeta ne kakor novo, ampak kakršno smo imeli od začetka. * Živite po resnici in ljubezni, aleluja.
Hodite po poti, ki vam jo je Gospod, vaš Bog, zapovedal, da ostanete pri življenju. * Živite po resnici in ljubezni, aleluja.

[L]

DRUGO BERILO
Sv. Avguštin (354-430), konvertit, škof v Hiponu v Severni Afriki, genij krščanske misli, eden štirih velikih zahodnih cerkvenih očetov
Iz govorov sv. Avguština, škofa (171: govor, 1-3.5)
Vedno se veselite v Gospodu!
 
Apostol nam pravi, da moramo biti veseli, vendar v Gospodu, ne v duhu sveta. Kdorkoli hoče biti prijatelj svetu, pravi Sveto pismo, postane sovražen Bogu. Kakor človek ne more služiti dvema gospodarjema hkrati, tako ne more istočasno ugajati svetu in ugajati Bogu. Naj torej veselje v Gospodu zmaguje, dokler veselje v duhu sveta ne izgine. Naj vedno bolj raste veselje v Gospodu, posvetno veselje pa se manjša, dokler ne izgine. Ne pravim tega zato, da bi se, dokler smo na svetu, nikoli ne smeli veseliti, ampak zato, da bi se, čeprav živimo na svetu, veselili v Gospodu.
Morda bi kdo ugovarjal: Na svetu sem, zato se moram tam veseliti, kjer sem. Kako to misli? Mar zaradi tega, ker je na svetu, ni v Gospodu? Isti apostol, ki nas spodbuja k veselju v Gospodu, je govoril Atencem in v Apostolskih delih zatrjuje o Bogu in o Gospodu, našem stvarniku: V njem živimo in se gibljemo in smo. Tisti, ki je povsod, v katerem kraju ga ni? Ali nas ni apostol spodbujal k veselju, ko je rekel: Gospod je blizu, nikar ne bodite v skrbeh.
Skrivnostna resnica je: Šel je nad vsa nebesa, a je vendar blizu tistim, ki so še na zemlji. Kdo je tisti, ki je daleč in blizu hkrati, če ne tisti, ki je postal iz usmiljenja naš bližnji?
Človek, ki je padel med razbojnike in ležal ob cesti napol živ, je podoba vsega človeštva. Duhovnik in levit sta ga prezrla in se obrnila od njega proč, mimoidoči Samarijan pa se mu je približal, mu obvezal rane in mu pomagal. Nesmrtni in pravični, ki je daleč nad nami, se je ponižal k nam, umrljivim in grešnim ljudem ter postal naš bližnji.
Ne spominja se več naših grehov, pravi psalmist. Njegovi otroci smo. Pomislimo, kaj vse nas v tem potrjuje! Umrl je za nas Edinorojeni, da bi ne ostal edinec. Ni hotel biti sam, čeprav je umrl za nas sam. Edini božji Sin je naredil nešteto ljudi za božje otroke. S svojo krvjo si je pridobil brate.
Posinovil nas je tisti, ki je bil zavržen. Odkupil nas je tisti, ki je bil prodan. Počastil nas je tisti, ki je bil zasramovan. Dal nam je življenje tisti, ki so mu vzeli življenje.
Zato, bratje, veselite se v Gospodu in ne v duhu sveta. To se pravi: zares se veselite v službi resnice in ne krivice. Veselite se v upanju na večno življenje in ne v krhkem blesku napuha. Tako se veselite in povsod in vsak čas, kjer boste, mislite na besede: Gospod je blizu, ne bodite v skrbeh!
SPEV (2 Kor 13, 11; Rimlj 15, 13)
Bratje, veselite se, spopolnjujte se, tolažite se, bodite istih misli, živite v miru * in Bog ljubezni in miru bo z vami, aleluja.
Bog upanja naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju * in Bog ljubezni in miru bo z vami, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. O Bog, svoje zveste služabnike ne nehaš dvigati k svetosti. Sveti Duh naj tudi nas tako razvname, kakor je razžaril srce svetemu Filipu Nériju, da bomo glasniki tvojega veselja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od petka III. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Za enega pastirja
Odličen bil si oče in voditelj,
zato tvoj god zdaj vse slavi občestvo,
ti kot svetnik se veseliš v nebesih
ves srečen v Bogu.
 
Za duhovnika:
Skrbnó občestvo si učil in vodil,
s svetostjo lastno ga krepil in dvigal,
da Bógu bi ugajal, si se trudil
zvestó in iskreno.
 
Zato prav vsi te prosimo ponižno,
da se ozreš na duše zadolžene,
izprosiš naših grehov oproščenje
pri Bogu v nebesih.
 
Bogú edinemu vsa čast in hvala,
v nebesih večna slava in zahvala,
ki s svojimi zakoni modro vodi
brezmejno vesolje. Amen.

[D]

1 Vel. noč. Gospod, popolnoma izmij mojo krivdo, aleluja.
Ps 50   Usmili se me, Bog
Prenavljajte se po duhu svojega mišljenja in si oblecite novega človeka (Ef 4,2324).
 
Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti, *
v svojem velikem usmiljenju izbriši mojo pregreho.
Popolnoma izmij mojo krivdo, *
mojega greha me očisti. —
 
Svojo pregreho priznavam, *
moj greh mi je živo v spominu.
Grešil sem zoper tebe samega, *
kar je zlo v tvojih očeh, sem storil.
Naj se izkaže, da si pravičen v svojih sodbah, *
tudi mene sodi v svoji pravičnosti. —
 
Glej, človek podeduje krivdo že ob rojstvu, *
z grehom je omadeževan že od začetka.
Vem, da ljubiš odkritosrčnost, *
ko sem sam pred teboj, me učiš modrosti. —
 
Odpusti mi grehe, da bom očiščen, *
bolj kot sneg bom bel, ko me umiješ.
Naj spet občutim radost in veselje, *
moje potrto srce naj se vzraduje. —
 
Ne glej na moje grehe, *
vso mojo krivdo izbriši.
Čisto srce, o Bog, mi ustvari, *
duha stanovitnosti v meni obnovi. —
 
Ne zavrzi me izpred svojega obličja, *
svojega svetega duha mi ne odvzemi.
Naj se spet veselim, da sem rešen, *
duha požrtvovalnosti v meni utrdi. —
 
Grešnikom bom kazal tvoja pota, *
izgubljeni se bodo vrnili k tebi.
Reši me krivde mojega greha, moj Bog in moj zveličar; *
moj jezik naj glasno opeva tvojo pravičnost. —
 
Gospod, odpri moje ustnice, *
da bom oznanjal tvojo hvalo.
Nad zunanjimi daritvami nimaš veselja, *
klavnih in žgalnih daritev ne maraš.
Skesan duh, o Bog, naj bo moja daritev, *
skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.  —
 
Gospod, usmili se grešnika kakor nekdaj Siona; *
kar je greh porušil, pozidaj kot svoje sveto mesto.
Tedaj ti bomo spet opravljali prave daritve *
in na tvoj oltar bomo prinašali žrtve. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Vel. noč. Gospod, popolnoma izmij mojo krivdo, aleluja.
2 Vel. noč. Kristus je nesel naše grehe na svojem telesu na križ, aleluja.
Jer 14,17–21 Ljudstvo žaluje ob času lakote in vojske
Božje kraljestvo se je približalo; spreobrnite se in verujte evangeliju (Mr 1,15).
 
Noč in dan pretakam solze, *
jokati ne preneham.
Silna nesreča je zadela svéto mesto, *
moje ljudstvo neizrečeno velika nadloga.
Če grem na polje, glej, z mečem pobite, *
če pridem v mesto, glej, od lakote oslabljene.
Tudi preroke in duhovnike so odpeljali *
v deželo, ki je ne poznajo. —
 
Ali si popolnoma zavrgel svoje ljudstvo, *
ali se ti sveto mesto studi?
Zakaj nas tepeš, *
ali ni upanja, da ozdravimo?
Upali smo na mir, pa ne pride nič dobrega, *
čakali, da ozdravimo, pa glej sama groza! —
 
Spoznavamo, Gospod, svojo hudobijo, *
priznavamo krivdo svojih očetov.
Grešili smo zoper tebe, *
zaradi tvojega imena naj ne bomo osramočeni.
Ne onečasti svetišča svoje slave, *
spomni se in ne prelomi svoje zaveze z nami. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Vel. noč. Kristus je nesel naše grehe na svojem telesu na križ, aleluja.
3 Vel. noč. Stopite pred Gospodovo obličje z radostjo, aleluja.
Ps 99   Veselje prihajajočih v svetišče
Gospod veleva, naj odrešeni pojejo zmagoslavno pesem (sv. Atanazij).
 
S pesmijo slavite Gospoda, *
veselo mu pojte vsi prebivalci zemlje.
Z veseljem služite Bogu, *
radostno vstopajte v njegovo svetišče. —
 
Vedite: samo Gospod je Bog, on edini, *
on nas je ustvaril.
Mi smo njegovo ljudstvo, *
skrbi za nas kot pastir za ovce. —
 
Vstopite v njegovo svetišče s petjem, *
s hvalnicami v njegove svete dvore.
Častite ga in njegovo ime slavite, *
Gospod je dober in usmiljen.
Rodovi prihajajo in odhajajo, *
on pa ostane zvest za vse čase. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Vel. noč. Stopite pred Gospodovo obličje z radostjo, aleluja.

[S]

Kratko berilo  (Heb 13,7–9a)
Spominjajte se svojih predstojnikov, ki so vam oznanjali Božjo besedo; glejte konec njih življenja in ravnajte se po njihovi veri. Jezus Kristus včeraj in danes, isti tudi na veke. Različnim tujim naukom se ne dajte zapeljati.
Spev z odpevom
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve, aleluja, aleluja.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve, aleluja, aleluja.
Podnevi in ponoči naj oznanjajo tvojo slavo, aleluja, aleluja.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Postavil si jih, Gospod, za varuhe svoje Cerkve, aleluja, aleluja.
Odpev k Hvaljen Ne boste govorili vi, ampak v vas bo govoril Duh nebeškega Očeta, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Ne boste govorili vi, ampak v vas bo govoril Duh nebeškega Očeta, aleluja.
Prošnje
Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce, hvalímo in ga prosímo:
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
V svetih pastirjih si razodeval svoje usmiljenje in ljubezen,
– izkazuj nam še naprej po njih svojo dobroto.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Po svojih namestnikih še zdaj izvršuješ svojo učiteljsko in pastirsko službo,
– ne nehaj nas ti sam po njih voditi.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Po svojih svetih pastirjih, ki si jih postavil v službo svojemu ljudstvu, si ti sam naš dušni in telesni zdravnik,
– ne nehaj nam dajati delivcev Božjega življenja.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Svoje ljudstvo si poučeval z modrostjo in ljubeznijo svetnikov,
– po naših pastirjih nas nenehno vzgajaj k svetosti.
Gospod, pasi svoje ljudstvo.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
O Bog, svoje zveste služabnike ne nehaš dvigati k svetosti. Sveti Duh naj tudi nas tako razvname, kakor je razžaril srce svetemu Filipu Nériju, da bomo glasniki tvojega veselja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od petka III. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem opoldne 
Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.
 
To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.
 
O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 21   Trpljenje pravičnega in uslišanje
Jezus je z močnim glasom zaklical: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« (Mt 27,46).
I
Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil, *
zakaj si se oddaljil od mene?
Zakaj mi ne pomagaš, *
ali ne slišiš, ko vpijem od bolečine?
Moj Bog, ves dan te kličem in me ne uslišiš; *
še ponoči vpijem, a ni nobenega odmeva. —
 
Ti si Sveti, ti kraljuješ na veke, *
tebe hvali Božje ljudstvo.
V tebe so upali naši očetje, *
upali so in si jih osvobodil.
K tebi so klicali in si jih rešil, *
v tebe so upali in niso bili osramočeni. —
 
Jaz pa sem kakor črv in ne človek, *
ljudje me zasramujejo, svet me zaničuje.
Vsi, ki me vidijo, se mi posmehujejo, *
z glavo majejo in govorijo:
»Zaupal je v Gospoda, naj ga reši, *
naj ga otme, če mu dobro hoče.« —
 
Vate zaupam že od rojstva, *
ti si moje upanje od detinstva.
Tebi sem bil posvečen, še preden sem bil rojen, *
ti si bil moj Bog že v materinem naročju.
Ne oddaljuj se od mene v stiskah in bodi mi blizu, *
nihče drug mi ne bo pomagal.  —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
II
Mnogo zveri me obdaja, *
obkrožajo me divje živali.
Pred menoj odpirajo svoja žrela *
in rjovejo kakor grabežljivi levi.
Moje moči so se razlile kakor voda, *
moje kosti so se razklenile.
Srce mi je postalo kakor vosek, *
raztaplja se v mojih prsih.
Kakor črepinja je suho moje grlo, *
jezik se neba prijemlje, do smrti sem izčrpan. —
 
Mnogo nasprotnikov me je obdalo, *
drhal hudobnežev preži okoli mene.
Roke in noge so mi prebodli, *
vse svoje kosti bi mogel prešteti.
Oni me pa gledajo, *
pasejo oči na mojih mukah.
Razdeljujejo si moja oblačila *
in žrebajo za mojo suknjo. —
 
Gospod, ne oddalji se od mene, *
moja moč si, hiti mi pomagat.
Reši moje življenje smrti, *
da me zveri ne raztrgajo.
Iz levjega žrela me reši, *
varuj me pred krvoločnimi volkovi.
Tvoje ime bom oznanjal svojim bratom, *
sredi zbora pravičnih te bom hvalil. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
III
Hvalite Gospoda vsi, ki se ga bojite, *
slavite ga vi, ki ste njegovo ljudstvo.
Služite mu v svetem strahu *
vsi, ki ste njegovi sinovi in hčere.
Gospod ni preziral revnega v bedi, *
svojega obličja ni odvračal od njega.
Vedno je uslišal njegove prošnje, *
ko se je s klici obračal k njemu. —
 
Hvalil ga bom v velikem zboru, *
spolnil bom svoje obljube vpričo teh, ki ga ljubijo.
Ubogi bodo jedli in se nasitili; *
vsi, ki ga iščejo, bodo hvalili Gospoda.
Veselili se bodo in vzklikali: *
»Naj vaša srca živijo na veke!«
Vsa zemlja se bo spreobrnila h Gospodu, *
vsi narodi se bodo klanjali pred njegovim prestolom. —
 
Gospodovo je kraljestvo, *
on vlada nad narodi.
Samo njega bodo molili vsi, ki živijo na zemlji, *
njemu se bodo klanjali vsi umrljivi. —
 
Tudi jaz bom živel samo njemu, *
moji potomci mu bodo služili.
Prihodnjim rodovom bodo pripovedovali o njegovi svetosti *
in oznanjali bodo njegova mogočna dela. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo  (Gal 3,27–28)
Kateri ste bili v Kristusa krščeni, ste Kristusa oblekli. Ni več Juda, tudi ne Grka; ni več sužnja, tudi ne svobodnega; ni več moškega in ženske; kajti vsi vi ste eno v Kristusu Jezusu.

– Razveselili so se učenci, aleluja,
– ko so videli Gospoda, aleluja.

Sklepna prošnja
Molimo. Bog, naš Oče, s poveličanjem svojega Sina in prihodom Svetega Duha si nam omogočil, da bi pri tebi večno živeli. Naj s tolikimi darovi tako sodelujemo, da bomo zvesti tvoji službi napredovali v veri.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od petka III. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Za enega pastirja
O Božji mož, kreposti zgled,
naj pesem naša te slavi,
saj s tem proslavljamo Boga,
ki te je z milostmi obdal.
 
Predobri večni je Pastir
z Očetom spravil nas ljudi,
zavezo z nami obnovíl,
ki nam prinaša večni mir.
 
Izbrala Božja je modrost
še tebe za služabnika,
da Božjo bi razširjal čast
in nas privedel kdaj v nebo.
 
Za duhovnika:
Prejel si službo od Boga
pastirja in duhovnika,
da z deli in besedami
učil bi, posvetíl ljudi.
 
Trojico sveto mólimo,
ki te s častjo je venčala
in z vso nebeško radostjo,
ker služil zvest si ji vse dni. Amen.

[D]

1 Vel. noč. Jaz, Gospod, sem tvoj rešitelj in odkupitelj, aleluja.
Ps 134 Hvala Gospodu za njegova čudovita dela
Pridobljeno ljudstvo, oznanjate slavna dela njega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč (1 Pt 2,9).
I
Hvalite Gospoda, *
hvalite ga, njegovi služabniki.
Vi, ki služite v njegovi hiši, *
v dvorih hiše našega Gospoda. —
 
Hvalite Gospoda, ker je dober, *
igrajte v čast njegovemu svetemu imenu.
Gospod vas je izvolil, *
izbral za svoje sveto ljudstvo. —
 
Spoznal sem: Gospod je velik, *
naš Bog je vzvišen in vsemogočen.
Karkoli hoče, napravi na nebu in na zemlji, *
v morju in v vseh vodnih globinah.
Spusti veter in na obzorje pripelje oblake, *
izlije dež med bliskom in gromom. —
 
Udaril je prvorojence v Egiptu, *
ljudi in tudi živino.
Čudeže je naredil za znamenje Egiptu, *
faraonu in vsem njegovim hlapcem.
Uničil je mnoge narode, *
pobil mogočne kralje.
Vse njihove dežele je Bog dal v lastnino *
svojemu izvoljenemu ljudstvu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Vel. noč. Jaz, Gospod, sem tvoj rešitelj in odkupitelj, aleluja.
2 Vel. noč. Blagoslovljeno prihajajoče kraljestvo našega očeta Davida, aleluja.
II
Gospod, tvoje ime ostane večno *
tvoj spomin od roda do roda.
Gospod namreč varuje svoje ljudstvo *
in je usmiljen do vseh, ki ga častijo. —
 
Iz zlata in srebra so maliki ljudstev, *
človeške roke so jih izdelale.
Usta imajo, pa ne govorijo, *
oči imajo, pa ne vidijo.
Ušesa imajo, pa ne slišijo, *
ni diha v njihovih ustih.
Nespametni so tisti, ki jih delajo, *
nespametni vsi, ki vanje zaupajo. —
 
Božje ljudstvo, slavite Gospoda, *
Božji duhovniki, slavite Gospoda.
Božji služabniki, slavite Gospoda, *
vsi, ki vanj verujete, slavite Gospoda. —
 
Gospodu na Sionu slava, *
slava njemu, ki prebiva v svetem mestu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Vel. noč. Blagoslovljeno prihajajoče kraljestvo našega očeta Davida, aleluja.
3 Vel. noč. Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen, aleluja.
Raz 15,3–4  Zahvalna pesem
 
Velika in čudovita so tvoja dela, *
Gospod, Bog vsemogočni.
Pravična in resnična so tvoja pota, *
ti si kralj vekomaj. —
 
Gospod, kdo bi te ne priznaval *
in ne slavil tvojega imena?
Ti sam si svet, vsi narodi pridejo in padejo na kolena, *
ker so se razodele tvoje sodbe. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Vel. noč. Pojmo Gospodu, ker je prevzvišen, aleluja.

[S]

Kratko berilo  (1 Pt 5,1–4)
Starešine med vami prosim, jaz, ki sem sam tudi starešina in priča Kristusovega trpljenja in tudi sodeležnik njegove slave, ki se bo razodela: pásite Božjo čredo, ki je pri vas, in pazite nanjo, ne prisiljeno, marveč radovoljno, kakor hoče Bog; ne z grdim pohlepom po dobičku, marveč z voljnim srcem; tudi ne, kakor bi nad svojimi deleži gospodovali, marveč kakor vzor čredi; in ko se prikaže najvišji Pastir, boste prejeli nevenljivi venec slave.
Spev z odpevom
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo, aleluja, aleluja.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo, aleluja, aleluja.
Vse žrtvuje za svoje brate in sestre, aleluja, aleluja.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pastir ljubi svoje brate in sestre in mnogo moli za ljudstvo, aleluja, aleluja.
Odpev k Moja duša
To je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino, da ji dá hrano ob pravem času, aleluja.
Ali
Hvala ti, Kristus, dobri pastir, da si me pripeljal v svojo slavo. Naj bo z menoj v tvojem kraljestvu tudi ljudstvo, ki si mi ga zaupal, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša
To je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino, da ji dá hrano ob pravem času, aleluja.
Ali
Hvala ti, Kristus, dobri pastir, da si me pripeljal v svojo slavo. Naj bo z menoj v tvojem kraljestvu tudi ljudstvo, ki si mi ga zaupal, aleluja.
Prošnje
Kristus je postal veliki duhovnik za ljudi v vsem, kar se nanaša na Boga. Slavímo ga, kot je prav, in ponižno ga prosímo:
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Svojo Cerkev si čudovito proslavil s svetimi in odličnimi voditelji,
– naj krščansko družino vedno vodijo modri in plemeniti ljudje.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Svojemu ljudstvu si odpuščal grehe, kadar so sveti pastirji kakor Mojzes molili zanj,
– po njih priprošnji prenavljaj svojo Cerkev z nenehnim očiščevanjem.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Svete pastirje si izbral iz svojega ljudstva, jih posvečeval ter napolnjeval s Svetim Duhom,
– daj svojega Duha tudi vsem voditeljem ljudstva.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
V tebi imajo svoj delež apostoli in njihovi nasledniki,
– naj se ne izgubi nobeden, ki je bil odkupljen s tvojo krvjo.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Po pastirjih Cerkve stojiš ob strani svojim vernikom, da bi jih nihče ne iztrgal iz tvoje roke,
– reši vse rajne, saj si daroval zanje svoje življenje.
Gospod, zveličaj svoje ljudstvo.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
O Bog, svoje zveste služabnike ne nehaš dvigati k svetosti. Sveti Duh naj tudi nas tako razvname, kakor je razžaril srce svetemu Filipu Nériju, da bomo glasniki tvojega veselja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Petek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem v velikonočnem času
O Jezus, rešenik sveta,
Beseda učlovečena,
neskončne Luči si odsvit,
naš varuh bodi in naš ščit.
 
Ti si ustvaril vse stvari
in ti določaš naše dni,
daj, da utrujeno telo
počitek nočni poživi.
 
Premagal zlobo si pekla,
obvaruj nas sovražnika,
da ne zapeljal bi nas v greh,
ko si odrešil nas s krvjo.
 
Prehitro bo minila noč,
ki vlila nam bo novo moč;
ko bo telo počivalo,
naš duh pri tebi naj bedi.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 87   Molitev v hudi bolezni
To je vaša ura in oblast teme (Lk 22,53).
 
Vel. noč. Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Gospod, moj Bog, ves dan vpijem, *
tudi ponoči tožim.
Naj pride k tebi moja molitev, *
prisluhni moji prošnji. —
 
Moja duša je polna bridkosti, *
moje življenje se bliža smrti.
Za umirajočega me imajo, *
mislijo, da sem z močmi pri kraju. —
 
Med mrtve so me že prišteli, *
sem kakor tisti, ki ležijo v grobovih.
Zdi se mi, da se jih več ne spominjaš, *
da ne skrbiš več zanje. —
 
Pahnil si me v globoko jamo, *
v temo in zapuščenost.
Trdo me je zadela tvoja desnica, *
zgrnile so se name vse bolečine. —
 
Moji prijatelji so me zapustili, *
moja bolezen se jim gnusi.
Zaprtega me imajo in nikamor ne morem, *
oči mi medlijo od hudega.
Gospod, ves dan vzdihujem, *
svoje roke stegujem k tebi. —
 
Ali moreš storiti za mrtve več kot za žive, *
ali naj mrliči vstanejo in te hvalijo?
Ali v grobu govorijo o tvoji dobroti *
in v kraljestvu smrti o tvoji zvestobi?
Mar se v smrtni temi razodevajo tvoja čuda *
in v deželi pozabljenja tvoja ljubezen? —
 
Moj Bog, na ves glas te kličem, *
že zjutraj se dviga k tebi moja molitev.
Zakaj me tako dolgo ne pogledaš *
in skrivaš svoje obličje pred mano? —
 
Mučim se nesrečen od mladosti, *
prenašam težke bolezni in hiram.
Hudo si me preskušal s trpljenjem, *
strahovi so me zagrinjali kakor divje vodovje.
Zapustili so me prijatelji in znanci, *
pozabljen sem ostal v smrtni stiski. —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Vel. noč.  Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kratko berilo (Jer 14,9)
Saj si vendar v naši sredi, Gospod! Imenujemo se po tvojem imenu. Ne zametuj nas, Gospod, naš Bog!
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29–32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Nebeški Oče, tvoj edinorojeni Sin je za nas umrl in bil položen v grob. Naj se ga v veri zvesto oklenemo, da bomo vstali v novo življenje z njim, ki živi in kraljuje vekomaj.
Blagoslovni vzklik
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
V velikonočnem času
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja;
prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh