Brevir za 28. maj 2023

Nedelja, Binkošti

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Binkošti - dnevna maša

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Aleluja, Gospodov Duh napolnjuje vesoljni svet: pridite, molimo, aleluja.
Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode.
Odpev Aleluja, Gospodov Duh napolnjuje vesoljni svet: pridite, molimo, aleluja.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.
Odpev Aleluja, Gospodov Duh napolnjuje vesoljni svet: pridite, molimo, aleluja.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
Odpev Aleluja, Gospodov Duh napolnjuje vesoljni svet: pridite, molimo, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Aleluja, Gospodov Duh napolnjuje vesoljni svet: pridite, molimo, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[L]

Pesem
Luč božanska, veličastna,
iz nebes poslani ogenj,
da učence razsvetliš.
 
Srca dvigaš, daš zgovornost,
vodiš misli in besede,
da edini bi bili.
 
Pridi, Tolažnik naš sveti,
spet ljubezen v nas zaneti,
misli zle, besede grenke,
pred teboj naj se zgubé.
 
Nove smo stvari postali,
hvalimo te s čistim srcem,
mi nekdaj otroci jeze,
zdaj otroci milosti.
 
Ti si dar in darovalec,
ti najvišja si dobrina,
naj srce v nas prekipeva,
jezik slavo razodeva
in oznanja te glasnó.
 
Ti nas grehov očiščuješ,
naše duše posvečuješ,
v Kristusov nas rod prenavljaš:
daj, da bomo vsi veseli
prerojenja v večnosti. Amen.
1 Odpev Duh veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, pa ne veš, odkod prihaja in kam gre, aleluja.
Ps 103 Hvalnica Bogu in Stvarniku
Ako je kdo v Kristusu, je nova stvar. Staro je prešlo, glejte, nastalo je novo (2 Kor 5,17).
I
Hvali, moja duša Gospoda, *
Gospod, moj Bog, kako si velik!
Veličastvo in sijaj si oblekel, *
s svetlobo se ogrinjaš kakor s plaščem. —
 
Nebo si razpel kot šotor, *
svoj prestol si postavil nad nebesnim svodom.
Voziš se na oblakih, *
letiš na perutih vetra.
Viharji so tvoji poslanci, *
bliski in strele tvoji služabniki. —
 
Utrdil si zemlji njena pota, *
na veke se ne bo iztirila.
Pravodovje jo je obdajalo, *
vode so prekrivale gorovja. —
 
Na tvoje povelje so se vode umaknile, *
zbežale pred tvojim grmenjem.
Iz njih so se dvignile gore, *
nastale so doline, kjer si ti določil.
Začrtal si vodam meje, ki jih naj ne prestopijo, *
da nikoli več ne pokrijejo zemlje. —
 
Studence usmerjaš v potoke, *
ki tečejo med hribi.
Z njimi napajaš vse živali, *
divjačina si v njih gasi žejo.
Ob njih rastejo drevesa, *
na vejah gnezdijo in prepevajo ptice. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Duh veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, pa ne veš, odkod prihaja in kam gre, aleluja.
2 Odpev Nenadoma je nastal z neba šum, podoben bližajočemu se silnemu viharju, aleluja.
II
Z dežjem iz oblakov napajaš gore, *
s svojo močjo nasičuješ vso zemljo.
Daješ, da raste trava za krmo živini, *
ki služi človeku pri njegovem delu.
Tako si pridela kruh iz zemlje *
in vino, ki mu srce razveseljuje.
Pridobiva olje, s katerim si lepša obličje, *
in živež, ki mu ohranja življenje. —
 
Po tvoji volji rastejo velikanska drevesa, *
mogočne cedre je vsadila tvoja roka.
V njih krošnjah gnezdijo ptice, *
na njih prebivajo štorklje.
V visokih gorah se skrivajo divje koze, *
v pečinah iščejo zavetja planinske živali. —
 
Ustvaril si luno za znamenje časov, *
določil čas, kdaj naj sonce zahaja.
Ko narediš temo in noč pokrije zemljo, *
se prebudijo vse gozdne živali.
Mladi levi rjovejo za plenom *
in od tebe prosijo hrane.
Ko vzide sonce, se umaknejo *
in poležejo v svojih brlogih.
Tedaj gre človek na svoje delo *
in ga opravlja do večera. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Nenadoma je nastal z neba šum, podoben bližajočemu se silnemu viharju, aleluja.
3 Odpev Pošlji Svetega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje, aleluja.
III
Gospod, kako velika so tvoja dela, *
vse si z modrostjo naredil.
Zemlja je polna tvojega bogastva, *
kako veliko in prostrano je morje.
V njem je brez števila živih bitij, *
majhnih in velikih živali.
Po njem plovejo ladje, *
kiti se v njem igrajo z valovi.  —
 
Vsa bitja pričakujejo od tebe hrano, *
ti jim daješ jesti ob svojem času.
Kadar odpreš svojo roko, se z dobrotami nasičujejo, *
ko jim jo odtegneš, se zbegajo.
Ko jim ugasneš življenje, *
se v prah povrnejo.
S svojim dihom jih ustvarjaš, *
in prenavljaš obličje zemlje. —
 
Bodi Gospodu slava na veke, *
njegova dela naj mu bodo v veselje.
Njegov pogled stresa zemljo, *
gore se kadijo, ko se jih dotakne.
Dokler bom živel, bom slavil Gospoda, *
hvalil bom svojega Boga, dokler bom dihal.
Naj mu bo prijetna moja pesem, *
veselil se bom v Gospodu. —
 
Hudobija naj izgine z zemlje, *
zlo naj bo v korenini zatrto.
Hvali, moja duša, *
svojega Gospoda! —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Pošlji Svetega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje, aleluja.
- Gospodov Duh napolnjuje ves svet, aleluja.
- Vse združuje in pozna vsak govor, aleluja.
PRVO BERILO
Iz pisma apostola Pavla Rimljanom (8, 5-27)
Katerikoli se dajo voditi božjemu Duhu, so božji otroci
 
Bratje, tisti, ki žive po mesu, mislijo na to, kar je mesenega, kateri pa po duhu, na to, kar je duhovnega. Meseno mišljenje je namreč smrt, duhovno mišljenje pa je življenje in mir. Kajti meseno mišljenje je sovraštvo nasproti Bogu, ker se ne pokorava božji postavi; saj se niti ne more. Kateri pa žive po mesu, se Bogu ne morejo priljubiti.
Vi pa ne živite po mesu, temveč po duhu, seveda če v vas prebiva božji Duh. Ako pa kdo nima Kristusovega Duha, ta ni njegov. Ako je pa Kristus v vas, je sicer telo mrtvo zaradi greha, duh pa je življenje zaradi opravičenja. In če prebiva v vas Duh njega, ki je od mrtvih obudil Jezusa, bo on, ki je Jezusa Kristusa obudil od mrtvih tudi vaša umrljiva telesa oživil po svojem Duhu, ki v vas prebiva.
Torej, bratje, nismo dolžni mesu, da bi po mesu živeli. Zakaj če po mesu živite, boste umrli; če pa z duhom dela mesa mrtvite, boste živeli.
Katerikoli namreč se dajo voditi božjemu Duhu, ti so božji otroci. Kajti niste prejeli duha suženjstva zopet v strah, ampak prejeli ste duha sinovstva, v katerem kličemo: »Aba, Oče!« Sam Duh pričuje z našim duhom, da smo božji otroci. Ako pa otroci, tudi dediči, dediči božji, sodediči pa Kristusovi, če le z njim trpimo, da bomo z njim tudi poveličani.
Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela nad nami. Kajti stvarstvo željno pričakuje razodetja božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo ničevosti, ne iz svoje volje, ampak zaradi tistega, ki ga je podvrgel, v upanju, da se bo tudi stvarstvo samo iz suženjstva pokvarjenosti rešilo v svobodo poveličanih božjih otrok. Vemo namreč, da doslej vse stvarstvo skupno zdihuje in trpi v porodnih bolečinah. Pa ne le ono, ampak tudi mi, ki imamo prvine Duha; tudi mi sami pri sebi zdihujemo, ko čakamo posinovljenja, odrešenja svojega telesa. Za to upanje smo bili namreč rešeni. Upanje pa, ki se vidi, ni upanje. Kajti kar kdo vidi, čemu bi to še upal? Če pa upamo, česar ne vidimo, pričakujemo v potrpežljivosti.
Prav tako pa tudi Duh podpira našo slabotnost; kaj naj bi namreč prosili, kakor je treba, ne vemo, marveč sam Duh prosi za nas z neizrekljivimi zdihi. On pa, ki preiskuje srca, ve, kaj je namen Duha, ker po božji volji prosi za svete.
SPEV (Gal 4, 6; 3, 26; 2 Tim 1, 7)
Sinovi ste po veri v Jezusa Kristusa, * zato je Bog poslal Duha svojega Sina v vaša srca, ki kliče: Abba, Oče, aleluja.
Bog nam ni dal duha boječnosti, ampak moči in ljubezni in razumnosti, * zato je Bog poslal Duha svojega Sina v vaša srca, ki kliče: Abba, Oče, aleluja.
DRUGO BERILO
Sv. Irenej (ok. 130-ok. 200) iz Male Azije, učenec sv. Polikarpa, škof v Lyonu v Franciji, oče dogmatične teologije, mučenec
Iz razprave sv. Ireneja, škofa, Zoper krivoverstva (3. knj., 17. 1-3)
Poslanstvo Svetega Duha
 
Ko je dal naš Gospod svojim učencem oblast, da prerodijo ljudi v Bogu, jim je dejal: Pojdite in učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Že po prerokih je obljubil tega Svetega Duha, da ga v poslednjih dneh izlije nad služabnike in služabnice, da bi vsi prerokovali. Zato je Sveti Duh napolnil najprej božjega Sina, ko je postal Sin človekov. Hotel je, da bi se z njim privadil bivanja v človeškem rodu, da bi se odpočil med ljudmi; da bi bival v božji stvari in v njej uresničeval Očetov načrt. Prenovil je zastarelost stvarstva s Kristusovo novostjo.
To je po Luku isti Sveti Duh, ki je po Gospodovem vnebohodu o binkoštih prišel na njegove učence. Dana mu je oblast nad vsemi ljudstvi, da jim omogoči vstop v življenje in jim odpre novo zavezo. Zato so v sozvočju vseh jezikov apostoli prepevali himno Bogu. Sveti Duh je združil v enotnost rodove, oddaljene drug od drugega, in je privedel k Očetu prvence vseh narodov.
Tega Svetega Duha nam je Gospod obljubil, da nas bo delal všečne Bogu. Kajti kakor suha moka brez vode ne more postati sama po sebi testo ali kruh, tako tudi mi ne bi mogli postati eno v Jezusu Kristusu brez »vode«, ki prihaja z neba. In kakor suha zemlja, če ne dobiva vode, ni rodovitna, tako tudi mi, ki smo bili suh les, ne bi bili nikoli rodili sadov življenja brez dežja, ki nam je bil sam po sebi dan od zgoraj.
Naša telesa so prejela enotnost po umitju v krstni vodi, ki jih očisti za neminljivost, naše duše pa po Svetem Duhu.
Duh božji je prišel na Gospoda, Duh modrosti in razumnosti, Duh sveta in moči, Duh vednosti in pobožnosti ter Duh strahu božjega. Prav tega je Gospod izročil Cerkvi, ko je poslal Tolažnika z neba vsej zemlji, kamor je po Gospodovi besedi kakor blisk treščil zlodej. Zato nujno potrebujemo božje moči, da ne ostanemo nerodovitni in da nas ne vržejo v ogenj. Kjer imamo tožnika, tam naj imamo tudi Tolažnika. Kajti Gospod je zaupal Svetemu Duhu svojega človeka. Potem ko je ta padel med razbojnike, pa se ga je usmilil, mu obvezal rane ter dal dva denarja s kraljevo podobo, da bi nam Sveti Duh vtisnil podobo in napis Očeta in Sina in da bi mi pomnožili zaupani nam denar ter ga z obilnimi obrestmi vrnili Gospodu.
SPEV (Apd 2,1-2)
Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju; tedaj je nastal nenadoma z neba šum, * podoben bližajočemu se silnemu viharju, in je napolnil vso hišo, aleluja.
Ko so bili torej učenci skupaj zbrani, je prišel nadnje nagloma z neba šum, * podoben bližajočemu se silnemu viharju, in je napolnil vso hišo, aleluja.
Tebe Boga hvalimo
Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, * tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi * neprenehoma prepevajo:
 
Svet, * svet, * svet si ti, * Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja * veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, * pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
 
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti * in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji * v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč svojim služabnikom, * ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi * prišteti tvojim svetim.
 
+  Reši svoje ljudstvo * in blagoslovi svojo lastnino,
ti bodi naš voditelj * in vladar na veke.
Vsak dan ti hočemo * prepevati hvalo
in slaviti tvoje ime * vekomaj.
Ohrani nas, Gospod, * ta dan brez greha,
usmili se nas, * usmili se nas.
Tvoja dobrota naj nas vedno spremlja, * to vdano pričakujemo od tebe.
Gospod, vate zaupam, * naj ne bom osramočen nikoli.
 
Zadnji del speva (od + do konca) lahko opustimo.
Sklepna prošnja
Molimo. Sveti Bog, po binkoštnih skrivnostih posvečuješ svojo Cerkev, razširjeno med vse narode in ljudstva. Pošlji Svetega Duha po vsem svetu in nadaljuj v srcih vernih delo tiste ljubezni, ki si jo obilno delil na začetku oznanjevanja svoje blagovesti.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od nedelje I. tedna

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[L]

Pesem
Ves svet se danes veseli,
saj dan spominski spet slavi,
ko Sveti Duh je razsvetlíl
učencev Jezusovih zbor.
 
Minilo petdeset je dni
od svete vélike noči,
skrivnosten to pomen ima:
začel se čas je milosti.
 
V jezikih tujih govoré,
vsa zbrana ljudstva ostrmé,
da so pijani, pravijo,
a polni so Duha z nebes.
 
Zaupno prosimo Boga,
da pošlje tudi nam Duha
in srca z milostjo navda,
z darovi svetimi z neba.
 
Po tebi, Duh, spoznavamo
Očeta in Sina Božjega
in v tebe trdno vérujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.
Odpev 1 Gospod, kako dober in blagodejen je v nas tvoj Sveti Duh, aleluja.
Ps 62,2–9 Hrepenenje po Bogu
Pri Bogu bedi, kdor zavrača dela teme.
 
O Bog, moj Bog, željno te iščem, *
mojo dušo žeja po tebi.
Moje telo koprni po tebi *
kakor suha in žejna zemlja po vodi.
O tebi želim premišljevati v svetišču, *
da spoznam tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja bližina mi je več kot življenje, *
moja usta te bodo slavila. —
 
Hvalil te bom, dokler bom živel, *
tebi v čast bom opravljal molitve.
Ti boš moja radost in sreča, *
v veselju ti bom prepeval.
Tudi pri nočnem počitku se te bom spominjal, *
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi.
Ti si moje trdno zavetje, *
pri tebi sem varen in srečen. —
 
Z vso dušo se te oklepam, *
ti me držiš kot prijatelj s svojo desnico. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev 1 Gospod, kako dober in blagodejen je v nas tvoj Sveti Duh, aleluja.
Odpev 2 Slavite Boga, studenci, slavite ga, vsi prerojeni v krstni vodi, aleluja.
Dan 3,57–88.56  Vse stvari naj hvalijo Gospoda
Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki (Raz 19,5).
 
Slavite Gospoda, vsa Gospodova dela, *
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi angeli, *
nebesa, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse vode nad nebom, *
vse Gospodove moči, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, sonce in luna, *
zvezde na nebu, slavite Gospoda. —
 
Slavita Gospoda, dež in rosa, *
vsi vetrovi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, ogenj in vročina, *
mraz in pripeka, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, rosa in slana, *
mraz in zima, slavita Gospoda.
Slavita Gospoda, sneg in ledóvje, *
noči in dnevi, slavite Gospoda.
Slavita Gospoda, tema in svetloba, *
bliski in oblaki, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi zemlja Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi, *
vse rastline na zemlji, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci, *
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, morske in vodne živali, *
vse ptice pod nebom, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, vse zveri in živina, *
vsi ljudje, slavite Gospoda. —
 
Naj slavi Božje ljudstvo Gospoda, *
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki, *
Gospodovi služabniki, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih, *
sveti in v srcu ponižni, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, mladeniči v ognjeni peči, *
hvalíte in poveličujte ga na veke. —
 
Slavimo Očeta in Sina s Svetim Duhom, *
hvalimo in poveličujmo ga na veke.
Gospod, slavljen si na nebesni višavi, *
hvale vreden in slaven in poveličevan na veke. —
 
Na koncu tega slavospeva ne dodamo Slava Očetu. —
Odpev 2 Slavite Boga, studenci, slavite ga, vsi prerojeni v krstni vodi, aleluja.
Odpev 3 Apostoli so oznanjali v raznih jezikih velika Božja dela, aleluja.
Ps 149 Radostno vzklikanje svetih
Sinovi Cerkve, sinovi novega ljudstva naj se radujejo svojega kralja, Kristusa (Hezihij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
njegova hvala naj se razlega pri svetem shodu.
Vesêli se, Božje ljudstvo, svojega stvarnika, *
Božji izvoljenci naj se radujejo svojega kralja.
Hvalijo naj ga z veselim rajanjem *
in z bobni in citrami naj mu igrajo.
Gospod namreč ljubi svoje ljudstvo *
in ponižne venča z zmago. —
 
Naj se sveti radujejo v njegovem svetišču, *
naj se veselijo v svojih domovih.
Naj iz ust donijo hvalospevi Bogu, *
rôke pa držijo ostre meče,
da izvršijo maščevanje nad krivičnimi narodi, *
kazni nad sovražnimi ljudstvi;
da v okove vklenejo njihove vladarje *
in njihove veljake v železne verige;
da izvršijo nad njimi Božjo sodbo; *
to bo v slavo vsemu njegovemu ljudstvu. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev 3 Apostoli so oznanjali v raznih jezikih velika Božja dela, aleluja.
Kratko berilo  (Apd 5,30–32)
Bog naših očetov je obudil Jezusa, ki ste ga vi razpeli na les in umorili. Njega je Bog povišal na svojo desnico za vodnika in zveličarja, da bi podelil Izraelu spreobrnjenje in odpuščanje grehov. In mi smo za te stvari priče, pa tudi Sveti Duh, ki ga je Bog dal vsem, kateri so mu poslušni.
Spev z odpevom
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom, aleluja, aleluja.
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom, aleluja, aleluja.
In so začeli Boga slaviti, aleluja, aleluja.
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom, aleluja, aleluja.
Odpev k Hvaljen Prejmite Svetega Duha: katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Prejmite Svetega Duha: katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, aleluja.
Prošnje
Naš odrešenik Jezus Kristus je svojo Cerkev zbral in utrdil po Svetem Duhu. Zaupno ga prosimo:
Gospod, prenovi obličje zemlje.
Povzdignjen na križ si iz odprte strani razlil potoke žive vode,
– pošlji nam oživljajočega Svetega Duha.
Gospod, prenovi obličje zemlje.
Poveličan si na Očetovi desnici in učencem si poslal Očetov dar,
– pošlji Svetega Duha, da bo prenovil svet.
Gospod, prenovi obličje zemlje.
Apostolom si v Svetem Duhu dal oblast odpuščati grehe,
– uniči greh na svetu.
Gospod, prenovi obličje zemlje.
Obljubil si nam Svetega Duha, da nas bo učil in spomnil vsega, kar si ti govoril,
– pošlji Svetega Duha, da poživi našo vero.
Gospod, prenovi obličje zemlje.
Obljubil si, da boš poslal Duha resnice, ki bo pričeval o tebi,
– daj nam tega Duha, da bomo tvoje zveste priče.
Gospod, prenovi obličje zemlje.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Sveti Bog, po binkoštnih skrivnostih posvečuješ svojo Cerkev, razširjeno med vse narode in ljudstva. Pošlji Svetega Duha po vsem svetu in nadaljuj v srcih vernih delo tiste ljubezni, ki si jo obilno delil na začetku oznanjevanja svoje blagovesti.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, odpev, 1. psalm, 2. psalm, 3. psalm, berilo, sklepna prošnja

Dopoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[L]

Lastna pesem za binkošti
Nad zvezde Kristus hitel je,
v nebo k Očetu vrnil se,
da uživa tam Očetov dar,
Duha nam pošlje sveti žar.
 
Deveto uro zašumi,
viharja moč se oglasi.
Učencem znamenje je to,
da Duh prihaja na zemljó.
 
Očetove je luči svit,
ta plamen lep in plemenit,
da srcem, zvestim Kristusu,
besedo pravo, toplo da.
 
Še v naša srca milost vlij,
da v tvoj nas tempelj spremeni
in okrasi nas s čednostmi,
da bi po volji ti bili.
 
Po tebi, Duh, spoznavamo
Očeta in Sina Božjega
in v tebe trdno vérujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.
Dopoldne
 Sveti Duh je prišel iz nebes in nevidno prešinil srca apostolov, aleluja.
Ps 117 Pesem veselja in odrešenja
On je kamen, ki ste ga vi, zidarji, zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen (Apd 4,11).
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *
vekomaj traja njegova dobrota. —
 
Reci zdaj, Božje ljudstvo: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Recite zdaj, Gospodovi duhovniki: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Recite zdaj vsi, ki verujete v Gospoda: *
»Vekomaj traja njegova dobrota.« —
 
V stiski sem klical Gospoda, *
Gospod me je uslišal in me rešil.
Gospod je z menoj, ni se mi bati; *
kaj mi more storiti človek?
Gospod je z menoj in mi pomaga, *
ne bojim se nasprotnikov. —
 
Bolje je zatekati se h Gospodu *
kakor zaupati v človeka.
Bolje je zatekati se h Gospodu *
kakor zaupati v poglavarje. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
II
Vsi narodi so me obkolili, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu.
Od vseh strani so me obdali, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu.
Obsuli so me kot čebele, zajeli kot ogenj trnje, *
premagal sem jih v Gospodovem imenu. —
 
Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili, *
a Gospod mi je pomagal.
Gospod je moja moč, Gospoda hvalim, *
postal mi je rešitelj.
To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih: *
Gospodova desnica je mogočno delovala. —
 
Gospodova desnica me je dvignila, *
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Ne bom umrl, ampak živel, *
oznanjal bom Gospodova dela.
Gospod mi je res naložil pokoro, *
ni me pa izročil smrti. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
III
Odprite mi vrata pravičnosti, *
da vstopim in hvalim Gospoda.
To so vrata Gospodova, *
tukaj vstopajo pravični. —
 
Zahvaljujem se, Gospod, da si me uslišal *
in mi postal rešitelj.  
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, *
je postal vogelni kamen.
To je Gospod naredil, *
zares je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod naredil, *
veselimo se ga in se radujmo. —
 
Blagoslovi nas, Gospod, in nas reši, *
Gospod, daj srečo.
Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. *
Blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje, *
pojdimo z zelenjem do njegovega oltarja. —
 
Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem, *
moj Bog, hvalim te in poveličujem.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, *
vekomaj traja njegova dobrota. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Dopoldne
 Sveti Duh je prišel iz nebes in nevidno prešinil srca apostolov, aleluja.
Dopoldne

Kratko berilo  (1 Kor 12,13)
V enem duhu smo bili vsi krščeni v eno telo, naj bomo Judje ali Grki, sužnji ali svobodni, in vsi smo bili napojeni z enim Duhom.

– Tolažnik Sveti Duh, aleluja,
– vas bo učil vsega, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Bog, naš Oče, pošlji ogenj svoje ljubezni na dan, ko je Kristus, luč od luči, poslal Cerkvi Svetega Duha. On naj razsvetljuje in utrjuje v milosti vse, ki si jih prerodil v svoji ljubezni.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

2. večernice

Psalmi so lastni

Lastno

pesem, 1. odpev, 1. psalm, 2. odpev, 2. psalm, 3. odpev, 3. psalm, berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[L]

Pesem
O pridi, stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.
 
Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.
 
Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.
 
Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.
 
Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno vérujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.
1 Odpev Gospodov Duh napolnjuje vesoljni svet, aleluja.
Ps 109,1–5.7    Mesija – vladar in duhovnik
Kraljevati mora, dokler ne položi sovražnikov pred svoje noge (1 Kor 15,25)
 
Gospod Bog govorí mojemu Gospodu: *
»Sedi na mojo desnico.
Popolnoma ti bom podvrgel sovražnike, *
da ti bodo služili. —
 
Nad vse narode bom razširil tvoje vladarstvo, *
zavladaj sredi svojih sovražnikov.
Ti si kralj že od svojega veličastnega rojstva, *
rojen si kakor rosa pred zgodnjo danico.
Svoje prisege ne spreminjam: *
Kakor Melkizedek si ti duhovnik na veke. —
 
Bog je s teboj in ti vedno pomaga, *
na dan sodbe bo tvoja zmaga popolna.
Okrepčaj se na svoji poti, *
da boš zmagoslavno dvignil glavo.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Gospodov Duh napolnjuje vesoljni svet, aleluja.
2 Odpev Potrdi, o Bog, kar si izvršil v nas, iz svojega svetišča, aleluja.
Ps 113 A Izraelci rešeni iz Egipta
Tako ste šli tudi vi iz Egipta, ko ste se odpovedali grehu (sv. Avguštin).
 
Ko so Izraelci šli iz Egipta, *
je bilo Božje ljudstvo rešeno suženjstva.
Postali so Božje svetišče, *
Božja posest in kraljestvo. —
 
Morje se je pred njimi umaknilo, *
Jordan se je ustavil pred njimi.
Gore so se stresle v silnem potresu, *
zamajali so se griči. —
 
Kaj ti je, morje, da se umikaš, *
in tebi, Jordan, da se ustavljaš?
Kaj vam, gore, da se plašite kot ovni, *
in vam, griči, da skačete kot jagnjeta? —
 
Trepetaj, zemlja, pred Božjim obličjem, *
trepetaj pred Gospodom, živim Bogom!
On daje vodo iz skale, *
studence vodá iz pečine. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Potrdi, o Bog, kar si izvršil v nas, iz svojega svetišča, aleluja.
3 Odpev Napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom in so začeli Boga slaviti, aleluja.
Raz 19,1–7  Svatba Božjega Jagnjeta
 
Pri petju lahko na koncu vsake vrstice dodamo še enkrat »aleluja«. 
 
Aleluja. Zmaga in slava in moč našemu Bogu, *
resnične in pravične so njegove sodbe. Aleluja. —
 
Aleluja. Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki, *
vsi, ki se ga bojite, majhni in veliki. Aleluja. –
 
Aleluja. Zakraljeval je naš Gospod, Bog vsemogočni, *
veselimo in radujmo se in ga slavimo. Aleluja. —
 
Aleluja. Začela se je svatba Božjega Jagnjeta, *
njegova nevesta je pripravljena. Aleluja. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Napolnjeni so bili vsi s Svetim Duhom in so začeli Boga slaviti, aleluja.
Kratko berilo  (Ef 4,3–6)
Trudite se, da ohranite edinost duha z vezjo miru; eno telo in en Duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; en Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh.
Spev z odpevom
Gospodov Duh napolnjuje ves svet, aleluja, aleluja.
Gospodov Duh napolnjuje ves svet, aleluja, aleluja.
Vse združuje in pozna vsak govor, aleluja, aleluja.
Gospodov Duh napolnjuje ves svet, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Gospodov Duh napolnjuje ves svet, aleluja, aleluja.
Odpev k Moja duša Danes je dopolnjenih petdeset dni, aleluja; danes se je Sveti Duh v ognju prikazal apostolom in jim dal svoje darove; poslal jih je po vsem svetu oznanjat in pričevat: kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Danes je dopolnjenih petdeset dni, aleluja; danes se je Sveti Duh v ognju prikazal apostolom in jim dal svoje darove; poslal jih je po vsem svetu oznanjat in pričevat: kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, aleluja.
Prošnje
Veselo slavimo Boga Očeta, ki nas je po Kristusu zbral v Cerkev, in ga prosimo:
Pošlji Svetega Duha svoji Cerkvi.
Vsi kristjani smo po krstu eno v Svetem Duhu,
– naj bomo vsi, ki verujemo, enega duha in enega srca.
Pošlji Svetega Duha svoji Cerkvi.
Po tvoji volji veje nad svetom polnost Svetega Duha,
– zato naj vsi ljudje pravično in mirno gradimo boljši svet.
Pošlji Svetega Duha svoji Cerkvi.
V eni veri hočeš združiti vse razkropljene otroke,
– razsvetli vesoljni svet z milostjo Svetega Duha.
Pošlji Svetega Duha svoji Cerkvi.
V Svetem Duhu prenavljaš vse stvarstvo,
– ozdravi bolne, tolaži nesrečne in vsem pomagaj.
Pošlji Svetega Duha svoji Cerkvi.
Po Svetem Duhu si obudil od mrtvih svojega Sina,
– oživi naša umrljiva telesa za večno veselje.
Pošlji Svetega Duha svoji Cerkvi.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Sveti Bog, po binkoštnih skrivnostih posvečuješ svojo Cerkev, razširjeno med vse narode in ljudstva. Pošlji Svetega Duha po vsem svetu in nadaljuj v srcih vernih delo tiste ljubezni, ki si jo obilno delil na začetku oznanjevanja svoje blagovesti.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
 
Ob odslovitvi:
– Pojdite v miru, aleluja, aleluja.
– Bogu hvala, aleluja, aleluja.
Konec velikonočnega časa.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Nedelja in slovesni praznik (po 2. večernicah)

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem v velikonočnem času
O Jezus, rešenik sveta,
Beseda učlovečena,
neskončne Luči si odsvit,
naš varuh bodi in naš ščit.
 
Ti si ustvaril vse stvari
in ti določaš naše dni,
daj, da utrujeno telo
počitek nočni poživi.
 
Premagal zlobo si pekla,
obvaruj nas sovražnika,
da ne zapeljal bi nas v greh,
ko si odrešil nas s krvjo.
 
Prehitro bo minila noč,
ki vlila nam bo novo moč;
ko bo telo počivalo,
naš duh pri tebi naj bedi.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 90 Večerna molitev
Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši (Jn 14,27).
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kdor prebiva v varstvu Najvišjega, *
počiva v zavetju Vsemogočnega.
Reci Gospodu: »Moje pribežališče in moj varuh, *
moj Bog, ki vanj zaupam.« —
 
Zares, on te osvobaja iz zanke hudobnih, *
te rešuje hudobnega jezika.
S svojo ljubeznijo te neguje, *
pod njegovo varstvo se zatekaš.
Njegova zvestoba te varuje *
bolj kot najmočnejše orožje.
Ni se ti bati nočne strahote, *
niti nevarnosti, ki ti grozi podnevi.
Ne bolezni, ki te skrivaj napade, *
ne pogube, ki razsaja očitno. —
 
Če jih ob tebi pade tisoč ali deset tisoč, *
tebi nobena nesreča ne more do živega.
Samo oči ti je treba odpreti, *
pa boš videl, kako Bog grešnike kaznuje.
Ti pa si se zatekel k njemu, *
izbral si Najvišjega za svoje varstvo. —
 
Zlo te ne zadene, *
nadloga se tvojemu domu ne približa.
Svojim angelom je zate zapovedal, *
naj te varujejo na vseh tvojih potih.
Na rokah te bodo nosili, *
da z nogo ne zadeneš ob kamen.
Stopal boš čez gada in modrasa, *
poteptal boš leva in zmaja. —
 
Gospod govori: »Ker mi je vdan, ga rešim, *
varujem ga, ker me priznava.
Ko me bo klical, ga bom rad uslišal, *
v stiski ga bom rešil in uveljavil.
Dal mu bom dolgo in polno življenje *
in mu pokazal, kako znam reševati.«  —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kratko berilo (Raz 22,4–5)
Gledali bodo Gospodovo obličje in njegovo ime bo na njih čelih. In noči ne bo več in ne bodo potrebovali luči svetilke in ne sončne luči; zakaj Gospod jih bo razsvetljeval in kraljevali bodo na vekov veke.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, danes smo obhajali skrivnost Kristusovega vstajenja. Ponižno te prosimo, naj bomo varni pred vsako nesrečo in počivamo v tvojem miru, jutri pa veseli vstanemo in te spet slavimo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
V velikonočnem času
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja;
prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh