Brevir za 25. maj 2023

Četrtek 7. velikonočnega tedna

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Ps 23 Gospod prihaja v svetišče

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje, *
njegov je ves svet, njegovi vsi prebivalci.
Sredi morja mu je dal močne temelje *
in ga utrdil nad vodami.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Kdo pojde na Gospodovo goro, *
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čist v srcu, *
ne misli hudega in ne snuje prevare.
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda *
in plačilo Boga, svojega odrešenika.
To je rod tistih, ki te iščejo, *
ki hočejo spoznati tebe, o Bog naših očetov.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod, močni in silni, mogočni v boju.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Na stežaj se odprite, starodavne duri, *
da vstopi kralj veličastva.
Kdo je ta kralj veličastva? *
Gospod vesolja, on je kralj veličastva.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od četrtka III. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
O večni in najvišji kralj
in vseh ljudi odrešenik,
raztrgal smrti si vezi
in milost zmago spet slavi.
 
V Očetovo se dvigaš čast,
ki vso izroča ti oblast,
deliš si z njim jo kakor Bog,
ker ni ti dana od ljudi.
 
Pred tabo upogibajo 
vsa bitja se, kar jih živi
na širni zemlji in pod njo
in kar obsega jih nebo.
 
Ko na oblaku kakor blisk
prikažeš k sodbi se svetá,
odpusti nam še zadnji greh
in sprejmi k sebi nas v nebo.
 
Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki zmagovit v nebesa greš,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj. Amen.
1 Odpev Poglej, Gospod, kako smo osramočeni.
Ps 88,39–53   Žalostinka nad razvalino Davidove hiše
Obudil nam je mogočnega Zveličarja v hiši svojega služabnika Davida (Lk 1,69).
IV
O Bog, odklonil si svojega maziljenca in ga zavrgel, *
hudo si se nanj razsrdil.
Ovrgel si zavezo s svojim služabnikom, *
v prah si poteptal njegovo krono.
Porušil si vsa njegova mesta, *
njegove utrdbe spremenil v razvaline.
Vsi, ki hodijo mimo, plenijo njegove hiše, *
sramota je postal svojim sosedom.  —
 
Povzdignil si desnico njegovih nasprotnikov, *
z veseljem napolnil vse njegove sovražnike.
Skrhal si ostrino njegovega meča *
in ga v boju nisi podpiral.
Naredil si konec njegovemu sijaju, *
na tla si treščil njegov prestol.
Skrajšal si dneve njegovega kraljestva, *
pokril si ga s sramoto. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Poglej, Gospod, kako smo osramočeni.
2 Odpev Izhajam iz Davidovega rodu kakor blesteča jutranja zvezda, aleluja.
V
Gospod, ali se boš vedno skrival, *
ali bo tvoja nevolja gorela kot ogenj?
Spomni se, kako kratko je naše življenje, *
kako si vse ljudi ustvaril minljive.
Kdo je med živimi, ki ne bo okusil smrti, *
kdo bo ušel njeni neizprosni roki? —
 
Gospod, kje so tvoje nekdanje obljube, *
ki si jih Davidu prisegel pri svoji zvestobi?
Spomni se sramote svojih služabnikov, *
na sebi nosimo sovraštvo vseh narodov.
Gospod, glej, kako nas napadajo, *
kako žalijo tvoje izvoljeno ljudstvo.
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
zdaj in vselej. Tako se zgodi, amen. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Izhajam iz Davidovega rodu kakor blesteča jutranja zvezda, aleluja.
3 Odpev Naša leta preminejo kakor trava; ti, o Bog, pa si večen, aleluja.
Ps 89   Gospodov blagoslov bodi nad nami
En dan je pri Gospodu kakor tisoč let in tisoč let kakor en dan (2 Pt 3,8).
 
Gospod, k tebi smo se zatekali *
vse čase in rodove.
Preden so nastale gore in se je oblikovala zemlja, *
si ti, o Bog, od vekomaj do vekomaj. —
 
Po tvoji volji se človek vrača v zemljo *
kakor si rekel: »V prah se povrneš.«
Tisoč let je zate kakor dan, ki je minil včeraj, *
ali kakor bežeča nočna ura. —
 
Ljudje izginejo kot jutranje sanje, *
preminejo kot trava na polju.
Zjutraj je sveža in zelena, *
zvečer jo pokosijo in posušijo. —
 
Nad nas se zgrinja tvoja pravična jeza, *
tvoja gorečnost nas vznemirja.
Ti vidiš našo krivdo, *
ti vidiš naše skrivne grehe. —
 
Vsi naši dnevi minevajo v tvoji nevolji, *
kot vzdih končujemo vsa svoja leta.
Sedemdeset let je doba našega življenja, *
osemdeset, če smo krepki.
Največ izmed njih je polnih truda in bolečine, *
hitro minevajo in mi izginemo.
Kdo doume silo tvoje jeze, *
kdo tvoj gnev, ki ga tvoja čast zahteva? —
 
Úči nas misliti na minljivost življenja, *
da pridemo do prave modrosti.
Gospod, obrni se k nam, kaj čakaš? *
Bodi usmiljen s svojimi služabniki.
Hitro nas napolni s svojo milostjo, *
vse življenje se bomo radovali in veselili.
Razvesêli nas za dni, ko smo bili ponižani, *
za čas, ki smo ga preživeli v nesreči. —
 
Pokaži svojo ljubezen svojim služabnikom *
in svojo dobrotljivost njih otrokom.
Blagoslov našega Boga in Gospoda *
naj bo nad nami.
Delo naših rok, Gospod, podpiraj *
in blagoslôvi naša opravila. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Naša leta preminejo kakor trava; ti, o Bog, pa si večen, aleluja.

[L]

- Bog je obudil Gospoda, aleluja,
- tudi nas bo obudil s svojo močjo, aleluja.
PRVO BERILO
Iz prvega pisma apostola Janeza (5, 13-21)
Molitev za grešnike
 
Preljubi! To sem vam, ki verujete v ime božjega Sina, napisal, da bi vedeli, da imate večno življenje. In to je zaupanje, ki ga imamo vanj, da nas usliši, če kaj po njegovi volji prosimo. In če vemo, da nas usliši, kar koli ga prosimo, vemo, da imamo, kar smo ga zaprosili. Če kdo svojega brata opazi, da stori greh, ki ni za smrt, naj prosi in dal mu bo življenje, njim, ki ne greše za smrt. Je greh, ki je za smrt: o tem ne pravim, naj prosi zanj. Vsaka krivica je greh, in je greh, ki ni za smrt.
Vemo, da nihče, ki je rojen iz Boga, ne greši; iz Boga rojeni se marveč varuje in hudič se ga ne dotakne. Vemo, da smo iz Boga, in ves svet tiči v zlu. In vemo, da je božji Sin prišel in nam dal razumnost, da spoznavamo resničnega Boga, in smo v Resničnem, v njegovem Sinu Jezusu Kristusu; ta je resnični Bog in večno življenje.
Otročiči, varujte se malikov!
SPEV (1 Jan 5, 20; Jan 1,18)
Vemo, da je božji Sin prišel * in nam dal razumnost, da spoznavamo resničnega Boga, aleluja.
Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki je v Očetovem naročju, on je o njem povedal * in nam dal razumnost, da spoznavamo resničnega Boga, aleluja.
DRUGO BERILO
Sv. Ciril Aleksandrijski (370-444), patriarh v Aleksandriji v Egiptu, branilec prave vere zoper nestorijanstvo
Iz razlage Janezovega evangelija sv. Cirila Aleksandrijskega, škofa (10. knjiga)
Če ne odidem, Tolažnik ne bo prišel k vam
 
Vse, kar je moral Kristus izvršiti na zemlji, je bilo izvršeno. Potrebno pa je bilo, da prejmemo naravo božje Besede in je postanemo deležni, to se pravi, da zapustimo svoje lastno življenje in ga preobrazimo v drugo življenje, da se spremenimo in živimo tako, da bomo Bogu všeč. To pa se ni moglo zgoditi drugače kot po deleženju Svetega Duha in občestvu z njim.
Najprimernejši in najpripravnejši čas za poslanje Svetega Duha in njegov prihod k nam je bil tisti, ki se je začel z odhodom našega rešenika Kristusa.
Kajti dokler je bil Kristus pri vernih še telesno navzoč, jim je, kot mislim, obilno delil vsakih dobrot. Prišel pa je čas, ko je moral oditi k nebeškemu Očetu. Kako naj bi ne bil med svojimi prijatelji po Duhu on, ki po veri biva v naših srcih.
Tako z njim v sebi lahko zaupno vzklikamo: »Abba, Oče!« Z njim lahko dosežemo vsako krepost. Z njim smo močni in nepremagljivi proti hudičevim zvijačam in človeškim napadom, saj je v nas vsemogočni Duh.
Mar ne bi vsakdo z lahkoto dokazal iz Svetega pisma stare in nove zaveze, da tiste, v katerih se naseli in v njih biva Sveti Duh, preobrazi v drugačno stanje in obnovi v njih novo življenje?
Samuel je namreč rekel Savlu: Navdal te bo Gospodov Duh in spremenil se boš v drugega človeka. Sveti Pavel pa pravi: Mi vsi pa z odgrnjenim obrazom gledamo kakor v ogledalu Gospodovo slavo in se tako v isti podobi spreminjamo iz sijaja v sijaj, kakor po Gospodovem Duhu. Gospod pa je Duh.
Glej, kako Sveti Duh spreminja tako rekoč v drugo podobo tiste, ki v njih prebiva. Z lahkoto namreč obrača človeka od zavzemanja za zemeljske stvari h gledanju zgolj nebeških in od nemožate plašljivosti do odločne in junaške plemenitosti. Očividno je, kako je Sveti Duh navdal in prekalil učence. Nobeni napadi preganjalcev jih niso uklonili in z vso močjo so vztrajali v ljubezni do Kristusa.
Resnične so torej Odrešenikove besede: Za vas je dobro, da grem v nebesa. Čas je bil namreč za prihod Svetega Duha.
SPEV (Jan 16, 7.13-14)
Če ne odidem, Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal. * Ko pride, vas bo učil popolne resnice, aleluja.
Ne bo namreč govoril sam od sebe, temveč bo govoril, kar bo slišal, in vam bo oznanjal prihodnje reči. * Ko pride, vas bo učil popolne resnice, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, Sveti Duh naj nas notranje prenovi s svojimi darovi. Ustvari naj nam novo srce, da ti bomo všeč in bomo vedno spolnjevali tvojo voljo.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od četrtka III. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
Srčnó si vsakdo je želél,
da bi današnji dan prišel,
ko Kristus, Bog in up sveta,
se v sveto dvignil je nebo.
 
Končal je zmagovito boj,
premagal kneza je temè,
Očetu kaže ran sijaj,
ki dajejo mu slavo, čast.
 
Svetál zakrije ga oblak,
vse verne z upanjem navda,
odslej je raj nam spet odprt,
ki bil predolgo je zaprt.
 
Kako se veselimo vsi,
da čisti je Device Sin
do Božjih dvignil se višin,
potem ko smrt je pretrpel.
 
Naj k tebi dviga se srce,
o Kristus, ki si šel v nebo,
in pošlji Svetega Duha,
ki tvoj je in Očetov dar. Amen.
1 Vel. noč. Rajali bodo in peli: O Božje mesto, vse naše želje so izpolnjene v tebi, aleluja.
Ps 86   Jeruzalem, mati vseh narodov
Oni Jeruzalem, ki je gori, je svoboden in taka je naša mati (Gal 4,26).
 
Gospod ljubi svoje mesto na svoji sveti gori, *
Sion ima rajši kot vsa druga bivališča.  —
 
Veličastne reči so napovedane o tebi, *
o Božje mesto.
Razna ljudstva imajo zveze s tabo, *
različni narodi pridejo k tebi.
O Sionu se bo reklo: »Vsi po vrsti so bili tu rojeni, *
on sam, Najvišji, ga je uteméljil.« —
 
Gospod zapiše v knjigo narodov: *
»Vse sem posinovil na Sionu.«
Rajali bodo in peli: *
»Ti si začetek našega veselja.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Vel. noč. Rajali bodo in peli: O Božje mesto, vse naše želje so izpolnjene v tebi, aleluja.
2 Vel. noč. Kakor pastir zbira Gospod jagnjeta in jih dviga v svoje naročje, aleluja.
Iz 40,10–17  Dobri pastir, najvišji in najmodrejši Bog Glej, skoraj pridem in moje plačilo z menoj (Raz 22,12).
 
Glejte, Gospod Bog prihaja kot zmagovalec, *
s svojo vsemogočnostjo si je priboril zmago.
Prihaja v zmagoslavnem sprevodu, *
kar si je pridobil, ga spremlja.
Kakor pastir pase svojo čredo, *
s svojo roko zbira jagnjeta.
Dviga jih v svoje naročje, *
ovce pa ljubeznivo vodi. —
 
Kdo je s svojim prgiščem izmeril morje *
in mejo neba s svojo dlanjo določil?
Kdo je zajel vso zemljo v svojo roko, *
kdo pretehtal gore in griče s svojo tehtnico?
Kdo je pomagal Božjemu duhu, *
kdo mu je svetoval ali ga poučil?
S kom se je posvetoval ali ga vprašal, *
da bi ga naučil poti pravice?
Kdo ga je učil spoznanja *
in mu pokazal stezo modrosti? —
 
Glej, narodi so kot kaplje v vedru, *
neznatni kot prašek na tehtnici.
Glej, zemlja je pred Gospodom *
kakor zrno peska.
Vaši gozdovi niso dovolj za daritveni ogenj, *
vse živali niso dovolj za žgalno daritev.
Vsi narodi so kakor nič pred Bogom, *
prav nič pred njim ne veljajo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Vel. noč. Kakor pastir zbira Gospod jagnjeta in jih dviga v svoje naročje, aleluja.
3 Vel. noč. Gospod je velik v svojem svetišču na Sionu in vzvišen nad vsa ljudstva, aleluja.
Ps 98   Svet je Gospod, naš Bog
Ti si nad kerubi, pa si postal podoben nam, da si spremenil žalostno stanje na zemlji (sv. Atanazij).
 
Gospod je svet vladar, ljudstva trepetajo, *
med angeli prebiva, zemlja se mu klanja.
Velik je v svojem svetišču na Sionu *
in vzvišen nad vsa ljudstva. —
 
Naj slavé tvoje ime, veliko in strašno, *
sveto in mogočno.
Ti si kralj, ki ljubiš in poznaš pravico, *
pravično vladaš svojemu ljudstvu. —
 
Gospoda, našega Boga, poveličujte, *
počastite ga zaradi njegove svetosti.
 
Mojzes in Aron sta bila med njegovimi duhovniki *
in Samuel je bil med njimi, ki so ga klicali.
Klicali so Gospoda in jih je uslišal, *
iz oblačnega stebra jim je govoril.
Dajal jim je zavezo in postavo, *
spolnjevali so, kar jim je zapovedal.
Gospod, naš Bog, ti si jih uslišal, ker si usmiljen, *
vendar si kaznoval njihove grehe. —
 
Poveličujte Gospoda in ga slavite, *
častite Svetega v njegovem svetišču. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Vel. noč. Gospod je velik v svojem svetišču na Sionu in vzvišen nad vsa ljudstva, aleluja.

[L]

Kratko berilo  (1 Kor 2,10b–12)
Duh preiskuje vse, celo globočine zemlje. Kajti kdo izmed ljudi ve, kaj je v človeku, kakor le duh človekov, ki je v njem? Tako tudi, kar je Božjega, nihče ne pozna kakor le Duh Božji. Mi pa nismo prejeli duha svetá, temveč Duha, ki je iz Boga, da bi spoznali, kar nam je Bog milostno daroval.
Spev z odpevom
Duh mojega Očeta bo v vas, aleluja, aleluja.
Duh mojega Očeta bo v vas, aleluja, aleluja.
Učil vas bo vsega, aleluja, aleluja.
Duh mojega Očeta bo v vas, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Duh mojega Očeta bo v vas, aleluja, aleluja.
Odpev k Hvaljen Pojdite in učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Pojdite in učite vse narode, krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, aleluja.
Prošnje
Hvaljen Kristus Gospod, po katerem imamo v Svetem Duhu dostop k Očetu. Molimo:
Kristus, sliši nas.
Pošlji svojega Duha, zaželenega gosta naših duš,
– naj ga nikoli ne razžalimo.
Kristus, sliši nas.
Vstal si od mrtvih in sediš na Božji desnici,
– vedno prôsi Očeta za nas.
Kristus, sliši nas.
Po Svetem Duhu nas združi s seboj,
– da nas ne nadloga ne preganjanje ne nevarnosti nikdar ne ločijo od tvoje ljubezni.
Kristus, sliši nas.
Naj bomo gostoljubni in dobri drug do drugega,
– kakor nas ti sprejemaš iz ljubezni do Očeta.
Kristus, sliši nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, Sveti Duh naj nas notranje prenovi s svojimi darovi. Ustvari naj nam novo srce, da ti bomo všeč in bomo vedno spolnjevali tvojo voljo.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od četrtka III. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem opoldne 
Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.
 
To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.
 
O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 118,113–120  (XV)  Hvala Božji postavi
 
Gospod, sovražim omahljivost, *
ljubim pa zvestobo tvoji postavi.
Ti si moj varuh in zavetnik, *
upam v tvojo besedo. —
 
Proč od mene, kdor dela hudo, *
Božjo voljo hočem spolnjevati.
Podpiraj me v življenju, kakor si obljubil; *
ne osramôti mojega upanja. —
 
Pomagaj mi in me reši, *
tvoja postava mi bo vedno v veselje.
Zametuješ vse, ki od tvojih zakonov odstopajo, *
kajti lažnivo je njih mišljenje. —
 
Kot smeti boš zavrgel vso grdobijo zemlje, *
zato ljubim tvojo zavezo.
Vse moje telo od strahu trepeče, *
v tesnobi mislim na tvojo sodbo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 78,1–5.8–11.13  Žalostinka nad razdejanim Jeruzalemom
O da bi bilo tudi ti spoznalo, kaj ti je v mir (Lk 19,42).
 
O Bog, tujci so vdrli v tvojo deželo, *
oskrunili so tvoje svetišče.
Jeruzalem so porušili, *
spremenili so ga v same razvaline.
Trupla tvojih služabnikov so vrgli pticam, *
zverem so zmetali telesa tebi posvečenih.
Njihovo kri so prelivali kakor vodo, *
ni ga bilo, ki bi jih pokopal. —
 
V zasmeh smo postali svojim sosedom *
in v pregovor ljudstvom, ki nas obdajajo.
Gospod, doklej bo trajala tvoja jeza, *
ali bo kot ogenj gorela tvoja nevolja? —
 
Ne prištevaj nam krivic očetov, *
hitro se nas usmili, zelo smo ponižani.
Pomagaj nam zaradi slave svojega imena, *
odpusti nam grehe zaradi svoje ljubezni. —
 
Zakaj bi govorili neverni, *
da naš Bog ne biva?
Dokler smo še živi, pokaži sovražnikom, *
da kri tebi zvestih ni bila zaman prelita.
Ne presliši joka in stoka izgnancev, *
s svojo močjo reši na smrt obsojene. —
 
Mi smo tvoje ljudstvo in ovce tvoje paše *
in te bomo slavili na veke,
v vseh rodovih te bomo opevali *
in oznanjali tvojo hvalo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 79   Gospod, obišči svoj vinograd
Pridi, Gospod Jezus (Raz 22,20).
 
Dobri pastir, poslušaj, *
ti vodiš svoje ljudstvo kot čredo.
V Najsvetejšem prestoluješ, *
razodeni svoje veličastvo.
Zbudi svojo moč pred nami *
in pridi, da nas rešiš. —
 
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *
pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.
 
Gospod, Bog vsemogočni, *
doklej boš odklanjal molitev svojega ljudstva?
Jok nam je vsakdanja hrana, *
s solzami je napolnjena življenja čaša.
Zaradi nas se prepirajo naši sosedje, *
nasprotniki nas zasramujejo. —
 
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *
pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.
 
Svoj vinograd, naše očete, si prestavil iz Egipta, *
zasadil si jih v svoji deželi.
Prostor si jim pripravil, *
ukoreninili so se in napolnili zemljo.
Tvoj vinograd je pokril gore s svojo senco, *
njegove veje so prekrile najvišja drevesa.
Gospod, tvoj vinograd je segal do morja, *
do velike reke je pognal svoje mladike. —
 
Zakaj si pustil, da so podrli njegovo ograjo, *
da ga obirajo vsi, ki hodijo mimo?
Razruje ga merjasec iz gozda, *
popase ga poljska divjačina. —
 
Bog vsemogočni, pridi, *
ozri se z nebes in obišči ta vinograd.
 
Varuj, kar je zasadila tvoja desnica, *
kar poganja tebi v slavo.
Tvoj vinograd so požgali in posekali, *
naj jih zadene pravična sodba.
Naj tvoja ljubezen spremlja tvoje ljubljence, *
tvoje sinove, ki si jih vzredil zase.
Ne bomo več odstopili od tebe, *
poživi nas, da bomo tvoje ime slavili. —
 
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *
pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo  (Tit 3,5b–7)
Bog nas je odrešil v kopeli prerojenja in prenovljenja po Svetem Duhu, ki ga je na nas obilno razlil po Jezusu Kristusu, našem zveličarju, da bi bili opravičeni z njegovo milostjo in bi po upanju postali dediči večnega življenja.

– Razveselili so se učenci, aleluja,
– ko so videli Gospoda, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, Sveti Duh naj nas notranje prenovi s svojimi darovi. Ustvari naj nam novo srce, da ti bomo všeč in bomo vedno spolnjevali tvojo voljo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od četrtka III. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
O pridi, Stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.
 
Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.
 
Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.
 
Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.
 
Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno vérujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.
1 Vel. noč. Gospod Bog mu je dal prestol njegovega očeta Davida, aleluja.
Ps 131 Božje obljube Davidovi hiši
 Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida (Lk 1,32).
 I
Spomni se, Gospod, Davida, *
in vseh njegovih skrbi in načrtov.
Naredil je obljubo tebi, Vsemogočni, *
in ti tako prisegel: —
 
»Ne pojdem v stanovanje svoje hiše, *
ne ležem v svojo posteljo;
svojim očem ne dovolim spanja, *
svojim trepalnicam ne počitka,
dokler ne najdem mesta za Gospoda, *
bivališča za Vsemogočnega.« —
 
Slišali smo, da je skrinja zaveze v Betlehemu, *
našli smo jo zunaj na poljanah.
Vstopimo zdaj v Gospodovo bivališče *
in se priklonimo pred Bogom. —
 
Dvigni se, Gospod, na svoje mesto, *
ti in skrinja tvojega veličastva!
Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost, *
tvoji sveti naj radostno vzklikajo.
Ne zavrzi svojega maziljenca *
zaradi Davida, svojega služabnika. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Vel. noč. Gospod Bog mu je dal prestol njegovega očeta Davida, aleluja.
2 Vel. noč. Jezus Kristus je edini vladar, Kralj nad kralji in Gospod nad gospodi, aleluja.
II
Gospod je prisegel Davidu, *
svoje prisege ne bo prelomil:
»Na tvoj prestol bom postavil *
potomca tvoje rodovine.
Če ohranijo tvoji sinovi mojo zavezo in zapovedi, *
bodo njihovi sinovi vedno sedeli na tvojem prestolu.« —
 
Gospod je namreč izvolil Sion, *
tako si ga je izbral za svoje bivališče:
»Tu bom počival za vselej, *
tako sem želel in tu bom prebival. —
 
Letine tega kraja bom obilno blagoslavljal, *
njegove prebivalce nasičeval s kruhom.
Njegove duhovnike bom oblačil v pravičnost, *
njegovi sveti bodo radostno vzklikali. —
 
Davidu zbudim mogočnega potomca, *
svojemu maziljencu pripravim nasledstvo.
Njegove sovražnike ogrnem v sramoto, *
na njegovi glavi pa bo blestela moja krona.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Vel. noč. Jezus Kristus je edini vladar, Kralj nad kralji in Gospod nad gospodi, aleluja.
3 Vel. noč. Kdo je kakor ti, Gospod, med močnimi? Kdo je kakor ti, veličastni v svetosti, aleluja.
Raz 11,17–18;12,10b–12a  O Božji sodbi
 
Zahvaljujemo se ti, Gospod, Bog vsemogočni, *
ti si in si bil in prideš.
Prevzel si svoje mogočno vladarstvo *
in začel kraljevati. —
 
Narodi so se razjezili, *
a prišla je tvoja jeza in dan, da se sodijo mrtvi,
da prejmejo plačilo tvoji služabniki, preroki in sveti *
in vsi, ki se bojijo tvojega imena, mali in veliki. —
 
Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje *
našega Boga in oblast njegovega Kristusa.
Premagan je bil tožnik naših bratov, *
ki jih je noč in dan tožil pred našim Bogom. —
 
Premagali so ga s krvjo Jagnjeta *
in z besedo svojega pričevanja.
Niso tako ljubili svojega življenja, *
da bi se bali umreti.
Zato se radujte, nebesa *
in vsi, ki v njih prebivate. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Vel. noč. Kdo je kakor ti, Gospod, med močnimi? Kdo je kakor ti, veličastni v svetosti, aleluja.

[L]

Kratko berilo  (1 Kor 6,19–20)
Ali ne veste, da je vaše telo tempelj Svetega Duha, ki je v vas, in da ga imate od Boga in niste svoji? Kajti odkupljeni ste za drago ceno. Poveličujte torej Boga v svojem telesu.
Spev z odpevom
Na vas bo prišel Sveti Duh, aleluja, aleluja.
Na vas bo prišel Sveti Duh, aleluja, aleluja.
In boste moje priče po vsem svetu, aleluja, aleluja.
Na vas bo prišel Sveti Duh, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Na vas bo prišel Sveti Duh, aleluja, aleluja.
Odpev k Moja duša Ko pride Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici in vam bo oznanjal prihodnje reči, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Ko pride Duh resnice, vas bo vodil k popolni resnici in vam bo oznanjal prihodnje reči, aleluja.
Prošnje
Prosimo Kristusa Odrešenika, naj nam podeli polnost svojega Duha:
Gospod, posvečuj svoje odrešeno ljudstvo.
Pošlji Cerkvi Duha edinosti,
– da premaga vsako nerazumevanje, sovraštvo in ločitev.
Gospod, posvečuj svoje odrešeno ljudstvo.
Rešil si človeštvo satanove oblasti,
– reši svet vse hudobije, ki nas tare.
Gospod, posvečuj svoje odrešeno ljudstvo.
Iz molitve te je Duh vodil v tvoje poslanstvo,
– naj Sveti Duh vodi tudi duhovnike v molitvi, da bodo prav vršili svojo službo.
Gospod, posvečuj svoje odrešeno ljudstvo.
Naj Sveti Duh usmerja vse naše voditelje,
– da se bodo trudili za skupno blaginjo.
Gospod, posvečuj svoje odrešeno ljudstvo.
V Očetovi slavi živiš,
– pokliči vse umrle k večni luči.
Gospod, posvečuj svoje odrešeno ljudstvo.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, Sveti Duh naj nas notranje prenovi s svojimi darovi. Ustvari naj nam novo srce, da ti bomo všeč in bomo vedno spolnjevali tvojo voljo.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Četrtek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem v velikonočnem času
O Jezus, rešenik sveta,
Beseda učlovečena,
neskončne Luči si odsvit,
naš varuh bodi in naš ščit.
 
Ti si ustvaril vse stvari
in ti določaš naše dni,
daj, da utrujeno telo
počitek nočni poživi.
 
Premagal zlobo si pekla,
obvaruj nas sovražnika,
da ne zapeljal bi nas v greh,
ko si odrešil nas s krvjo.
 
Prehitro bo minila noč,
ki vlila nam bo novo moč;
ko bo telo počivalo,
naš duh pri tebi naj bedi.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 15 Slavospev Bogu posvečenih
Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *
ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe. —
 
Zelo spoštujem tebi zveste *
in cenim poštene na zemlji.
Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *
si sami množijo bolečine.
Ne bom daroval krivim bogovom, *
ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —
 
Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *
ti vodiš mojo usodo.
Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *
kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *
še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.
Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *
dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.
Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *
a tudi moje telo bo počivalo varno. —
 
Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *
svojemu služabniku ne boš dal strohneti.
Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *
večne radosti na svoji desnici. —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kratko berilo (1 Tes 5,23)
Sam Bog miru naj vas popolnoma posveti ter ohrani v popolnosti vašega duha, vašo dušo in vaše telo brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, utrujeni smo od dela današnjega dneva. Okrepčaj nas z mirnim spanjem, da se bomo s tvojo pomočjo spočili in ti služili s telesom in dušo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
V velikonočnem času
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja;
prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh