Brevir za 16. maj 2024

Četrtek, Sv. Janez Nepomuk, obvezni god

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Info …

SV. JANEZ NEPOMUK, DUHOVNIK IN MUČENEC
Obvezni god v Sloveniji
Sv. Janez iz češkega mesta Nepomuka (1340/50–1393) je služil Bogu kot generalni vikar nadškofije. V zvestobi do cerkvenih pravic si je nakopal jezo kralja Venčeslava, ki ga je vrgel v ječo in dal usmrtiti. Njegovo truplo so vrgli v reko Vltavo 20. marca leta 1393.
Skupne molitve v čast enemu mučencu ali svetim pastirjem: duhovnikom.

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Kristusa, kralja mučencev, pridite, molimo, aleluja.
Ps 66 Gospoda naj slavijo vsi narodi

O Bog, bodi nam milostljiv in nas blagoslovi, *
pokaži nam svojo dobroto.
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji, *
naj tvoje zveličanje osreči vse narode.
Odpev Kristusa, kralja mučencev, pridite, molimo, aleluja.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Veselijo in radujejo naj se narodi, *
ker jih vladaš in jih vodiš po pravici.
Odpev Kristusa, kralja mučencev, pridite, molimo, aleluja.
O Bog, slavijo naj te ljudstva, *
slavijo naj te vsa ljudstva.
Zemlja je obrodila svoje sadove, *
Gospod, naš Bog, nas je blagoslovil.
Bog je zares dober, *
zato naj ga spoštujejo in častijo vsi narodi.
Odpev Kristusa, kralja mučencev, pridite, molimo .
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Kristusa, kralja mučencev, pridite, molimo, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od četrtka III. tedna

Lastno

2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Mučenec blaženi, ta dan
prinesel ti je zmago, čast,
ko za Boga prelil si kri,
prejel si venec večnosti.
 
Zaman krivičen se sodnik,
zaman krvnik se trudil je,
močnejša kakor vsa tema
je milost Božja zmagala.
 
Zdaj z angeli se veseliš,
v obleki svetli se bleščiš,
ki jo je Jagnjetova kri
oprala madežev strasti.
 
Prihíti in pomagaj nam,
da se usmili Kristus sam,
slabosti naše in vse zlo
od nas odvrne milostno.
 
Očeta, Sina in Duha
naj vdano moli zemlja vsa,
Boga, ki v rajski slavi zdaj
mučence venča z vso častjo. Amen.

[D]

1 Odpev Poglej, Gospod, kako smo osramočeni.
Ps 88,39–53   Žalostinka nad razvalino Davidove hiše
Obudil nam je mogočnega Zveličarja v hiši svojega služabnika Davida (Lk 1,69).
IV
O Bog, odklonil si svojega maziljenca in ga zavrgel, *
hudo si se nanj razsrdil.
Ovrgel si zavezo s svojim služabnikom, *
v prah si poteptal njegovo krono.
Porušil si vsa njegova mesta, *
njegove utrdbe spremenil v razvaline.
Vsi, ki hodijo mimo, plenijo njegove hiše, *
sramota je postal svojim sosedom.  —
 
Povzdignil si desnico njegovih nasprotnikov, *
z veseljem napolnil vse njegove sovražnike.
Skrhal si ostrino njegovega meča *
in ga v boju nisi podpiral.
Naredil si konec njegovemu sijaju, *
na tla si treščil njegov prestol.
Skrajšal si dneve njegovega kraljestva, *
pokril si ga s sramoto. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Poglej, Gospod, kako smo osramočeni.
2 Odpev Izhajam iz Davidovega rodu kakor blesteča jutranja zvezda, aleluja.
V
Gospod, ali se boš vedno skrival, *
ali bo tvoja nevolja gorela kot ogenj?
Spomni se, kako kratko je naše življenje, *
kako si vse ljudi ustvaril minljive.
Kdo je med živimi, ki ne bo okusil smrti, *
kdo bo ušel njeni neizprosni roki? —
 
Gospod, kje so tvoje nekdanje obljube, *
ki si jih Davidu prisegel pri svoji zvestobi?
Spomni se sramote svojih služabnikov, *
na sebi nosimo sovraštvo vseh narodov.
Gospod, glej, kako nas napadajo, *
kako žalijo tvoje izvoljeno ljudstvo.
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
zdaj in vselej. Tako se zgodi, amen. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Izhajam iz Davidovega rodu kakor blesteča jutranja zvezda, aleluja.
3 Odpev Naša leta preminejo kakor trava; ti, o Bog, pa si večen, aleluja.
Ps 89   Gospodov blagoslov bodi nad nami
En dan je pri Gospodu kakor tisoč let in tisoč let kakor en dan (2 Pt 3,8).
 
Gospod, k tebi smo se zatekali *
vse čase in rodove.
Preden so nastale gore in se je oblikovala zemlja, *
si ti, o Bog, od vekomaj do vekomaj. —
 
Po tvoji volji se človek vrača v zemljo *
kakor si rekel: »V prah se povrneš.«
Tisoč let je zate kakor dan, ki je minil včeraj, *
ali kakor bežeča nočna ura. —
 
Ljudje izginejo kot jutranje sanje, *
preminejo kot trava na polju.
Zjutraj je sveža in zelena, *
zvečer jo pokosijo in posušijo. —
 
Nad nas se zgrinja tvoja pravična jeza, *
tvoja gorečnost nas vznemirja.
Ti vidiš našo krivdo, *
ti vidiš naše skrivne grehe. —
 
Vsi naši dnevi minevajo v tvoji nevolji, *
kot vzdih končujemo vsa svoja leta.
Sedemdeset let je doba našega življenja, *
osemdeset, če smo krepki.
Največ izmed njih je polnih truda in bolečine, *
hitro minevajo in mi izginemo.
Kdo doume silo tvoje jeze, *
kdo tvoj gnev, ki ga tvoja čast zahteva? —
 
Úči nas misliti na minljivost življenja, *
da pridemo do prave modrosti.
Gospod, obrni se k nam, kaj čakaš? *
Bodi usmiljen s svojimi služabniki.
Hitro nas napolni s svojo milostjo, *
vse življenje se bomo radovali in veselili.
Razvesêli nas za dni, ko smo bili ponižani, *
za čas, ki smo ga preživeli v nesreči. —
 
Pokaži svojo ljubezen svojim služabnikom *
in svojo dobrotljivost njih otrokom.
Blagoslov našega Boga in Gospoda *
naj bo nad nami.
Delo naših rok, Gospod, podpiraj *
in blagoslôvi naša opravila. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Naša leta preminejo kakor trava; ti, o Bog, pa si večen, aleluja.
- Bog je obudil Gospoda, aleluja,
- tudi nas bo obudil s svojo močjo, aleluja.
PRVO BERILO
Iz prvega pisma apostola Janeza (5, 13-21)
Molitev za grešnike
 
Preljubi! To sem vam, ki verujete v ime božjega Sina, napisal, da bi vedeli, da imate večno življenje. In to je zaupanje, ki ga imamo vanj, da nas usliši, če kaj po njegovi volji prosimo. In če vemo, da nas usliši, kar koli ga prosimo, vemo, da imamo, kar smo ga zaprosili. Če kdo svojega brata opazi, da stori greh, ki ni za smrt, naj prosi in dal mu bo življenje, njim, ki ne greše za smrt. Je greh, ki je za smrt: o tem ne pravim, naj prosi zanj. Vsaka krivica je greh, in je greh, ki ni za smrt.
Vemo, da nihče, ki je rojen iz Boga, ne greši; iz Boga rojeni se marveč varuje in hudič se ga ne dotakne. Vemo, da smo iz Boga, in ves svet tiči v zlu. In vemo, da je božji Sin prišel in nam dal razumnost, da spoznavamo resničnega Boga, in smo v Resničnem, v njegovem Sinu Jezusu Kristusu; ta je resnični Bog in večno življenje.
Otročiči, varujte se malikov!
SPEV (1 Jan 5, 20; Jan 1,18)
Vemo, da je božji Sin prišel * in nam dal razumnost, da spoznavamo resničnega Boga, aleluja.
Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki je v Očetovem naročju, on je o njem povedal * in nam dal razumnost, da spoznavamo resničnega Boga, aleluja.

[L]

DRUGO BERILO
Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor (1962-65) je prenovil liturgijo ter zastavil pomembne smernice za dejavnejšo vlogo laikov, ekumensko približevanje drugim cerkvam in medverski dialog
Iz odloka 2. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora o službi in življenju duhovnikov (D 5)
Duhovnik delivec zakramentov in evharistije
 
Bog, ki je edini Sveti in posvečevalec, si je hotel ljudi privzeti tako rekoč za sodelavce in pomočnike, ki naj bi ponižno služili pri delu posvečenja. Zato Bog po škofu posvečuje duhovnike, da na poseben način postanejo deležni Kristusovega duhovništva in da obhajajo svete skrivnosti kot služabniki njega, ki po svojem Duhu v bogoslužju vedno opravlja za nas svojo duhovniško službo.
S krstom včlanjajo ljudi v božje ljudstvo; v zakramentu svete pokore spravljajo grešnike z Bogom in s Cerkvijo; z bolniškim maziljenjem lajšajo bolnike; zlasti pa z daritvijo sv. maše zakramentalno darujejo Kristusovo daritev. Pri delitvi vseh zakramentov so duhovniki, kakor je že v prvih časih Cerkve zatrjeval sv. mučenec Ignacij, na različne načine hierarhično povezani s škofom in ga tako v posameznih krščanskih občinah na neki način ponavzočujejo.
Drugi zakramenti, kakor tudi vsa druga cerkvena opravila in dela apostolata, so v tesni zvezi s sv. evharistijo in so nanjo naravnana.
Presveta evharistija namreč obsega ves duhovni zaklad Cerkve, Kristusa samega, naše velikonočno jagnje in živi kruh, ki s svojim mesom, po Svetem Duhu oživljenim in oživljajočim, daje ljudem življenje; tako jih vabi in navaja, naj obenem z njim darujejo sami sebe, svoja dela in vse stvarstvo. Zaradi tega je evharistija studenec in višek vsega oznanjevanja, ko se katehumeni počasi pripravljajo za udeležbo pri evharistiji, verniki pa, ki so že krščeni in birmani, se s prejemanjem evharistije v polni meri vcepljajo v Kristusovo telo.
Hvalo in zahvalo, ki jo izražajo pri obhajanju sv. evharistije, duhovniki raztegnejo na različne ure dneva, ko opravljajo duhovne dnevnice, v katerih v imenu Cerkve prosijo Boga za vse zaupano jim ljudstvo in celo za ves svet.
SPEV (Tes 2, 8; Gal 4,19)
Ne ljubim vas le tako, da vam oznanjam božji evangelij, ampak bi dal za vas tudi svoje življenje. * Pastir ljubi svojo čredo, aleluja.
Otročiči moji, za vas zopet trpim porodne bolečine, dokler se v vas ne upodobi Kristus. * Pastir ljubi svojo čredo, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni večni Bog, svetega Janeza Nepomuka si podpiral, da je svoje življenje žrtvoval za pravice Cerkve. Na njegovo priprošnjo pomagaj tudi nam, da si bomo prizadevali za pravico in resnico.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od četrtka III. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
Mučenec Božji, svoje dni
izpolnil s pričevanjem si:
premagal si sovražnike,
v nebesih zdaj raduješ se.
 
S priprošnjo nam dobrotljivo
operi z duše madeže,
od nas odvrni kugo zla,
preženi mlačnost nam duha.
 
Nič več telo te ne teži,
minljivih rešen si vezi
daj, da vzljubili tudi mi
bi Kristusa v vsej polnosti.
 
Očetu slava večnemu
in Sinu, Duhu Svetemu,
ki te na veke venčajo
z nebeško slavo in častjo. Amen.

[D]

1 Vel. noč. Rajali bodo in peli: O Božje mesto, vse naše želje so izpolnjene v tebi, aleluja.
Ps 86   Jeruzalem, mati vseh narodov
Oni Jeruzalem, ki je gori, je svoboden in taka je naša mati (Gal 4,26).
 
Gospod ljubi svoje mesto na svoji sveti gori, *
Sion ima rajši kot vsa druga bivališča.  —
 
Veličastne reči so napovedane o tebi, *
o Božje mesto.
Razna ljudstva imajo zveze s tabo, *
različni narodi pridejo k tebi.
O Sionu se bo reklo: »Vsi po vrsti so bili tu rojeni, *
on sam, Najvišji, ga je uteméljil.« —
 
Gospod zapiše v knjigo narodov: *
»Vse sem posinovil na Sionu.«
Rajali bodo in peli: *
»Ti si začetek našega veselja.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Vel. noč. Rajali bodo in peli: O Božje mesto, vse naše želje so izpolnjene v tebi, aleluja.
2 Vel. noč. Kakor pastir zbira Gospod jagnjeta in jih dviga v svoje naročje, aleluja.
Iz 40,10–17  Dobri pastir, najvišji in najmodrejši Bog Glej, skoraj pridem in moje plačilo z menoj (Raz 22,12).
 
Glejte, Gospod Bog prihaja kot zmagovalec, *
s svojo vsemogočnostjo si je priboril zmago.
Prihaja v zmagoslavnem sprevodu, *
kar si je pridobil, ga spremlja.
Kakor pastir pase svojo čredo, *
s svojo roko zbira jagnjeta.
Dviga jih v svoje naročje, *
ovce pa ljubeznivo vodi. —
 
Kdo je s svojim prgiščem izmeril morje *
in mejo neba s svojo dlanjo določil?
Kdo je zajel vso zemljo v svojo roko, *
kdo pretehtal gore in griče s svojo tehtnico?
Kdo je pomagal Božjemu duhu, *
kdo mu je svetoval ali ga poučil?
S kom se je posvetoval ali ga vprašal, *
da bi ga naučil poti pravice?
Kdo ga je učil spoznanja *
in mu pokazal stezo modrosti? —
 
Glej, narodi so kot kaplje v vedru, *
neznatni kot prašek na tehtnici.
Glej, zemlja je pred Gospodom *
kakor zrno peska.
Vaši gozdovi niso dovolj za daritveni ogenj, *
vse živali niso dovolj za žgalno daritev.
Vsi narodi so kakor nič pred Bogom, *
prav nič pred njim ne veljajo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Vel. noč. Kakor pastir zbira Gospod jagnjeta in jih dviga v svoje naročje, aleluja.
3 Vel. noč. Gospod je velik v svojem svetišču na Sionu in vzvišen nad vsa ljudstva, aleluja.
Ps 98   Svet je Gospod, naš Bog
Ti si nad kerubi, pa si postal podoben nam, da si spremenil žalostno stanje na zemlji (sv. Atanazij).
 
Gospod je svet vladar, ljudstva trepetajo, *
med angeli prebiva, zemlja se mu klanja.
Velik je v svojem svetišču na Sionu *
in vzvišen nad vsa ljudstva. —
 
Naj slavé tvoje ime, veliko in strašno, *
sveto in mogočno.
Ti si kralj, ki ljubiš in poznaš pravico, *
pravično vladaš svojemu ljudstvu. —
 
Gospoda, našega Boga, poveličujte, *
počastite ga zaradi njegove svetosti.
 
Mojzes in Aron sta bila med njegovimi duhovniki *
in Samuel je bil med njimi, ki so ga klicali.
Klicali so Gospoda in jih je uslišal, *
iz oblačnega stebra jim je govoril.
Dajal jim je zavezo in postavo, *
spolnjevali so, kar jim je zapovedal.
Gospod, naš Bog, ti si jih uslišal, ker si usmiljen, *
vendar si kaznoval njihove grehe. —
 
Poveličujte Gospoda in ga slavite, *
častite Svetega v njegovem svetišču. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Vel. noč. Gospod je velik v svojem svetišču na Sionu in vzvišen nad vsa ljudstva, aleluja.

[S]

Kratko berilo  (1 Jn 5,3–5)
V tem je Božja ljubezen, da spolnjujemo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Zakaj vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga, ki premaga svet: naša vera. Kdo pa premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin.
Spev z odpevom
Na veke bodo srečni, aleluja, aleluja.
Na veke bodo srečni, aleluja, aleluja.
Vzklikali bodo od veselja, aleluja, aleluja.
Na veke bodo srečni, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Na veke bodo srečni, aleluja, aleluja.
Odpev k Hvaljen Radujte se in veselite, vsi sveti in Bogu zvesti, on sam vas je v nebesih obilno nagradil, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Radujte se in veselite, vsi sveti in Bogu zvesti, on sam vas je v nebesih obilno nagradil, aleluja.
Prošnje
Bratje in sestre, počastimo našega Odrešenika, za katerega pričujejo mučenci, umorjeni zaradi Božje besede. Prosimo ga:
Gospod, s svojo krvjo si nas odkupil.
Tvoji mučenci so radovoljno pretrpeli smrt, da izpričajo resničnost vere,
– daj nam resnično duhovno svobodo.
Gospod, s svojo krvjo si nas odkupil.
Tvoji mučenci so izpoved vere zapečatili s svojo krvjo,
– daj tudi nam iskreno in stanovitno vero.
Gospod, s svojo krvjo si nas odkupil.
Tvoji mučenci so vzeli križ na svoje rame in hodili za teboj,
– daj tudi nam vzdržati v težavah življenja.
Gospod, s svojo krvjo si nas odkupil.
Tvoji mučenci so oprali svoja oblačila v Jagnjetovi krvi,
– daj nam premagati vse skušnjave počutnosti in posvetnosti.
Gospod, s svojo krvjo si nas odkupil.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, svetega Janeza Nepomuka si podpiral, da je svoje življenje žrtvoval za pravice Cerkve. Na njegovo priprošnjo pomagaj tudi nam, da si bomo prizadevali za pravico in resnico.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od četrtka III. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem opoldne 
Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.
 
To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.
 
O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 118,113–120  (XV)  Hvala Božji postavi
 
Gospod, sovražim omahljivost, *
ljubim pa zvestobo tvoji postavi.
Ti si moj varuh in zavetnik, *
upam v tvojo besedo. —
 
Proč od mene, kdor dela hudo, *
Božjo voljo hočem spolnjevati.
Podpiraj me v življenju, kakor si obljubil; *
ne osramôti mojega upanja. —
 
Pomagaj mi in me reši, *
tvoja postava mi bo vedno v veselje.
Zametuješ vse, ki od tvojih zakonov odstopajo, *
kajti lažnivo je njih mišljenje. —
 
Kot smeti boš zavrgel vso grdobijo zemlje, *
zato ljubim tvojo zavezo.
Vse moje telo od strahu trepeče, *
v tesnobi mislim na tvojo sodbo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 78,1–5.8–11.13  Žalostinka nad razdejanim Jeruzalemom
O da bi bilo tudi ti spoznalo, kaj ti je v mir (Lk 19,42).
 
O Bog, tujci so vdrli v tvojo deželo, *
oskrunili so tvoje svetišče.
Jeruzalem so porušili, *
spremenili so ga v same razvaline.
Trupla tvojih služabnikov so vrgli pticam, *
zverem so zmetali telesa tebi posvečenih.
Njihovo kri so prelivali kakor vodo, *
ni ga bilo, ki bi jih pokopal. —
 
V zasmeh smo postali svojim sosedom *
in v pregovor ljudstvom, ki nas obdajajo.
Gospod, doklej bo trajala tvoja jeza, *
ali bo kot ogenj gorela tvoja nevolja? —
 
Ne prištevaj nam krivic očetov, *
hitro se nas usmili, zelo smo ponižani.
Pomagaj nam zaradi slave svojega imena, *
odpusti nam grehe zaradi svoje ljubezni. —
 
Zakaj bi govorili neverni, *
da naš Bog ne biva?
Dokler smo še živi, pokaži sovražnikom, *
da kri tebi zvestih ni bila zaman prelita.
Ne presliši joka in stoka izgnancev, *
s svojo močjo reši na smrt obsojene. —
 
Mi smo tvoje ljudstvo in ovce tvoje paše *
in te bomo slavili na veke,
v vseh rodovih te bomo opevali *
in oznanjali tvojo hvalo. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 79   Gospod, obišči svoj vinograd
Pridi, Gospod Jezus (Raz 22,20).
 
Dobri pastir, poslušaj, *
ti vodiš svoje ljudstvo kot čredo.
V Najsvetejšem prestoluješ, *
razodeni svoje veličastvo.
Zbudi svojo moč pred nami *
in pridi, da nas rešiš. —
 
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *
pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.
 
Gospod, Bog vsemogočni, *
doklej boš odklanjal molitev svojega ljudstva?
Jok nam je vsakdanja hrana, *
s solzami je napolnjena življenja čaša.
Zaradi nas se prepirajo naši sosedje, *
nasprotniki nas zasramujejo. —
 
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *
pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni.
 
Svoj vinograd, naše očete, si prestavil iz Egipta, *
zasadil si jih v svoji deželi.
Prostor si jim pripravil, *
ukoreninili so se in napolnili zemljo.
Tvoj vinograd je pokril gore s svojo senco, *
njegove veje so prekrile najvišja drevesa.
Gospod, tvoj vinograd je segal do morja, *
do velike reke je pognal svoje mladike. —
 
Zakaj si pustil, da so podrli njegovo ograjo, *
da ga obirajo vsi, ki hodijo mimo?
Razruje ga merjasec iz gozda, *
popase ga poljska divjačina. —
 
Bog vsemogočni, pridi, *
ozri se z nebes in obišči ta vinograd.
 
Varuj, kar je zasadila tvoja desnica, *
kar poganja tebi v slavo.
Tvoj vinograd so požgali in posekali, *
naj jih zadene pravična sodba.
Naj tvoja ljubezen spremlja tvoje ljubljence, *
tvoje sinove, ki si jih vzredil zase.
Ne bomo več odstopili od tebe, *
poživi nas, da bomo tvoje ime slavili. —
 
Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni, *
pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo  (Tit 3,5b–7)
Bog nas je odrešil v kopeli prerojenja in prenovljenja po Svetem Duhu, ki ga je na nas obilno razlil po Jezusu Kristusu, našem zveličarju, da bi bili opravičeni z njegovo milostjo in bi po upanju postali dediči večnega življenja.

– Razveselili so se učenci, aleluja,
– ko so videli Gospoda, aleluja.

Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, Sveti Duh naj nas notranje prenovi s svojimi darovi. Ustvari naj nam novo srce, da ti bomo všeč in bomo vedno spolnjevali tvojo voljo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od četrtka III. tedna

Lastno

sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[S]

Pesem
V mučencih, Bog, ti sam trpiš
in tudi zmago jim deliš:
mučencu slavo pojemo,
odpusti, kar grešili smo.
 
Iskal sladkosti ni sveta,
veselja kratkotrajnega;
iskal povsod je le Boga,
veselja neminljivega.
 
V trpljenje brez strahu hiti,
prelije zate drago kri,
ko pa življenje izgubi,
nagrado daš mu v večnosti.
 
Zaupno prosimo zato,
izbriši, Bog, nam krivdo vso,
ko je mučenca rojstni dan,
naj tudi naš bo greh opran.
 
Po tvoji Božji milosti
naj trudimo se tudi mi,
da se jim kdaj pridružimo
in z njimi raj uživamo.
 
Očeta, Sina in Duha
naj hvali, moli zemlja vsa,
do konca dni naj se glasi
Trojici sveti slava, čast. Amen.

[D]

1 Vel. noč. Gospod Bog mu je dal prestol njegovega očeta Davida, aleluja.
Ps 131 Božje obljube Davidovi hiši
 Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida (Lk 1,32).
 I
Spomni se, Gospod, Davida, *
in vseh njegovih skrbi in načrtov.
Naredil je obljubo tebi, Vsemogočni, *
in ti tako prisegel: —
 
»Ne pojdem v stanovanje svoje hiše, *
ne ležem v svojo posteljo;
svojim očem ne dovolim spanja, *
svojim trepalnicam ne počitka,
dokler ne najdem mesta za Gospoda, *
bivališča za Vsemogočnega.« —
 
Slišali smo, da je skrinja zaveze v Betlehemu, *
našli smo jo zunaj na poljanah.
Vstopimo zdaj v Gospodovo bivališče *
in se priklonimo pred Bogom. —
 
Dvigni se, Gospod, na svoje mesto, *
ti in skrinja tvojega veličastva!
Tvoji duhovniki naj oblečejo pravičnost, *
tvoji sveti naj radostno vzklikajo.
Ne zavrzi svojega maziljenca *
zaradi Davida, svojega služabnika. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Vel. noč. Gospod Bog mu je dal prestol njegovega očeta Davida, aleluja.
2 Vel. noč. Jezus Kristus je edini vladar, Kralj nad kralji in Gospod nad gospodi, aleluja.
II
Gospod je prisegel Davidu, *
svoje prisege ne bo prelomil:
»Na tvoj prestol bom postavil *
potomca tvoje rodovine.
Če ohranijo tvoji sinovi mojo zavezo in zapovedi, *
bodo njihovi sinovi vedno sedeli na tvojem prestolu.« —
 
Gospod je namreč izvolil Sion, *
tako si ga je izbral za svoje bivališče:
»Tu bom počival za vselej, *
tako sem želel in tu bom prebival. —
 
Letine tega kraja bom obilno blagoslavljal, *
njegove prebivalce nasičeval s kruhom.
Njegove duhovnike bom oblačil v pravičnost, *
njegovi sveti bodo radostno vzklikali. —
 
Davidu zbudim mogočnega potomca, *
svojemu maziljencu pripravim nasledstvo.
Njegove sovražnike ogrnem v sramoto, *
na njegovi glavi pa bo blestela moja krona.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Vel. noč. Jezus Kristus je edini vladar, Kralj nad kralji in Gospod nad gospodi, aleluja.
3 Vel. noč. Kdo je kakor ti, Gospod, med močnimi? Kdo je kakor ti, veličastni v svetosti, aleluja.
Raz 11,17–18;12,10b–12a  O Božji sodbi
 
Zahvaljujemo se ti, Gospod, Bog vsemogočni, *
ti si in si bil in prideš.
Prevzel si svoje mogočno vladarstvo *
in začel kraljevati. —
 
Narodi so se razjezili, *
a prišla je tvoja jeza in dan, da se sodijo mrtvi,
da prejmejo plačilo tvoji služabniki, preroki in sveti *
in vsi, ki se bojijo tvojega imena, mali in veliki. —
 
Zdaj se je uresničilo zveličanje, moč in kraljevanje *
našega Boga in oblast njegovega Kristusa.
Premagan je bil tožnik naših bratov, *
ki jih je noč in dan tožil pred našim Bogom. —
 
Premagali so ga s krvjo Jagnjeta *
in z besedo svojega pričevanja.
Niso tako ljubili svojega življenja, *
da bi se bali umreti.
Zato se radujte, nebesa *
in vsi, ki v njih prebivate. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Vel. noč. Kdo je kakor ti, Gospod, med močnimi? Kdo je kakor ti, veličastni v svetosti, aleluja.

[S]

Kratko berilo v velikonočnem času  (Raz 7,14–17)
To so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti ter so oprali svoja oblačila in jih očistili v Jagnjetovi krvi. Zato so pred Božjim prestolom in mu služijo noč in dan v njegovem svetišču in sedeči na prestolu bo prebival nad njimi. Ne bodo več lačni, ne žejni, tudi sonce jih ne bo peklo ne druga vročina. Zakaj Jagnje, ki je v sredi pred prestolom, jih bo paslo ter vodilo k virom živih vodá in Bog bo obrisal vse solze z njih oči.
Spev z odpevom
Pravični se bodo svetili pred Božjim obličjem, aleluja, aleluja.
Pravični se bodo svetili pred Božjim obličjem, aleluja, aleluja.
Vsi Bogu zvesti se bodo vekomaj veselili, aleluja, aleluja.
Pravični se bodo svetili pred Božjim obličjem, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Pravični se bodo svetili pred Božjim obličjem, aleluja, aleluja.
Odpev k Moja duša Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu, aleluja.
Prošnje
Ob tej uri je Jezus, kralj mučencev, daroval svoje življenje pri zadnji večerji in v krvavi daritvi na križu. Zahvaljujmo se mu in recimo:
Slavimo te, Gospod Jezus.
Gospod, slavimo te, ker si nas ljubil do zadnjega diha, naš rešitelj, vir in zgled slehernega mučeništva.
Slavimo te, Gospod Jezus.
Vse spokorjene grešnike si nagradil z večnim življenjem.
Slavimo te, Gospod Jezus.
Naročil si, naj darujemo sveto kri nove in večne zaveze, prelito v odpuščanje grehov.
Slavimo te, Gospod Jezus.
Po tvoji milosti smo danes mogli vztrajati v veri.
Slavimo te, Gospod Jezus.
Mnoge brate in sestre si tudi danes pridružil svoji smrti.
Slavimo te, Gospod Jezus.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

[L]

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, svetega Janeza Nepomuka si podpiral, da je svoje življenje žrtvoval za pravice Cerkve. Na njegovo priprošnjo pomagaj tudi nam, da si bomo prizadevali za pravico in resnico.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Četrtek

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem v velikonočnem času
O Jezus, rešenik sveta,
Beseda učlovečena,
neskončne Luči si odsvit,
naš varuh bodi in naš ščit.
 
Ti si ustvaril vse stvari
in ti določaš naše dni,
daj, da utrujeno telo
počitek nočni poživi.
 
Premagal zlobo si pekla,
obvaruj nas sovražnika,
da ne zapeljal bi nas v greh,
ko si odrešil nas s krvjo.
 
Prehitro bo minila noč,
ki vlila nam bo novo moč;
ko bo telo počivalo,
naš duh pri tebi naj bedi.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 15 Slavospev Bogu posvečenih
Bog je obudil Jezusa in ga oprostil bolečin smrti (Apd 2,24).
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam, *
ti si moj Bog, zame sreče ni brez tebe. —
 
Zelo spoštujem tebi zveste *
in cenim poštene na zemlji.
Tisti, ki hodijo za tujimi bogovi, *
si sami množijo bolečine.
Ne bom daroval krivim bogovom, *
ne omadeževal z njihovimi imeni svojih ustnic. —
 
Gospod, ti si moj delež in moje veselje, *
ti vodiš mojo usodo.
Ako imam tebe, sem srečnejši in bogatejši *
kakor tisti, ki so mu odmerili najlepše posestvo.
Slavim te, Gospod, za to spoznanje, *
še ponoči me vest opominja k ljubezni do tebe.
Gospod, tebe imam vedno v svojih mislih, *
dokler boš ti ob meni, ne bom omahnil.
Zato se veseli moje srce in raduje moja duša, *
a tudi moje telo bo počivalo varno. —
 
Moje življenje se ne bo končalo v grobu, *
svojemu služabniku ne boš dal strohneti.
Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, *
večne radosti na svoji desnici. —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Vel. noč.: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kratko berilo (1 Tes 5,23)
Sam Bog miru naj vas popolnoma posveti ter ohrani v popolnosti vašega duha, vašo dušo in vaše telo brez graje ob prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod, naš Bog, utrujeni smo od dela današnjega dneva. Okrepčaj nas z mirnim spanjem, da se bomo s tvojo pomočjo spočili in ti služili s telesom in dušo.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Blagoslovni vzklik
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
V velikonočnem času
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja;
prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh