Brevir za 15. maj 2024

Sreda 7. velikonočnega tedna

Povabilo
Bogoslužno branje
Hvalnice
Dnevna molitvena ura
Večernice
Sklepna molitvena ura

Povabilo

Začetek
Gospod, odpri moje ustnice,
- da bom oznanjal tvojo hvalo.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Ps 94 Spodbuda k češčenju Boga

Pridite, prepevajmo Gospodu, *
vzklikajmo Bogu, svojemu zveličarju.
Stopimo mu naproti s hvalnim petjem, *
z veselimi spevi ga hvalimo.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Gospod je Bog, edini in najvišji, *
veliki vladar nad vsemi vladarji.
V njegovi roki so globine zemlje, *
višine gorá so njegove.
Njegovo je morje, on ga je naredil, *
njegova je zemlja, on jo je ustvaril.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Pridite, poklonimo se Gospodu, *
v ponižnosti molimo njega, ki nas je ustvaril.
On je naš Bog, mi njegovo ljudstvo, *
on nas živi in vodi kot svoje ovce.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
O da bi danes poslušali njegove besede: *
»Ne zakrknite svojih src kakor nekoč v puščavi.
Tam so me vaši očetje skušali in izzivali, *
čeprav so videli moja dela.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Štirideset let sem jih prenašal, *
to nezvesto ljudstvo, ki se ne drži mojih potov.
Potem sem v svoji nevolji prisegel: *
Ne bodo videli obljubljene dežele.«
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu *
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Odpev Molimo Kristusa Gospoda, ki nam je obljubil Svetega Duha, aleluja.

⇑ Vrh

Bogoslužno branje

Psalmi so od srede III. tedna

Lastno

vrstica po psalmih, 1. berilo, spev po 1. berilu, 2. berilo, spev po 2. berilu, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
O večni in najvišji kralj
in vseh ljudi odrešenik,
raztrgal smrti si vezi
in milost zmago spet slavi.
 
V Očetovo se dvigaš čast,
ki vso izroča ti oblast,
deliš si z njim jo kakor Bog,
ker ni ti dana od ljudi.
 
Pred tabo upogibajo 
vsa bitja se, kar jih živi
na širni zemlji in pod njo
in kar obsega jih nebo.
 
Ko na oblaku kakor blisk
prikažeš k sodbi se svetá,
odpusti nam še zadnji greh
in sprejmi k sebi nas v nebo.
 
Naj, Jezus, tebi slava bo,
ki zmagovit v nebesa greš,
Očetu, Duhu Svetemu
od vekomaj do vekomaj. Amen.
1 Odpev Pred teboj, Gospod, hodita milost in zvestoba, aleluja.
Ps 88,2–38  Gospodovo usmiljenje do Davidove hiše
Iz Davidovega rodu je Bog poslal Jezusa, Odrešenika, kakor je bil obljubil (Apd 13,22.23).
I
Gospod, tvojo ljubezen bom na veke opeval, *
tvojo zvestobo bom oznanjal vsem rodovom.
Tvoja zvestoba je zasidrana v nebesih, *
rekel si: »Moje usmiljenje ima večne temelje. —
 
Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem; *
Davidu, svojemu služabniku, sem prisegel.
Za zmeraj utrdim tvoje potomstvo, *
za vse rodove utemeljim tvoj prestol.« —
 
Gospod, nebesa slavijo tvoja čuda, *
tvojo zvestobo opevajo angelski zbori.
Kdo se more v nebesih primerjati Gospodu, *
kdo mu je podoben med angeli?
Bog je vzvišen nad vsemi svetimi, *
velik in čudovit, bolj kot vsi okoli njega. —
 
Kdo ti je enak, Gospod, Bog vsemogočni? *
Mogočen si, venča te tvoja zvestoba.
Ti gospoduješ viharnemu morju, *
ti krotiš besneče valovje.
S hudimi šibami si kaznoval Egipčane, *
s svojo močno roko si razkropil sovražnike. —
 
Tvoja so nebesa, zemlja in vesolje, *
kar je v njih, si ti naredil.
Sever in jug si ti ustvaril, *
zahod in vzhod se radujeta tvojega imena.
Ti si mogočna obramba in varno zavetje, *
ti si moja trdna opora.
Pravičnost in pravica sta temelj tvojega kraljestva, *
pred teboj hodita milost in zvestoba. —
 
Blagor ljudstvu, ki te proslavlja, *
povsod ga spremljaš z ljubečim pogledom.
V tvojem imenu se bodo vedno veselili, *
se tolažili s tvojo pravičnostjo.
Vsa njihova moč prihaja od tebe, *
vse premorejo s pomočjo tvoje milosti.
Gospod nas zvesto varuje, *
sam sveti Bog nas vlada. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Odpev Pred teboj, Gospod, hodita milost in zvestoba, aleluja.
2 Odpev Božji Sin je po telesu iz Davidovega rodu, aleluja.
II
Nekdaj si govoril: »Nadel sem krono junaku, *
povzdignil sem izvoljenca izmed svojega ljudstva.
Našel sem Davida, svojega služabnika; *
da bi mi bil posvečen, sem ga mazilil.
Zato bo z njim vedno moja močna roka, *
podpirala ga bo moja desnica. —
 
Ne bo ga premagal sovražnik, *
ne bo ga stiskal hudobnež.
 
Njegove nasprotnike bom ponižal, *
kaznoval njegove sovražnike.
Moja zvestoba in milost ga bosta spremljali, *
njegova moč se bo dvignila v mojem imenu.
Njegovo oblast razširim do morja, *
do velike reke njegovo pravico. —
 
Klical me bo: ‚Ti si moj oče, *
moj Bog, moje zavetje in moja rešitev.‘
Postavim ga za prvorojenca, *
za najvišjega med vladarji zemlje.
Na veke mu ohranim svojo naklonjenost *
in moja zaveza z njim ostane trdna.
Njegov rod bo trajal na veke, *
njegov prestol ostane vekomaj.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Odpev Božji Sin je po telesu iz Davidovega rodu, aleluja.
3 Odpev Nekoč sem prisegel svojemu služabniku Davidu: Tvoj zarod bo ostal na veke, aleluja.
III
»Če moji otroci zapustijo mojo postavo *
in ne hodijo po mojih potih,
če oskrunijo moje zakone *
in se ne držijo mojih zapovedi,
bom s šibo kaznoval njih pregrehe *
in z udarci njihovo krivdo. —
 
Ne bom jim pa odtegnil svoje naklonjenosti *
in svoje zvestobe ne bom prelomil.
Ne bom oskrunil svoje zaveze, *
kar sem obljubil, ne bom preklical.
Kako bi mogel Davidu lagati, *
ko sem mu prisegel pri svoji svetosti.
Njegov zarod bo ostal na veke *
in njegov prestol bo pred menoj kot sonce.
Na veke ostane kot luna, *
zvesta priča na nebu.« —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Odpev Nekoč sem prisegel svojemu služabniku Davidu: Tvoj zarod bo ostal na veke, aleluja.

[L]

- Bog je obudil Kristusa od mrtvih, aleluja,
- da je naša vera tudi upanje v Boga, aleluja.
PRVO BERILO
Iz prvega pisma apostola Janeza (5, 1-12)
To je zmaga: naša vera
 
Vsakdo, ki veruje da je Jezus - Kristus, je rojen iz Boga; in vsakdo, ki ljubi roditelja, ljubi tudi tistega, ki je rojen iz njega. Iz tega spoznavamo, da ljubimo božje otroke, če Boga ljubimo in njegove zapovedi spolnjujemo. Zakaj v tem je božja ljubezen, da spolnjujemo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso težke.
Zakaj vse, kar je rojeno iz Boga, premaga svet. In to je zmaga, ki premaga svet: naša vera. Kdo pa premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus božji Sin?
Ta je, ki je prišel z vodo in krvjo, Jezus Kristus; ne le z vodo, marveč z vodo in krvjo. In Duh je, ki pričuje, kajti Duh je resnica. Zakaj trije so, ki pričujejo (v nebesih: Oče, Beseda in Sveti Duh; in ti trije so eno. In trije so, ki pričujejo na zemlji): Duh in voda in kri, in ti trije so eno.
Če sprejemamo že človeško pričevanje, je božje pričevanje večje; kajti božje pričevanje je v tem, da je pričeval o svojem Sinu. Kdor veruje v božjega Sina, ima pričevanje v sebi. Kdor Bogu ne veruje, ga je postavil na laž, ker ni veroval v pričevanje, s katerim je Bog pričeval o svojem Sinu. In to je pričevanje, da nam je Bog dal večno življenje in je to življenje v njegovem Sinu. Kdor ima Sina, ima življenje. Kdor nima božjega Sina, nima življenja.
SPEV (1 Jan 5, 6; Zah 13, 1)
Jezus Kristus je prišel z vodo in krvjo; ne le z vodo, marveč z vodo in krvjo. * Duh sam pričuje, da je Kristus resnica, aleluja.
Tisti dan bo studenec odprt Davidovi hiši in jeruzalemskim prebivalcem v očiščenje greha. * Duh sam pričuje, da je Kristus resnica, aleluja.
DRUGO BERILO
Drugi vatikanski vesoljni cerkveni zbor (1962-65) je prenovil liturgijo ter zastavil pomembne smernice za dejavnejšo vlogo laikov, ekumensko približevanje drugim cerkvam in medverski dialog
Iz dogmatične konstitucije o Cerkvi 2. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora (C 4 in 12)
Poslanstvo Svetega Duha v Cerkvi
 
Ko je Sin dokončal delo, ki mu ga je Oče zaupal, da ga izvrši na zemlji, je bil na binkoštni dan poslan Sveti Duh, da bi neprestano posvečeval Cerkev in da bi tako verujoči po Kristusu imeli v enem Duhu dostop k Očetu. Ta Duh je Duh življenja, studenec vode, tekoče v večno življenje; po njem Oče oživlja vse ljudi, ki so po grehu umrli, dokler ne bo njihovih umrljivih teles v Kristusu obudil od mrtvih.
Sveti Duh prebiva v Cerkvi in v vernikih kakor v templju in moli v njih ter pričuje o njihovem božjem otroštvu. Cerkev, katero uvaja v vso resnico in jo zedinja v občestvu in službi, obdarja in vodi z različnimi hierarhičnimi in karizmatičnimi darovi ter krasi s svojimi sadovi.
Z močjo evangelija pomlaja Cerkev in jo vedno prenavlja ter vodi do popolne zedinjenosti z njenim Ženinom. Kajti Duh in nevesta govorita Gospodu Jezusu: »Pridi!«
Tako vesoljna Cerkev stopa pred nas kot ljudstvo, zbrano v edinosti Očeta in Sina in Svetega Duha. Celota vernikov, ki imajo maziljenje Svetega Duha, se v verovanju ne more motiti. In to svojo posebno lastnost razodeva z nadnaravnim verskim čutom vsega ljudstva, ko od škofov do zadnjih vernih laikov izpričuje svoje vesoljno soglasje v stvareh vere in nravnosti.
Kajti s tem verskim čutom, ki ga budi in podpira Duh resnice, božje ljudstvo pod vodstvom svetega učiteljstva, kateremu je zvesto poslušno, sprejema ne človeško besedo, marveč, kar resnično je, božjo besedo; neomahljivo se oklepa vere, ki je bila enkrat izročena svetim, s pravilnim presojanjem vanjo globlje prodira in jo v življenju na polnejši način uresničuje.
Razen tega isti Sveti Duh ne le z zakramenti in službami posvečuje in vodi božje ljudstvo ter ga krasi s krepostmi, marveč deleč svoje darove slehernemu, kakor hoče, razdeljuje med vernike vsakemu stanu tudi posebne milosti, s katerimi jih stori sposobne in pripravljene, da prevzamejo različna dela in naloge, koristne za prenovitev in obsežnejšo graditev Cerkve, po besedah sv. Pavla: Slehernemu se razodetje Duha daje v korist.
Ker so te karizme, bodisi izredne bodisi tudi preprostejše in bolj razširjene, potrebam Cerkve nadvse primerne in koristne, jih je treba sprejemati z zahvaljevanjem in veseljem.
SPEV (Jan 7, 37.38.39)
Zadnji dan praznika je Jezus govoril: Kdor v mene veruje, bodo iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. * To pa je rekel o Duhu, ki naj bi ga pozneje prejeli tisti, ki bodo verovali vanj, aleluja.
Če je kdo žejen, naj pride in naj pije, in iz njegovega osrčja bodo tekle reke žive vode. * To pa je rekel o Duhu, ki naj bi ga pozneje prejeli tisti, ki bodo verovali vanj, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, tvoja Cerkev je zbrana v Svetem Duhu. Podéli ji moč, da ti bo z vsem srcem vdana in edina v spolnjevanju tvoje volje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Hvalnice

Psalmi so od srede III. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Hvaljen, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
Srčnó si vsakdo je želél,
da bi današnji dan prišel,
ko Kristus, Bog in up sveta,
se v sveto dvignil je nebo.
 
Končal je zmagovito boj,
premagal kneza je temè,
Očetu kaže ran sijaj,
ki dajejo mu slavo, čast.
 
Svetál zakrije ga oblak,
vse verne z upanjem navda,
odslej je raj nam spet odprt,
ki bil predolgo je zaprt.
 
Kako se veselimo vsi,
da čisti je Device Sin
do Božjih dvignil se višin,
potem ko smrt je pretrpel.
 
Naj k tebi dviga se srce,
o Kristus, ki si šel v nebo,
in pošlji Svetega Duha,
ki tvoj je in Očetov dar. Amen.
1 Vel. noč. Vsi narodi pridejo in molili te bodo, Gospod, aleluja.
Ps 85   Molitev ubogega v nesreči
Hvaljen Bog, ki nas tolaži v vsaki naši nadlogi (2 Kor 1,3.4).
 
Gospod, nagni se k meni in me usliši, *
zakaj ubog sem in nesrečen.
Ker sem ti zvest, me varuj, *
reši svojega služabnika. —
 
Ti si moj Bog, moje edino upanje, *
usmili se me, Gospod, neprestano te kličem.
Razvesêli, Gospod, svojega služabnika, *
k tebi se obračam.
Dober si in odpuščaš, *
poln usmiljenja do vseh, ki te kličejo.   —
 
Čuj mojo molitev, *
poslušaj mojo prošnjo.
V svoji stiski te kličem, *
saj me boš uslišal. —
 
Gospod, ni tebi enakega, *
tvoja dela so neprekosljiva.
Prišli bodo vsi narodi, ki si jih ustvaril, *
molili te bodo in slavili.
Ti si mogočen in delaš čudeže, *
resnični Bog si ti edini. —
 
Svojo pot mi pokaži, *
da bom zvest tvoji resnici.
Naj bo moje srce iskreno, *
da ti bom v spoštovanju služil.
Slavil te bom z vsem svojim srcem, *
poveličeval tvoje ime na veke. 
Velika je tvoja ljubezen do mene, *
rešil si me večne pogube. —
 
Zoper mene so se vzdignili sovražniki, *
ne ozirajo se na Boga in mi strežejo po življenju.
Ti, Gospod, si milostljiv in usmiljen, *
potrpežljiv in poln ljubezni.
Ozri se name in usmili se svojega služabnika, *
daj svojo moč sinu svoje dekle. —
 
Izkaži mi ljubezen, nasprotnike pa ponižaj, *
naj vidijo, da mi ti pomagaš in me tolažiš. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Vel. noč. Vsi narodi pridejo in molili te bodo, Gospod, aleluja.
2 Vel. noč. Naše oči bodo videle kralja v njegovi lepoti, aleluja.
Iz 33,13–16  Gospod bo sodil po pravici
Obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč (Apd 2,39).
 
Čujte vi, ki ste daleč, kaj sem storil, *
spoznajte mojo moč vi, ki ste blizu.
V svetem mestu trepetajo tudi grešniki, *
brezbožnih se je polastila groza.
Kdo od vas more vztrajati ob očiščujočem ognju, *
kdo izmed vas obstati pri večnem plamenu? —
 
Le kdor živi pravično *
in govori resnico.
Kdor zametuje pohlepnost in izsiljevanje *
in ne sprejema podkupnine.
Kdor niti slišati noče o sodelovanju pri ubojih *
in noče niti videti hudobije. —
 
Temu je Bog pripravil varno zavetje *
in mu preskrbel vse potrebno za življenje. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Vel. noč. Naše oči bodo videle kralja v njegovi lepoti, aleluja.
3 Vel. noč. Vse človeštvo bo videlo Božje zveličanje, aleluja.
Ps 97   Vladar sveta prihaja k sodbi
Ta psalm pomeni Gospodov prvi prihod in vero vseh narodov (sv. Atanazij).
 
Pojte Gospodu novo pesem, *
ker je storil čudovita dela.
Zmagala je njegova ljubezen *
in njegova vsemogočnost.
Gospod je naznanil, da prihaja odrešenje; *
narodom je razodel svojo pravičnost.
Dokazal je svojo dobroto in zvestobo *
v blagor svojega ljudstva.
Vsi kraji zemeljske oble so videli, *
kako naš Bog rešuje. —
 
Radujte se v Gospodu vse dežele, *
veselite se s petjem in godbo.
Pojte Gospodu ob spremljavi na strune, *
s harfo in glasnim petjem.
Rog naj trobi, donijo naj trobente, *
vzklikajte Gospodu, kralju vsega stvarstva. —
 
Buči naj morje in kar ga napolnjuje, *
vriskaj vesoljni svet in njegovi prebivalci.
Reke naj veselo pljuskajo z valovi, *
tudi gore naj se radujejo.
Naš Gospod prihaja vladat zemljo, *
ves svet in vsa ljudstva bo sodil pravično. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Vel. noč. Vse človeštvo bo videlo Božje zveličanje, aleluja.

[L]

Kratko berilo  (Rim 15,13.15–16.18)
Bog upanja naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da boste imeli obilno upanje v moči Svetega Duha. Pisal sem vam mestoma nekoliko drzneje, da bi vas zopet opomnil; to pa zaradi milosti, ki mi jo je Bog dal, da sem namreč služabnik Kristusa Jezusa za pogane in opravljam sveto službo za Božji evangelij, da bi tako postala daritev poganov prijetna, posvečena v Svetem Duhu. Ne bom se namreč drznil navajati kaj takega, česar bi ne bil za poslušnost poganov po meni izvršil Kristus, z besedo in dejanjem, z močjo znamenj in čudežev, z močjo Svetega Duha.
Spev z odpevom
Z veseljem boste zajemali, aleluja, aleluja.
Z veseljem boste zajemali, aleluja, aleluja.
Iz studencev odrešenja, aleluja, aleluja.
Z veseljem boste zajemali, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Z veseljem boste zajemali, aleluja, aleluja.
Odpev k Hvaljen Hvala Bógu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu, aleluja.
Hvaljen (Lk 1,68-79)
Hvaljen, Gospod, Bog naših očetov, *
obiskal je svoje ljudstvo in nas odrešil.
Obudil nam je mogočnega Zveličarja *
v hiši svojega služabnika Davida.
Napovedal ga je po svojih svetih prerokih, *
ki so ga oznanjali od davnih vekov.
Rešil nas bo naših sovražnikov, *
otel iz rok vseh, ki nas črtijo.
Izkazal nam je usmiljenje, kakor je obljubil očetom, *
spomnil se je svoje svete zaveze.
Prisegel je Abrahamu našemu očetu, *
da bomo rešeni iz rok sovražnikov.
Brez strahu bomo služili Gospodu *
v svetosti in pravičnosti vse dni življenja. —
 
In ti, dete, boš prerok Najvišjega, *
pojdeš namreč pred Gospodom, pripravljat mu pota.
Po tebi bo ljudstvo spoznalo Odrešenika, *
ki ga bo rešil njegovih grehov.
Obiskal nas bo po prisrčnem usmiljenju Vsemogočnega *
kakor sonce, ki vzhaja z višave.
Razsvetlil bo vse, ki sedijo v temi in smrtni senci, *
in naravnal na pot miru vse naše korake. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Hvaljen Hvala Bógu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu, aleluja.
Prošnje
Sveti Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. Zato se zahvaljujmo Bogu Očetu in molimo:
Oče, poslušaj svoje otroke.
Bog potrpežljivosti in tolažbe, daj, da bomo po Jezusu Kristusu med seboj istih misli
– in te enodušno vsi slavili.
Oče, poslušaj svoje otroke.
Vsak izmed nas naj bližnjemu stori dobro,
– da mu bo to v zgled in spodbudo.
Oče, poslušaj svoje otroke.
Naj se ne damo voditi posvetnemu duhu, ki izvira iz greha,
– ampak Svetemu Duhu, ki izhaja iz tebe.
Oče, poslušaj svoje otroke.
Človeška srca preiskuješ,
– vodi nas vedno po poti iskrenosti in resnice.
Oče, poslušaj svoje otroke.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, tvoja Cerkev je zbrana v Svetem Duhu. Podéli ji moč, da ti bo z vsem srcem vdana in edina v spolnjevanju tvoje volje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Dnevna molitvena ura

Psalmi so od srede III. tedna

Lastno

berilo, sklepna prošnja

Opoldne

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem opoldne 
Zberimo se v molitvi zdaj,
naj sveti spev se oglasi,
Najvišjemu prepevajmo,
slavimo s pesmijo Boga.
 
To uro zloba je ljudi
poslala v smrt Nedolžnega.
Sodnika večnega, Boga,
po krivem obsodila je.
 
O koliko hvaležnosti
dolgujemo vsi Jezusu,
v skušnjavah on je naša moč,
od nas odvrne vsako zlo.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.

Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ps 118,105–112   (XIV)   Hvala Božji postavi
To je moja zapoved, da se ljubite med seboj (Jn 15,12).
 
Tvoja beseda mi je kakor svetilka, *
je kakor luč na moji poti.
Prisegam in hočem prisego držati, *
da bom spolnjeval tvoje pravične odloke. —
 
Silno sem potrt in ponižan, *
ohrani me pri življenju po svoji besedi.
Sprejmi, Gospod, mojo molitev, *
daj mi spoznati svoje sklepe. —
 
Moje življenje je zmeraj v nevarnosti, *
vendar tvoje postave ne pozabljam.
Grešniki mi nastavljajo zanke, *
vendar od tvojih zapovedi ne odstopam. —
 
Tvojo postavo sem prejel od svojih očetov, *
vse življenje mi bo v veselje.
Z vsem srcem si bom prizadeval, *
da jo bom spolnjeval vedno in natančno. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 69   O Bog, pridi mi na pomoč
Gospod, reši nas, potapljamo se (Mt 8,25).
 
O Bog, ozri se name in me poslušaj, *
Gospod, pridi in mi pomagaj.
Osramočeni naj bodo in naj zardijo, *
tisti, ki mi strežejo po življenju.
S sramoto naj se umaknejo *
vsi, ki mi hudo želijo.
Naj odidejo osramočeni, *
tisti, ki se mi posmehujejo. —
 
V tebi naj se veselijo in radujejo *
vsi, ki te iščejo.
Tisti, ki čakajo pomoči od tebe, *
naj vedno govorijo: »Gospod, moj Bog, kako si velik!«  —
 
Jaz pa sem siromak in beden, *
toda Gospod skrbi za mene.
Ti si moj pomočnik in rešitelj, *
moj Bog, nikar se ne mudi. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Ps 74   Gospod je naš najvišji sodnik
Mogočne je vrgel s prestola in nizke povišal (Lk 1,52).
 
Slavimo te, Gospod, in častimo, *
hvalimo te in oznanjamo tvoja čudovita dela. —
 
Gospod govori: »Moja pravičnost bo slavila zmago *
ob času, ki ga jaz določim.
Naj se trese zemlja s svojimi prebivalci, *
jaz trdno držim njene temelje. —
 
Prevzetnim govorim: ,Nikar se ne bahajte!‘ *
Hudobnim pravim: ,Ne bodite predrzni!‘
Ne postavljajte se s svojo močjo proti Najvišjemu, *
ne govorite drzno proti Bogu. —
 
Pravica ne pride ne od vzhoda ne od zahoda, *
ne od severa ne od juga.
Le Gospod je tisti, ki pravično sodi, *
enega poniža, drugega poviša. —
 
Čaša Božjega srda je pripravljena, *
vsi hudobni na zemlji bodo okusili Božjo jezo.«
 
Jaz pa bom poveličeval Gospoda vekomaj, *
prepeval bom hvalnice živemu Bogu.
Zlomil bom moč hudobnih, *
le pravični bodo slavili zmago. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev dopoldne, opoldne in popoldne pred psalmi vedno samo enkrat: Aleluja, aleluja, aleluja.
Opoldne

Kratko berilo  (1 Jn 5,5–6a)
Kdo premaga svet, če ne tisti, ki veruje, da je Jezus Božji Sin? Ta je, ki je prišel z vodo in krvjo, Jezus Kristus; ne le z vodo, marveč z vodo in krvjo.

– Razveselili so se učenci, aleluja,
– ko so videli Gospoda, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Vsemogočni Bog, tvoja Cerkev je zbrana v Svetem Duhu. Podéli ji moč, da ti bo z vsem srcem vdana in edina v spolnjevanju tvoje volje.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Slavimo Gospoda.
– Bogu hvala.

⇑ Vrh

Večernice

Psalmi so od srede III. tedna

Lastno

berilo, spev z odpevom, odpev k Moja duša, prošnje, sklepna prošnja

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.

[D]

Pesem
O pridi, Stvarnik, Sveti Duh,
obišči nas, ki tvoji smo,
napolni s svojo milostjo
srce po tebi ustvarjeno.
 
Ime je tvoje Tolažnik
in dar Boga najvišjega,
ljubezen, ogenj, živi vir,
posvečevalec vseh stvari.
 
Razsvetli z lučjo nam razum,
ljubezen v naša srca vlij,
v telesni bedi nas krepčaj,
v slabosti vsaki moč nam daj.
 
Odženi proč sovražnika
in daj nam stanoviten mir,
pred nami hodi, vodi nas
in zla nas varuj vsakega.
 
Po tebi naj spoznavamo
Očeta in Sina Božjega,
in v tebe trdno vérujemo,
ki izhajaš večno iz obeh. Amen.
1 Vel. noč. Vaša žalost se bo spremenila v veselje, aleluja.
Ps 125 Veselje in upanje v Gospodu
Kakor ste deležni trpljenja, tako boste deležni tudi tolažbe (2 Kor 1,7).
 
Ko nas je Gospod vodil domov iz suženjstva, *
smo mislili, da sanjamo.
Kar samo se nam je smejalo, *
radostno smo vriskali.
Tedaj so govorili drugi narodi: *
»Velike reči je Gospod storil zanje.«
Res, velike reči je Gospod za nas storil, *
zato smo vsi veseli. —
 
Zato, Gospod, tudi zdaj obrni našo usodo, *
kakor napolniš suhe struge ob deževju,
Tisti, ki sejejo v trpljenju, *
žanjejo v veselju.
Na setev odhajajo vsi zaskrbljeni, *
ob žetvi pa se s polnimi snopi vračajo veseli. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
1 Vel. noč. Vaša žalost se bo spremenila v veselje, aleluja.
2 Vel. noč. Naj živimo ali umrjemo, Gospodovi smo, aleluja.
Ps 126 Brez Gospoda je ves trud zaman
Božja zgradba ste (1 Kor 3,9).
 
Če Gospod ne zida hiše, *
se zaman trudijo njeni zidarji.
Če Gospod ne varuje mesta, *
zaman čuje stražnik. —
 
Zaman je vstajati pred svitom *
in sedeti pozno v noč pri delu.
Zaman je za kruh trdo delati, *
ko Bog daje zvestim dvojni delež. —
 
Gospodov dar so tudi sinovi, *
Božje plačilo staršem so potomci.
Kakor si bojevnik pomaga s puščícami, *
tako so staršem v pomoč otroci iz mladosti.
Blagor človeku, ki jih ima obilo, *
ne bo osramočen in ne pozabljen. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
2 Vel. noč. Naj živimo ali umrjemo, Gospodovi smo, aleluja.
3 Vel. noč. Od njega in po njem in zanj je vse: njemu slava na veke, aleluja.
Kol 1,12–20   Kristus je prvorojenec
 
Z veseljem se zahvaljujmo Bogu Očetu, *
usposobil nas je za dediščino svetih v svetlobi.
Iz oblasti teme nas je rešil *
in prestavil v kraljestvo svojega preljubega Sina.
V njem imamo odrešenje po njegovi krvi, *
v njem odpuščanje grehov. —
 
On je podoba nevidnega Boga Očeta, *
prvorojenec vsega stvarstva.
V njem je bilo vse ustvarjeno, *
vidne in nevidne stvari v nebesih in na zemlji.
Po njem in zanj je bilo vse ustvarjeno, *
on je pred vsem in vse v njem obstaja. —
 
On je glava telesu, Cerkvi, *
on je začetek.
Prvorojenec je vstalih od mrtvih, *
da med vsemi zavzame prvo mesto. —
 
Oče je sklenil, naj v njem prebiva vsa polnost, *
da se uresniči mir s krvjo njegovega križa.
Tako naj po njem doseže spravo, *
kar je na zemlji in kar je v nebesih. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
3 Vel. noč. Od njega in po njem in zanj je vse: njemu slava na veke, aleluja.

[L]

Kratko berilo  (1 Kor 2,9–10)
Kar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo, je nam Bog razodel po svojem Duhu. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globočine.
Spev z odpevom
Napolni svojo Cerkev z veseljem Svetega Duha, aleluja, aleluja.
Napolni svojo Cerkev z veseljem Svetega Duha, aleluja, aleluja.
Naj raste v tvoji ljubezni in se širi, aleluja, aleluja.
Napolni svojo Cerkev z veseljem Svetega Duha, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Napolni svojo Cerkev z veseljem Svetega Duha, aleluja, aleluja.
Odpev k Moja duša Kristus vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem, aleluja.
Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46-55)
Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo. —
 
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. —
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen.
Odpev k Moja duša Kristus vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem, aleluja.
Prošnje
Slavimo Boga z apostoli in vsemi, ki so prvi uživali darove Svetega Duha. Prosimo ga:
Nebeški Oče, usliši nas.
Vsemogočni Bog, Kristusa si poveličal v nebesih,
– daj da ga vsi spoznajo navzočega v Cerkvi.
Nebeški Oče, usliši nas.
Sveti Oče, naročil si nam poslušati svojega ljubljenega Sina,
– naj vsi poslušajo njegov glas in se zveličajo.
Nebeški Oče, usliši nas.
Pošlji svojega Duha v srca svojih vernih,
– naj nas očisti zla in navduši za vse dobro.
Nebeški Oče, usliši nas.
Naj Sveti Duh vodi naše čase
– in prenovi obličje zemlje.
Nebeški Oče, usliši nas.
Priporočamo ti naše rajne,
– nam pa poživi upanje na prihodnje vstajenje.
Nebeški Oče, usliši nas.
Očenaš
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Sklepna prošnja
Vsemogočni Bog, tvoja Cerkev je zbrana v Svetem Duhu. Podéli ji moč, da ti bo z vsem srcem vdana in edina v spolnjevanju tvoje volje.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Če molitev vodi duhovnik ali diakon:
Gospod z vami.
– In s tvojim duhom.
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin + in Sveti Duh.
– Amen.
Pojdite v miru.
– Bogu hvala.
Če ni duhovnika ali diakona ali če ta moli sam:
Gospod nas blagoslôvi, nas varuj vsega hudega in pripelji v večno življenje. Amen.

⇑ Vrh

Sklepna molitvena ura

Sreda

Začetek molitvene ure
O Bog, ozri se name in me poslušaj.
Gospod, pridi in mi pomagaj.
 
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
Aleluja.
Izprašamo si vest in premislimo, kako smo preživeli dan. Nato obudimo kesanje nad storjenimi grehi.
Pesem v velikonočnem času
O Jezus, rešenik sveta,
Beseda učlovečena,
neskončne Luči si odsvit,
naš varuh bodi in naš ščit.
 
Ti si ustvaril vse stvari
in ti določaš naše dni,
daj, da utrujeno telo
počitek nočni poživi.
 
Premagal zlobo si pekla,
obvaruj nas sovražnika,
da ne zapeljal bi nas v greh,
ko si odrešil nas s krvjo.
 
Prehitro bo minila noč,
ki vlila nam bo novo moč;
ko bo telo počivalo,
naš duh pri tebi naj bedi.
 
Naj slava, Jezus, ti doni,
od mrtvih vstal si in živiš,
Očetu, Duhu Svetemu,
enako zdaj in vekomaj. Amen.
Psalmi
Ps 30,1–6 Izročimo se v Božje roke
Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo (Lk 23,46).
 
Vel. noč. odpev samo:   Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Gospod, vate zaupam, *
naj ne bom osramočen nikoli.
Otmi me, ker si pravičen, *
prisluhni in pohiti, da me rešiš.
Bodi mi zavetje in pribežališče, *
da bom na varnem. —
 
Ti si moja trdnjava in moje zatočišče, *
vodi me zaradi svoje dobrote.
Izvleci me iz zanke, ki so mi jo skrivaj nastavili, *
ti si moj rešitelj. —
 
Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo, *
zvesti Bog, ti me osvobodi. 
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
 
Ps 129 Iz globočine kličem
Jezus bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov (Mt 1,21).
 
Iz globočine te kličem, *
Gospod, usliši mojo prošnjo.
Prosim, skrbno me poslušaj, *
ne presliši mojega vpitja.
Gospod, če boš gledal na pregrehe, *
kdo bo mogel obstati?
Toda ti grehe odpuščaš, *
da bi ti v spoštovanju služili.
Upam v Gospoda, zaupam v njegovo besedo, *
z vsem srcem pričakujem Gospoda. —
 
Bolj kot stražniki jutranjo zarjo *
naj Božje ljudstvo pričakuje Gospoda.
 
Gospod je usmiljen, *
tako rad vsem odpušča. 
Samo on bo rešil svoje ljudstvo *
vseh njegovih grehov. —
 
Slava Očetu in Sinu *
in Svetemu Duhu.
Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej *
in vekomaj. Amen. —
 
Vel. noč. odpev samo: Aleluja, aleluja, aleluja.
 
Kratko berilo (Ef 4,26–27)
Nikar ne grešite, sonce naj ne zaide v vaši jezi in ne dajajte prostora hudiču.
Spev z odpevom
V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Rešil si nas, Gospod, zvesti Bog, aleluja, aleluja.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
— V tvoje roke, Gospod, se vsega izročam, aleluja, aleluja.
Evangeljski slavospev (Lk 2,29-32)
Kristus, luč narodov in slava Božjega ljudstva
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
 
Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika v miru, *
kakor si obljubil s svojo besedo.
Na svoje oči sem videl Zveličarja, *
ki si ga poslal vsem ljudstvom:
luč v razsvetljenje vseh narodov *
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. – Slava Očetu. —
 
Odpev Brani nas, Gospod, kadar čujemo; varuj nas, kadar spimo, da bomo čuli s Kristusom in počivali v miru, aleluja.
Sklepna prošnja
Molimo. Gospod Jezus Kristus, ti si krotak in ponižen. Svojim učencem nalagaš jarem, ki je prijeten, in breme, ki je lahko. Blagohotno sprejmi naše misli, želje in dejanja današnjega dne. Naj se tako odpočijemo, da bomo s tvojo pomočjo še lažje služili tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Blagoslovni vzklik
Spokojno noč in srečno smrt nam podeli vsemogočni Gospod. Amen.
 
V velikonočnem času
 
Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj on, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja;
prosi za nas Boga, aleluja.

⇑ Vrh