Božja beseda za torek, 9. septembra 2014

Torek 23. tedna med letom (leto II)

»Vsa množica se ga je poskušala dotakniti, kajti iz njega je izhajala moč in ozdravljala vse« (Lk 6,19)

Berilo

Kristjani ne smemo biti v spotiko nevernim

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 6,1-11)

Bratje, ali se predrzne kdo izmed vas, ki ima tožbo zoper koga drugega, pravico iskati pred nepravičnimi in ne pred svetimi? Ali mar ne veste, da bodo sveti sodili svet? In če boste vi svet sodili, ste mar nevredni, da bi bili sodniki v malenkostih? Ali ne veste, da bomo sodili angele, kaj šele stvari vsakdanjega življenja? Če se pravdate v vsakdanjih stvareh, postavite za sodnike tiste, ki so v Cerkvi prezirani.

Vam v sramoto pravim. Ni torej med vami nobenega modrega, ki bi mogel razsoditi med svojimi brati? Pa se brat z bratom pravda, in to pred neverniki? Sploh je že to škoda za vas, da imate pravde med seboj. Zakaj bi rajši ne trpeli krivice? Zakaj si ne pustite rajši jemati? Toda vi sami delate krivico in jemljete, in to bratom!

Ali mar ne veste, da krivičniki ne bodo posedli Božjega kraljestva? Ne motite se: ne nečistniki ne malikovalci ne prešuštniki ne mehkužneži in hotniki moških ne tatovi ne lakomniki ne pijanci ne obrekljivci ne roparji ne bodo posedli Božjega kraljestva. In taki ste bili nekateri, toda očistili ste se, posvetili ste se, opravičenje ste dosegli v imenu Gospoda Jezusa Kristusa in v Duhu našega Boga.

Psalm 149

Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Ps 149,1-2.3-4.5-6.9

Pojte Gospodu novo pesem,
njegova hvala naj se razlega v zboru svetih!
Izrael naj se veseli svojega stvarnika,
Sionski sinovi svojega kralja.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Hvalijo naj njegovo ime z rajalnim plesom,
Z bobnom in citrami naj mu igrajo!
Gospod ljubi svoje ljudstvo,
ponižne venča z zmago.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Sveti naj se radujejo v njegovi slavi,
naj se veselijo v svojih domovih;
Božji hvalospevi naj bodo v njihovih grlih:
to je v slavo vsem njegovim svetim.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti Božjega kraljestva. Aleluja.

Jezus moli, preden izbere dvanajst apostolov

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,12-19)

V tistih dneh je šel Jezus na goro molit in je noč prečul v molitvi k Bogu. Ko se je zdanilo, je poklical svoje učence in si jih je izmed njih izbral dvanajst, katere je imenoval tudi apostole: Simona, ki ga je imenoval tudi Petra, njegovega brata Andreja, Jakoba, Janeza, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Simona, s priimkom Gorečnik, Juda, Jakobovega brata, in Juda Iškarijota, ki je postal izdajalec. In stopil je z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju, z njim pa velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema in od tirskega in sidonskega primorja. Ti so prišli, da bi ga slišali in da bi bili ozdravljeni od svojih bolezni; tudi tisti, ki so jih nadlegovali nečisti duhovi, so dobivali zdravje. Vse ljudstvo se ga je hotelo dotikati, kajti moč je izhajala od njega in je vse ozdravljala.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Peter Klaver

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kljub krstu so kristjani podvrženi različnim težavam. Prihaja do sporov in tožarjenja. Pavel ne zavrača sodišč, poudarja pa, da bi morali sami reševati spore. Vpraša jih, ali ni nikogar, ki bi razsodil med njimi. Bolj se bom zavedal, da mora v moj odnos z drugimi vstopiti krščanski pogled. Gospod, daj mi iskreno srce, da bom sproti reševal probleme in znal tudi kaj potrpeti.

Evangelij

Vso noč moli Jezus na gori. Zjutraj pokliče učence, med njimi jih izbere dvanajst, da bi bili z njim in potem nadaljevali njegovo delo. Spremljajo ga med ljudi, ko uči in zdravi. Tudi mene je Jezus vzljubil in poklical za svojega učenca. Gospod, hvala, ker morem biti tvoj prijatelj. Očisti me vsega, kar me odvrača od tvojega poklica. Daj, da bom zaživel to življenje z vsem, kar sem.

Primož Krečič