Božja beseda za ponedeljek, 8. septembra 2014

Rojstvo Device Marije, praznik

»Jožef, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha« (Mt 1,20).

Berilo

Rojstvo Božje matere naznanja mir

Berilo iz knjige preroka Miheja (Mih 5,1-4)

To govori Gospod: Ti, Betlehem- Efrata, majhen si med Judovimi tisočnijami, iz tebe mi izide on, ki naj vlada v Izraelu; njegov izhod je od nekdaj, iz dni starodavnosti. Zato jih izroči v oblast drugih do časa, ko porodnica porodi in se ostanek njegovih bratov povrne k Izraelovim sinovom. Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, z veličastjem imena Gospoda, svojega Boga. V miru bodo prebivali, kajti raztegnil bo odslej svojo oblast tja do koncev zemlje. Tak mir bo.

Ali

Poklicani smo v Božjo slavo

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,28-30)

Bratje in sestre, vemo, da tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, tistim, ki so poklicani po njegovem sklepu. Tiste, ki jih je vnaprej poznal, je namreč tudi vnaprej določil, naj bodo podobni njegovemu Sinu, da bi bil on prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical; in katere je poklical, jih je tudi opravičil; tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.

Psalm 87

Odpev: »Gospod je posadil vate vir življenja.«

Ps 87,1-3.5-7

Gospod ljubi svoje mesto na svoji sveti gori,
Sion ima rajši kot vsa druga bivališča.
Veličastne reči so napovedane o tebi,
o Božje mesto.
Odpev: »Gospod je posadil vate vir življenja.«
Razna ljudstva imajo zveze s tabo,
različni narodi pridejo k tebi.
O Sionu se bo reklo: »Vsi po vrsti so bili tu rojeni,
on sam, Najvišji, ga je uteméljil.«
Odpev: »Gospod je posadil vate vir življenja.«
Gospod zapiše v knjigo narodov:
»Vse sem posinovil na Sionu.«
Rajali bodo in peli:
»Ti si začetek našega veselja.«
Odpev: »Gospod je posadil vate vir življenja.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Srečna si, sveta Devica Marija, in vse hvale vredna, ker je iz tebe izšlo sonce pravice, Kristus, naš Bog. Aleluja.

Jožef zve, da je Marija spočela od Svetega Duha

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 1,1-16.18-23)

Rodovnik Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega: Abraham je imel sina Izaka, Izak Jakoba, Jakob Juda in njegove brate; Juda je imel s Tamaro sina Faresa in Zara, Fares je imel sina Ezroma, Ezrom Arama, Aram Aminadaba, Aminadab Naasona, Naason Salmona; Salmon z Rahabo sina Booza, Booz z Ruto sina Obeda, Obed Jeseja, Jese pa je imel sina kralja Davida. David je imel z Urijevo sina Salomona, Salomon je imel sina Roboama, Roboam Abija, Abija Aza, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Ozija, Ozija Joatama, Joatam Ahaza, Ahaz Ezekija, Ezekija Manaseja, Manase Amona, Amon Josija, Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate ob preselitvi v Babilon.

Po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatiela, Salatiel Zorobabela, Zorobabel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Asorja, Asor Sadoka, Sadok Ahima, Ahim Eliuda, Eliud Eleazarja, Eleazar Matana, Matan Jakoba, Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus.

Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako: Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti.

Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije; kar je namreč spočela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.« Vse to se je pa zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi: »Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.«

Rojstvo Device Marije (8. september)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Mali šmaren

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Rojstvo Device Marije - Franci Trstenjak - Žeželj
(8.9.2014 ob 10h, dolžina: 14:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Rojstvo Device Marije
(8.9.2014 ob 8h, dolžina: 9:42)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Rojstvo Device Marije - Franci Trstenjak
(8.9.2009 ob 10h, dolžina: 13:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Maša v domu sv. Marte ponedeljek, 8. september 2014 ...

Pri branju Geneze lahko mislimo, kako je Bog bil neki čarovnik in je stvari naredil s čarobno paličico. To seveda ni res. Bog je ustvaril stvari in vsaki dal notranje zakone, da bi se lahko razvijale in dospele do polnosti. Gospod je stvarem vesolja dal samostojnost, ne pa neodvisnosti. Ker Bog ni čarovnik, je stvarnik. In ko šesti dan pride do stvarjenja človeka, temu da neko drugo avtonomijo, malo drugačno, a ne ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Razlaga cerkvenih očetov
Sv. Janez Krizostom pa pravi: »Angel je podelil Jožefu čast, da da Zveličarju ime in da skrbi za Očetovega Sina. Skrivnost rojstva je lažje razumljiva, če jo povežemo z napredovanjem zveličanja in njenim preroškim pričakovanjem, ki jo je Gospod naznanil po besedah preroka Izaija.«Neznani pisec pravi: »Devica je v svojem telesu nosila to, kar ni mogel ves svet. Kakor je Kristus pozneje izročil Marijo svojim učencem, tako jo sedaj izroča Jožefu«. Sv. Janez Krizostom pa ponovno ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Bogoslužje Božje besede nam prinaša berila praznika Rojstva Device Marije, ki se že stoletja obhaja 8. septembra. Na ta dan je bila namreč v Jeruzalemu posvečena bazilika, zgrajena nad hišo sv. Ane, Marijine matere. Berila praznika nam govorijo o skrivnosti rojstva. V prvem berilu je čudovita prerokba preroka Miheja o Betlehemu, v katerem naj bi se po napovedi rodil Mesija. Ta bo, kakor pravi prerokba, potomec kralja Davida, ki je bil kakor bo Mesija iz Betlehema. Toda njegova podoba bo ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.