Božja beseda za torek, 8. avgusta 2017


Sv. Dominik, obvezni god

Torek 18. tedna med letom (leto I)

»On mu je dejal: 'Pridi!' In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.« (Mt 14,29)

Berilo

Mojzes ni navaden prerok

Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 12,1-13)

Marija in Aron sta očitala bratu Mojzesu zaradi poganske žene, ki jo je vzel; oženil se je namreč s kušitsko ženo. Rekla sta: »Ali je Gospod govoril samo z Mojzesom? Ali ni govoril tudi z nama?« Gospod je to slišal. Mojzes pa je bil zelo krotak, bolj kot vsi ljudje na zemlji. Takoj je Gospod rekel Mojzesu, Aronu in Mariji: »Pojdite vsi trije k shodnemu šotoru!« In so šli.

Gospod pa je stopil dol v oblačnem stebru in se postavil k vhodu v šotor ter poklical Arona in Marijo. Ko sta oba prišla, je rekel: »Poslušajta moje besede! Ako je med vami Gospodov prerok, se mu razodenem v prikazni, v sanjah govorim z njim. Ni pa tako z mojim služabnikom Mojzesom; ta je zaupnik vse moje hiše: od ust do ust govorim z njim, v videnju in ne v temnih odkritjih, in gledati sme Gospodovo podobo. Zakaj se nista bala očitati mojemu služabniku Mojzesu?« In Gospodova jeza se je vnela zoper njiju in je odšel. Oblak se je umaknil iznad šotora. In glej, Marija je bila od gobavosti bela kakor sneg.

Aron se je obrnil k Mariji, in glej, bila je gobava. Tedaj je Aron rekel Mojzesu: »Prosim, moj gospod, ne nakladaj nama greha, ki sva ga tako nespametno storila! Naj ne bom kot mrtvorojen otrok, čigar meso je na pol gnilo, ko pride na svet.« Tedaj je Mojzes zavpil h Gospodu: »O Bog, prosim te, ozdravi jo!«

Psalm 51

Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«

Ps 51,3-7.12-13

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti,
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho!
Popolnoma me operi moje krivde
in mojega greha me očisti.
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«
Svojo pregreho spoznavam in moj greh mi je vedno
pred očmi.
Zoper tebe samega sem grešil
in, kar je zlo pred teboj, sem storil.
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«
Da se skažeš pravičnega s svojim izrekom,
brez graje v svoji sodbi.
Glej, s krivdo sem se rodil
in z grehom me je spočela moja mati.
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«
Čisto srce, o Bog, mi ustvari
in duha stanovitnosti v meni obnovi!
Ne zavrzi me izpred svojega obličja,
in svojega svetega duha mi ne odvzemi!
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja.

Peter hoče k Jezusu po vodi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 14,22-36)

Ko se je množica nasitila, je Jezus velel učencem, naj stopijo v čoln in se peljejo pred njim na drugo stran; medtem bi on razpustil množice. Ko jih je razpustil, je šel na goro, da bi na samem molil, in ko se je zvečerilo, je bil sam ondi. Čoln pa je bil že več tečajev od brega; premetavali so ga valovi, kajti veter je bil nasproten.

Ob četrti nočni straži pa je šel k njim peš po morju. Ko so ga učenci videli hoditi po morju, so se prestrašili in rekli: »Prikazen je!« In so od strahu zavpili. Ali Jezus jih je takoj ogovoril: »Bodite brez skrbi, jaz sem; ne bojte se!« Oglasil pa se mu je Peter in rekel: »Gospod, če si ti, mi reci, naj grem k tebi po vodi.« »Pridi!« mu je rekel.

Peter je stopil iz čolna in šel po vodi ter dospel do Jezusa. Ko je pa videl silni veter, se je zbal; začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Takoj pa je Jezus stegnil roko, ga prijel in mu rekel: »Malovernež, zakaj si dvomil?« In stopila sta v čoln in veter je nehal. Ti, ki so bili v čolnu, pa so pristopili, padli predenj in rekli: »Resnično si Božji Sin!« Ko so se prepeljali, so prišli v genezareško pokrajino. Kakor hitro pa so ga možje tega kraja spoznali, so sporočili po vsej tisti okolici; prinesli so mu vse bolnike in ga prosili, da bi se le dotaknili roba njegove obleke; in kateri koli so se ga dotaknili, so ozdraveli.
Sv. Dominik (leto I), obvezni god

Berilo

Oznanjamo skrito Božjo modrost

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,1-10)

Ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat Božje pričevanje. Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, in to križanega. Prišel sem k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v izkazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na Božji moči. Modrost pa oznanjamo med popolnimi, toda ne modrosti tega sveta, tudi ne modrosti poglavarjev tega sveta, ki minevajo, temveč oznanjamo v skrivnosti skrito Božjo modrost, ki jo je Bog pred veki vnaprej določil v naše poveličanje; ki je ni spoznal nobeden izmed prvakov tega sveta.

Ko bi jo namreč spoznali, bi Gospoda veličastva ne križali, ampak kakor je pisano: »Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo,« je nam Bog razodel po svojem Duhu.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pojte Gospodu novo pesem,
pojte Gospodu, vse dežele!
Pojte Gospodu, slavite njegovo ime!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje,
pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi,
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Dajte Gospodu, ljudski rodovi,
dajte Gospodu slavo in moč,
dajte Gospodu slavo njegovega imena!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Govorite med narodi: »Gospod kraljuje!«
Utrdil je svet, ki ne omahne,
vladal bo ljudstva po pravici.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Vaša luč naj sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Dominik

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Mirjam in Aron sta bila kritična do Mojzesa, pri tem pa sta pozabila, da ga je Bog izbral za posebno nalogo in imel z njim globok odnos. Mojzes je pri tem ostal ponižen. Tudi ko bom pokazal na napake, se bom trudil spoštovati dostojanstvo človeka, zlasti voditeljev, ki so izbrani od Boga. Gospod, hvala za zgled Mojzesa, ki je ob vsej veličini znal krotko sprejemati kritiko in težave.

Evangelij

Jezus pride k učencem po vodi. Pomiri jih in ugodi Petrovi prošnji, da bi hodil po vodi. Vendar se Peter ob močnem vetru ustraši in se začne potapljati ter kričati na pomoč. Jezus ga reši in povabi k močni veri. V različnih preizkušnjah bom krepil svojo vero in zaupanje. Gospod, primi me za roko in daj, da bom bolj trdno zaupal v tvoje varstvo.

Primož Krečič

Sv. Dominik (8. avgust)

Misli Benedikta XVI.

Dominik se je rodil v Španiji, v mestu Caleruega, okrog leta 1170. Pripadal je plemeniti družini iz Stare Kastilje in se je s podporo strica duhovnika izobraževal na znameniti sholi v Palenciji. Že zgodaj se je odlikoval po zanimanju za študij Svetega pisma in po ljubezni do ubogih, tako da je celo prodal knjige, ki so bile v tistih časih dragocena dobrina, da bi z izkupičkom pomagal žrtvam pomanjkanja. ...

Uboštveni red
Dominiku Guzmanu so se pozneje pridružili še drugi možje, ki jih ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.