Božja beseda za četrtek, 7. julija 2022

Četrtek 14. tedna med letom (leto II)

»Spotoma pa oznanjajte in govorite: ›Nebeško kraljestvo se je približalo‹.« (Mt 10,7)

Berilo

Bog z ljubeznijo spremlja svoje ljudstvo

Berilo iz knjige preroka Ozeja (Oz 11,1.3-4.8-9)

To govori Gospod: »Ko je bil Izrael mlad, sem ga ljubil in iz Egipta sem poklical svojega sina. Efraima sem učil hoditi, jemal sem jih v svoje naročje, pa niso spoznali, da sem skrbel zanje! Z vrvicami dobrote sem jih vlekel, z vezmi ljubezni; bil sem jim kakor človek, ki dvigne dojenčka k svojemu licu, nagnil sem se k njemu in mu dal jesti. Moje srce se obrača k tebi, moja notranjost v usmiljenju gori. Ne bom storil po nagibu svoje jeze, ne bom pahnil Efraima v pogubo, zakaj Bog sem in ne človek: Sveti sem v tvoji sredi in ne sovražnik pred vrati.«

Psalm 80

Odpev: »Gospod, ozri se na nas in rešeni bomo.«

Ps 80,2.3.15-16

Izraelov pastir, poslušaj,
ti, ki sediš nad kerubi, zasij,
zbudi svojo moč
in pridi, da nas rešiš!
Odpev: »Gospod, ozri se na nas in rešeni bomo.«
Gospod, naš Bog, povrni se,
ozri se z nebes in glej, obišči to trto!
Varuj njo, ki jo je zasadila tvoja desnica,
sadiko, katero si ti okrepil!
Odpev: »Gospod, ozri se na nas in rešeni bomo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite Božjo besedo ne kot človeško besedo, marveč kot Božjo besedo, kar resnično je. Aleluja.

Apostoli naj nesebično oznanjajo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,7-15)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Gredé oznanjajte: ›Približalo se je nebeško kraljestvo.‹ Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte. Ne jemljite si ne zlata ne srebra ne bakra v svoje pasove, ne torbe ne dveh sukenj ne obuval ne palice. Delavec je vreden svoje hrane. V katero koli mesto ali vas pa pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in tam ostanite, dokler ne odpotujete.

Ko stopite v hišo, jo pozdravite. In če bo hiša vredna, naj pride nadnjo vaš mir; če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam. In kjer vas kdo ne bo sprejel in ne bo poslušal vaših besed, pojdite iz tiste hiše ali iz tistega mesta in otresite prah s svojih nog. Resnično, povem vam: Laže bo na sodni dan sodomski in gomorski zemlji ko tistemu mestu.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Vilibald

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok pokaže Božjo naklonjenost do Izraela kakor odnos matere do otroka. Ta naredi vse, da bi mu pomagala in mu dala vse najboljše. Otrok pa gre drugam in tega ne vidi. Mati pa kljub bolečini odpušča in ljubi. Odprt bom za čudovito Božjo nežnost, da me bo vedno spremljala, tudi ko ne bom vračal ljubezni. Gospod, hvala, ker želiš, da bi vsi ljudje živeli polno življenje s teboj.

Evangelij

Učenec prejme ljubezen Očeta in jo deli drugim. Nič ga ne sme ovirati pri tem. Zavedati in veseliti se mora svoje obdarjenosti in jo deliti drugim. Trudil se bom podarjati, kar sem prejel od Boga: življenje, čas, vero, ljubezen, odnose, gmotne dobrine, talente. Gospod, hvala, ker tako skrbiš zame. Osvobodi me, da ne bom iskal svojih koristi, ampak delil drugim, kar potrebujejo.

Primož Krečič