Božja beseda za torek, 6. novembra 2018

Torek 31. tedna med letom (leto II)

»Kajti povem vam: Nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje.« (Lk 14, 24)

Berilo

Kristus se je ponižal, zato ga je Bog poveličal

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 2,5-11)

Bratje, isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Jezusu Kristusu. Dasi je bil namreč v Božji podobi, ni imel za plen, da je enak Bogu, ampak je sam sebe izničil, podobo hlapca vzel nase, postal podoben ljudem in bil po zunanjosti kakor človek. Ponižal se je, in je bil pokoren do smrti, smrti na križu. Zato ga je tudi Bog povišal in mu dal ime, ki je nas vsa imena, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik prizna, da je Jezus Gospod, v slavo Boga Očeta.

Psalm 22

Odpev: »Gospod, ti si moja slava.«

Ps 22,26-27.28-30.31-32

Gospod, spolnil bom svoje obljube.
Ubogi bodo jedli in se nasitili,
hvalili bodo Gospoda, kateri ga iščejo:
»Naj vaša srca živijo na veke!«
Odpev: »Gospod, ti si moja slava.«
Vsa zemlja se bo vrnila h Gospodu,
vsi narodi se mu bodo klanjali.
Le njemu se bodo klanjali vsi rajni,
pred njim se pripogibali vsi umrljivi.
Odpev: »Gospod, ti si moja slava.«
Moja duša bo njemu živela,
moj zarod bo pripovedoval o Gospodu,
prihodnjemu rodu bo oznanjal:
»To je storil Gospod, ki je pravičen!«
Odpev: »Gospod, ti si moja slava.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, ki more rešiti vaše duše. Aleluja.

Bog vabi vse v svoje kraljestvo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,15-24)

Tisti čas je rekel Jezusu nekdo izmed gostov: »Srečen, kdor bo obedoval v Božjem kraljestvu!« On mu je pa rekel: »Neki človek je napravljal veliko večerjo in jih je mnogo povabil. Ob času večerje je poslal svojega služabnika povabljenim povedat: ›Pridite, ker je že pripravljeno.‹ In začeli so se vsi hkrati izgovarjati. Prvi mu je rekel: ›Njivo sem kupil in jo moram iti pogledat; prosim te, imej me za opravičenega!‹ Drugi je rekel: ›Pet jarmov volov sem kupil in jih pojdem preskusit; prosim te, imej me za opravičenega!‹ In spet drug je rekel: ›Oženil sem se in zato ne morem priti.‹

Služabnik se je vrnil in to sporočil svojemu gospodu. Tedaj se je hišni gospodar razsrdil in je rekel svojemu služabniku: ›Pojdi brž na ceste in ulice po mestu in pripelji semkaj uboge in pohabljene, slepe in kruljave!‹ Služabnik je rekel: ›Gospod, zgodilo se je, kar si naročil, pa je še prostor.‹ In gospod je rekel služabniku: ›Pojdi na pota in k ograjam in primoraj jih vstopiti, da se moja hiša napolni. Zakaj, povem vam, nobeden izmed onih povabljenih mož ne bo okusil moje večerje.‹«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Lenart

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel opeva Božji načrt odrešenja v Jezusu Kristusu. Čeprav je bil Božji Sin, je sprejel stanje človeške ranjenosti in ga po Božjem daru spremenil v velikonočno zmago. Sprejel bom Jezusovo pot ponižanja iz resnične ljubezni za rešitev iz vse neodrešenosti. Gospod, naj mislim s tvojo mislijo in se s tvojo ljubeznijo posvetim graditvi novega odrešenega življenja.

Evangelij

Jezus odgovarja na vprašanje o številu odrešenih. Mnogi povabljeni na gostijo imajo skrbi drugod, pri gmotnih dobrinah, delu, užitkih. Gospod bo kljub temu napolnil praznično dvorano. Kakšne so moje prve skrbi, kako odgovarjam na Gospodove darove? Gospod, prosim te za odprto srce, ki bo želelo biti s tabo in bo občutljivo za tvoja mnoga povabila.

Primož Krečič