Božja beseda za ponedeljek, 5. novembra 2018

Ponedeljek 31. tedna med letom (leto II)

»…in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« (Lk 14,14)

Berilo

Ljubezen med vernimi je veselje apostolu

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 2,1-4)

Bratje, če kaj premore opominjanje v Kristusu, če kaj ljubeznivo prigovarjanje, če kaj skupnost Duha, če kaj sočutje in usmiljenje, dopolnite moje veselje s tem, da boste istih misli in boste imeli isto ljubezen; da boste enega duha in enega mišljenja; da ne boste ničesar storili iz prepirljivosti, ne iz prazne slavohlepnosti, marveč da boste v ponižnosti imeli drug drugega za boljšega ko sebe; da ne boste gledali le vsak na svoje, ampak tudi vsak na to, kar je drugih.

Psalm 131

Odpev: »Gospod, v tebi sem umiril svojo dušo.«

Ps 131,1.2.3

Gospod, srce mi ni prevzetno,
oči se mi ne nosijo visoko;
ne poganjam se za velike reči.
Odpev: »Gospod, v tebi sem umiril svojo dušo.«
Ne za take, ki so zame previsoke;
marveč sem utešil in umiril svojo dušo,
kakor otrok v naročju svoje matere.
Odpev: »Gospod, v tebi sem umiril svojo dušo.«
Kakor otrok, tako je v meni moja duša.
Upaj, Izrael, v Gospoda,
zdaj in vekomaj.
Odpev: »Gospod, v tebi sem umiril svojo dušo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Dobrota do revežev je zaslužna pred Bogom

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,12-14)

Tisti čas je govoril Jezus prvaku med farizeji, kateri ga je povabil: Kadar napravljaš kosilo ali večerjo, ne vabi svojih bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in se ti povrne. Marveč, kadar napravljaš gostijo, vabi uboge, pohabljene, kruljave, slepe. Srečen boš, ker ti ne morejo povrniti: povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Elizabeta in Zaharija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel je vesel, da kristjani v Filipih živijo iz Jezusove velike noči, kar se kaže v edinosti duše, ljubezni, mišljenja. Pri vsem tem še niso popolni, ker je med njimi veliko prepirljivosti. Trudil se bom iskati v drugih, kar je najboljše. Gospod, daj mi moči, da bom gradil edinost z brati, jih spoštoval in se ne bom postavljal nadnje.

Evangelij

Jezus je na kosilu pri farizeju, povabljeni so iz višjega sloja. Jezus mu pove, da resnična ljubezen ne dela izjem, je odprta za reveže in ne čaka povračila. Njen vir je v Bogu. Trudil se bom sprejemati ljudi brez razlike in kakšnega sebičnega namena. Gospod, prosim te, da bi ljubil tako, kot ljubiš ti, še posebno uboge.

Primož Krečič