Božja beseda za ponedeljek, 6. novembra 2017

Ponedeljek 31. tedna med letom (leto I)

»…in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« (Lk 14,14)

Berilo

Bog dopusti nepokorščino vseh, da se vseh usmili

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 11,29-36)

Bratje, Bog se ne kesa svojih darov in svoje izvolitve. Kakor ste namreč vi nekdaj bili Bogu neposlušni, zdaj pa ste zaradi njihove neposlušnosti dosegli usmiljenje, tako so tudi ti zaradi usmiljenja, ki ste ga vi deležni, postali zdaj neposlušni, da bi nato tudi oni dosegli usmiljenje. Bog je namreč vse skupaj vklenil v nepokorščino, da bi se vseh usmilil.

O globočina bogastva in modrosti in vednosti božje! Kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota! Zakaj »kdo je spoznal Gospodovo misel? Ali kdo je bil njegov svetovalec?« Ali »kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo?« Kajti od njega in po njem in zanj je vse: Njemu slava na veke! Amen!

Psalm 69

Odpev: »Gospod, usliši me ob času milosti.«

Ps 69,30-31.33-34.36-37

Jaz pa sem beden in trpim;
tvoja pomoč, o Bog, naj me varuje.
Hvalil bom božje ime s pesmijo,
poveličeval ga z zahvalo.
Odpev: »Gospod, usliši me ob času milosti.«
Glejte, ponižni, in veselite se,
naj oživi vaše srce, ki iščete Boga!
Zakaj Gospod sliši uboge,
svojih jetnikov ne prezira.
Odpev: »Gospod, usliši me ob času milosti.«
Bog bo rešil Jeruzalem in pozidal druga mesta,
bivali bodo tam in ga imeli v lasti;
zarod zvestih služabnikov ga bo podedoval,
tam bodo prebivali, kateri ga ljubijo.
Odpev: »Gospod, usliši me ob času milosti.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, ki more rešiti vaše duše. Aleluja.

Dobrota do revežev je zaslužna pred Bogom

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,12-14)

Tisti čas je govoril Jezus prvaku med farizeji, kateri ga je bil povabil: Kadar napravljaš kosilo ali večerjo, ne vabi svojih prijateljev, ne svojih bratov ne sorodnikov ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in se ti povrne. Marveč, kadar napravljaš gostijo, vabi uboge, pohabljene, kruljave, slepe. Srečen boš, ker ti ne morejo povrniti: povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Lenart

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel razmišlja o Izraelcih, ki so kljub izvolitvi zavrnili Kristusa in tako so poganski narodi prišli do vere. Rešitev Izraelcev vidi v Božjem usmiljenju. Vse svoje nepokorščine in odklone bom odprl v Božje usmiljenje. Gospod, hvala za modrost, ki tudi grehe in zlo usmerja po skrivnostni poti usmiljenja do pravega cilja.

Evangelij

Jezus je na kosilu pri farizeju, povabljeni so iz višjega sloja. Jezus mu pove, da resnična ljubezen ne dela izjem, je odprta za reveže in ne čaka povračila. Njen vir je v Bogu. Trudil se bom sprejemati ljudi brez razlike in kakšnega sebičnega namena. Gospod, prosim te, da bi ljubil tako, kot ljubiš ti, še posebno uboge.

Primož Krečič