Berilo

Prerok prosi Boga, naj ostane zvest zavezi

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 14,17-22)

Gospod mi je naročil: »To besedo jim govôri: Moje oči točijo solze noč in dan in ne prenehajo! Kajti silna bolečina je zadela devico, moje ljudstvo, da, neozdravljiva rana! Če grem na polje, glej, z mečem prebodene! Če pridem v mesto, glej, bolne od lakote! Tudi prerok in duhovnik blodita po deželi in ne razumeta.«

Ali si Juda popolnoma zavrgel? Ali se ti je Sion pristudil? Zakaj nas tepeš in nam ni ozdravljenja? Upamo na mir, a ne pride nič dobrega; na čas ozdravljenja, a je le strah! Gospod, spoznavamo svojo hudobijo, krivdo svojih očetov, da, grešili smo zoper tebe. Zaradi svojega imena nas ne zametuj, ne onečaščaj prestola svojega veličastva! Spomni se! Ne prelamljaj svoje zaveze z nami! Ali so med maliki narodov povzročitelji dežja? Ali daje nebo sámo od sebe plohe dežja? Ali nisi to ti, Gospod, naš Bog? Zato zaupamo vate, kajti ti delaš vse to!

Psalm 79

Odpev: »Gospod, reši nas zaradi svoje slave.«

Ps 79,8.9.11.13

O Bog, nikar se ne spominjaj
zoper nas krivic naših prednikov,
hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje,
zakaj silno smo bedni.
Odpev: »Gospod, reši nas zaradi svoje slave.«
Pomagaj nam, Bog, naš rešitelj,
v slavo svojega imena;
reši nas in odpusti nam grehe
zaradi svojega imena!
Odpev: »Gospod, reši nas zaradi svoje slave.«
K tebi naj pridejo vzdihi jetnikov,
reši nje, ki jih izročajo smrti.
Mi, tvoje ljudstvo in ovce tvoje paše,
te bomo vedno slavili in oznanjali tvojo hvalo.
Odpev: »Gospod, reši nas zaradi svoje slave.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Aleluja.

Prilika o ljuljki med pšenico napoveduje sodbo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,36-43)

Potem ko je Jezus govoril v prilikah, je množice odpustil in šel v hišo. In prišli so k njemu njegovi učenci in rekli: »Razloži nam priliko o ljuljki in njivi!« In odgovoril jim je: »Sejavec dobrega semena je Sin človekov, njiva je svet, dobro seme so otroci kraljestva, Ijuljka so otroci hudobe, sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič; žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli. Kakor se torej ljuljka pobira in v ognju sežiga, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele, in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je pohujšljivega, in tiste, ki delajo krivico; in vrgli jih bodo v ognjeno peč, kjer bo jok in škripanje z zobmi. Takrat se bodo pravični zasvetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.«
Sv. Ignacij Lojolski (leto II), obvezni god

Berilo

Vse delajte v Božjo slavo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 10,31-33; 11,1)

31 Najsi torej jeste ali pijete ali kaj delate, vse delajte v božjo slavo. 32 Brez spotike bodite Judom in Grkom in božji cerkvi, 33 kakor skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem in pri tem ne iščem tega, kar meni koristi, ampak to, kar množici, da bi se zveličali. Bodite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov.

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Aleluja.
Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in v srenji.
Velika so Gospodova dela,
preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Njegovo delo je polno veličastva in sijaja,
njegova pravičnost ostane na veke.
Obrnil je spomin na svoje čudeže,
Gospod je usmiljen in milostljiv;
jed daje njim, ki se ga bojé;
vekomaj se spominja svoje zaveze.
Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del,
ko jim je dal posest narodov.
Dela njegovih rok so zvestoba in pravičnost,
trdne so vse njegove zapovedi,
postavljene za vek in veke,
izpolnjene zvesto in pravično.
Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime.

Evangelij

Prim. Mt 19,27-29

Aleluja

Aleluja. Vi, ki ste zaradi mene in evangelija vse zapustili, boste prejeli stokratno in dobili v delež večno življenje. Aleluja.

Kristusov učenec se odpove vsemu

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,25-33)

Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.

Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga bo dokončal? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹

Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel in se posvetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj z dvajset tisoči? Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za mir.

Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Ignacij Lojolski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok je žalosten ob hudi suši in vojni, ki je prinesla veliko mrtvih. V tej bolečini se obrača k Bogu in ga prosi za pomoč. Priznava grešnost ljudstva in prosi usmiljenja, pri tem pa ga spominja na njegovo zavezo in zvestobo. V različnih okoliščinah se bom zavedal, da je Gospod zvest in vreden zaupanja. Gospod, hvala za tvoje odpuščanje in stalno obnavljanje zaveze.

Evangelij

Jezus razlaga priliko o ljuljki in pšenici, ki je povezana s sodbo. Čeprav se ljudje ne menijo za Boga in živijo napuhnjeno, bo ob koncu sveta prišlo do dokončne ločitve med dobrim in zlim. Bolj se bom zavedal, da svojo prihodnost pripravljam z vsakdanjim izpolnjevanjem Božje volje. Gospod, daj mi moči, da bom odgovorno uresničeval svoje poslanstvo, ki mi ga daješ.

Primož Krečič

Sv. Ignacij Lojolski (31. julij)

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Avguštin razlaga: »Pred nami je velik paradoks. Po eni strani moramo ljubiti svoje sovražnike, po drugi strani pa moramo sovražiti naše družine, če nas ovirajo pri večnem življenju.« Sv. Ciril Aleksandrijski pojasnjuje: »V resnici nam Kristus pravi, ne da ne smemo ljubiti svoje družine, temveč da si ne smemo dovoliti ljubiti jo bolj kot njega.« Sv. Avguštin dodaja: »Istočasno ne smemo pustiti, da naša naravna mati in naša čustva do nje nadomestijo našo ljubezen do svete ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je ob različnih priložnostih spregovoril o sv. Ignaciju Lojolskem, ustanovitelju Družbe Jezusove, ki danes goduje. V nagovoru pred Angelovim češčenjem prvega avgusta 2010 je dejal: »Živel je v 16. stoletju, spreobrnil sej e ob prebiranju Jezusovega življenja in življenja svetnikov med dolgim okrevanjem zaradi rane, ki jo je dobil med bojem. To kar je bral, ga je tako navdušilo, da se je odločil hoditi za Gospodom.« ...

Benedikt XVI. je med obiskom papeške univerze Gregoriane, ki je bila od nekdaj ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.