Božja beseda za ponedeljek, 30. julija 2018

Ponedeljek 17. tedna med letom (leto II)

»To je res najmanjše od vseh semen; ko pa zraste, je večje kakor zelišča.« (Mt 13,32a)

Berilo

Neposlušno ljudstvo za Boga ni porabno

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 13,1-11)

Tako mi je rekel Gospod: »Pojdi, kupi si platnen pas in si ga deni okrog ledij; v vodo pa ga ne devaj!« Kupil sem si pas po Gospodovi besedi in si ga dal okrog ledij. V drugo mi je prišla Gospodova beseda: »Vzemi pas, ki si ga kupil in ga nosiš okrog ledij; vstani, pojdi k Evfratu in ga tam skrij v skalni razpoki!« Šel sem in ga skril pri Evfratu, kakor mi je ukazal Gospod.

Ko je minilo mnogo dni, mi je Gospod rekel: »Vstani, pojdi k Evfratu in vzemi tam pas, ki sem ti ga ukazal tam skriti!« Šel sem k Evfratu, poiskal in vzel pas z mesta, kjer sem ga skril. A glej, pas je bil pokvarjen, ni bil za nobeno rabo.

Tedaj mi je prišla Gospodova beseda: »Tako govori Gospod: Prav tako uničim Judovo prevzetnost in veliko jeruzalemsko prevzetnost. Ti hudobni ljudje, ki nočejo poslušati mojih besed, ki ravnajo po trmi svojega srca in hodijo za tujimi bogovi, da jim služijo in jih molijo, naj postanejo kakor ta pas, ki ni za nobeno rabo. Kajti kakor se pas prime k životu moža, tako sem hotel, da se pritisne k meni vsa Izraelova in Judova hiša, da bi bili moje ljudstvo, moja slava, moja čast in moj okras. A niso poslušali.«

Spev z odpevom

Odpev: »Zapustil si Boga, svojega stvarnika.«

5 Mz 32,18-19.20.21

Zapustil si skalo, ki ti je dala življenje,
pozabil Boga, ki te je ustvaril.
Gospod je to videl in jih zavrgel,
nevoljen nad svojimi sinovi in hčerami.
Odpev: »Zapustil si Boga, svojega stvarnika.«
Rekel je: »Skril jim bom svoje obličje
in gledal, kaj bo njih konec,
kajti popačenega rodu so,
sinovi, ki v njih ni zvestobe.
Odpev: »Zapustil si Boga, svojega stvarnika.«
Razdražili so me z maliki,
me razjezili z njimi,
zato jih bom podražil s tujci,
razjezil jih z nespametnim ljudstvom.«
Odpev: »Zapustil si Boga, svojega stvarnika.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jeruzalem, hvali Gospoda, ki pošilja svoje ukaze na zemljo. Aleluja.

Božje kraljestvo raste kot drevo iz gorčičnega zrna

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,31-35)

Tisti čas je Jezus povedal množicam še drugo priliko: »Nebeško kraljestvo je podobno gorčičnemu zrnu, ki ga je človek vzel in vsejal na svoji njivi. To je sicer najmanjše izmed vseh semen, ko pa zraste, je večje ko zelišča in postane drevo, tako da priletijo ptice neba in prebivajo na njegovih vejah.«

In še drugo priliko jim je povedal: »Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga je žena vzela in zamesila v tri merice moke, dokler se ni vse prekvasilo.« Vse to je povedal Jezus množicam v prilikah in brez prilike jim ni govoril, da se je spolnilo, kar je bilo rečeno po preroku: »Odprl bom svoja usta v prilikah, razodel bom, kar je bilo skrito od začetka sveta.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Peter Krizolog

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pas, ki ga kupi Jeremija in ga nosi, potem pa pusti v skali ob Evfratu, kjer se pokvari, je podoba ljudstva, ki je bilo Božji ponos, potem pa se je izneverilo z neposlušnostjo. Ob Božji besedi se bom trudil poslušati Božji načrt in ne zapraviti svojega poklica. Gospod, opominjaj me in vzgajaj, da ne bom kakor neuporabni pas.

Evangelij

Gorčično zrno je majhno, vendar zraste v veliko drevo. Prav tako je Božje kraljestvo majhno v svetu, toda v sebi nosi moč, da zraste v veliko množico. Sprejel bom seme Božje besede, da bo raslo in postalo živa stvarnost v meni. Gospod, okrepi mi zaupanje vate, da ti bom sledil in me ne bodo potrli duhovni neuspehi ter moralni padci.

Primož Krečič