Božja beseda za soboto, 28. julija 2018

Sobota 16. tedna med letom (leto II)

»›Nikakor,‹ je dejal, ›da morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice« (Mt 13,29)

Berilo

V Božjo hišo hodimo s čisto vestjo, ker ni jama razbojnikov

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 7,1-11)

Beseda, ki je prišla Jeremiju od Gospoda: »Postavi se ob vrata Gospodove hiše in oznanjuj: Poslušajte Gospodovo besedo, vsi Judovi sinovi, ki skozi ta vrata prihajate molit Gospoda!«

Tako govori Gospod vesolja, Izraelov Bog: »Poboljšajte svoja pota in svoja dejanja, pa storim, da boste prebivali v tem kraju! Ne zanašajte se na lažnive besede: ›To je tempelj Gospodov, tempelj Gospodov, tempelj Gospodov je to!‹ Le če resno poboljšate svoja pota in svoja dejanja, če boste pravično ravnali drug do drugega, če ne boste tlačili tujca, sirote in vdove, ne prelivali nedolžno kri na tem kraju, in ne hodili za tujimi bogovi v svojo nesrečo, tedaj storim, da boste prebivali v tem kraju, v deželi, ki sem jo dal vašim očetom za večne čase. Glejte, zanašate se na lažnive besede, ki nimajo vrednosti! Kradete, ubijate, prešuštvujete, krivo prisegate, darujete Baalu in hodite za tujimi bogovi, ki jih ne poznate, in potem prihajate in stopate pred mene v tej hiši, ki se imenuje po mojem imenu, in govorite: ›Varni smo,‹ pa potem počenjate vse te gnusobe! Ali je ta hiša, ki se imenuje po mojem imenu, v vaših očeh jama razbojnikov? Dobro, potem tudi jaz tako gledam nanjo,« govori Gospod.

Psalm 84

Odpev: »Kako ljuba so tvoja bivališča!«

Ps 84,3.4.5-6.8.11

Moja duša hrepeni,
medleč koprni po Gospodovih dvorih.
Moje srce in moje telo
vriskata k živemu Bogu.
Odpev: »Kako ljuba so tvoja bivališča!«
Celo vrabec si najde dom
in lastovka gnezdo za svoje mladiče:
pri tvojih oltarjih, Gospod,
moj kralj in moj Bog.
Odpev: »Kako ljuba so tvoja bivališča!«
Blagor njim, ki prebivajo v tvoji hiši,
vedno te hvalijo, Gospod!
Blagor človeku, ki ima v tebi pomoč,
hodi na môči vedno krepkejši.
Odpev: »Kako ljuba so tvoja bivališča!«
Boljši je v tvojih dvorih en dan
ko tisoč drugih;
rajši stojim na pragu v hiši svojega Boga,
kakor da bi prebival v šotorih grešnikov.
Odpev: »Kako ljuba so tvoja bivališča!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Upam v Gospoda, upam v njegovo besedo. Aleluja.

Dobro in slabo mora rasti skupaj do žetve

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,24-30)

Tisti čas je povedal Jezus množicam drugo priliko takole: »Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je vsejal dobro seme na svoji njivi. Ko so pa ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, prisejal ljuljke med pšenico in odšel. Ko je pa bilje zrastlo in šlo v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. In hlapci so pristopili h gospodarju in mu rekli: ›Gospod, ali nisi na svoji njivi vsejal dobrega semena? Od kod je torej ljuljka?‹ Rekel jim je: ›Sovražnik je to storil.‹ Hlapci so mu rekli: ›Ali hočeš, naj jo gremo pobrat?‹ Rekel je: ›Nikar, da pobiraje ljuljko ne porujete z njo morda tudi pšenice. Pustite, naj oboje raste do žetve; in ob času žetve porečem žanjcem: Poberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, da se sežge, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Viktor

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pred templjem prerok razkriva hinavščino tistih, ki želijo darovati Bogu, čeprav prelamljajo njegove zapovedi. Tempelj je svet kraj. Kdor vstopi vanj, se mora očistiti in odpraviti hudobijo. Trudil se bom za povezavo vere z življenjem in se izogibal vsake hinavščine. Gospod, vzgajaj me v šoli svojega usmiljenja, da se bom skesano obračal k tebi in skrbel za pravičnost do vseh.

Evangelij

Gospodar je vsejal dobro seme, sovražnik pa je vmes posejal plevel. Delavci ga hočejo izruvati in uničiti, toda gospodar jim ne pusti, da ne bi s tem poškodovali še dobrega žita. Bog deluje v svetu ob toliki hudobiji. Jezus me vabi, naj se ne pohujšam in izgubim volje ob ovirah zla, ker ga je on premagal in ne bo nikoli dokončno zmagalo. Gospod, okrepi mi zaupanje v tvojo zmago, da ne bom ruval plevela pred žetvijo.

Primož Krečič