Božja beseda za petek, 27. julija 2018


Sv. Gorazd in Kliment, obvezni god

Petek 16. tedna med letom (leto II)

»V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi doume.« (Mt 13,23a)

Berilo

Pastirji po Božjem srcu bodo zbrali vse narode

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 3,14-17)

»Odpadli sinovi, povrnite se,« govori Gospod. »Kajti jaz sem vaš gospodar. Vzel vas bom, enega iz mesta, dva iz rodú, in vas pripeljem na Sion. Dam vam pastirjev po mojem srcu, da vas bodo pasli z modrostjo in razsodnostjo. Ko se potem namnožite in narastete v deželi, se ne bo več govorilo o skrinji Gospodove zaveze. Nihče več ne bo mislil nanjo, ne bodo se je spominjali, ne je pogrešali in nobene nove več naredili. Tisti čas bodo Jeruzalem imenovali Gospodov prestol. Tja se bodo zbirali vsi narodi v Gospodovem imenu in ne bodo več hodili v trdovratnosti svojega hudobnega srca.«

Spev z odpevom

Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Jer 31,10.11-12.13

Narodi, čujte Gospodovo besedo!
Oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite:
»On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral,
čuval ga bo kakor pastir svoj čredo.«
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Gospod je rešil Jakoba,
osvobodil ga iz rok močnejšega.
Pridejo in vriskajo na Sionski višini,
žarijo od radosti zaradi Gospodove rešitve.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«
Tedaj bodo veselo rajala dekleta,
mladeniči in starši bodo veseli.
Njih žalost spremenim v radost,
njih trpljenje v tolažbo in veselje.
Odpev: »Bog nas bo čuval kakor pastir svojo čredo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom in úči me svojih zakonov. Aleluja.

Kdor posluša besedo, umeva in obrodi sad

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,18-23)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vi torej poslušajte priliko o sejavcu: Kadar kdo sliši besedo kraljestva in je ne razume, pride hudi duh in mu ugrabi, kar mu je vsejano v srce: ta je tisti, ki je vsejan ob potu. Seme na kamniti zemlji je pa tisti, ki besedo posluša in jo takoj z veseljem sprejme; nima pa v sebi korenine in je nestanoviten; ko zaradi besede nastane stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Seme, ki je med trnjem, pa je tisti, ki besedo posluša, pa mu posvetne skrbi in zapeljivost bogastva zadušijo besedo, da ostane brez sadu. Seme na dobri zemlji je pa tisti, ki besedo posluša in umeva; ta torej obrodi in daje sad, nekateri stoternega, nekateri šestdeseternega in nekateri trideseternega.«
Sv. Gorazd in Kliment (leto II), obvezni god

Berilo

Hvala prvencev krščanske vere

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 44,1-10)


Hvaliti hočem vrle može,
naše očete v njih rodovinah!
Mnogo časti jim je dodelil Najvišji,
njegovo veličastvo od dni davnine.
Bili so vladarji v svojih kraljestvih,
slavni možje v svoji moči,
svetovalci s svojo razumnostjo
in vidci vseh reči s preroškim darom;
voditelji narodov s svojimi sveti
in knezi ljudstva s svojo bistroumnostjo,
modri govorniki v svojih knjigah
in predstojniki v svojih službah;
izumili so pesmi po pravilih,
napisali modre izreke;
možje, bogati in z močjo opremljeni,
ki so v miru živeli v svojih domovih.
Vsi ti so bili v časteh pri svojih sodobnikih
in v njihovih dneh je odmevala njih hvala.
Nekateri izmed njih so zapustili ime,
da se oznanjuje njih hvala.
So pa nekateri, za katerimi ni spomina,
izginili so, kakor da bi jih ne bilo;
postali so, kakor da bi ne bili rojeni,
in tako njih otroci za njimi.
10 Toda naslednji so vrli možje
in njih pravična dela se ne pozabijo.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Psalm, Davidov.

Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru,
kdo bo stanoval na tvoji sveti gori?
Kdor hodi brez madeža in dela pravično
in prav misli v svojem srcu
kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Vaša luč naj sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Gorazd Kliment in drugi mučenci

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po napovedi kazni za greh nastopi povabilo k priznanju Jahveja za edinega Gospoda in to, da se bodo kralji in duhovniki ravnali po njem. Nastopila bo lepša prihodnost, narodi bodo naravnani na Sion. Pri prerokih se bom učil nezlomljivega upanja v Gospodovo rešitev in se v odgovornosti veselil obljube dobrih voditeljev. Gospod, hvala, ker si ti uresničil napovedi prerokov.

Evangelij

Jezus razlaga priliko o semenu in prikaže različne ovire, da seme ne vzklije in obrodi sadu. Kljub temu obstaja vedno tudi dobra zemlja, ki sprejme seme in obrodi sad. Kakšna zemlja sem jaz, kako poslušam in sprejemam Božjo besedo? Gospod, pomagaj mi odpraviti vse, kar bi moglo ovirati rast tvoje besede v meni. Daj mi moči, da bom zvest in vztrajen v uresničenju tvoje besede.

Primož Krečič

Sv. Gorazd in Kliment (27. julij)

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je med katehezo o svetima bratoma pokazal na daljnovidnost njunega delovanja, ki se je izražala v prizadevanjih njunih učencev, Gorazdu, Klimentu, Naumu, Angelarju, Savi ter drugih. ...

Metod in učenci preganjani
Zvest nalogi, ki sta jo sprejela z bratom, se je Metod naslednje leto, to je l. 870, vrnil na Moravsko in v Panonijo (današnjo Madžarsko), kjer se je znova srečal z nasilnim nasprotovanjem frankovskih misijonarjev, ki so ga zaprli v ječo. Ni izgubil poguma. Ko je bil leta 873 izpuščen ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.