Božja beseda za soboto, 28. novembra 2009

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

Sobota 34. tedna med letom (leto I)

»Zato bedite in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo.« (Lk 21,36)

Berilo

Sveto Božje ljudstvo dobi večno kraljestvo

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 7,15-27)

Jaz, Daniel, sem bil v svoji duši pretresen in videnja moje duše so me zmedla. Pristopil sem k enemu tam stoječih in ga prosil o vsem tem zanesljivega pojasnila.

Odgovoril mi je in pojasnil pomen prigodb: »Te velike živali, štiri po številu, pomenijo: Štirje kralji vstanejo na zemlji, potem pa svéti Najvišjega prejmejo kraljestvo in ga obdržijo vekomaj, na vekov veke.«

Nato sem hotel še natančno zvedeti o četrti živali, ki se je razlikovala od njih vseh: silno strašna je bila, njeni zobje so bili iz železa in parklji iz brona, žrla je in drobila, in kar je ostalo, je pomendrala z nogami; in o desetih rogovih na njeni glavi in o drugem rogu, ki je vzrastel in so pred njim odpadli trije rogovi, o tem rogu namreč, ki je imel oči in usta, ki so govorila drzne reči, in je bil videti večji ko njegovi tovariši. Gledal sem, kako se je ta rog vojskoval s svetimi in jih premagal, dokler ni prišel Staroletni in je bila dana sodba svetim Najvišjega, in je prišel čas, da so se sveti polastili kraljestva. Tako je odgovoril: »Četrta žival pomeni: četrto kraljestvo bo na zemlji, ki se bo razlikovalo od vseh drugih kraljestev; vso zemljo požre, jo pomendra in jo razdrobi. Deset rogov pomeni: iz tega kraljestva vstane deset kraljev, za njimi vstane še drug, ki se razlikuje od prejšnjih in uniči tri kralje. Drzne besede bo govoril zoper Najvišjega, zatiral bo njegove svete; mislil bo na to, da spremeni čase in postavo; in sveti bodo izročeni njegovi oblasti za en čas in dva časa in polovico časa.

Potem bo sodba, in oblast se mu odvzame, da se do konca uniči in razdene. Kraljestvo, oblast in moč nad kraljestvi pod vsem nebom bo dana ljudstvu svetih Najvišjega. Njegovo kraljestvo je večno kraljestvo in vse oblasti mu bodo služile in mu bodo pokorne.«

Spev z odpevom

Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

DanD 3,82-87

Slavite Gospoda, človeški sinovi,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Slavite Gospoda, Izraelci,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavite Gospoda, Gospodovi duhovniki,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Slavite Gospoda, Gospodovi služabniki,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavite Gospoda, duhovi in duše pravičnih,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Slavite Gospoda, sveti in v srcu ponižni,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bodi zvest do smrti, govori Gospod, in dal ti bom venec življenja. Aleluja.

Jezusov opomin k čuječnosti

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,34-36)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena s požrešnostjo in pijanostjo in s skrbmi tega življenja in da tisti dan ne pride nad vas nenadoma kakor zanka; kajti prišel bo čez vse, ki prebivajo po vsej zemlji. Čujte torej vsak čas in prosite, da bi mogli ubežati vsemu temu, kar se bo godilo, in stopiti pred Sina človekovega.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Katarina Laboure

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pisatelj kaže četrto zver, divjo in krvoločno, kralja Antioha IV., ki na vso moč preganja Jahveju zveste Jude. Toda to preganjanje bo le en čas, potem bo dana oblast ljudstvu svetih Najvišjega. Ob še tako nasilnih pojavih hudobije bom zaupal v neizogibnost Božje rešitve. Gospod, hvala, ker vodiš zgodovino in mi zagotavljaš, da bo na koncu zavladala tvoja svetost in pravica.

Evangelij

Jezus vabi k čuječnosti in budnosti, da ne bi oblagal srca z navezanostjo na stvari in odnose. Drugi vidik pa je vztrajna molitev, ki me pripravlja na odprtost za ta prihod. Trudil se bom živeti budno in odgovorno, zmerno bom uporabljal dobrine in pričakoval Jezusa. Gospod, obvaruj me pred malomarnostjo, da ne bi prezrl tvojega prihoda in bi te sprejel: "Pridi!"

Primož Krečič