Božja beseda za petek, 27. novembra 2009

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)

Petek 34. tedna med letom (leto I)

»Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.« (Lk 21,33)

Berilo

Zemeljska vladarstva so minljiva, Odrešenikovo je večno

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 7,2-14)

Daniel je govoril: Videl sem v svojem videnju ponoči; in glej, štirje vetrovi neba so razburkali veliko morje. Štiri velike živali so prišle iz morja, različne druga od druge. Prva je bila kakor lev in je imela orlove peruti. Gledal sem, in med tem so bile njene peruti izpuljene. Dvignila se je od tal in stala na nogah kakor človek in človeško srce ji je bilo dano.

In glej, druga žival, drugačna, podobna medvedu; po eni strani se je vzravnala in imela je troje reber v svojem gobcu med zobmi. Bilo ji je rečeno: Vstani, požri mnogo mesa! Nato sem videl, glej, druga žival, bila je kakor panter; imela je štiri ptičje peruti na svojem hrbtu in štiri glave je imela, in oblast ji je bila dana.

Potem sem gledal v svojih nočnih videnjih, in glej, četrta žival, grozna in strašna in silno močna. Imela je mogočne železne zobe; žrla je, drobila, in kar je ostalo, je pomendrala s svojimi nogami. Razlikovala se je od vseh živali pred njo in je imela deset rogov. Ko sem opazoval njene rogove, je vzrasel med njimi drug, majhen rog; trije prejšnjih rogov so bili pred njim izdrti. In glej, na tem rogu so bile oči kakor človeške, in usta, ki so govorila drzne reči.

Opazoval sem: tedaj so bili postavljeni prestoli in Staroletni se je usedel. Njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg in lasje njegove glave kakor čista volna; njegov prestol so bili ognjeni plameni, in njegova kolesa goreč ogenj. Ognjena reka je tekla in se izlivala iz njega. Tisočkrat tisoči so mu stregli, deset tisočkrat deset tisoči so stali pred njim. Sodni dvor je sédel in knjige so se odprle. Tedaj sem gledal zaradi hrupa drznih besed, ki jih je rog govoril, in ko sem gledal, je bila žival umorjena, njeno truplo uničeno in izročeno požigu ognja. Ostalim živalim je bila njih oblast odvzeta in dolgost njihovega življenja jim je bila dana do določenega časa in roka.

Gledal sem v nočnih videnjih. Glej, na oblakih neba je prišel Sin človekov; dospel je do Staroletnega, in privedli so ga predenj. Dana mu je bila oblast, čast in kraljestvo, in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna, neminljiva oblast in njegovo kraljestvo neuničljivo.

Spev z odpevom

Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

DanD 3,75-81

Slavite Gospoda, gore in hribi,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Slavite Gospoda, vse rastline na zemlji,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavite Gospoda, studenci,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Slavite Gospoda, morja in reke,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavite Gospoda, morske živali,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Slavite Gospoda, vse ptice pod nebom,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Čujte in molite v vsakem času, da boste vredni stopiti pred Sina človekovega. Aleluja.

Jezus uči razumeti znamenja časov

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,29-33)

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem priliko: Poglejte smokvino drevo in vsa drevesa! Kadar začne že odganjati, veste, da je blizu poletje. Tako tudi vi, kadar boste videli, da se to godi, védite, da je Božje kraljestvo blizu. Resnično, povem vam: Ta rod ne bo prešel, dokler se vse ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Virgil

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Danijel vidi kruto vladanje štirih kraljestev, zveri. Zlasti četrta je strašna in grozna. Staroletni, ki mu mnogi služijo, je Bog, ki sede na prestol in sodi zgodovino. Pojavi se Sin človekov, ki bo vladal z večno oblastjo. Sprejel bom Sina človekovega, ki je odrešenik in pomaga v boju s hudobnimi silami. Gospod, hvala za tvojo ljubezen, ki me podpira in je vredna, da me sodi.

Evangelij

Jezus kaže, kako vse v naravi dozoreva. Tudi zgodovina se tako bliža k svojemu cilju, ki bo trajno srečanje s Kristusom. Ob zagotovilu Božje besede se bom zavedal, da sem v vedno večji Jezusovi bližini in se trudil, da bo ta odnos živ. Gospod, okrepi mi vero, da se bom z veseljem pripravljal na končno srečanje s teboj in ga pričakoval v dejavni ljubezni.

Primož Krečič