Božja beseda za nedeljo, 21. januarja 2018

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)

3. nedelja med letom (leto B), nedelja Božje besede

»Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mr 1,18)

1. berilo

Ninivljani se spreobrnejo

Berilo iz knjige preroka Jona (Jon 3,1-5.10)

Gospodova beseda je prišla Jonu, rekoč: »Vstani, pojdi v Ninive, velíko mesto, in mu oznani, kar ti povem!« Jona je vstal in šel v Ninive po Gospodovi besedi. Ninive pa so bile velíko mesto pred Gospodom, tri dni hoda. Jona je začel hoditi po mestu, en dan hoda; klical je in pravil: »Še štirideset dni in Ninive bodo razdejane!« Ninivljani so verovali Bogu, oklicali so post in se oblekli v raševino, od največjega do najmanjšega. Bog je videl njihova dela, kako so se obrnili od svoje slabe poti; in Bogu je bilo žal zaradi hudega, o katerem je govóril, da jim ga bo narédil, in ga ni stóril.

Psalm 25

Odpev: »Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati.«

Ps 25,4-5.6-7.8-9

Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati,
svojih stezà me naúči.
Vôdi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zaupam vate.
Odpev: »Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati.«
Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja,
svojih dobrot, ki so od vekomaj.
Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke,
spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi, zaradi svoje dobrote.
Odpev: »Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati.«
Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi póti.
Ponižne vódi v pravici,
ponižne učí svojih potov.
Odpev: »Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati.«

2. berilo

Podoba tega sveta bo prešla

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 7,29-31)

To pa rečem, bratje, da je odmerjeni čas kratek. Odslej naj bodo tisti, ki imajo žene, kakor da jih ne bi imeli, tisti, ki jočejo, kakor da ne bi jokali, tisti, ki se veselijo, kakor da se ne bi veselili, tisti, ki kupujejo, kakor da ne bi nič imeli, in tisti, ki ta svet uporabljajo, kakor da ga ne bi izrabljali, kajti podoba tega sveta mineva.

Evangelij

Mt 1,15

Aleluja

Aleluja. Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju! Aleluja.

Spokorimo se in verujmo evangeliju

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,14-20)

Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govóril: »Čas se je dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in vérujte evangeliju!« Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedêjevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedêja z najemniki v čolnu ter odšla za njim.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Neža

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

3. nedelja med letom
(21.1.2024 ob 10h, dolžina: 7:43)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom - Jani Družovec - Hoče pri Mariboru
(25.1.2015 ob 10h, dolžina: 7:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(25.1.2015 ob 9h, dolžina: 13:07)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(25.1.2015 ob 6h, dolžina: 9:44)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Ciril Murn - Hinje
(22.1.2012 ob 10h, dolžina: 8:58)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Jože Rogač - Podčetrtek
(25.1.2009 ob 10h, dolžina: 10:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Lima, homilija, nedelja, 21. januar 2018 ...

»Vstani, pojdi v Ninive, veliko mesto, in razglasi zoper njega razglas, ki ti ga jaz sporočam." (Jon 3,2) S temi besedami se je Gospod obračal na Jona ter ga spodbujal, naj gre proti velikemu mestu, ki je bilo na tem, da bi bilo uničeno zaradi svojih mnogih hudobij. V evangeliju prav tako vidimo Jezusa na poti proti Galileji, da bi oznanil svojo veselo novico (prim. Mr 1,14). Obe berili nam razodevata obiskanje Boga v včerajšnjih ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

 ...

Sv. Hieronim pravi, da »se je Gospodu, za pridiganje Božjega kraljestva« »zdelo primerno poslužiti se najbolj robatih in najbolj običajnih oseb, kot služabnikov njegovega načrta, z namenom pokazati, da to delo podpira božja milost«, pa pravita Origen in Evzebij iz Cezareje). Ta zadnji še dodaja: »Težko je s človeškega vidika verjeti, da so bili tisti, ki niso prejeli nobene izobrazbe, izbrani kot orodje za poučevanje narodov.« Tertulijan pa gre z razlago naprej: »Vsem dobrinam tega sveta se ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

V evangeliju tretje nedelje med letom odmevajo Jezusove besede iz prve njegove pridige v Galileji: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr, 1,15). Prvi klic, je klic k spreobrnjenju. Prav je, da besedo sprejmemo v vsej njeni resnosti, da bomo doumeli vso presenetljivo novost, ki jo vsebuje. Spreobrniti se, pomeni spremeniti smer poti življenja. Pri tem ne gre za majhen popravek smeri, temveč prav za spremembo smeri. Spreobrnjenje pomeni iti proti ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.