Božja beseda za petek, 16. septembra 2022


Sv. Kornelij in Ciprijan, obvezni god

Petek 24. tedna med letom (leto II)

»Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu.« (Lk 8,1)

Berilo

Kristusovo vstajenje daje smisel naši veri

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,12-20)

Bratje, ako se o Kristusu oznanja, da je vstal od mrtvih, kako govore nekateri med vami, da ni vstajenja mrtvih? Če ni vstajenja mrtvih, tudi Kristus ni vstal. Če pa Kristus ni vstal, je prazno naše oznanjevanje, prazna tudi vaša vera. Očitno pa je tudi, da smo lažnive Božje priče, ker smo pričali zoper Boga, da je obudil Kristusa, ki ga ni obudil, če seveda mrtvi ne vstajajo. Če mrtvi ne vstajajo, tudi Kristus ni vstal; ako pa Kristus ni vstal, je prazna vaša vera, še ste v grehih. Torej so izgubljeni tudi tisti, ki so v Kristusu zaspali. Če imamo samo v tem življenju upaje v Kristusa, smo od vseh ljudi najnesrečnejši.

Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali.

Psalm 17

Odpev: »Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava.«

Ps 17,1.6-7.8.15

Čuj, Gospod, pravično pravdo,
čuj moje vpitje,
poslušaj mojo molitev,
na mojih ustnicah ni zvijače!
Odpev: »Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava.«
Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš;
nagni se k meni in me poslušaj.
Pokaži svoje čudovito usmiljenje,
ki rešuješ tiste, ki se k tebi zatekajo.
Odpev: »Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava.«
Skrij me v senci svojih peruti
in v tvoji pravičnosti bom gledal tvoje obličje:
Se nasičeval, ko se zbudim,
s tvojo podobo.
Odpev: »Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja.

Skrbne žene strežejo Jezusu, ko oznanja

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 8,1-3)

Jezus je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi in jih učil ter oznanjal Božje kraljestvo. Z njim so bili dvanajsteri in nekatere žene, ki so bile ozdravljene od hudih duhov in bolezni, Marija, s priimkom Magdalena, iz katere je odšlo sedem hudih duhov, in Joana, žena Herodovega oskrbnika Huza, in Suzana in mnogo drugih, ki so mu stregle s svojim premoženjem.
Sv. Kornelij in Ciprijan (leto II), obvezni god

Berilo

Ponašamo se z nadlogami

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 5,1-5)

Bratje in sestre, ker smo opravičeni iz vere, imamo mir z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo z vero dobili tudi dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Pa ne samo to, ampak ponašamo se tudi z nadlogami, vedoč, da nadloga rodi potrpežljivost, potrpežljivost pa preizkušenost, preizkušenost pa upanje; upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen razlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan.

Psalm 33

Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«

Ps 33,2-9

Slavil bom Gospoda vekomaj,
njegova hvala bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom naj se ponaša moja duša;
naj slišijo ponižni in se veselijo.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«
Poveličujte z menoj Gospoda
in skupno slavimo njegovo ime!
Iskal sem Gospoda in me je uslišal
ter me otel vseh mojih strahov.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«
Glejte nanj, da se razveselite
in da ne zardijo vaši obrazi!
Glej, ubožec je klical in Gospodje slišal,
iz njegove stiske gaje rešil.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«
Angel Gospodov šotori okoli tistih,
ki se ga boje, da jih otme.
Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod;
blagor človeku, ki se k njemu zateka.
Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«

Evangelij

Mt 5,10

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Mučenci pričujejo za Kristusa pred kralji

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,17-22)

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: Varujte se ljudi, kajti izročali vas bodo sodiščem in vas bičali v svojih shodnicah; pred poglavarje in kralje vas bodo vlačili zaradi mene, v pričevanje njim in poganom. Kadar vas pa izročijo, ne skrbite, kako ali kaj bi govorili, kajti dano vam bo tisto uro, kaj govorite. Ne boste namreč govorili vi, ampak Duh vašega Očeta je, ki bo v vas govoril. Izdajal pa bo v smrt brat brata in oče sina in otroci bodo vstajali zoper starše ter jih izročali v smrt; in sovražili vas bodo vsi zaradi mojega imena; kdor pa bo vztrajal do konca, bo zveličan.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Ljudmila

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Petek 24. tedna med letom - David Jensterle - Veliki Gaber
(19.9.2008 ob 10h, dolžina: 6:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Brez Jezusovega vstajenja bi bila krščanska vera prazna, oznanjevalci bi odšli, večno življenje bi bilo prevara. Toda Pavel je doživel srečanje z Gospodom in vedno znova spoznaval, kako ga drži v življenju. Naslonil se bom na izkušnjo prvih oznanjevalcev in odkrival, kako je moč vstajenja smisel vsega življenja. Gospod, hvala za dar vstajenja, čeprav presega moje razumsko spoznanje.

Evangelij

Jezus je na vrhuncu svoje dejavnosti. Učenci so ob njem. Spremljajo ga tudi nekatere žene, ki jih je ozdravil in mu od takrat pomagajo. Skupaj z ženami se bom zavedal, da Jezus povsod prinaša osvoboditev od greha in zla, da nastajajo ob njem novi odnosi osvobajanja in služenja. Gospod, reši me vsega, kar me ovira v tvoji službi. Prosim te za dar pozornosti, da bom pomagal ljudem.

Primož Krečič

Sv. Kornelij in Ciprijan (16. september)

Misli Benedikta XVI.

Dragi bratje in sestre, v zaporedju naših katehez o velikih osebnostih starodavne Cerkve prihajamo danes do izjemnega afriškega škofa iz 3. stoletja, sv. Ciprijana, ki »je bil prvi škof, ki je v Afriki dosegel krono mučeništva.« V enaki meri je njegov ugled - kakor pričuje diakon Poncij, ki je prvi opisal njegovo življenje - povezan z njegovo književno ustvarjalnostjo in pastoralno dejavnostjo v trinajstih letih med njegovim spreobrnjenjem in mučeništvom (prim. Vita 19,1; 1,1). Ciprijan se je rodil v Kartagini ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.