Božja beseda za četrtek, 15. septembra 2022


Žalostna Mati Božja, obvezni god

Četrtek 24. tedna med letom (leto II)

»Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila.« (Lk 7,47a)

Berilo

Oznanilo Kristusa sprejemamo z vero

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,1-11)

Spominjam vas, bratje, evangelija, ki sem vam ga oznanil. Vi ste ga tudi sprejeli in v njem vztrajate. Po njem se tudi zveličujete, ako se ga tako držite, kakor sem vam ga oznanil; drugače ste zaman vero sprejeli. Izročil sem vam predvsem to, kar sem tudi prejel, da je Kristus za naše grehe umrl, kakor je v pismih; in da se je prikazal Kefu in potem dvanajsterim; potem se je prikazal več ko petsto bratom hkrati, izmed katerih je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Potem se je prikazal Jakobu, nato vsem apostolom. Nazadnje za vsemi pa se je kakor negodniku prikazal tudi meni.

Kajti jaz sem najmanjši izmed apostolov, ki nisem vreden, da se imenujem apostol, ker sem preganjal Božjo Cerkev. Po Božji milosti pa sem, to kar sem, in njegova milost do mene ni bila prazna, ampak sem se bolj kakor oni vsi trudil, toda ne jaz, marveč Božja milost, ki je z menoj. Naj bom jaz ali oni: tako oznanjamo in tako ste vero sprejeli.

Psalm 118

Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Ps 118,1-2.16-17.28

Hvalite Gospoda, ker je dober,
ker vekomaj traja njegova dobrota!
Reci, Izraelova hiša:
»Vekomaj traja njegova dobrota!«
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Gospodova moč me je dvignila,
Gospodova moč je silno delovala.
Ne bom umrl, ampak živel,
oznanjal bom Gospodova dela.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Ti si moj Bog, tebi se zahvaljujem:
moj Bog, s hvalospevi te poveličujem.
Hvalite Gospoda, ker je dober,
vekomaj traja njegova blagosrčnost.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor me ljubi, mojo besedo spolnjuje, moj oče ga ljubi in bova k njemu prišla. Aleluja.

Jezus odpusti spokorjeni grešnici

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 7,36-50)

Tisti čas je nekdo izmed farizejev prosil Jezusa, da bi prišel k njemu na obed; in prišel je v farizejevo hišo in sedel k mizi. In glej, žena, ki je bila v mestu grešnica, je zvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, in je prinesla alabastrno posodo dišečega olja; jokajoč je stopila od zadaj k njegovim nogam in s solzami začela noge močiti; brisala jih je z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem.

Ko je pa to videl farizej, ki ga je povabil, je rekel sam pri sebi: »Ko bi bil on prerok, bi vedel, kdo in kakšna je ženska, ki se ga dotika: da je grešnica.« Jezus pa se je oglasil in mu rekel: »Simon, imam ti nekaj povedati.« On pravi: »Učenik, povej!« »Dva dolžnika je imel neki upnik; eden mu je bil dolžan petsto denarjev, drugi pa petdeset.

Ker nista mogla plačati, je obema odpustil. Kateri ga bo torej bolj ljubil?« Simon je odgovoril: »Menim, da tisti, kateremu je več odpustil.« On mu je pa rekel: »Prav si sodil.«

Obrnil se je k ženi in rekel Simonu: »Vidiš to ženo? Prišel sem v tvojo hišo: vode za noge mi nisi dal, ta pa mi je s solzami močila noge in brisala s svojimi lasmi. Poljubil me nisi, ta pa ni nehala, odkar je prišla, poljubljati mojih nog. Z oljem mi nisi mazilil glave, ta pa mi je z dišečim oljem mazilila noge. Zato ti povem: Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je mnogo ljubila; komur se pa malo odpusti, malo ljubi.« Njej pa je rekel: »Odpuščeni so tvoji grehi.«

Tisti, ki so bili z njim pri mizi, so začeli sami pri sebi govoriti: »Kdo je ta, ki celo grehe odpušča?« Rekel je pa ženi: »Tvoja vera te je rešila, pojdi v miru!«
Žalostna Mati Božja (leto II), obvezni god

Berilo

Iz pokorščine izvira življenje

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 5,7-9)

Kristus je v dneh svojega življenja na zemlji daroval prošnje in molitve s silnimi klici in solzami Bogu, ki ga je mogel oteti smrti, in bil je uslišan zaradi bogovdanosti. Čeprav je bil Sin, se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine. Ko je dosegel popolnost, je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja.

Psalm 31

Odpev: »Gospod, reši me v svoji milosrčnosti!«

Ps 31,2-6.15-16

K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen vekomaj;
v svoji pravičnosti me osvobôdi,
nagni k meni svoje uho!
Odpev: »Gospod, reši me v svoji milosrčnosti!«
Ti si moja skala in moj grad,
zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal.
Izvlekel me boš iz nastavljene zanke,
kajti ti si moje zavetje.
Odpev: »Gospod, reši me v svoji milosrčnosti!«
V tvoje roke izročam svojega duha;
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Jaz pa zaupam v tebe, Gospod;
pravim: »Ti si moj Bog.
Odpev: »Gospod, reši me v svoji milosrčnosti!«
V tvoji roki je moja usoda;
otmi me iz rok mojih sovražnikov in preganjalcev«.
Kako velika je tvoja dobrota, Gospod,
ki si jo prihranil tistim, ki se te bojé.
Odpev: »Gospod, reši me v svoji milosrčnosti!«

Pesem slednica

Lahko beremo ali pojemo tudi pesem slednico:

Mati žalostna je stala,
zraven križa se jokala,
ko na njem je visel Sin.

V grenko žalost zatopljena
je nje duša, prebodena
z mečem silnih bolečin.

O, kaj žalosti prestati
morala je sveta Mati,
k'tere Sin je rešil svet.

V žalosti vzdihuje bleda,
ko v trepetu Sina gleda,
kaj trpi na les razpet.

Komu potok solz ne lije,
ko bridkosti zre Marije,
grenke nad morja bridkost?

Kdo prisrčno ne žaluje,
ko to Mater premišljuje,
njenih bóli velikost?

Vidi Jezusa trpeti,
grehe ljudstva nase vzeti,
šibam vdati se voljnó.

V Sina le pogled upira,
ko ves zapuščen umira,
k smrti nagne že glavó.

Mati, vir ljubezni prave,
naj občutim te težave
in s teboj žalujem zdaj.

Daj, da bo srce se vnelo
in za Jezusa gorelo
mi v ljubezni vekomaj.

Sveta Mati, to te prosim,
rane Kristusa naj nosim,
vtisni v moje jih srce!

Sinu tvojemu so rane
v odrešenje moje dane,
tudi mene naj bolé.

Naj s teboj sedaj žalujem,
Križanega objokujem,
ko v dolini solz živim.

S tabo poleg križa stati,
s tabo združen žalovati
v bridkem joku hrepenim.

Prosim, hvaljena Devica,
ti mi bodi tolažnica,
daj mi delež bolečin.

Daj mi, da bom vse življenje
rad premišljal to trpljenje,
ko je umiral Božji Sin.

Mene križ naj obtežuje,
mene s tugo napolnjuje
sveta kri njegovih ran.

Ti pa varuj, Mati ljuba,
da moj del ne bo poguba,
kadar pride sodni dan.

Kristus, ko bo treba umreti,
daj po Materi presveti,
da skušnjave zmagal bom.

Ko pa smrt telo mi vzame,
dušo mojo naj objame
večne slave rajski dom.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Srečna je Devica Marija, ki je pod Gospodovim križem brez smrti zaslužila palmo mučeništva. Aleluja.

Mati pod sinovim križem

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 19,25-27)

Poleg Jezusovega križa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Jezus se ozre na mater in na zraven stoječega učenca, ki ga je ljubil, ter reče materi: »Žena, glej, tvoj sin!« Potem reče učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi.

Ali

Tvojo dušo bo presunil meč bolečin

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,33-35)

Jezusov oče in njegova mati sta se čudila temu, kar se je o njem govorilo. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu bo nasprotovalo, in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli iz mnogih src.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Žalostna Mati bozja

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Središče Pavlovega oznanila je Kristusova smrt, pokop in vstajenje. Do tega je prišel po Svetem pismu, pripovedih prič in tudi po izkušnji, ko se mu je Gospod prikazal. Poglobil se bom v velikonočno oznanilo, ga posredoval drugim in se trudil živeti po njem. Gospod, hvala za milost, da morem sprejemati tvojo žrtev in se v njeni moči spreobračati iz hudobije k darovanju.

Evangelij

Jezus je pri farizeju Simonu. Tam se pojavi grešnica, ki pred Jezusom izlije svoje kesanje in mu umije noge. Zaradi njene vere in ljubezni ji Jezus odpusti grehe, farizej ga v srcu za to obtožuje. V vseh okoliščinah se bom v veri zatekal k Jezusu in se zavedal, da me more rešiti in ozdraviti. Gospod, hvala, ker me vedno sprejemaš. Naj me ne bo sram priti k tebi in ti izkazati ljubezen.

Primož Krečič

Žalostna Mati Božja (15. september)